Kitap Cevapları

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Etkinlik Cevapları (5. Sınıf Türkçe)

Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor  Türkçe ders kitabı cevaplarını konumuzda bulabilirsiniz. Diğer sayfalar için de sitemizde paylaşım yapılmıştır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 225 Cevabı

HAZIRLIK
1. İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?

Cevap: Genellikle oyun oynamak, film izlemek ve ödevlerimi yapmak için kullanmaktayım.
2. Sosyal medya hesaplarından hangilerini biliyorsunuz? Bildiğiniz hesaplar hakkında bilgi veriniz.

Cevap: Facebook, instagram, snapchat ve linkedin gibi hesapların olduğunu bilmekteyim.
Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Metni okurken anlamını bilmediğiniz kelimelerin altını çiziniz.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medyada beğenilmeme korkusunun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi. Ercan, aynı zamanda insanların hayatlarının artık birçok yerinde sayılar olduğunu da dile getirdi.
Ercan yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına yönelik araştırmalar yaptıklarını ve araştırmalara göre insanların sosyal medyada genellikle beğenilmek için bir şeyler paylaştığını belirtti.

1. ETKİNLİK
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 226 Cevabı

a) Metni okurken altını çizdiğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bunların anlamını cümledeki kullanımlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Kelimelerin anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:
kaygı

tahminim: Endişelenme.

sözlük anlamı: Kötü bir sonuç doğacak diye duyulan üzüntü, tasa

istatistik:

tahminim: Sayısal veri bilimi

sözlük anlamı: Vergi, yargı, sanayi ve tarım üretimleri, nüfus, hastalık vb. gibi belli alanlardaki bilgileri, olguları, bir sonuç çıkarmak ereğiyle, yöntemli bir biçimde toplayıp sayılar halinde gösterme işi.

Aşağıda verilen kelime gruplarının anlamlarını deyimler sözlüğünüzden bulunuz. Bu kelime gruplarını birer cümle içinde kullanınız.

yol açmak: Herhangi bir sebepten ötürü kapanmış yolu açmak, geçilir duruma getirmek.
dile getirmek: Susan bir kimseyi söyletmek, konuşturmak.
mutlu etmek: Mutlu bir duruma getirmek, mutluluk vermek.

c) Bu deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.

Cevap: Bu deyimler anlamı zenginleştirmekte okurun daha ilgili bir şekilde metni okumasını sağlamaktadır.
2. ETKİNLİK
Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

Cevap:
Altı çizili kelimenin zıt anlamı Altı çizili kelimenin eş anlamı
Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu. az fazla
Sosyal medya kullanıcıları tarihten uzak yaşıyor. yakın ırak
Bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor. nadiren devamlı
Yani hayatımızın her alanında sayılar var artık. yok –
Hal böyle oluca ortaya garip sonuçlar çıkıyor. durum
3. ETKİNLİK
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 227 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız

1) Okuduğunuz metinde hangi durumun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığı dile getirilmiştir?

Cevap: Sosyal medyada beğenilmeme korkusunun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığını söylemektedir.
2) Araştırmalara göre insanlar, sosyal medyada hangi amaçla paylaşım yapmaktadır?

Cevap: Araştırmalara göre insanların sosyal medyada genellikle beğenilmek için bir şeyler paylaştığını belirtmiştir.
3) Araştırmalar, sosyal medya kullanan birçok insanda hangi hastalığın görüldüğünü ortaya çıkarmıştır?

Cevap: Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA’nın görüldüğünü aktarmıştır.
4) Sosyal medya bilgiyi neye göre değerlendiriyor?

Cevap: Sosyal medya bilgiyi takipçi sayısına göre derecelendirmektedir.
5) Metne göre sosyal medya, meslekleri nasıl etkiliyor?

Cevap: Bilgi değil de önemli olan sosyal medyaya göre beğenilme ya da takipçi sayısı oluyor.” şeklinde konuşmuştur. İnsanların mesleklerini sosyal medyadaki beğenilme durumuna göre seçmektedir anlayışı vardır.
4. ETKİNLİK
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Metnin konusu: Sosyal medyanın bağımlılık yapması olumsuz yanları
Metnin ana fikri: Sosyal medya bağımlılığı bir hastalıktır.

5. ETKİNLİK
Yazar, sosyal medyanın hangi özelliği üzerinde durmuştur? Metni siz yazmış olsaydınız sosyal medyanın hangi etki ve özellikleri üzerinde dururdunuz?

Yazarın üzerinde durduğu konular: Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri, sosyal medyadan kaynaklanan hastalıklar, sosyal medyanın insanları nasıl ve neye göre sınıfladığı

Ben olsaydım: Ben olsaydım özellikle aile bağlarını zayıflatması ve toplum içi yardımlaşmayı sosyalleşmeyi azaltmasını da anlatırdım.
6. ETKİNLİK
Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

Görsellerde anlatılan durum nedir? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap: Görsellerde pcde çok vakit geçiren ve neredeyse dış dünyadan kopan çocuklar ile ailelerin neredeyse bitmiş olan iletişimleri anlatılmaktadır.
7. ETKİNLİK
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 228 Cevabı

.gov.tr/adresinden alınan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 anket sonuçlan aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiği inceleyerek tabloyu örnekteki gibi işaretleyiniz

Doğru Yanlış
Araştırma 16 ile 74 yaş arası bireyler üzerinde yapılmıştır. x
2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede internet erişim imkanı olan hane sayısı azalmıştır. x
İnternet erişim imkanı olan hanelerde 16 ile 74 yaş arası bireyler internet ve bilgisayar kullanmaktadır. x
2017 yılında 16 ile 74 yaş arası bireylerin internet kullanım oranı bilgisayar kullanım oranından fazladır. x
2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede 16 ile 74 yaş arası bireylerin internet kullanımı her geçen gün artmıştır. x
2013 yılına kadar hanelerinde internet erişim imkanı olmayan 16 ile 74 yaş arası bireyler bilgisayar ve internet i kullanmışlardır x
Araştırma 16 ile 74 yaş arası bireyler üzerinde yapılmıştır.

2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede internet erişim imkânı olan hanelerin sayısı azalmıştır. ()
İnternet erişim imkânı olan hanelerde 16 ile 74 yaş arası bireyler internet ve bilgisayar kullanmaktadır. ()
2017 yılında 16 ile 74 yaş arası bireylerin internet kullanım oranı bilgisayar kullanım oranından fazladır. ()
2008 yılından 2017 yılına kadar olan süredelö ile 74 yaş arası bireylerin internet kullanımı her geçen gün artmıştır.
2013 yılına kadar hanelerinde internet erişim imkânı olmayan 16 ile 74 yaş arası bireyler bilgisayar ve interneti kullanmışlardır.

8. ETKİNLİK
Aşağıdaki cümleyi okuyunuz.

“Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA’nın görüldüğü belirtiliyor.”
Yukarıdaki cümlede geçen “FOMA” tıp bilimi ile ilgili bir terimdir. Bilim, teknik, sanat gibi özel alanlarla mesleki alanlarda kullanılan kelimeler vardır. Siz de bu alanlar ile ilgili terim örnekleri veriniz.

Cevap:
Bitkiler besinlerinin yaklaşık % 85’ini kökleri sayesinde alırlar.
(Terim Anlam-Biyoloji Terimi)

Meseleyi kökten halletmek için buralara kadar geldi.
(Mecaz Anlam)

Geometri dersine tahtaya bir doğru çizerek başladık.
(Terim Anlam)

9. ETKİNLİK
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 229 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyunuz. Sorulan cevaplayınız.

Her gün insanlar; televizyon programları, filmler ve internet siteleri gibi birçok farklı iletişim aracı ile medya mesajlarına ulaşmaktadır. Sorumlu bireyler olarak medyanın bize sunduğu mesajlar arasından seçim yapmak bizim sorumluluğumuzdadır.
Medya okuryazarı bireyler; medyanın kurgusal olduğunu, politik söylemleri olduğunu, belli bir ideolojiye ve belli ticari kaygılara sahip olduğunu bilmeli ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmalıdır. Sorgulayıcı bir bakış açısı ile medya içeriğini anlayabilmenin de ötesinde objektifliği, niteliği değerlendirebiliriz. Medya okuryazarları; içeriği, kaynağı ve biçimi sorgulamanın yanı sıra medyanın estetik değerlerini de eleştirebilmelidir.

1) Medya mesajları arasında niçin seçim yapılmalıdır?

Cevap: Çünkü bireyler; medyanın kurgusal olduğunu, politik söylemleri olduğunu, belli bir ideolojiye ve belli ticari kaygılara sahip olduğunu bilmeli ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmalıdır
2) Medyayı niçin sorgulamalıyız? Bu sorgulamada nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap: Çünkü medyanın kurgusal olduğunu, politik söylemleri olduğunu, belli bir ideolojiye ve belli ticari kaygılara sahip olduğunu bilmeliyiz.
3) Medyayı hangi yönlerden sorgulamalıyız?

Cevap: Medya okuryazarları; içeriği, kaynağı ve biçimi sorgulamalıdır.
4) Siz, medya kaynaklarını sorguluyor musunuz? Sorgulama yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Cevap: Medyada okuduğum her habere itibar etmiyorum. Haberin ve o sitenin içeriğini, kaynağını ve biçimini sorguluyorum.
10. ETKİNLİK
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayıncılık Sayfa 230 Cevabı

En hızlı yayılan iletişim aracı internettir. Radyo yayınları- 50 milyon dinleyiciye ulaşması 38 yılda gerçekleşmiştir. Televizyon yayınlan için bu süre 13 yıldır. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması yalnızca 4 jul sürmüştür.
İnternete bağlı aygıt sayısı insan nüfusundan çoktur.
Dünyada e-posta kullamcılannm sayısı 2,5 milyan geçmiştir.

Okuduğunuz haber yazılarından ve araştırmalarınızın sonucundan hareketle sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında “ama, fakat, ancak” vb. uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

Cevap: Sosyal Medyanın Olumlu ve Olumsuz Etkileri Üzerine Bir Konuşma
Hayatımıza giderek daha fazla dokunuyor. Bugün insanlar her gün saatlerini sosyal medyada geçiriyor, Türkiye’de 59 milyon internet kullanıcısı varken 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var. Dünya’da ise 3.4 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı mevcut. Durum böyle olunca sosyal medyanın insanları etkilememesi beklenemez. Pazarlama, satın alma, haber alma gibi alanlarda kolaylık sağladığı gibi işin bir de karanlık yönü var.Sosyal medya her anımızı bu derece paylaştığımız bir yerken, özellikle olumlu paylaşımlar insanlara güç veriyor. Tıpkı yandaki fotoğraftaki kanseri yenen çocuğun fotoğrafı gibi. Çünkü sosyal medyada aynı sorunları paylaşan insanların birlerini bulması, forum ya da gruplarda buluşması; yalnızlık hislerini azaltıyor ve güç veriyor. Aynı hastalığı paylaştığınız birinin tedavisinin olumlu sonuçlarını görmek sizin için de moral ve umut desteği olur.

11. ETKİNLİK
Görselden hareketle sosyal medyanın olumsuz etkileri konusunda defterinize insanları bilinçlendirecek bir afiş hazırlayınız.

Cevap:
BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
Aile büyüklerinizden çocukluk dönemlerinde hangi ulaşım araçlarının yaygın olarak kullanıldığını öğreniniz.

Cevap: Genellikle at arabaları, eşekler, bisikletler ve az da olsa minibüsler varmış.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu