Kitap Cevapları

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı 8.Ünite Sayfa 106-118 Cevapları

Sayfa 106-118 arasındaki İngilizce ders kitabı cevaplarını konumuzda bulabilirsiniz. Diğer sayfalar için de sitemizde paylaşım yapılmıştır.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106 Cevabı

Look at the poster. What can you do? Tell it to your friends.
Postere bak. Ne yapabilirsin? Bunu arkadaşlarına söyle.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

1A.Listen and write the children’s names.
Dinleyin ve çocukların isimlerini yazın.
1B.Listen again and mark the sentences “True” or “False”.
Tekrar dinleyin ve cümleleri “Doğru” veya “Yanlış” olarak işaretleyin.
1C. Work in groups. Ask questions about the activities in the table and write your
friends’ names in the correct boxes.
1C. Gruplarla çalışmak. Tablodaki aktiviteler hakkında sorular sorun ve arkadaşlarınızın isimleri doğru kutularda.
1D. Look at your notes in the table above and report the results to your class.
1D. Yukarıdaki tablodaki notlarınıza bakın ve sonuçları sınıfınıza bildirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

2A. Complete the telephone conversation with the sentences below.
Telefon görüşmesini aşağıdaki cümlelerle tamamlayın.
2B. Read the telephone conversation again and answer the questions.
Telefon görüşmesini tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

3A. Answer the questions.
Soruları cevapla.
3B. Listen and answer the questions.
Dinleyin ve soruları cevaplayın.
3C. Listen again and complete the sentences.
Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

6A. Look at the pictures below and write the names of the sports and fitness activities.
Aşağıdaki resimlere bakın ve spor ve fitness aktivitelerinin adlarını yazın.
6B. Listen and complete the song with the words above.
Şarkıyı dinleyin ve yukarıdaki kelimelerle tamamlayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

7A. Look at the pictures below and answer the questions.
Aşağıdaki resimlere bakın ve soruları cevaplayın.
7B. Read the speech bubbles and write the children’s favourite sports. Choose from
the list above.
Konuşma balonlarını okuyun ve çocukların en sevdiği sporları yazın. İçinden seçmek yukarıdaki liste.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

7C. Read the speech bubbles again and complete the table.
Konuşma balonlarını tekrar okuyun ve masayı tamamlayın.
7D. Work in groups. Describe your favourite sports or fitness activity to your friends,
but don’t say its name. Look at the examples in activity 6B. Can your friends guess your
activity?
Gruplarla çalışmak. En sevdiğiniz spor veya fitness aktivitelerini arkadaşlarınıza anlatın, ama adını söylemeyin. Etkinlik 6B’deki örneklere bakın. Arkadaşlarınız tahmin edebilir mi aktivite?
Match the equipment with the correct sports.

Ekipmanı doğru sporlarla eşleştirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 114 Cevabı

Colour the correct boxes for you.
Sizin için doğru kutuları renklendirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 115 Cevabı

Match the words with the pictures.
Kelimeleri resimlerle eşleştirin.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

Look at the pictures and complete the text.
Resimlere bakın ve metni tamamlayın.
Read the text above again and answer these questions.
Yukarıdaki metni tekrar okuyun ve bu soruları cevaplayın.

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

Write Kate’s speeches in the correct places.
Kate’in konuşmalarını doğru yerlere yazın.
Read again and write “True” or “False”.
Tekrar okuyun ve “Doğru” veya “Yanlış” yazın.

 

5.Sınıf Özgün Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Fill in the table with your family members’ sports and fitness activities.
Tabloyu aile üyelerinizin spor ve fitness aktiviteleri ile doldurun.
Look at your notes above and write about your own and your family members’ sports
and fitness activities.
Yukarıdaki notlarınıza bakın ve kendi ve aile üyelerinizin sporları hakkında yazın ve fitness aktiviteleri.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu