Kitap Cevapları

5.Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 12-27 Cevapları

İngilizce 5.Sınıf Ders Kitabı için sayfa 12-27 arasındaki sorularını cevaplarını konumuzdan edinebilirsiniz. Sitemizden 5.sınıf ders kitaplarının cevaplarını kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

1. a) Read and repeat the countries and languages.
a) Ülkeleri ve dilleri okuyun ve tekrarlayın.
b) Look at the map. Where are the children from?
b) Haritaya bakın. Çocuklar nereli?
Canada : Kanada Spain : İspanya
China : Çin Russia : Rusya
Japan : Japonya France :Fransa
Germany : Almanya

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

2. Listen to the people and complete
the speech bubbles.
2. İnsanları dinleyin ve konuşma balonları tamamlayın.
3. Complete the table and talk about it.
3. Tabloyu tamamlayın ve bunun hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

4. Listen to the recording and complete the missing letters.
4. Kaydı dinleyin ve eksik harfleri tamamlayın.
5. Find countries and nationalities.

5. Ülkeleri ve milliyetleri bulun.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

6. Read the picture story and make a similar dialogue with the questions on the puppets below.
6. Resmin hikayesini okuyun ve benzer bir diyalog kurun.aşağıdaki kuklalarla ilgili sorular.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

7. Tick the classes you like.
7. Sevdiğiniz sınıfları işaretleyin.
Science: Bilim
Geography : Coğrafya
History : Tarih
Physical Education (P.E.) : Beden Eğitimi
Art: Sanat
Maths: Matematik
8. Read the speech bubbles. Work in pairs and make similar dialogues.
8. Konuşma balonlarını okuyun. İkili çalışın ve benzer diyaloglar kurun.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

9. a) Listen to the people and complete the table.
9. a) İnsanları dinleyin ve tabloyu tamamlayın.
b) Talk about the people above.
b) Yukarıdaki insanlar hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları

10. Walk around the classroom and ask your friends about their favorite classes. Then talk about them.
10. Sınıfta dolaşın ve arkadaşlarınıza sorun
en sevdikleri dersler hakkında. Onlar hakkında konuşun.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

11. a) Read the speech bubbles and tick the topics they are talking about.
11. a) Konuşma balonlarını okuyun ve bulundukları konuları işaretleyin hakkında konuşun.
b) Read the speech bubbles again and
complete the sentences.
b) Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve
cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

12. a) Answer the questions.
a) Soruları cevaplayın.
How many classes do you have a week?
Haftada kaç dersiniz var?
Which classes do you have today?
Bugün hangi dersleriniz var?
b) Listen to Nancy and complete her timetable.
b) Nancy’yi dinleyin ve programını tamamlayın.
13. Complete the sentences about yourself.
13. Kendinizle ilgili cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Follow the route and say the favorite classes of the children below.
Rotayı takip edin ve aşağıdaki çocukların en sevdiği dersleri söyleyin.
science : bilim
physical education : beden eğitimi
maths : Matematik
art :Sanat

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

a) Listen to the song and complete the lyrics.
a) Şarkıyı dinleyin ve sözlerini tamamlayın.
b) Listen to the song again and sing.
b) Şarkıyı tekrar dinleyin ve söyleyin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Write your own dream timetable showing your class schedule.
Ders programınızı gösteren kendi zaman çizelgenizi yazın.
Reflect on your English.

İngilizceniz üzerinde düşünün.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

LET’S PRACTICE!
UYGULAYALIM!
Activity 1. Find the countries and nationalities. Listen and check.
Aktivite 1. Ülkeleri ve milliyetleri bulun. Dinle ve kontrol et.
Activity 2. Listen and complete the dialogue. Then, make a smilar dialogue and act out.
Aktivite 2. Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın. Ardından, hoş bir diyalog kurun ve harekete geç.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Activity 3. Match the objects with the classes.
Etkinlik 3. Nesneleri sınıflarla eşleştirin.
Activity 4. Complete the paragraph with the suitable words.
Etkinlik 4. Paragrafı uygun sözcüklerle tamamlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Activity 5. Order the conversations and act out.
Etkinlik 5. Konuşmaları düzenleyin ve harekete geçin.
Activity 6. Look at Tom’s timetable and answer the questions.
Etkinlik 6. Tom’un zaman çizelgesine bakın ve soruları yanıtlayın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Activity 7. Look at the pictures and make sentences.
Etkinlik 7. Resimlere bakın ve cümleler kurun.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu