Kitap Cevapları

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 9.Ünite Sayfa 119-133 Cevapları

İngilizce Ders Kitabı 5.sınıf için hazırlanan 9.Ünite Sayfa 119-133 arasındaki soruların cevaplarını konumuzda paylaşılarak yer edinmiştir. Bu tür ders cevaplarını sitemizden erişebilirsiniz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

WARM UP
Go to page 157 and cut out the animals. Then, stick them in the correct places below.
157. sayfaya gidin ve hayvanları kesin. Ardından, bunları aşağıdaki doğru yerlere yapıştırın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı
1.LİSTENİNG (DİNLEME)
1A.Look at the pictures and say the numbers and names of the animals.
1A. Resimlere bakın ve hayvanların sayılarını ve adlarını söyleyin.
Example (örnek)
There is a cat in the first picture.
İlk resimde bir kedi var.
1.B. Listen and number pictures above in the order you hear.
1.B. Yukarıdaki resimleri duyduğunuz sırayla dinleyin ve numaralandırın.
1.C. Listen again and match the sentence parts.
1.C. Tekrar dinleyin ve cümle bölümlerini eşleştirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı
2.READING
2A.Look at the pictures and answer the question.
2A. resimlere bakın ve soruyu cevaplayın.
What are the people in the pictures doing?
Resimlerdeki insanlar ne yapıyor?
2B.Read the text and label Nancy and her family members above.
2.C.Read the text again and write “True ” or “False”.
Metni tekrar okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı
2.D. Look at the pictures and answer the questions. Use the keywords.
2.D.Resimlere bakın ve soruları cevaplayın anahtar kelimeleri kullanın.
Example
What is Mrs. Steward doing?
Mrs. Steward ne yapıyor?
She is cleaning the shelter.
O barınağı temizliyor.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı
3.LISTENİNG AND SPEAKING
3A.Listen and circle the correct choice.
3A. Doğru seçimi dinleyip daire içine alın.
3B. Work in groups.Look at the picture. Ask and answer the questions in turns.
3B. Grup halinde çalışın. Resme bakın. Soruları sırayla sorun ve cevaplayın.
3C.Now, complete the sentences below.
3C.Şimdi, aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı
4.LISTENİNG
4A.Listen and complete the story.
4A. Hikayeyi dinleyin ve tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı
4B.Read the story and write “True” or “False”.
4B Hikayeyi okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.
4C.Look at the pictures and tell the story.
4C.Resimlere bakın ve hikayeyi anlatın.
There is a cat. The boy is talking milk.He is feeding the cat.
Orada bir kedi var. Çocuk süt alıyor, kediyi besliyor.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı
Activity 1
1.Akitivite
Look at the pictures. Find and circle the animals names in the puzzle.
Resimlere bakın ve hayvan isimlerini bulmacada daire içine al.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı
Activity 2
2.Akitivite
Look at the pictures and circle the correct choice.
Resimlere bakın ve doğru seçimi daire içine alın.
Activity 3
Stick a picture of your favourite animal and write about it.Use these tips.
En sevdiğiniz hayvanın bir resmini yapıştırın ve bunun hakkında yazın Bu ipuçlarını kullanın.
What is your favourite animal? (En sevdiğin hayvan ne?)
What does it like/dislike? (Neyi seviyor / beğenmiyor?)
What can/can’t it do? (Ne yapabilir / yapamaz?)
What is it doing in the picture?(Resimde ne yapıyor?)

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı
Activity 4
4.Akitivite
Look at the pictures and write.What are they doing?
Resimlere bakın ve yazın Ne yapıyorlar?
Activity 5
Fotoğraflarınızı yapıştırın veya aile üyelerinizin resimlerini hayvanlarla çizin ve yazın.Siz ve aile üyeleriniz her resimde ne yapıyorsunuz.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı
Activity 6
6.Aktivite
Look at the pictures and complete the dialogues. Use the keywords.
Resimlere bakın ve diyalogları tamamlayın. Anahtar kelimeleri kullanın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu