Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları

İngilizce 8.Sınıf ders kitabı 1.Ünite sayfalarında yer alan bütün soruların cevaplarını konumuzda yer almaktadır. Güncel olarak paylaşılan konularda istediğiniz konuya ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

Tick ( ) the activities you like doing with your friends. Share them with your classmates.
Arkadaşlarınızla yapmayı sevdiğiniz aktiviteleri işaretleyin (). Bunları sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.
Etkinlik 1
Listen to the recording. Circle the correct phrases.
Kaydı dinleyin. Doğru cümleleri daire içine alın.
Etkinlik 2
Suppose that one of your friends invites you to do an activity. Accept or refuse by giving explanations and reasons.
Arkadaşlarınızdan birinin sizi bir aktivite yapmaya davet ettiğini varsayalım. Açıklamalar vererek kabul et veya nedenleri ile reddet.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

Etkinlik 1
Match the words/ phrases with their explanations.
Kelimeleri / cümleleri açıklamalarıyla eşleştirin.
Etkinlik 2
Read the text. How many buddies has Emel got?
Metni oku. Emel’in kaç arkadaşı var?
Etkinlik 3
Read the text again. Complete the sentences with the bold words/ phrases in the text.
Metni tekrar okuyun. Cümleleri kalın ifadelerle tamamlayın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

Etkinlik 1
Study the sentences in the boxes. Work in pairs. Add one more sentence in each box.
Kutulardaki cümleleri inceleyin. İkili çalışın. Her kutuya bir cümle daha ekleyin.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

Etkinlik 1
Tick ( ) the kind of movies you like watching.
Ne tür film izlemeyi seviyorsanız tik atın.
Etkinlik 2
Listen to the recording. Write the names of invitees and tick ( ) the chart.
Kaydı dinleyin. Davetlilerin adlarını yazın ve tabloyu işaretleyin.
Etkinlik 3
What kind of movies do you like watching? Explain by giving reasons. Share with your classmates.
Ne tür filmler izlemekten hoşlanırsın? Sebepler vererek açıklayın. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

Etkinlik 1
Where do you want to invite your friends? Tick ( ) the events.
Arkadaşlarınızı nereye davet etmek istersiniz? Oraları işaretleyin.
Etkinlik 2
Read the invitation card. What should Burak bring with him?
Davetiyeyi okuyun. Burak yanında ne getirmeli?
Etkinlik 3
Read the invitation card again. Fill in the table.
Davetiyeyi tekrar okuyun. Tabloyu doldurunuz.
Etkinlik 4
Suppose that you get an invitation card of a book fair. Write a short letter apologizing and giving
reasons for not attending to the invitation.
Bir kitap fuarı davetiyesi aldığınızı varsayalım. Özür dileyen ve davete katılmama nedenleri ile ilgili kısa bir mektup yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

Etkinlik 1
Work in pairs.Ask the questions to your pair. Write his/ her answers.
Çiftler halinde çalışın ve eşinize soruları sorun. Cevaplarını yazın.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

1.What do they like doing with their friends? Write your sentences.
Arkadaşlarıyla ne yapmaktan hoşlanırlar?Cümlelerinizi yazın.
2.Circle the correct words/ phrases.
Doğru kelimeleri / cümleleri daire içine alın.
4.Read the dialogue. Tick ( ) the true
sentences.
Diyaloğu oku. Doğruyu işaretleyin.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

Etkinlik 1
Solve the puzzle.
Bulmacayı çöz.

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları

Etkinlik 2
Listen to the recording and complete the dialogue with a word or phrase. Then, act it out.
Kaydı dinleyin ve diyaloğu bir kelime veya cümle ile tamamlayın.
Etkinlik 3
Match the invitations with the responses. (There is one extra response.)
Davetiyeleri yanıtlarla eşleştirin. (Bir ekstra yanıt vardır.)

8.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

Etkinlik 4
Put the words/ phrases into the correct order.
Kelimeleri / cümleleri doğru sıraya koyun.
Etkinlik 5
You get an invitation of an art exhibition. Write a letter apologizing and giving reasons for not
attending the after party of it.
Bir sanat sergisi daveti alırsınız. Özür dileyen ve partisine katılamama için nedenler belirten bir mektup yazın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu