Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 4.Tema Sayfa 122-147 Cevapları

MEB yayınlarının 8.Sınıf için yapmış olduğu Türkçe Ders Kitabı için konu cevapları paylaşımı yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için sitemiz üzerinden aratarak bulabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1.Ailenizden geçici bir süre bile olsa ayrılmak zorunda kaldınız mı? Ayrı kaldığınızda hissettiklerinizi anlatınız.
Evet geçici bir süre de olsa ailemden bir süre ayrılmak zorunda kalmıştım. Yaz tatilinde anneannemle İstanbul’a gitmiştim tatilim güzeldi ama yine de evimi, ailemi ve yatağımı çok özlemiştim.
2. En çok hangi meyveyi seviyorsunuz? Neden?
Ben en çok muzu seviyorum tadı ve kokusu çok hoşuma gittiği gittiği için seviyorum. Üstelik sağlığa da çok faydalıdır.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

1.Etkinlik
Metinde geçen bazı sözcüklerin ve sözcük gruplarının harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu harflerden, anlamı verilen sözcükleri oluşturup uygun cümlelerde kullanınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

1. Yazarın aile ortamı nasıldır? Kendi aile ortamınızla karşılaştırınız?
Yazarın tek çatı altında büyük bir ailesi var benim ailem ise tek çatı altında annem, babam, kardeşim ve ben varız.
2. Yazarın yatılı okula gitmesine kim karar veriyor? Niçin?
Dedesi, babası ve Hasan emmisi karar veriyor.
3.Yazar yatılı okulda en çok neye şaşırıyor?
Yemek olayına çok şaşırıyor. Sıraya girip yemek almak ve tabağına kendi köyündekinden daha fazla yemek konulmasına şaşırmıştır.
4. Yazarın ilk defa yatılı okulda gördüğü yiyecek hangisidir? Yazar bu yiyeceğin tadını beğeniyor mu?
İlk defa gördüğü yiyecek portakaldır. Evet beğeniyor ve seviyor.
5. Yazar ne zaman köyüne gidiyor? Giderken annesine ve kardeşine ne götürüyor?
Dönem sonunda köyüne gidiyor. Annesine ve kardeşine portakal götürüyor.
6. ‘Şimdi ne vakit portakal yesem elimi yıkamam, bir süre koklarım. Elifi koklar gibi, anamı koklar gibi koklarım.’ sözlerinde yazarda ağır basan duygu nedir?
Aile hasreti ve özlem.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

5.Etkinlik
Aşağıdaki günlükleri okuyunuz. Okuduğunuz günlüklere yönelik sorular oluşturulup arkadaşlarınıza sorunuz.
1. Ömer ‘in hastalığı neden olmuş?
2. Ömer nasıl bir insandır?
3. Doktor Ömer’in hastalığı için ne demiş?
4. Yazarın annesi Ömer’in iyi olması için ne yapmıştır?

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

6.Etkinlik
a) Günlük yaşamınızda edindiğiniz izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.
Bugün benim için sıradan bir gün oldu. Uyandığımda annem kahvaltımızı hazırlamıştı. Küçük kardeşim hepimizden önce uyanmış masanın başına oturmuş sütünü içiyordu. Kahvaltımızı yaptıktan sonra babam beni okula bıraktı. Dersler çok zevkli geçiyordu. Teneffüslerde arkadaşlarla top oynadık okudan sonra kardeşimi gezmeye götürdüm, parkta oynadık. Eve geldiğimde çok yorulduğumu fark ettim.Yemeğimi yedim biraz ders çalıştıktan sonra uyudum.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

b) Yazdığınız günlüğe göre aşağıdaki formu doldurunuz.
Yazma Becerisi Öz Değerlendirme Formu
Evet / Kısmen / Hayır
7.ETKİNLİK
Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde, koyu yazılan sözcük ya da sözcük gruplarının cümlenin hangi ögesi olduğunu bulunuz. Uygun kutucuğu işaretleyiniz.
Yüklem / Özne / Nesne / Yer Tamamlayıcısı / Zarf Tamamlayıcısı.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

1.Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz?
Var. Çoğu İngilizce ve Arapça. Bu yabancı tabelalar dilimize zarar veriyor.
2. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?
Hayır tabi ki bulmuyorum Dilimizde anlamı olan kelimelerin yabancı karşılığının kullanılması hem çirkin görünmektedir hem de dilimize zarar vermektedir.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

1.ETKİNLİK
Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış kutucuklara yazınız.
1.Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve iletişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir bütün olmaya götürmek, globalleşmek.
2. Kitapçık.
3. Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, abluka etmek, ablukaya almak, ihata etmek, muhasara etmek
4. Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek , soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak , tereddi etme.
5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet.
6.Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bi biçimde ifade eden kısa, çarpıcı, söz, motto
7. Söyleyiş özelliği
8. Farsça
9. Bir işin elden geldiğinde iyi olmasına çabalama özenme, itina, ihtimam..

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

2.Etkinlik
“Dilimiz Kuşatma Altında” metni ile ilgili sorular oluşturulup yanıtlarını ayzınız. Hazırladığınız soruları arkadaşalrınıza yöneltiniz.
3.Etkinlik
“Dilimiz Kuşatma Altında” metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Konu : Günümüze kadar dilimizin yozlaştığı, kitle iletişim araçları ile dilimize verilen zarar

Anafikir: Dilimizi her türlü tehlikelerden korumak gerektiği..

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

4.Etkinlik
Aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını bulunuz. Paragrafın altındaki noktalı yerlere yazınız.
Öyküleyici – betimleyici – tartışmacı – açıklayıcı
Anneme armağan olarak aldığım cam kavanozu yemek masası üzerine bıraktım. Annem mutfağa girdi, sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun üzerindeki “Senin için” yazısını okuyunca gülümsedi.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız?
Türkçe’miz Kayboluyor!
İçim acıdı şiiri okuduktan sonra çünkü karşılığı olan her kelimenin yabancı olanı kullanılmış. Türkçe’mize sahip çıkamamışız. Yabancı diller arasında arasında kaybolmasına müsaade etmişiz. Hepimiz bu durumda biraz suçluyuz. Kaybolan Türkçe kelimelerimizi, dilimizi kazanmak bizlerin görevidir.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

6.ETKİNLİK
Günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız.
başlangıç – merkez – sakin olmak – ileti – canlandırma – tamam – gözde – bağlantı – sıkıcı – nesil
7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bularak karşılarındaki öge dizilişleriyle eşleştiriniz.

 

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

8.ETKİNLİK
“Dilimiz Kuşatma Altında” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız.
Dilimiz elimizden kayıp gidiyor. Etrafımıza baktığımızda Türkçe’den çok yabancı kelimeler dikkatimizi çekiyor. Kendimize bir soralım kaç kişi bunun farkında. Dilimizin yozlaşmasını engellemek için önce kendimizden başlayacağız ve bu sıkıntıdan da bizi yine biz kurtaracağınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

1.”Her insan bir engelli adayıdır.” düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Evet katılıyorum çünkü bugün sağlıklıyız diye yarın başımıza ne geleceğini bilemeyiz. O yüzden engelli olan arkadaşlarımıza hissetmemiz gereken duygu acımak değil anlayış olmalıdır.
2. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için bireylere düşen görevler nelerdir?
Yürüdüğümüz yollar onlar için kolaylıklarla dolu olmalı, bina girişlerinde engelli arkadaşlarımıza yönelik bölümler olmalı, asansör kullanımında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

1.ETKİNLİK
“Karanlığın Rengi Beyaz” metnini dinlerken sözcük bölümüne not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.
Düş – Retina – Kara kalem – Kimya
2.ETKİNLİK
Aşağıda soruları metne göre cevaplayınız.
1. Selim ve Kerim kardeşlerin okul yıllarında karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
2. Selim ve Kerim kardeşlerin fen bilgisi sınavında yaşadıkları sorun nedir?
3. Selim ve Kerim kardeşler lise yıllarında yaşadıkları sorunları fakülte yıllarında neden yaşamamışlardır?

.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

4. Selim ve Kerim kardeşlerin eğitim hayatına anne babalarını n nasıl bir katkısı olmuştur?
5. Engelli bireylerin zorlukları aşıp başarıya ulaşmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?
6. Okuduğumuz metinden hareketle “eğitimde fırsat eşitliği” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
3.ETKİNLİK
Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
4.Etkinlik a) Görselleri ve haber yazılarını inceleyiniz..

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

b) Bu haber yazılarından çıkardığınız sonuç nedir? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.
Arkadaşlar hepimiz sağlıklı bireyleriz belki ancak bir gün okuduğumuz haberlerdeki arkadaşlarımız gibi olmayacağımızın garantisi yok bu yüzden çalışmayı hiç bir zaman bırakmamalıyız. Çünkü engelli olmak başarılı olmanın engeli değildir. Engelli arkadaşlarımız bahaneler üretmemiş başaracağına inanmış ve azimlerinin meyvesini almışlardır. Başarılı olmayı isteyenler bunu yapabilir. Bahaneler üretmeden başarılı olmamız dileğiyle teşekkürler.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

a)Herhangi bir bedensel engeliniz olduğunu düşünerek bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi anlatan hikaye edici bir metin yazınız. Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.
Karanlık Günlerim Bitiyor
Sabah olmuştu. Ben farkında değildim çünkü benim için zamanın her saati karanlıktır. O günde karanlık bir güne uyandım. Annem kahvaltı yapmam için yardımcı olduktan sonra müzik dinlemem için istediğim parçaları açtı. Biraz annemle vakit geçirdikten sonra babam beni okula bıraktı. Okulda arkadaşlarımla beraber derslerimi dinledim. Çıkışta annem ve babamla doktor kontrolüme gittik. O gün benim için karanlıkların bittiği günmüş meğerse. Doktorum gözlerim için beklediğimiz haberin geldiğini, bizi bugün arayacağını söylediğinde sevinçten ne diyeceğimi bilememiştim. 1 ay bekledikten sonra gerekli testler sonrası ameliyat oldum. Artık karanlıklar benim için de sadece akşamları vardı.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

b) Yazma etkinliği ile ilgili performansınızı formdaki maddelere göre değerlendiriniz.
6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde verilen ögelerden hangileri bulunmaktadır? Bulunan ögeleri ilgili bölüme yazınız.


.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

4.TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
MUTSUZ, YALNIZ, YAPAYALNIZ
Önüme yürüyor, sırtını görüyorum. Ama o kimseyi görmüyor. Biriyle göz göze gelecek diye ödü patlıyor sanki. Bizim kapının yanında görevli güvenlik elemanları var Gençler…. Bizim için orada duruyorlar gün boyu… Her sabah “Günaydın!” derim hepsine ayrı ayrı. Aslında onlara değil kendimedir bu …. Gözlerinin içine bakarak “Günaydın” dediniz mi o gençler daha sıcak kucaklar sizi… Öyle bir “Günaydın!” derler ki size, gününüz o saat aydınlanmaya başlar.
1. Yazar , güne başlarken selamlaşmanın kişiye neler kazandıracağını düşünüyor?
2. Yazarın okuyucuya önerileri nelerdir?
3. Yazar, “Yalnızlık Mahkumu” olanları nasıl betimlemiştir? Çevrenizde bu betimlemeye nitelendirebileceğiniz kişiler var mı? Açıklayınız.

4. Okuduğunuz metinden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

5. Koyu yazılan sözcük ya da sözcük gruplarının cümlenin hangi ögesi olduğunu bulunuz. Uygun kutucuğu işaretleyiniz.
6. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan deyim kullanıldığı cümleye uygun değildir?
7. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisi kişisel düşünce içermektedir?
8. Yukarıdaki açıklamayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılamaktadır?
9. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
10. Bu cümlelerin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu