Kitap Cevapları

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Bu Nehir Bizim Metni Cevapları

Türkçe 5.Sınıf Ders Kitabı için sayfa arasındaki sorularını cevaplarını konumuzdan edinebilirsiniz. Sitemizden 5.Sınıf ders kitaplarının cevaplarını kolay bir şekilde bulabilirsiniz

5. Sınıf Türkçe Kitabı Bu Nehir Bizim Metni Sayfa 68 Cevapları
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Aşağıda adları verilen vakıf ve dernekler hakkında bildiklerinizi kısaca söyleyiniz.

TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı): 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ağaçlandırma, orman kurma, fidan dikme projesiyle Türkiye’de kuraklık tehlikesine karşı mücadele ederler.

TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı): 1993 yılında Ankara’da devlet desteği ile kurulmuştur. Yeşil ve ekolojik yaşamdan denizlerin temizliğine, kültürel değerlerin korunmasından bu konularda halkın ve gençlerin bilinçlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yapar.

ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı): 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Ambalaj atıklarının geri dönüşümünde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş en büyük kuruluştur.

2. Etrafınızda çevreyi kirleten kişiler ya da kuruluşlar var mı? Varsa bunların çevreyi nasıl kirlettiklerini kısaca anlatınız.

(örnek) Yakınımızda bir deri fabrikası var. Bu fabrika atık sularını yakındaki bir dereye boşaltıyor. Fabrika suların filtrelendikten sonra boşaltıldığını söylüyor ama dereden yayılan pis koku ve ölü balıklar suyun yeteri kadar filtrelenmediğini gösteriyor.

3. Çevre kirliliğini önlemeye yönelik neler yapılabilir?

Çevreyi kirletenler için caydırıcı cezalar uygulanabilir. Geri dönüşüm tesislerinin sayısı arttırılabilir. Çöp ve geri dönüşüm kutularının sayısı arttırılabilir.

4. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınıza gösteriniz. Haber üzerine tartışınız.

DİKKAT EDELİM
1. Metinde geçen şahıslar kimlerdir, varlıklar nelerdir?

Cevap: Furkan, güvenlik görevlisi, Sinan Bey, Ömer.

2. Metindeki olaylar nerede ve ne zaman geçmektedir?

Cevap: Olaylar bir şehirde geçmiş zamanda geçmektedir.

3. Olaylar nasıl başlamıştır?

Cevap: Furkan ve arkadaşlarının nehirde yüzerken bir borunun nehre pis su bıraktığını fark etmeleriyle başlamıştır.

4. Olaylar nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap: Şikayetleriyle ilgili televizyonda haberlerini görmüşler.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Bu Nehir Bizim Metni Sayfa 73 Cevapları
1. ETKİNLİK
Okuduğunuz metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamı aşağıda verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamları ile eşleştiriniz.

a) göz yummak – b) duyarsız – c) atık – ç) şok olmak – d) tetkik – e) imza

1. Görmezlikten gelmek, hoş görmek. (a)

2. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. (e)

3. Duyarlı olmayan. (b)

4. İnceleme. (d)

5. Birdenbire şaşırmak, hoşa gitmeyecek bir şeyle karşılaşmak. (ç)

6. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış; artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde. (c)

2. ETKİNLİK
Metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Furkan ve arkadaşları, düşüncelerini gerçekleştirmek için hangi girişimlerde bulunuyorlar?

Cevap: Fabrika sahibiyle görüşüyorlar.

2. Furkan ve arkadaşları, amaçlarına ulaşmak için nasıl bir planlama yapıyorlar? Bu planlama, herkes tarafından kabul edilebilir, güzel bir uygulama mıdır? Neden?

Cevap: Öncelikle fabrika sahibi ile görüşüyorlar. Fabrika sahibinden olumsuz yanıt alınca şikayet için çevredeki insanlardan imza topluyorlar. İmzalarla birlikte kaymakamlığa başvurmayı planlıyorlar. Bu planlama herkes tarafından kabul edilebilir güzel bir uygulamadır. Böyle konularda yasal yollara başvurulmalıdır.

3. Furkan ve arkadaşlarının girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Furkan ve arkadaşlarının bilinçli ve cesur olduklarını söyleyebilirim. Çoğu insan bu durumdan rahatsız olsa da uğraşmamak ya da olumsuz düşünüp korktukları için böyle bir girişimde bulunmaz. Furkan ve arkadaşlarının girişimleri örnek bir davranıştır.

4. Sinan Bey, Furkan ve arkadaşlarının güvenini nasıl sağlıyor?

Cevap: Fabrika sahibinin oğlu olmasına rağmen onlara yardım ederek sağlıyor.

5. Sinan Bey, fabrikanın sahibinin oğlu olmasına rağmen çocuklara neden yardımcı olmuştur?

Cevap: Çünkü o da nehrin kirlenmesinden rahatsızdır. Çevre bilincine sahiptir.

3. ETKİNLİK
Çevre kirliliğini önlemek için neler yapmalıyız? Konu ile ilgili görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmanızda aşağıdaki uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap:

(örnek)

Dünya, içerisinde milyarlarca canlıyı barındıran büyük bir yuvadır aslında. Bu yuvanın korunması, içerisindeki milyarlarca canlının da korunması anlamına gelmektedir. Hem insanoğlunun, hem de diğer canlıların yaşama alanı olan dünyamızı korumak bu nedenle çok önemlidir.

Peki çevrenin korunması için neler yapabiliriz? Öncelikle geri dönüşüm tesisleri kurulmalı ve kağıt, metal, plastik gibi pek çok malzeme geri dönüşüm sonrası yeniden kullanılmalıdır. Yağ ve deterjan atıkları korunaklı şekilde imha edilmelidir. Çöp kutularının sayısı artırılmalı ve ulaşılabilirliği daha kolay olmalıdır. Zehirli atıklar doğaya bırakılmamalıdır. Bu atıkları bırakanlar şikayet edilmelidir.

Çevremizi korumalıyız fakat bunu bilinçli bir şekilde yapmalıyız. Sadece yerlere çöp atmamak yetmez ancak bu konuda toplumun duyarlı olması gerekir. Herkes birbirini uyarmalı, toplum baskısı bu yönde kullanılmalıdır.

4. ETKİNLİK
Okuduğunuz metindeki kahramanların benzer ve farklı yönlerini yazarak kahramanları karşılaştırınız.

Cevap:

5. Sınıf Türkçe Kitabı Bu Nehir Bizim Metni Sayfa 74 Cevapları
5. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. Verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak metnin türünü belirleyiniz.

a) Okuduğunuz metinde bir olay mı anlatılıyor yoksa bilgi mi veriliyor?

Cevap: Olay anlatılıyor.

b) Okuduğunuz metinde anlatılanlar gerçekte olabilir mi?

Cevap: Olabilir.

c) Okuduğunuz metinde anlatılanlar, yazarın kendi kurguladığı bir olay mıdır?

Cevap: Evet.

• Okuduğum metnin türü: Hikaye

6. ETKİNLİK
Aşağıdaki görsellerden hangileri okuduğunuz metinle ilgilidir?

Cevap:

7. ETKİNLİK
Okuduğunuz metni değerlendiriniz. Metindeki beğendiğiniz ve beğenmediğiniz yerleri sebebiyle açıklayınız.

Cevap:

(örnek)

Okuduğum metni beğendim. Metin akıcı ve okuyucuyu sıkmıyor. Kahramanların düşünceleri net bir şekilde aktarılmış. Metinle anlatılan olayla ilgili ne yapılması gerektiği açıkça anlatılmış. Bu yönden öğretici bir metindir.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Bu Nehir Bizim Metni Sayfa 75 Cevapları
8. ETKİNLİK
Aşağıda verilenleri okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Varoluş Nedenimiz

Toprak… Toprak… Toprak…

Ülkemiz yılda 743 milyon ton toprağını erozyonla kaybediyor. Toprak, kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar kıymetli bir varlık. Bize aşımızı, işimizi, sanayimize ham maddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz. TEMA’ nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak, toprağı korumaktır.

Ufkumuz, Geleceğe Bakışımız

Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

https://www.tema.org.tr/web

a) İnternetten alınan yukarıdaki bilgiye güvenebilir miyiz? Niçin?

Cevap: Güvenebiliriz. Çünkü site TEMA Vakfı’nın resmi sitesidir.

b) Siz internette araştırma yaparken hangi sitelerden yararlanıyorsunuz?

Cevap: edu ve gov uzantılı sitelerden yararlanıyoruz.

c) Yararlandığınız internet sitelerinin güvenirliğini nasıl anlarsınız?

Cevap: Yararlandığımız siteler gov ve edu uzantısına sahipse güvenilirdir. Çünkü gov uzantılı siteler devlete ait, edu uzantılı siteler eğitim kurumlarına aittir. Diğer sitelerin güvenilir olup olmadığını ise öğretmenlerimize ve büyüklerimize sorarak anlarız.

9. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

1) Elindeki kâğıda baktı, toplam beş imza alabilmişti.
2) Sonuçları fotokopiyle çoğalttılar.
3) Fabrika on yıldır buradaydı.
4) Bizim nehrin suyu bir başka akar.
5) Herkes, yeşil ve temiz bir yerde yaşamak ister.

a) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinin doğruluğu ya da yanlışlığı araştırılabilir?

Cevap: Hepsinin doğruluğu ve yanlışlığı araştırılabilir.

b) Bu cümlelerden hangileri kişisel görüş içerir?

Cevap: 4 ve 5. cümleler

c) “Bu Nehir Bizim” metninden kişisel görüş içermeyen iki cümle bulup yazınız.

Cevap:

1- Ertesi gün Ömer de Furkan’la birlikte parka geldi.

2- Biz de arka taraftan dolanıp içeri girdik.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Bu Nehir Bizim Metni Sayfa 76 Cevapları
10. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleleri altı çizili kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

Galiba haklı çıkacak.
Boruları fabrikaya kadar takip ettik, güvenlikle görüştük.
Onlar sadece bir gazeteci gelir diye düşünüyorlardı.

a) Altı çizili kelimelerin anlamlı en küçük parçaları nelerdir? Yazınız.

Cevap: hak – güven – gazete

b) Bu anlamlı parçalarla kelimenin tamamı arasında anlamca bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Anlamca ilişki yoktur. Kelimelerin anlamlı parçalarla arasında anlam farkı vardır. “Haklı” kelimesi hak sahibi olma durumudur. “Güvenlik” kelimesi güvenliği sağlayan kişidir; güven sağlar. “Gazeteci” kelimesi gazete satan kişidir.

11. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleyi okuyarak soruları cevaplayınız.

O da “Artık güvenebiliriz.” dedi. Birlikte güldüler…

a) Bu cümlede neden üç nokta kullanılmıştır? Yazınız.

Cevap: Metnin geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için kullanılmıştır.

b) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerdeki üç noktaları, kullanım özelliği ile eşleştiriniz.

a) Hoca Ali… Nereye böyle?

b) Çok zaman sonra…

c) Onunla S…’de bir daha görüşmeyelim.

ç) …ve birden kar, fırtına…

1) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.

2) Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.

3) Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.

4) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur.

Cevap:

1 – b 2 – c 3 – ç 4 – a
5. Sınıf Türkçe Kitabı Bu Nehir Bizim Metni Sayfa 77 Cevapları
12. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki parçada ÇEVKO hakkında bilgi verilmiştir. Parçayı okuyunuz.

ÇEVKO Vakfı, Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla 1 Kasım 1991’de ülkemizin önde gelen 14 sanayi
kuruluşunun girişimleri ile kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır.

ÇEVKO Vakfı, kuruluş amaçları doğrultusunda yaptığı tüm çalışmalarda “Entegre
Atık Yönetimi” ilkelerini benimsemektedir. ÇEVKO Vakfı; bugüne kadar cam, metal, plastik, kompozit ve kâğıt/karton türü ambalaj atıklarının sağlıklı, temiz bir şekilde geri kazanımlarının sağlanması amacıyla gereken sistemin oluşturulması için çalışmalar gerçekleştirmektedir. Entegre Atık Yönetimi ile yerel yönetimlerin, sanayinin ve tüketicilerin
sorumluluk paylaşımını ön planda tutmaktadır.

2002 yılında uluslararası “Yeşil Nokta” markasının Türkiye’deki kullanım hakkını
elde eden ÇEVKO Vakfı, Avrupa’da çok yaygın olan bu markayı kullanan geri kazanım
örgütleri ailesine katılmış ve ülkemizi Avrupa Birliği’nde temsil etme hakkını kazanmıştır.

https://www.cevko.org.tr/

b) Siz de arkadaşlarınızla doğayı korumaya yönelik bir kulüp kurduğunuzu düşününüz ve bu kulüple yaptığınız çalışmaları anlatan bir hikâye yazınız.

Hikâyenizi yazarken TDK Yazım Kılavuzu’ndan yararlanınız. Yukarıdaki metinde geçen yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi hikâyenizde de kullanabilirsiniz.

Cevap:

(örnek)

YATİK

YATİK (Yağ Toplama ve İmha Kulübü) , Türkiye’de evlerde ve yemek sanayisinde kullanılan atık yağları toplayıp imha eden ya da biyoyakıt için ilgili kuruluşlara ulaştırmayı amaçlayan bir kuruluştur.

Kulüp üyeleri ilgili kuruluşlarla iletişime geçerek yağ toplama bidonları temin eder. Bu bidonları şehirdeki uygun merkezlere yerleştirir. Belirli aralıklarla burada biriken atık yağlar toplanır ve ilgili kurumlara ulaştırılır.

Kulüp üyeleri gönüllülük esasına göre kulübe hizmet ederler. Amacımız lavabolara dökülüp kanalizasyona karıştıktan sonra kara sularına ulaşıp denizlerimizin kirlenmesine neden olan atık yağların düzgün imha edilmesini ya da geri dönüşümünü sağlayıp, çevremizin ve denizlerimizin kirlenmesini engellemektir.

5. Sınıf Türkçe Kitabı Bu Nehir Bizim Metni Sayfa 78 Cevapları
c) Kurduğunuz kulübe üye olmak için gerekli form aşağıda verilmiştir. Sınıf arkadaşlarınızdan birini, kurduğunuz kulübe üye yapınız. Arkadaşınızdan bu formu doldurmasını isteyiniz. Kulübe bir isim veriniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu