Kitap Cevapları

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 198-227 Cevapları

6.Sınıf Fen Bilimleri ek olarak ders çalışmak isteyeceğiniz Sevgi Yayınlarının yapmış olduğu Ders Kitabının Sayfa 198-227 arasındaki sayfalarının cevapları resimli olarak paylaşım yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için takipte kalınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

Uyuşturucu ve alkolün insan vücuduna olumsuz etkilerini beyinciğin görevleriyle nasıl ilişkilendiririz?
Beyincik vücudumuzu yönetirken uyuşturucu ve alkol gibi madddeler beyinciğin çalışmasını engeller ve bu durumda vücut kontrolümüzü kaybederiz.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

1.Aşağıdaki kutucuklarda yer alan terimleri uygun açıklamalarla eşleştiriniz.

2.Aşağıdaki etkinliği sıra arkadaşlarınızla birlikte yapınız.
a.Düşen cetveli her seferinde aynı noktasından mı yakaladınız? Yoksa yakalama noktası değişti mi?
Hayır her seferinde farklı noktasından yakaladım.
b.Cetveli tutmaya çalışma işini düşünerek mi yaptınız?
Hayır düşünerek yapmadım.
c.Cetveli daha kısa sürede tutmaya çalışmanız refleks olabilir mi? Neden?
Evet olabilir, çünkü refleksler vücudumuzdan istemsiz olarak aniden gerçekleşen hareketlerdir.
ç. Refleks hareketleri her zaman aynı şekilde mi gerçekleşir?
Hayır farklı şekillerde gerçekleşir.
d.Reflekslerimiz, etkinliğe katılan arkadaşlarınızla aynı mıdır?
Aynı değildir, herkesin vücut yapısına göre refleksleri farklıdır.
6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

1.Ergenlik döneminde hem ruhsal hem de bedensel birtakım değişimler geçiririz.Erkekler ve kızlarda gözlemlenen değişimleri ait oldukları bölümlere, ortak olan değişimleri de şemanın kesişim bölümüne yazınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için neler yapılabileceğini araştırınız.
Ergenlik döneminde ruhsal, bedensel gibi birçok değişimle karşı karşıya kalırız. Bu dönemlerde anne ve babamızdan sürekli destek almalıyız onlara sorunlarımızı iletip çözüm üretmelerini istemeliyiz. Olumlu arkadaşlıklar edinmeliyiz ve çevremizdeki insanlarla iletişim içinde olmalıyız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

1-Bu sporcunun yarış sırasında yaptığı etkinliklerden ve vücudunda gerçekleşen olaylardan hangileri vücudumuzdaki hangi sistemle ilişkilidir?
Beyincik ile ilgilidir.
2. Bu sistemlerdeki yapı ve organların denetlenmesi ve düzenlenmesinde hangi hormonlar etkili olmaktadır?
Duyma, açlık, koklama, susuzluk, yorgunluk gibi hormonlar etkilidir.
3.Bu metin, vücudumuzdaki sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığını yeterince yansıtıyor mu?
Evet yansıtıyor, bir olayın vücudumuzdaki diğer sistemleri nasıl etkilediği anlatılmaktadır.
6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

1.Aşağıdaki kutucuklarda verilen iç salgı bezleriyle bu bezlerin ürettikleri hormonları eşleştiriniz.
2.Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

A.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
B.Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
C. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
Doğru Cevaplar : 1-C / 2- B / 3-D / 4-D / 5-D / 6-B

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı
Çevremizde meydana gelen ısı, ışık ses, koku gibi uyarıları alabilecek organlara ne ad verilir?
Duyu organları
Körebe oyununda diğer arkadaşlarınızı yakalayabilmek için hangi duyu organlarınızdan yararlanırsınız?
Kulak ve burun organlarımızdan yararlanırız.
Yanda fotoğrafını gördüğünüz dondurma yiyen çocuk sizce o anda hangi duyu organlarını kullanıyor olabilir? Neden?
Tat alma duyu organını dil’i kullanıyor.Soğuk ve sıcak gibi değişiklikleri dil yardımıyla algılamaktadır.
6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

1.Diliniz kuru iken mi ıslakken mi şekerin tadınız aldınız?
Islakken şekerin tadını aldım.
2.Dilinizin tat uyarılarını alabilmesi ne için gereklidir?
Duyu almaçları ve burunda bulunan almaçlarında çalışmaları gerekir. Çünkü yediğimiz besinin dil ve burun duyu almaçları çalışarak yediğimiz besinin tadını almamızı sağlar.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

1.Arkadaşınızın ilk tahminleri ile son tahminleri arasında nasıl bir farklılık var?
İkinci tahminler daha doğru oldu.
2.Arkadaşınız, kokladığı meyvenin ne olduğunu meyve kesilmeden ve kabuklu iken mi kesildikten sonra mı daha iyi ayırt etti? Bunun nedenini nasıl açıklarsınız.
Kesildikten sonra daha iyi ayırt etti.Bunun sebebi ise koklama duyu organımız olan burundan alınan koku, sinir sistemi yardımıyla değerlendirilmiş olmasıdır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Sizce koku ve tat olma duyuları arasında bir ilişki olabilir mi?
İki duyu organımız uyum içinde etkileşimli olarak çalışır. Dilimiz bir maddenin tadını alırken, burnumuz da o maddenin kokusunu alır.
6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

Neden iki kulağımız olduğunu hiç düşündünüz mü? Bir kulağınız olsaydı ne olurdu?
Belirli sınırlar arasında titreşim yapabilen seslerin geldiği yönü bulabilmek ve daha net duyabilmek için bir kulak yeterli değildir. Çünkü her bir kulak kepçesi, daha çok açık olduğu yönden gelen ses dalgalarını toplamaktadır.
1.Kulağınızın biri tıkalı iken dört yöndeki seslerden duyamadığınız oldu mu? Duymadığınız varsa bu hangi tarafınızdaki sesti?
Kulağım kapalıyken seslerin hepsini duydum ama seslerin şiddetleri farklıydı.
2.Dört yöndeki seslerin şiddetinde ne gibi farklılıklar oldu? Arkadaşınız neredeyken sesini daha zor duydunuz?
Her yönden gelen sesin şiddeti farklıydı. Arkadayken sesini daha zor duydum.
3.Sesleri iki kulağınız da açıkken mi yoksa tek kulağınız açıkken mi daha rahat duydunuz?
İki kulağım açıkken daha rahat duydum.
4.Sesin geldiği yönü tek kulağınız açıkken mi yoksa iki kulağınız açıkken mi daha kolay belirlediniz?
İki kulağım açıkken daha kolay belirledim.
6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı

1.Dokunma duyusu ile ilgili aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplayınız.
a.Derinin rengini hangi tabakası oluşturur?
Üst deri oluşturur.
b.Deri hangi uyarılara karşı duyarlıdır?
Sıcaklık, soğukluk, basınç, acıya duyarlıdır.
c.Alt deride bulunan kan damarları, ter bezleri ve yağ bezlerinin görevleri nedir?
Kan damarları ve ter bezleri vücut sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Yağ bezleri ise salgıladıkları yağlarla derinin yumuşak kalmasını sağlar.
2.Aşağıdaki göz şeklini inceleyerek oklarla gösterilen kısımların adını sıra numarasına göre defterinize yazınız.
3.Aşağıdaki kulak şeklini inceleyerek okların gösterdiği kısımların adını sıra numarasına göre defterinize yazınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı

Çevrenizde gözlemlediğiniz duyu organları kusurları nelerdir? Bu kusurların giderilmesiyle ilgili hangi teknolojik ürünlerden yararlanılıyor?
Gözün az görmesi ve kulağın az duyması duyu organları kusurları arasındadır. Göz yeteri kadar görmediği zaman gözlük kulak yeteri kadar duymadığı zaman işitme cihazı kullanırız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

Sizce duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmamız gerekir?
Gözlerimiz için ; başkasına ait havlu kullanmamalıyız, ekrana yakından bakmamalıyız, başkasının gözlüğünü takmamalıyız.
Kulaklarımız için ; sivri cisimler sokmamalıyız, aşırı yüksek sesli müzik dinlememeliyiz ve kulaklarımızı temiz tutmalıyız.
6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı

1.Gözleriniz ve kulaklarınız kapalıyken ne tür zorluklar yaşadınız, neler hissettiniz?
Duymada problem yaşadım gözlerim kapalı olduğu için de onları göremedim ve ayırt edemedim.
2.Görme ve işitme engellileri anlamada, onlarla iletişiminizde ve onlara karşı davranışınızda öncekine göre bir farklılık olacağını düşünüyor musunuz? Neden ve nasıl?
Evet kesinlikle farklık oluştu.Onların duygularını ve hayat içerisinde yaşamış oldukları zorlukları daha iyi anladım.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

A.Aşağıdaki cümlelerin doğruysa başına “D” yanlış ise “Y” yazınız.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı

Ç.Çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
Doğru Cevaplar : 1-C / 2-A / 3-D / 4-D / 5-A

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu