Kitap Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 186-228 Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınlarının yapmış olduğu Matematik Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 186-228 arasındaki cevapları bulabilirsiniz. Sitemizde Öğün yayınlarının diğer ünitelere ait cevapları bulabilirsiniz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 4.Ünite Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

ALIŞTIRMALAR

1.Aşağıda verilen ifadelerin cebirsel ifadelerini yazınız.
a) Uzun kenarı 8 cm olan bir diktörtgenin çevre uzunluğu — 2(a+8)
b) 27 sayfası okunan bir kitabın kalan sayfalarının sayısı — x-27
c) Kardeşim benden 6 yaş küçüktür.Kardeşimin yaşı — x-6
ç) Bir torba kirazın 5 arkadaşa eşit olarak paylaştırılması x/5
d) Bir sayının 2 katının 5 katının 3 eksiği — 5(x+2)-3
e) Bir sayının 4 eksiğinin yarısı — (x-4)/2
f) Bir sayının yarısının 4 eksiği — (x/2)-4
g) Bir sayının karesinin 5 fazlası — x kare+5
2. x bir sayı olmak üzere aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazılmıştır.Bu ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
3.Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı

4.Aşağıda verilen cebirsel ifadelere göre tabloyu tamamlayınız.
5.Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri sabit terimleriyle eşleştiriniz.
8z+11y-5 3t+7 b+5a-8 b-1 k/3 +3 5y
7 0 3 -5 -1 -8 1
6.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
7.Aşağıdaki terimlerden benzer olanları eşleştiriniz.
41ac 2xy 1/3 b 4at 7/5a
8at 67b 2/11a 36xy a 93b


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

1.Fatma Hanım, marketten (x+7) /3 tane bardak alıyor. x yerine 5 yazarak Fatma Hanım’ın kaç tane bardak aldığını bulunuz.

5+7 =12 / 3 = 4 bardak almıştır.
2.Aşağıdaki ifadelerde noktalı yerleri tamamlayınız.
-3(x+7) cebirsel ifadesinin x= 5 için değeri 36 olur.
-u =4 için 2(u-3) / 2 ‘nin değeri 1 olur.
-Bir ürünün satış fiyatı cebirsel olarak 23-5x’tir.x=4 için bu ürünün satış fiyatı 3 olur. 23-20=3
3.8(11-4c) cebirsel ifadesinin c=2 değeri kaçtır?
8(11-8)=24
4.3y+15 cebirsel ifadesinin değeri, y’nin 6 değeri için kaçtır?
3.6+15=33
5.2(3x+1) / 4 cebirsel ifadesinin x=3 için değerini bulunuz.
2.(9+1)/ 4 = 5
6.Gökhan Bey 18 ay taksitle bir tablet bilgisayar alıyor.Taksit miktarına x Tl dersek bilgisayarın fiyatını gösteren cebirsel ifade 18x TL olur.Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bilgisayarın bir taksiti 35 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
18.35= 630 TL
b) Bilgisayarın bir taksiti 28,5 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
28,5.18 = 513 TL
c) Bilgisayarın bir taksiti 25,75 TL olursa fiyatı kaç TL olur?
25,75.18=463,5
7.Arda’nın annesi ile arasında 25 yaş,babası ile 30 yaş vardır.Arda’nın yaşına a diyelim.Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Arda’nın annesinin yaşını gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz
a+25
b) Arda’nın babasının yaşını gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz.
a+30
c) Arda 11 yaşında ise anne ve babası kaç yaşındadır?
Anne 11+25 =36 Baba = 11+30 =41 yaşındadır.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Aşağıda verilen modellerin cebirsel ifadelerini yazınız.
2.Aşağıda verilen çokgenlerin çevrelerini cebirsel olarak ifade ediniz.
3.Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri modelleyiniz.
4.Yandaki modellemeye göre aşağıda verilen ifadelerin cebirsel olarak karşılıklarını yazınız.


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Aşağıda verilen ifadelerdeki noktalı yerleri tamamlayınız.
2.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D” , yanlış olanın başına “Y” yazınız.
3.Sınıf arkadaşlarınızın kaç kız kaç erkek olduklarını öğreniniz.Daha sonra topladığınız verilerden sıklık tablosu oluşturunuz.
4. 1) Bebeğiniz sütle mi besliyorsunuz
2) Bebeğinize hiç hazır mama verdiniz mi?
3) Kendi yaptığınız mamayı nasıl muhafaza ediyorsunuz?
Yukarıda verilen anket soruları hangi araştırma sorusu kapsamında sorulmuş olabilir?
5.Türkiye’deki kız ve erkek çocuklarının okula gitme oranını merak eden Zeynep , araştırma yapmaya karar veriyor.Zeynep’in gerekli bilgilere nasıl ulaşabileceğini açıklayınız.
-İlk olarak toplam kız ve erkek çocuklarının sayısını bilmemiz gerekiyor.
-Daha sonra okula giden kız ve erkek çocuk sayısını bilmemiz gerekiyor.
-Bu bilgilerden yola çıkarak gerekli oranı bulmuş oluruz.
6. Soru Cevabı= D


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
8.Yandaki tabloda 6.sınıflar arasındaki kız ve erkek öğrencilerin başarı yüzdeleri verilmiştir.Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz.
9.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nedir ve görevleri nelerdir?Araştırınız.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin,derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktadır.TÜİK bireylerden, hanelerden, iş yerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar.
10.Yıl içerisindeki su ihtiyacımız barajlardan karşıladığımız için barajların doluluk oranlarının çok önemli olduğunu bilen Gülden, İzmir’deki barajların doluluk oranlarını merak ediyor.
“www.izsu.gov.tr” internet adresinden Ağustos 2018 resmi verilerine ulaşıyor.Bu veriler aşağıdaki tabloda gösteriliyor.Bu tablonun sütün grafiğini çiziniz.
11.Her canlının üretebildiği ses frekans aralığı farklıdır.Aşağıdaki tabloda insan ve bazı hayvanların üretebildikleri minumum ve maksimum ses frekansları verilmiştir.Tablodaki verilerin sütun grafiğini çiziniz ve çizdiğiniz grafiği inceleyiniz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Yandaki tabloda 3 kişilik Kılıç ailesinin yaşları verilmiştir. Yani bebekleri olan Kılıç ailesinin yeni yaş ortalamasını bulunuz. Ortalamasının ne kadar azaldığını hesaplayınız.
2. Songül Hanım, 70 cm boyunda bir kılıç çiçeği alıyor. Yandaki tabloda kılıç çiçeğinin 4 ay süreyle boy uzunlukları verilmiştir.
Tabloya göre kılıç çiçeği bir ayda ortalama kaç cm uzar?
3. Fatma Hanım pazardan aldığı 3 kg çileğe 7 TL veriyor. Markette gördüğü çileğide çok beğeniyor ve kilosu 4 TL ‘den 2 kg çilek daha alıyor.Fatma hanım 1 kg çileğe ortalama kaç TL ödediğini bulunuz?
4. Yandaki tabloda Fatoş’un Türkçe sınavlarından aldığı notlar verilmiştir. Fatoş’un bu üç sınavının aritmetik ortalamasını bulunuz.
5. 4 sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılar hangi sayı ile toplanıras aritmetik ortalama değişmez?
6. 10 Kişinini yaş ortalaması 15’tir. Aralarına iki kişi daha katılınca yeni yaş ortalamaları 17 olduğuna göre sonradan katılan iki kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması kaçtır?
7. Ömer’in bir hafta boyunca her gün yediği fndık sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre Ömer’in bir günde ortalama kaç fındık yediğini bulunuz.
8. 9 kız ve 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kız öğrencilerin not ortalaması 75’tir. Buna göre sınıfın not ortalaması kaçtır?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. 19, 107, 42, 13, 78, 62 sayılarının açıklığını bulunuz.
2. Yandaki tablo internet’teki bir paylaşımın bir hafta boyunca kaç kez okunduğunu göstermektedir. Bu tablodaki verilerin açıklığını bulunuz.
3. Aşağıda bir voleybol takımında oynayan 6 asil, 6 yedek oyuncunun yaşları veriliyor. Buna göre oyuncuların yaşlarının açıklığını bulunuz.
4. Yukarodaki veri grubunun açıklığının 110 olması için soru işareti yerine kaç yazılmalıdır?
5. Yandaki tabloda bazı hayvan türlerinin ortalama vücut sıcaklıkları veriliyor. Tablodaki verilerin açıklığını bulunuz.


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
2. Aşağıda verilen cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazınız.
3. 3.(7y-11) cebirsel ifadesinin y=8 için hangi değeri alacağını bulunuz.
4. c bir değişken ve 1 doğal sayı olmak üzere ccc1111 modellemesi aşağıdakilerden hangisinin cebirsel karşılığıdır?
5. Aşağıda verilen ifadelerden terim sayısı en fazla olan hangisidir?
6. Aşağıda verilen terimlerden hangisi 3/5 xy2 terimi ile benzerdir?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı

7. Aşağıdaki tabloyu verilen cebirsel ifadelere göre tamamlayınız.
8. 5v + 1 ile v + 3 cebirsel ifadelerini modelleyerek toplayınız.
9. Bir belediye, ekmek fırınlarının sağlık koşullarına uygun çalışıp çalışmadığını araştıracaktır. Bu araştırmasını hazırladığı anket ile yapmak istese, bu ankette aşağıdaki sorulardan hangisine gerek yoktur?
10. Sınıf arkadaşlarınızın anne ve babalarının mesleklerine ilişkin veriler toplayınız.
11. Bir ankette konusu seçiniz. Bu konuya uygun bir araştırma sorusu oluşturunuz.


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı

13. Aşağıdaki verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını bulunuz.
14. Ayşe 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30. dakikada 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz.
15. 8 tane sayıyı kullanarak açıklığı 5 olan bir veri grubu oluşturunuz.
16. Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının ortalaması kaç olur?
17. 6 sayının aritmetik ortalaması 11 ‘ dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama 12 olur?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 221 Cevabı

20.Yandaki grafikte Gülperi’nin 5 gün boyunca Türkçe ve matematik derslerinden çözdüğü sorular veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
21. Bir yöntem son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı adha çok ilgi duyduklarını araştırmak istiyor. Buna göre yönetmenin bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini bulunuz.
22. Yukarıdaki tabloda bir iş yerindeki çalışanların aldığı maaşlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
23.Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
1. 8y + 19 cebirsel ifadesi için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde cebirsel ifadeye ait sözel ifade yanlış verilmiştir?
3.Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin değeri a= 2 ve y= 5 için en büyüktür?
4. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
5. Aşağıdakilerden hangisi benzer terim çifti olamaz?
6. Rehberlik Araştırma Merkezi, bir tiyatro oyununun kız ve erkek çocukları üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili araştırma yapmak istiyor. Bu araştırmada veri toplamak için başvurulacak araştırma grubu hangisidir?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 223 Cevabı

7. Yandaki tabloda bir okul kantininde 5 gün boyunca satılan simit ve tost sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
8. Yandaki tabloda bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin matematik sınavından aldıkları notlar veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9. 17, 49, 78 , 6 , 27 , 66 sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
10. Ozan, Samet ve Sefa’nın yaşlarının ortalaması 8 ‘dir. Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna göre Sefa’nın yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
11. Yukarıdaki verilen grubun açıklığı 99 olduğuna göre soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 224 Cevabı

12. Bir ortaokulda öğrencilerin kahvaltı yapma alışkanlıkları araştırılmış ve elde edilen bilgiler yandaki grafikte verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
13. Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır.
14. 5 sayısının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?
15. Fatma sosyal bilgiler dersinin iki yazılısından 87 ve 90 puan alıyor. Öğretmeni Fatma’ya ders içi performans notu olarak 96 puan veriyor. Fatma’nın bu üç notunun aritmetik ortalaması kaçtır?
16. İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor. Bu dersin ortalamasının 85 olması için İsmail, 3. yazılı sınavdan kaç almalıdır?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 225 Cevabı

17. Yukarıdaki tabloda bir markette bir haftada satılan kutu süt ve kutu meyve suyu sayıları veriliyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
18. Yukarıdaki grafikte Bakkal Ahmet Bey’in bir hafta boyunca sattığı ekmek ve kutu çay sayıları verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
19. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı 48’dir?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevabı

20. Yukarıda verilen sayılar, bir dede ve üç torununun yaşlarını ifade ediyor. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?
21. Yandaki tabloda bir gümüş satıcısının bir hafta boyunca sattığı takı sayıları veriliyor. Tablodaki verilerin açıklığı pazar günü yapılan satışlarla değişmediğine göre pazar günü kaç takı satılmış olabilir?
22. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin fen bilimleri dersinden aldıkalrı puanlar veriliyor. Tabloya göre kaç öğrenci sınıf ortalamasının altında not almıştır?
23. Bir turist kafilesindeki turistlerin yaşları 18, 25, 30, 42, 20, 24, 35’tir. Buna göre bu verilerin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevabı
24. Isparta’daki bir halı fabrikasının 2018 yılının ilk dört ayında ürettiği ve ihraç ettiği halı sayılarının dağılımı yandaki tabloda veriliyor. Buna göre tablodaki verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?


6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevabı

25. Hatice Öğretmen, İlkokul ikinci sınıf öğrencilerine yıl sonunda okuma yarışması düzenliyor. İlk beş öğrenci okudukları sayfayı 1,3 dk , 1,7 dk ve 2,1 dk ve 2,4 dakikada bitiriyor. Buna göre öğrencilerin okuma sürelerinin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
26. Bir iş yerinde “çalışanların memnuniyeti anketi” yapılacaktır. Bu amaçla hazırlanan bir anket formunda aşağıdaki sorulardan hangisinin bulunması gereksizdir?
27. Bir ayakkabı mağazası sahibi, kadın ve erkek müsterilerinin renk tercihlerini belirlemek için yandaki tabloyu oluşturuyor. Bir hafta boyunca sattığı ayakkabıları tabloya not ediyor. Verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
28. Bir hayvansever, kadın ve erkeklerin evcil hayvan tercihlerini merak ediyor ve araştırmaları sonucunda yandaki tabloyu oluşturuyor. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu