Kitap Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2.Ünite Sayfa 48-54

Ders kitabı Sosyal Bilgiler sayfa 48-54 arasındaki kitap cevapları konumuzda yer almaktadır. Diğer kitap cevapları konulardan bulabilirsiniz.

2.Ünite Tarihe Yolculuk Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları
Hazırlanalım
1.Orta Asya’yı çevreleyen yeryüzü şekillerini haritadan yararlanarak söyleyiniz.
Cevap: Haritaya baktığımda Orta Asya ve çevresi yüksek dağlarla çevrilir. Orta Asya’nın bozkır ve çorak topraklardan oluştuğu görülmektedir.
2.Yaşadığınız yeri düşünürek, coğrafi özelliklerin insanların yaşayış tarzı ve ekonomik faaliyetleri üzerindeki etkisini tartışınız.
Cevap: Yaşadığımız yer yaşamımızı direk olarak etkilemektedir. Benim yaşadığım yerde deniz olmadığı için balıkçılık yapılmaz ancak tarım arazileri yaygın olduğu için tarım yapılır. Yani yaşadığımız yer hayatımızın işleyişine yön veriyor.
Cevaplayalım
Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda savaş aletleri, çanak çömlekler, kilimler, süs eşyaları vb.bulunmuş olması Türklerin hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını göstermektedir? Söyleyiniz.
Cevap: Türkler yaşadığı dönemlerde hayvancılık toprak pişirme işçiliği, el işçiliği, çanak, çömlek ve süs eşyaları yaptıkları görülmektedir. Bu kazılar sonucunda Türklerin savaşçı yapıları bir kez daha görülmüştür.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 49

Cevaplayalım
1.Okuduğunuz parçadan yola çıkarak Türklerin yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
Cevap: Konar-göçer hayat yaşayan Türkler bunun sonucu olarak çadırlarda hayatlarını sürdürmüştür. Kışın ılık yerlere, yazın serin yerlere göç etmişlerdir. Yaptıkları çanak, çömlek, kilim dokumacılığı ve süs eşyaları ile ekonomilerini ayakta tutmuşlardır.
2.Türklerin atı evcilleştirmeleri, tekerleği kullanmaları göçlerini nasıl kolaylaştırmıştır?
Cevap: At Türkler için her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. At evcilleştirilip savaşlarda kullanılmıştır çünkü at hızlı hareket edip avantaj sağlayan bir hayvandır. Göçler, ağır eşyaların taşınması tekerleğin icadı ile daha kolaylaşmıştır.
3. Konar göçer yaşantı içerisinde çadırların Türkler için Önemini söyleyiniz.
Cevap: Çadır yaşamı sürdürmek için en önemli malzemelerden biridir. Çünkü o dönemde taşınabilen, kolay yapılabilen ve insanları her türlü felaketten koruyabilen bir ev görevi görmüştür.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 51
Cevaplayalım
Yukarıdaki metinden yola çıkarak Hun Türklerinin siyasi yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Hun Türklerinde babadan oğula geçen sistem bulunmaktaydı. Başta bulunan kişi kendi varisini belirleme hakkına sahipti. Ayrıca çocuklarının orduda alacakları görevleri de belirleme hakkına sahip olmuştur.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 52

Aşağıdaki haritayı inceleyerek verilen soruları cevaplayınız.

1.Haritadan faydalanarak Türklerin hangi yönlere ve bölgelere göç ettiğini söyleyiniz.
Cevap: Türkler Asya ve Avrupa’da pek çok bölgeye göç etmişlerdir. Sibirya, Çin, Balkan toprakları, Orta Avrupa, Anadolu, Arap Yarımadası, Doğu Karadeniz ve Hindistan toprakları bu göç noktalarına örnek verilebilir.
2. Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir. Aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap:
Siyasi: Türkler bir çok coğrafya da devlet kurmuş ve söz hakkına sahip olmuştur.
Coğrafi: Türkler verimli topraklarda yerleşik hayata geçmiş, farklı coğrafyalarda söz sahibi olmuş hemen hemen her yerde adını konuşturmuştur.
Kültürel: Türkler kendi kültürlerini gittikleri yerlere taşıdıkları gibi o yörenin kültürlerinden de etkilenmişlerdir.
Ekonomik: Türklerin yaptığı savaş aletleri, tarım eşyaları süs eşyaları dünyanın her yerinde görülmektedir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53

Hunların yaşantılarını dile getiren şiirden yola çıkarak, aşağıdaki açıklamalarda istenen cevapları ağaçtaki kutucuklara yazınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevabı Sayfa 54

Cevaplayalım
1.Pazırık halısı, Türk kültürünün hangi alanında bize bilgi vermektektedir?
Cevap: Halıda görülen motifler Türklerin yaşamlarından bize ipuçları vermektedir. Ayrıca bu işlemelere bakarak Türklerin bu alanda ne kadar ileride olduğunu görebiliriz.
2. Her iki dokuma görselini inceleyerek benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap: Dokumacılık Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve dokumacılık kültürü bize o döneme ait ipuçları verir. Burada bulunan iki dokuma örneğinde de kırmızı renklerin işlendiği ve el işçiliği olduğu görülmektedir. Ayrıca iki dokuma örneği de Türklere aittir.
3. İki haberden yola çıkarak Türk kültürünün sürekliliği hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Cevap: Dokumacılık kültürümüzde önemli bir yere sahiptir ve bu günümüzde de hala devam etmektedir. Önceki motiflerin, işlemelerin günümüzde kaynak olarak kullanılması, dokumacılığın devam etmesi sürekliliğini kaybetmediğini gösterir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu