Kitap Cevapları

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41-68 Cevapları

7.Sınıf Fen Bilimleri ek olarak ders çalışmak isteyeceğiniz Tutku Yayınlarının yapmış olduğu Ders Kitabının Sayfa 41-68 arasındaki sayfalarının cevapları resimli olarak paylaşım yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için takipte kalınız.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Toprağa ekilen tohum, uygun şartlarda çimlenerek yeni bitkiyi oluşturur. Zamanla bitki büyür ve gelişir. Yeni dallar ve yapraklar oluşur, bitkinin boyu uzar. Daha sonra bitki tohum oluşturur. Bu tohum yeni bitkiyi meydana getirir ve bu süreç tekrarlanır.
 Ağacın üremesini sağlayan tohum ile ağacın diğer kısımlarının genetik yapısı birbirinin aynısı mıdır?
Evet genetik kısımları aynıdır.Ancak görünümleri farklı olabilir.
 Başlangıçta çok küçük olan tohum büyük bir ağaca nasıl dönüşür?
Toprağın alt kısmında bulunan tohum toprağın içindeki nemi alır ve şişmeye başlar.Bir süre sonra toprağın altında filizlenerek çıkar. Uygun sıcaklık ve sulama ile birlikte büyür ve ağaç olur.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

Hazırlık Çalışması
1. Bir orman, ağaçlardan; bir futbol takımı, oyunculardan; bir duvar, tuğlalardan oluşur. Acaba vücudunuz nelerden meydana gelir?
Vücudumuzun ana yapısı hücrelerdir. Hücreler çoğalarak dokuları, dokular çoğalarak organları, organlarda vücudumuzun sistemlerini meydana getirir.
2. Bitki ve hayvanların birbirinden farklı özellikte olmasını sağlayan nedir?
Çünkü hücre yapıları farklıdır.Bu nedenle farklı özellikler gösterirler.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Aşağıdaki tabloda bitki ve hayvan hücrelerini temel kısımları ve bunların görevleri açısından karşılaştırınız.
Bitki ve hayvan hücrelerinin temel kısımları ;
Hücre Zarı
Çekirdek
Sitoplazmadan oluşur.
Hücre Zarı : Hücreyi korumakla görevlidir. Hücreyi sararak dış etkilerden korur.Canlı bir tabakadır.Seçici geçirgendir.
Çekirdek : Hücreyi yöneten merkezdir.Sitoplazmanın içinde bulunan en büyük yapıdır.Hücrelerin büyümesi, gelişmesi ve bölünmesini sağlamaktadır.
Sitoplazma : Kıvamı joleye benzer ve hücrenin sıvı olan kısmıdır.Hücrede gerçekleşen tüm olaylar (solunum,fotosentez) bu sıvı içerisinde gerçekleşir.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME

1) Aşağıdaki şekillerin sol taraftakine sadece bitki hücresinde bulunan yapı ve organelleri, sağ taraftakine sadece hayvan hücresinde bulunan organelleri yazınız. Her iki hücrede ortak olan yapı ve organelleri ise ortadaki kısma yazınız.
2) Aşağıdaki bebeklerin her biri, bir sonrakini kapsamaktadır. Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini düşünerek hangi bebeğin neyi temsil ettiğini altlarına yazınız. Bunların arasındaki ilişkiyi açıklayınız..

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

1. Mitozun ne olduğunu ve canlılar için önemini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla tartışınız.
Mitoz hücrenin bölünmesi, büyüme ve onarılmasını gerçekleştirir.Mitoz olmazsa vücudumuz gelişmez ve büyümez yaralarımız onarılamaz.
Mitozun görevleri aşağıda verilmiştir:

2. Gül bitkisinden uygun şekilde kesilen bir dal, uygun şartlarda gelişerek aynı özellikte yeni bir gül bitkisini oluşturur. Bu yeni bitki nasıl oluşur? İki bitkinin aynı özellikte olmasını sağlayan nedir?
Mitoz sayesinde oluşmaktadır. Çünkü gül ağacının enine ve boyuna uzaması için hücre sayısının artması gerekmektedir. Hücre sayısındaki artış mitoz sayesinde gerçekleşir. Aynı şekilde bir tohumun çimlenmesi ve yeni bitki oluşumu da bu şekilde gerçekleşmektedir. Oluşan yeni gül bitkisi ile diğer gül bitkisi aynı hücrelere ve kalıtsal özellikler olduğu için benzer özellikler taşırlar.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 2-2
1) Aşağıda mitoz geçiren bir hücreden yeni hücre oluşumu şematize edilmiştir. Bu sırada gerçekleşen olayları, kromozomların önemini düşünerek verilen noktalı yerlere yazınız.
2) Aşağıdaki görsellerde verilen canlıları inceleyiniz. Bu canlılarda mitozun önemini noktalı yerlere yazınız.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Hazırlık Çalışması
1. Anne ve babanın çocukları neden onlardan farklı özellikler taşır?
Çocuklar, dünyaya gelirken anne ve babalarından aldmış oldukları farklı genlerin birbiri ile olan sentezinden ve doğarken DNA’larında bulunan özelliklerinden dolayı anne babalarından farklı olurlar.
2. Mayozun ne olduğunu ve canlılar için önemini çeşitli kaynaklardan araştırınız.
Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda görülen bir üreme şeklidir.Eşeyli üreme ile çoğalan canlılarda üreme hücrelerinin oluşmasını sağladığı için çok önemlidir.
Mayoz bölünmenin canlılar için önemi:

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME 2-3
1) Aşağıdaki bilgilerin hangileri mayozla, hangileri mitozla ilgilidir? Bilgilerin ait oldukları harfleri uygun kutucuğa yerleştiriniz.
a) Kromozom sayısı sabit kalır.
b) Yalnızca 2n kromozomlu üreme ana hücrelerinde
görülür.
c) Tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
ç) Bölünme sonucu 2 hücre oluşur.
d) Oluşan hücreler birbirinden farklı genetik yapıdadır.
e) Kromozom sayısı değişmez.
f) Bölünme sonucu 4 hücre oluşur.
g) Büyüme ve gelişmeyi sağlar.
2) Aşağıdakilerden hangisi mitozla hangisi mayozla gerçekleşir?Kutucuklara yazınız.
3) Yandaki görselde insana ait sperm ve yumurta hücreleri gösterilmiştir. Bu hücrelerin nasıl oluştuğunu verilen noktalı yerlere yazınız.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıdaki soruların yanıtlarını verilen noktalı alanlara yazınız.
1) Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklayınız.
2) DNA, gen ve kromozom arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
3) Mitozun canlılar için önemi nedir?
4) Mayoz ve mitoz arasındaki farklar nelerdir?
B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1) (….) Mitoz bölünmeyle bir hücreli canlılarda büyüme sağlanır.
2) (….) Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden iki hücre oluşur.
3) (….) Mitoz bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
4) (….) Mitokondri besinlerin sindirimini sağlayan bir organeldir.
5) (….) Hücre çeperi hayvan hücrelerinde bulunmaz.
6) (….) Hücre bölünmesi sırasında DNA kendini eşler.
7) (….) Hücrenin temel kısımları bitki ve hayvanlarda ortaktır.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.
Ç. Aşağıda bazı yapı ve organeller numaralandırılmıştır. Verilen ifadeleri okuyarak uygun görsel numarasını aşağıdaki yay ayraçların içine yazınız.
1) (….) Hücre içi sindirim yapar.
2) (….) Madde taşınmasını sağlar.
3) (….) Hayvanlarda hücre bölünmesinde görev alır.
4) (….) Salgı ve paketlemeden sorumludur.
5) (….) Oksijenli solunumun yapıldığı organeldir.
6) (….) Protein sentezi yapar.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

D.Yandaki şekle göre verilen bilgilerden doğru olanların
başına “” yanlış olanların başına “✗” işareti koyunuz.
1) (….) Bu hücre bir bitkiye ait olabilir.
2) (….) 1 numaralı kısım hücrenin temel kısımlarından biridir.
3) (….) 3 numaralı kısım madde taşınmasında görev alır.
4) (….) 5 numaralı kısım hücre içi sindirimden sorumludur.
5) (….) Görselde hücre duvarı görülmemektedir.
6) (….) 4 numaralı kısım bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır.
E. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz..

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

E. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.
4-D 5-A 6-C 7-B

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

E. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz..

8-D 9-C 10-A 11-C

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

E. Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz..
12-B 13-A 14-B 15-B 16-A

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu