Kitap Cevapları

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7.Ünite Sayfa 73-82 Cevapları

Sayfa 73-82 arasındaki İngilizce ders kitabı cevaplarını konumuzda bulabilirsiniz. Diğer sayfalar için de sitemizde paylaşım yapılmıştır.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

1. Match the popular tourist attaractions with the photos.
1. Fotoğraflarla popüler turistik yerleri eşleştirin.
2. Which tourist attractions in Part 1 do you prefer visiting? Choose your top two ones and give your reasons. Use the words in the box to help you. Follow the example.
2. Bölüm 1’de hangi turistik yerleri ziyaret etmeyi tercih edersiniz? İlk ikinizi seçin ve nedenlerinizi belirtin. Size yardımcı olması için kutudaki kelimeleri kullanın. Örneği takip et.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

1. What do you know about Andalucia and Spain? Share your ideas with your friends.
1. Endülüs ve İspanya hakkında ne biliyorsunuz? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. Where can you see the things below? Read the brochure and write the names of the correct cities in the blanks.
2. Aşağıdaki şeyleri nerede görebilirsiniz? Broşürü okuyun ve doğru isimleri yazın boşluklara.
3. Read the text again and answer the questions.
3. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
4.Which of the places / things in Andalucia would you like to see? Give your reasons in the class.
4. Endülüs’teki yerlerden hangilerini görmek istersiniz? Sınıfta nedenlerinizi belirtin.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

1. Look at the photos. What are then names. Where are they? What else do you know about them? Share your ideas with your friends.
1. Fotoğraflara bak. Onların isimleri ne? Neredeler? Başka ne biliyorsun? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Look up the words below in a dictionary and find out their meanings.
Aşağıdaki kelimeleri sözlükte ara ve anlamlarını öğren.
3. Lysten and number the photos in the order you hear. Put a cross(X) for the ones that are not in the recording.
3. Fotoğrafları dinleyin ve duyduğunuz sırayla numaralandırın. Bir çarpı işareti (X) koyun.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

4. Listen again and answer the questions below. Give short answers.
4. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın. Kısa cevaplar verin.
5. Search for Machu Picchu, the Taj Mahal and Chicken Itza on the Internet. Write down some information about them. Then make groups of four and exchange your information about these places with your friends. Make comparisons while you exchange information.
5. İnternette Machu Picchu, Tac Mahal ve Chichen Itza’yı arayın. Onlar hakkında bilgi yaz. Sonra dört kişilik gruplar oluşturun ve bu yerleri arkadaşlarınızla paylaşın. Bilgi alışverişi yaparken karşılaştırma yapın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

1. Look at the photos below. What do you know about them? Share your ideas with your friends.
1. Aşağıdaki fotoğraflara bakın. Onlar hakkında ne biliyorsun? Fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşın.
2. Read the text and answer the questions.
2. Metni oku ve soruları yanıtla.
3. Pair Work : Compare Trabzon and Antalya in terms of tourism with your friends. Write down five differences and then share them with the class.
3. Trabzon ve Antalya’yı turizm açısından karşılaştırın arkadaşlarınla. Beş farkı yazın ve sınıf ile paylaşın..

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

1. Give an example for the types of holiday below.
1. Aşağıdaki tatil türleri için bir örnek verin.
2. Pair work : What type of vacations do you prefer going? A city sightseeing, a seaside vacation, a vacation on the mountain or a vacation in the countryside? Why? Give examples and make comparisons. You may use the words in the box to help you.
Ne tür tatiller tercih edersiniz? Şehir gezisi, deniz kıyısı tatil mi, dağda tatil mi yoksa kırsal kesimde tatil mi? Neden? Örnekler verin ve karşılaştırmalar yapın. Size yardımcı olması için kutudaki kelimeleri kullanabilirsiniz.
3. Listen and circle the best options.
3. Dinleyin ve en iyi seçenekleri daire içine alın.
4. What’s your favourite tourist destination? Ask for details about your partner’s favourite destination and take notes. You may ask the questions below.
4. En sevdiğiniz turistik yer hangisi? Eşinizin hakkında bilgi isteyin favori hedefinizi not alın. Aşağıdaki soruları sorabilirsiniz.
5. Give information about your partner’s favourite destination to the class. Use your notes part 4.
5. Sınıfa partnerinizin favori varış noktası hakkında bilgi verin. Bölüm 4’teki notlarınızı kullanın.

 

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

1. Read the questions below and tick the ones you have done.
1. Aşağıdaki soruları okuyun ve yaptıklarınızı işaretleyin.
2. Group Work : Work in groups of four Talk about your holiday experiences, ask about your friends’ experiences and exchange your ideas. You may include good, exciting, bad, unpleasant, etc. experiences while you talk. Then inform the class about your friends’ experiences. Use the conversation below to give you ideas.
2. Dört kişilik gruplar halinde çalışın. Tatil deneyimleriniz hakkında konuşun, arkadaşlarınıza sorun deneyimleri hakkında fikirlerinizi paylaşın. İyi , heyecan verici, konuşurken kötü, hoş olmayan, vb deneyimler. Ardından sınıfı arkadaşlarınız hakkında bilgilendirin. Size fikir vermek için aşağıdaki sohbeti kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

3.Listen and write the letters of the sentences in the correct places.
3. Dinleyin ve cümlelerin harflerini doğru yerlere yazın.
4. What are the necessary values or the things to keep pn fighting for til the end for a better life, country and world? Write two of the most important things in each category below in your opinion. USe the phrases below to give you ideas.
4. Gerekli değerler veya sonuna kadar savaşmaya devam edecek şeyler nelerdir daha iyi bir yaşam için, ülke ve dünya için? En önemli iki şeyden her kategori sizin görüşünüze göre. Size fikir vermek için aşağıdaki ifadeleri kullanın.

8.Sınıf Tutku Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

1. Design a travel brochure or advertisement about a place that you want to visit one day on a piece of large size cartridge paper. Use visuals to make your brochure interesting and eye-cathing. Include information about the location, climate, places to visit, things to do, accommodation and dishes. You may use the information that you have learned in the unit.
1. Bir günde ziyaret etmek istediğiniz bir yer hakkında bir seyahat broşürü veya reklamı büyük boyutlu kartuş kağıda tasarlayın. Broşürünüzü ilginç kılmak için göz alıcı görselleri kullanın. Konum, iklim, ziyaret edilecek yerler, yapılacaklar, konaklama ve yemekler. İçinde öğrendiğiniz bilgileri kullanabilirsiniz.
2. Talk about your brochure and describe it by giving your reasons why you want to visit these places in the class.
2. Broşürünüz hakkında konuşun ve bunları neden ziyaret etmek istediğinize dair nedenlerinizi vererek açıklayın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu