Kitap Cevapları

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite Sayfa 84-92 Cevapları

İngilizce Ders Kitabı 8.sınıf için hazırlanan 8.Ünite Sayfa 84-92 arasındaki soruların cevaplarını konumuzda paylaşılarak yer edinmiştir. Bu tür ders cevaplarını sitemizden erişebilirsiniz.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

1.Match the household chores with the photos.Write the numbers on the photos.
Ev işlerini fotoğraflarla eşleştirin. Numaralarını fotoğrafların üzerine yazın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

3.Read the questionnaire about the household chores and write three more chores. Then complete it with the answers of three of your friends. Keep in mind that you can write more than one person’s names in each question if necessary.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

1.Do you keep a diary ? If so, what do you write about?Share with your friends.
Günlük tutar mısın? Eğer öyleyse, ne hakkında yazıyorsun? Arkadaşlarınla paylaş.
2.Read Justin’s diary below and put a tick (✓) in the correct boxes. Correct the false ones.
Aşağıdaki Justin’in günlüğünü okuyun ve doğru kutulara bir onay işareti koyun. Yanlış olanları düzelt.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

3.Think of a week and talk about your obligations/responsibilities at home or school.
Bir hafta düşünün ve evde veya okulda yükümlülükleriniz / sorumluluklarınız hakkında konuşun.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

2.Are the sentences true or false? Listen and tick (✓) the correct boxes.
Cümleler doğru mu yanlış mı? Dinleyin ve doğru kutuları işaretleyin (✓)
3.Listen to the rest of the conversation and answer the questions below.
Konuşmanın geri kalanını dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

1.What do your parents do or say when you help or don’t help them with the household chores?
Give examples and share your ideas with your friends.
Ev işlerinde onlara yardım ettiğinizde veya yardım etmediğinizde ebeveynleriniz ne yapıyor veya ne diyor? Örnekler verin ve fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
2.Read the comments on an Internet forum about the question of a mother and answer the
questions. Give short answers where possible.
İnternet forumunda anne sorusu hakkındaki yorumları okuyun ve sorular. Mümkün olduğunca kısa cevaplar verin.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

2.Listen and answer the questions.
Dinleyin ve soruları cevaplayın.
4.Read the information below and do a class activity.
Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bir sınıf etkinliği yapın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

1.Do you like reading poems? Who’s your favorite poet? Share with your friends.
Şiir okumayı sever misin? En sevdiğin şair kim? Arkadaşlarınla paylaş.
2.Listen to the poems below. Then match the highlighted words/expressions with the
definitions below.
Aşağıdaki şiirleri dinleyin. Ardından vurgulanan kelimeleri / ifadeleri aşağıdaki tanımlar.
Read the poems A and B. Write A or B in the boxes below.
A ve B şiirlerini okuyun. Aşağıdaki kutulara A veya B yazın..

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Ask your partner to read and check (✓) your paragraph by using the Peer Assessment
Checklist below.
Eşinizden Akran Değerlendirmesi’ni kullanarak paragrafınızı okumasını ve kontrol etmesini (✓) isteyin Aşağıdaki kontrol listesi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu