Kitap Cevapları

7.Sınıf İngilizce Kök E Yayınları Ders Kitabı Cevapları 9.Ünite

İngilizce Ders Kitabı 7.Sınıf için hazırlanan 9.Ünite Sayfa arasındaki soruların cevaplarını konumuzda paylaşılarak yer edinmiştir. Bu tür ders cevaplarını sitemizden erişebilirsiniz.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

1-Think of the previous discussion, Which environmental problem do you think is the most important?
1-Önceki tartışmayı düşünün, sizce en önemli çevre sorunu hangisidir?
1-I think, air pollution is the most important one.
1-Bence hava kirliliği en önemlisidir.
2-Read text and make a list of the serious environmental problems.
2-Metni okuyun ve ciddi çevre sorunlarının bir listesini yapın.
2-Pollution, global warning, greenhouse effect, climate change, deforestation, ozone layer depletion.
2-Kirlilik, küresel uyarı, sera etkisi, iklim değişikliği, ormansızlaşma, ozon tabakasının incelmesi.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

3.Read the text again and answer the questions.
3. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1B Vocabulary (1B Kelime Bilgisi)
1.Match the words with the photos.
1. Fotoğrafları ile kelimeleri eşleştirin.
2.Complete the sentences.Use the words in the box.
2.Cümleleri tamamlayın Kutudaki kelimeleri kullanın.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

1.Read the last paragraph of the reading text. This is Our World: What should we do for our environment? Work in pairs and think of different ways to save the environment.
1. Okuma metninin son paragrafını okuyun. Bu Dünyamız: Çevremiz için ne yapmalıyız? Çiftler halinde çalışın ve çevreyi kurtarmak için farklı yollar düşünün.
2.Listen to the conversation about our environment and compare your answers. Discuss the things you do/don’t do to save the environment. Work in groups.
2.Çevremiz hakkındaki konuşmayı dinleyin ve cevaplarınızı karşılaştırın. Çevreyi korumak için yaptığınız / yapmadığınız şeyleri tartışın. Gruplarla çalışın.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

1.Complete the sentences using ” have to” must/ mustn’t and should/ shouldn’t.
1. “Zorunluluk” olmalı / olmalı ve olmamalı / olmamalı cümleleri tamamlayın.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

Writing.
Make recycling bins for your classroom.Describe the proces and write ıt in your notebook.Use the words in the box.
Sınıfınız için geri dönüşüm kutuları yapın. İşlemleri açıklayın ve not defterinize yazın. Kutudaki kelimeleri kullanın.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

1.Listen to the radio programme. What are the people talking about?
1.Radyo programını dinleyin. İnsanlar ne hakkında konuşuyor?
2.Listen again and complete the sentences.
2. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

3.Match the slogans with the photos.
3. Fotoğrafları ile sloganları eşleştirin.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

1.Read the text. What is WWF
Metni okuyun.Dünya Doğayı koruma vakfı (WWF)nedir?
2.Read the text again.Mark the sentences as True (T) False (F) or No Informatıon (NI).
2. Metni tekrar okuyun Cümleleri Doğru (T) Yanlış (F) veya Bilgi Yok (NI) olarak işaretleyin.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Lets Play
Roll the dice and move ahead. Look at the picture
and make a sentence about the environment.
Zarları at ve ilerle. Resme bak ve çevre hakkında bir cümle kur.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Prepare a poster. Show the ways of protecting our environment. Then, present it to the class. e.g. We have to start using public transportation.
Bir poster hazırlayın. Çevremizi korumanın yollarını gösterin. Sonra sınıfa sunun. Örneğin. Toplu taşıma araçlarını kullanmaya başlamalıyız.
Which words did you learn in this unit? Go to your visual dictionary and record them.
Bu ünitede hangi kelimeleri öğrendin? Adresine git görsel sözlük ve bunları kaydedin.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu