Kitap Cevapları

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163-197 Cevapları

6.Sınıf Sevgi Yayınlarının yapmış olduğu Fen Bilimleri Ders Kitabı  Sayfa 163-197 arasındaki cevapları bulabilirsiniz. Sitemizde Sevgi yayınlarının diğer ünitelere ait cevapları bulabilirsiniz.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 163 Cevabı

Ses bir enerji türü müdür?
Evet bir enerji türüdür.
Ses madde ile karşılaşınca ne olur?
Suya atılan taş gibi dalgalar halinde yayılır.
Sesin yayılmasını önleyebilir miyiz?
Hayır sesin yayılmasını önlememiz mümkün değil.
Akustik nedir?
Sesin duyulma ve dağılma tarzını inceler.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 164 Cevabı

Okulunuzun bahçesinde teneffüste oyun oynarken çalan ders zilini duyabilirsiniz.Benzer şekilde size seslenen arkadaşınızın sesini de duyabilirsiniz.Hava sesi iletmiyor olsaydı bu sesleri duyabilir miydiniz?
Hayır duyamazdık.
Resimlerde hangi ortamlarda sesler oluşturulmuştur?
Katı, sıvı ve gaz ortamlarda sesler oluşturulmuştur.
Resimlerdeki ortamlarda oluşturulan seslerden hangileri duyulabilmiştir?
Katı ve gaz ortamındaki sesler duyulabilir.
Sesin bir ortamda duyulabilmesi, sesin hangi özelliğini gösterir?
Sesin yayılma özelliğinden kaynaklanır.
Soluduğumuz havanın bir gaz karışım olduğunu biliyor musunuz?
Evet biliyordum.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

Etkinlik Yapalım
Sorular
1.Kutu kulağınıza dayalı iken mi yoksa kulağınızdan uzakta olduğunda mı sesi daha iyi duydunuz?
Kulağıma dayalı iken sesi daha iyi duydum.
Etkinlik Yapalım
1.Arkadaşınızın su içerisinde taşlarla çıkardığı sesi duyabildiniz mi?
Evet duydum ama su içerisinde sesler uğultuluydu.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 166 Cevabı

Etkinlik Yapalım
Sorular
1.Çalar saatin sesini duyabildiniz mi? Bunu nasıl açıklarsınız?
Hayır duyamayız çünkü ses havasız ortamda yayılmaz.
Su sesi iletmeseydi denizlerin derinliklerini ölçen, balık sürülerinin yerini tespit eden ve araştırmada kullanılan sonar cihazının çalışmayacağını biliyor musunuz?
Evet biliyordum.Öğretmenimiz derste anlatmıştı.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevabı

Bir çubuğu aynı şiddetle metal, tahta ve cam levhalara vurduğunuzda çıkan sesler birbirine göre nasıldır?
Her maddenin sesi farklı çıkar.Çünkü maddelerin titreşimleri birbirinden farklı olduğundan sesler birbirinden farklıdır.
1.Etkinlikte kullandığınız malzemelerin farklı sesler çıkarttığını söyleyebilir misiniz?
Evet. Bir önceki örnekte de belirttiğimiz gibi her maddenin titreşimleri birbirinden farklıdır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 168 Cevabı

Resimdeki özdeş çalar saatlerin çıkardığı sesler, sizce aynı mıdır?Neden?
Çıkan sesler maddesel ortamlara göre değişiklik göstermektedir.Maddesel ortam daha fazla ise ses yayılır.Boşlukta ise hiç yayılmaz.
1.Metal kaşıkların hava ve su ortamında çıkardığı seste bir farklılık duydunuz mu? Bunu nasıl açıklarsınız?
Evet ikisinde de farklı sesler çıkmıştır.Çünkü maddelerin titreşim noktaları farklıdır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarında bırakılan yerlere yazınız.
B. Aşağıdaki cümleleri , verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
C. Aşağıdaki resimlerde sesin hangi ortamlarda yayıldığını altlarında bırakılan boşluklara yazınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

1.Pazar yerinde yapılan bir anonsu, bu ortamda bulunanlar duymuştur.
a.Bu cümlede sözü edilen anons (ses) hangi ortamda yayılmıştır?
Hava ortamı (Gaz)
b.Sesin daha farklı ortamlarda da yayılabildiğini örnek vererek açıklayınız.
Katı Ortam : Duvara kulağımızı dayadığımızda arkadaşımızın duvara vurmasını duymamız.
Sıvı Ortam : Yunusların çıkardığı seslerin su ortamında yayılması.
2.Beril, topunu cam,tahta ve beton zeminlerde aynı şiddetle zıplatarak çıkan sesleri karşılaştırmıştır.
Beril, yaptığı etkinlik sonucunda topların çıkardığı sesler ile ilgili hangi sonuca ulaşmıştır?
Aynı ortamda bulunan farklı cisimler farklı sesler oluşturur.
3.Yukarıda gösterilen 1.deneyde demir çubuk önce cam şişeye, sonra da plastik şişeye eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır.Yapılan 2.deneyde demir çubuk ile cam şişeye önce hava ortamında sonra da su ortamında eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır.
1.deney ile hangi sonuca ulaşılır?
Aynı ortamda farklı cisimler, farklı sesler çıkarır.
2.deney ile hangi sonuca ulaşılır?
Aynı sicim, farklı ortamlarda farklı sesler çıkarır.
4.Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini gösteren bir deney için aşağıdaki malzemeler verilmiştir.
Bu malzemeleri kullanarak deneyin nasıl yapılacağını yazınız.
1.düzenekteki çivilerin arasına paket lastiğini, 2.düzenekteki çivilerin arasına bakır teli eşit gerginlikte bağlayarak sesler oluşturulur.Oluşan sesler birbirinden farklıdır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Eski filmlerde trenin gelip gelmediğini uzaktan kontrol etmek için insanların kulaklarını raylara dayadığını görmüş olabilirsiniz.Sizce bunun nedeni ne olabilir?
Titreşim yapan varlıkların ses ürettiğini ve bu sesin dalgalar halinde yayılmasından dolayıdır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

1.Her iki öğrenci elini aynı anda mı kaldırdı?
Kulağını duvara dayanan öğrenci elini ilk kaldıran kişidir.Çünkü sesin yaydığı titreşimler duvara çarpacağından ilk o duyar.
2.Öğrenciler, ellerini farklı zamanlarda kaldırırlarsa bunun nedeni ne olabilir?
Farklı titreşim yollarının olduğu ortamlarda bulunmalarından dolayı olabilir.
Deniz yüzeyinden deniz tabanına gönderilen ses dalgaları 3 saniye sonra geri dönmektedir. Bu noktada denizin derinliği kaç metredir?
3/2:1,5 1522 x 1,5: 2283 metredir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

1.Zilin sesini cam fanusun içinde hava varken mi hava boşaltıldığında mı duydunuz?Neden?
Hava varken duydum havasız ortamda ses yayılmayacağı için hava boşaltıldığında sesi duyamayız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Şiddetli bir seste evinizin camlarında neden bir sarsıntı olur?
Ses dalgalar halinde yayılmaktadır.Ses bir enerji türüdür.Sesin titreşim ve salınım hareketi yaparak dalgalar halinde yayılmasından dolayı camlarda sarsıntı olur.
1.Metal kaseye vurulduğunda tuz taneciklerinde ne gözlemlediniz? Bu olayın nedeni ne olabilir?
Tuz tanecikleri titremiştir. Çünkü ses dalgaları onları titretir.
2.Şiddetli ve yavaş vurunca tuz tanecikleriyle ilgili gözleminizde bir değişiklik oldu mu? Değişikliği ve nedenini açıklayınız.
Evet oldu sesin şiddetine göre tuz taneciklerinin titremesi artmakta ya da azalmaktadır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 177 Cevabı

A. Aşağıdaki cümleleri , verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
1. enerji / 2. yavaş / 3.titreşim / 4.uzaklık / 5.katılara
B.Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.
1.Uzayda geçen bilim kurgu filmlerinde uzakta gerçekleşen bir patlamayı aynı anda görür ve duyarız.Burada yapılan iki bilimsel hata nedir? Açıklayınız.
1-Işık ve ses aynı anda görülüp duyulmaz.
2-Ses boşlukta yayılmaz.
2.Bazı opera sanatçıları şarkı söylerken çıkardıkları sesle cam bardakları çatlatabilmektedir. Bu olayı nasıl açıklarsınız?
Ses enerjisinin hareket enerjisine dönüşmesinden dolayı.
3.Ses boşlukta yayılmaz.Neden?
Çünkü sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyacı vardır.
4.Sesin bir tür enerji olduğunu nasıl kanıtlarsınız?
Ses enerjisinin etraftaki nesneleri titreştirmesiyle anlayabiliriz.
5.Işık ve sesin süratini karşılaştırabileceğiniz, günlük yaşantınızda fark ettiğiniz bir örnek veriniz?
Havai fişek patladıktan sonra önce ışığı görüp sonra sesini duymamızı örnek olarak verebiliriz.
6.Bir çiftçi, tarlasını telle çevirmek için tarlasının etrafına demir kazıklar çakıyor.Tarlanın eve uzaklığı 340 m’dir. Babasını evden izleyen çocuk , çekicin sesini babası çekici kazığa vurunca mı yoksa daha sonra mı duyar? Neden?
Işığın sürati sesin süratinden fazla olduğu için çekicin önce vurulduğunu görür sonrasında sesi duyarız.
7.Selin ve Cihan denizde yüzerlerken 300 m ileriden yarış yapan deniz motorları geçiyor.Bu sırada suyun dibine dalan Selin’in kafası suyun içinde, Cihan’ın kafası suyun üzerindedir.Selin ve Cihan deniz motorlarının seslerini aynı mı yoksa farklı mı duyarlar? Neden?
Farklı duyarlar.Ses suda ve havada farklı süratlerle yayılır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

1.Sorunun doğru cevabı C Ses bir enerji türüdür.
2.Sorunun doğru cevabı C
3.Sorunun doğru cevabı C I ve III
4.Sorunun doğru cevabı D I ve III
5.Sorunun doğru cevabı B Deniz kenarındaki kumlara kulağımızı dayayınca

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

Sesiniz duvardan geçebilir mi? Nedenini yazınız.
Evet geçebilir.Ancak sesimiz duvardan geçerken bir kısmı duvar tarafından soğurulur ve bu nedenle sesimizin şiddeti azalır.
Bağırırken gırtlağınıza elinizi koyduğunuzda ne hissedersiniz?Yazınız.
Elimizin titrediğini hissederiz.Çünkü, ses tellerimizin titremesi sonucu ellerimizde titrer.
Önümüzdeki bir arkadaşınızı çağırmak için bağırdığınızda arka tarafınızdaki arkadaşınızın sizi duyması, sesin hangi özelliğini gösterir?
Sesin dalgalar halinde yayılması ve yansıması özelliğinden yayılmaktadır.
Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları bir engele çarptığında geri dönmesi nasıl adlandırılır?
Yankı olarak adlandırılmaktadır.Sesin yankılanma olayı engele çarpmasıyla mümkün olur.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

1.Arkadaşınız hangi durumda kendisine seslendiğinizi duydu?Bunun nedenini nasıl açıklarsınız?
Arkadaşım kulaklarını tıkamadığı zaman benim sesimi duyabildi.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu