Kitap Cevapları

5.Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 30-43 Cevapları

MEB Yayınları 5.Sınıf İngilizce Ders Kitabı için 30-43 sayfaları için cevaplar konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

1. Read and repeat the names of the places below.
1. Aşağıdaki yerlerin adlarını okuyun ve tekrarlayın.
2. Work in pairs. Read the dialogue and make similar dialogues.
2. İkili çalışın. Diyaloğu okuyun ve benzer diyaloglar yapın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

3. Look at the pictures and complete the sentences
3. Resimlere bakın ve cümleleri tamamlayın.
next to — bitişiğinde
between — arasında
opposite — karşısında
in front of — önünde

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

4. a) Answer the questions.
a) Soruları cevaplayın.
Where do you sit in class?
Sınıfta nerede oturuyorsun?
I’m sitting in the front row in the classroom.
Sınıfta ön sırada oturuyorum.
How many students are there in the picture below?
Aşağıdaki resimde kaç öğrenci var?
There are ten students in the picture.
Resimde on öğrenci var.
b) Listen to the dialogue and complete the sentences.
b) Diyaloğu dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
c) Listen to the dialogue again and write the names
of the students.
c) Diyaloğu tekrar dinleyin ve öğrencilerin isimleri yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

5. Read the dialogue and find the library on the map.
5. Diyaloğu okuyun ve harita üzerinde kitaplığı bulun.
George : Excuse me, how can I get to the
library?
George: Affedersiniz, kütüphaneye nasıl gidebilirim ?
Kate : The library?
Kate : Kütüphane mi?
George : Yes, the library.
George : Evet kütüphane.
Kate : Well, go straight ahead. Turn right.It is next to the café.
Kate: Dümdüz gidin. Sağa dönün, kafenin yanında.
George : Thanks a lot.
George: Çok teşekkürler.
Kate : You are welcome.
Kate: Rica ederim.
6. Look at the signs and write the directions.
6. İşaretlere bakın ve talimatları yazın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

7. a) Listen to the people and match them with the places they want to go. Be careful about the intonation.
7. a) İnsanları dinleyin ve onları gitmek istedikleri yerlere götürün. Tonlamaya dikkat edin.
b) Listen to the recording again and write the names of the
places on the map.
b) Kaydı tekrar dinleyin ve kayıtların isimlerini yazın.
haritadaki yerler.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

8. Look at the map and complete the dialogues with suitable words.
8. Haritaya bakın ve diyalogları uygun kelimelerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları

10. Answer the questions and then match with pictures.
10. Soruları yanıtlayın ve ardından resimlerle eşleştirin.
Anıtkabir nerede?
Bodrum Kalesi nerde?
Mavi Cami nerde?
Topkapı Sarayı nerde?
Kız kulesi nerde?

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

Make your imaginary town map. Tell it to your friends.
Hayali şehir haritanızı yapın. Bunu arkadaşlarınıza anlatın.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

LET’S PRACTICE!
UYGULAYALIM!
Activity 1. Match the names of places with the pictures.
Aktivite 1. Yerlerin adlarını resimlerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

Activity 2. a) Look at the map and complete the dialogues.
Faaliyet 2. a) Haritaya bakın ve diyalogları tamamlayın.
b) Look at the map again and match the beginning of the sentences with the
correct statements.
b) Haritaya tekrar bakın ve cümlelerin başını doğru ifadelerle eşleştirin.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

Activity 3. Read the directions and write the names of the places.
Aktivite 3. Talimatları okuyun ve yerlerin adlarını yazın.
Activity 4. Write the names of the places and find the secret place.
Etkinlik 4. Yerlerin adlarını yazın ve gizli yeri bulun.

5.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

Activity 5. Order the conversation and act out.
Aktivite 5. Sohbeti düzenleyin ve harekete geçin.
Activity 6. a) Listen and complete the dialogue.
Faaliyet 6. a) Diyaloğu dinleyin ve tamamlayın.
b) Look at the map again and make a similar dialogue.
b) Haritaya tekrar bakın ve benzer bir diyalog kurun.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu