Kitap Cevapları

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Okland Adası Metni Cevapları

Türkçe Ders Kitabı 5.Sınıf için hazırlanan soruların cevaplarını konumuzda paylaşılarak yer edinmiştir. Bu tür ders cevaplarını sitemizden erişebilirsiniz.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okland Adası Metni Sayfa 79 Cevapları
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Gezip gördüğünüz yerle ilgili hazırladığınız konuşmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 

2. Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında neler öğrendiniz? Arkadaşlarınıza anlatınız.

On yedinci yüzyılda yaşamış, dünya ve Türk tarihinin en önemli gezgini olarak kabul edilen Evliya Çelebi, elli yılı aşkın bir süre ile gezip gördüğü yerleri kitaplaştırdığı Seyahatname adlı eseri ile nam salan bir Türk gezginidir.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi Evliya Çelebi’nin elli yılı aşkın zamanda, Osmanlı toprakları üzerinde gezdiği yerleri kendi üslubu ile anlattığı 10 ciltten oluşan bir seyahatnamedir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okland Adası Metni Sayfa 81 Cevapları
1. ETKİNLİK
Metin okunurken aklınıza gelen soruları not ediniz.

Cevap:

(örnek)

1) Okland niçin yelkenler kenti olarak anılıyor?

2) Okland, neden Yeni Zelanda’nın en önemli kentlerinden biridir?

3) Maoriler kimdir?

4) Okland’ta niçin giysiler pahalı?

b) Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza sorunuz.

2. ETKİNLİK
a) Metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları ile anlamları verilmiştir. Kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Cevap:

[4] ada 1) Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için
kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim.
[3] koy 2) Oturduğu bölgede doğup büyüyen, ataları da orada yaşamış
olan.
[7] düşkün 3) Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru
sokulduğu bölümü.
[5] baş başa kalmak 4) Dört tarafı suyla çevrili kara parçası.
[2] yerli 5) Biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak.
[1] endüstri 6) Herkes tarafından bilinen, dilden dile gezen
[6] dillere destan 7) Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, tutkun.
b) Yukarıdaki kelimeleri öğrendiğiniz anlamıyla birer cümlede kullanınız.

Cevap:

ada: Küçük bir kayığa binip adaya doğru yola çıktı.

koy: Koylara otel yapılıp doğanın katledilmesine karşıyız.

düşkün: Bilgisayar oyunlarına olan düşkünlüğü derslerini etkiliyor.

baş başa kalmak: Seninle baş başa kalıp aramızdaki sorunları çözmek istiyorum.

yerli: Bu ilçenin yerlileri geçimlerini çilek yetiştiriciliği ile sağlıyorlar.

endüstri: Vergi indirimi ile beraber otomobil endüstrisinde hareketlenmeler başladı.

dillere destan: Annemin gençken dillere destan bir güzelliği varmış.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okland Adası Metni Sayfa 82 Cevapları
3. ETKİNLİK
Okuduğunuz metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz. Özetleme yaparken ayrıntılardan kaçınınız.

Cevap:

Okland Yeni Zellanda’nın en önemli kentlerinden biridir. Yelkenlerin kenti olarak anılır. Adadaki binalar asıllarına uygun olarak onarıldığından çok güzel görünür. Bu adada insanlar doğa ile iç içedir. Okland İngilizler tarafından Maori yerlilerinden satın alınmış, bir dönem başkentlik yapmıştır. Dünyanın bir çok yerinden insanlar Okland’a çalışmak için geliyorlar. Kent sönmüş volkan tepelerinin üzerine kurulmuştur. Burada bir çok tarihsel kalıntılar vardır. Okland da sanat yaşamı da çok etkindir. Ticari yaşamı hareketlidir. Giysiler ve değerli taşlar çok pahalıdır. turistik açıdan çok güzel bir adadır.

4. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Okland kentinde yaşayan insanların genel özellikleri nelerdir?

Cevap: Doğaya düşkünler. Piknik yapmayı seviyorlar.

2) Yazar, insanların doğadan uzak kalmamalarını neye bağlıyor? Siz, yazarın bu düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: Kentin her yerinde bulunan parklara bağlıyor. Yazarın bu düşüncesine katılıyorum. Her yerde park olması insanların doğadan uzak kalmamasını sağlar.

3) Okland’da sanat yaşamının çok etkin olmasının nedeni neler olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Doğayla iç içe olan, ekonomik şartları iyi, huzur içinde yaşayabilen toplumlar sanata daha çok vakit ayırabilirler. Bu nedenle sanat yaşamı çok etkin olabilir.

4) Kendi çevrenizdeki alışveriş merkezlerini ve pazar yerlerini metindeki yerlerle karşılaştırınız. Bu yerlerin benzer ve farklı yönlerini belirtiniz.

Cevap: (örnek) Bizim pazar yerlerimizde de el işleri sergilenir. Fakat bu el işleri daha çok çeyizlik dantel, örme kazak türü el işlerinden oluşur. Genel olarak gıda satışı daha fazladır.

5) Başka ülkelerdeki insanların yaşantılarını ve dillerini merak ediyor musunuz? Neden?

Cevap: (örnek) Ediyorum. Dünya sadece bizim ülkemizden ibaret değil. Başka toplumların yaşamlarını, kültürlerini bilmek, kendi ülkemizin gelişimine de katkı sağlayabilir.

6) Kültürler arası iletişimin sağlanmasında yabancı dil bilmenin önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: (örnek) Önemlidir. Kültürleri iyi tanımak için sağlıklı bir iletişim çok önemlidir. Ortak bir dil konuşulmazsa sağlıklı bir iletişim olmaz.

5. ETKİNLİK
“Kent içinde adım başı park bulunuyor. Ada zaten başlı başına park. Ama yine de beton binaların soğukluğunu kırmak için yerleşim alanlarının çevresi, hep park olarak düzenlenmiş.”

a) Okuduğunuz metinden alınan yukarıdaki bölümde altı çizili sözle anlatılmak istenen nedir?

Cevap: Binaların kötü görünümlerinden dolayı insanların duyduğu rahatsızlığı biraz da olsa hafifletmek.

b) Buna benzer sözlerin anlatıma olan katkılarını açıklayınız.

Cevap: Buna benzer sözler anlatımı ilgi çekici hale getirir, canlı kılar, kalıcı yapar, sıradanlıktan kurtarır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okland Adası Metni Sayfa 83 Cevapları
6. ETKİNLİK
Aşağıdaki paragrafı koyu renkle yazılan kelimelere dikkat ederek okuyunuz.

“Rehber, bu kadar derin bir koy görüp görmediğimizi soruyor. Ben hemen Haliç’i anımsıyorum. Ancak bu koyun karaya sokuluşu Haliç’ten çok farklı. Hem daha derin hem de kıyılar dantel gibi oyulmuş. Öyle ki kimi yerde şaşırtıcı kıvrımlar yaparak daralıyor.”

Koyu renkle yazılan kelimeler, cümleler arası geçişte cümleye nasıl bir özellik katmıştır? Anlamda ne gibi farklılıklar oluşturmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Düşüncenin yönünü değiştirmiş, düşüncelere açıklık getirmek için geçiş sağlamışlardır.

7. ETKİNLİK
a) Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerden kişisel görüş bildirenlerin başına “X” işareti koyunuz.

Cevap:

(X) Anlaşılan, insanlar bir an bile doğadan uzak kalamıyor.

( ) Her bahçede ızgara için ocak bulunuyor.

(X) Her birinde sanki demirden çiçekler açmış.

( ) Burada kişi başına düşen tekne, dünya ortalamasının çok üstünde.

(X) Çok güzel bir ada.

( ) Okland, 1842 ile 1865 yılları arasında, İngiliz kolonisinin başkentiydi.

b) Okuduğunuz metinden kişisel görüş bildiren (öznel) üç cümle yazınız.

Cevap:

1- Denizin temizliği, koyların güzelliği dillere destan.

2- Bu hedefe giderken fazla zorlandıkları söylenemez.

3- Devan Port (Divın Port) kıyısındaki kafeler, deniz ürünleri satılan restoranlar görülmeye değer.

8. ETKİNLİK
Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup yazınız.

Cevap:

KELİME KÖKÜ
huzurlu huzur
tepelerinin tepe
kurulmuş kur-
çeşitliliği çeşit
zenginlikte zengin
yerli yer
gezginler gez-
adada ada

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Okland Adası Metni Sayfa 84 Cevapları
9. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki kelimeleri kullanarak bir konuşma yapınız.

gezi – kültürel farkındalık – yabancı dil – iletişim

(örnek)

Cevap:

Sevgili arkadaşlar.

Dünya sadece ülkemizden ibaret değildir. Fırsat buldukça farklı ülkelere geziler düzenleyip, farklı kültürleri tanımamız gerekir. Çünkü bu kültürleri ne kadar iyi tanırsak, kendi kültürümüzün gelişimine de o kadar katkı sağlayabiliriz. Kültürel farkındalık içerisinde toplumların olumlu kültürel yanlarını kendi kültürümüz için değerlendirebiliriz.

Bunun için yabancı dil bilmemiz çok önemli. Gezdiğimiz ülkelerin kültürlerini öğrenebilmek, kişilerle sağlıklı bir iletişim kurabilmek için mutlaka bir yabancı dil bilmemiz gerekiyor. Yoksa yaptığımız geziler sadece gezip görmek, fotoğraf çekmekten ibaret kalır.

Ülkemizin gelişimi sadece çok çalışmamıza bağlı değildir. Tüm dünyayı takip etmemiz, gelişmelerden, kültürel yaşamlardan ilham almamız da gerekir. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi sorusuna takılıp kalmayalım; her ikisini de yapalım.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

b) Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Konuşmanıza göre değerlendirmenizi siz yapabilirsiniz.

10. ETKİNLİK
Gezip gördüğünüz yeri tanıtan bir yazı yazınız. Bu yazınız için nasıl bir sıra izleyeceğiniz aşağıda verilmiştir. Bu bölümleri doldurarak yazınızın taslağını da oluşturmuş olursunuz.

Nereyi tanıtacağım? ………………………………………………………………………………………………..

Tanıtacağım yerin hangi özelliklerini vereceğim? ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Giriş bölümümde neler anlatacağım? ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Gelişme bölümümde neler anlatacağım? ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sonuç bölümümde neler anlatacağım? ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Başlığım ne olabilir?

Yazınız için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz sitede bulunan yazıları örnek alabilirsiniz.

https://www.birhayalinpesinde.com/

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK
1. Deprem sırasında yapılması gerekenleri öğreniniz.

Cevap:

DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
Bina çıkışına çok yakın değilseniz, bina içinde kalın
Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve
güvenli bir yerde sarsıntının geçmesini bekleyin
Sağa sola koşturmadan, çömelin ya da döşemeye yatın
Asla balkona, merdiven arasına ve asansöre gitmeyin
Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun
Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin
Düşen cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz
Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere
koşmayın
Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynı
şekilde davranmaya davet edin
Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden
uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin
Araç kullanıyorsanız bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın
Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın
Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun
Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın
Kaynak: https://deprem.aku.edu.tr/deprem-sirasinda/

2. Kobe’nin hangi ülkede olduğunu araştırınız.

Cevap: Kobe şehri Japonya ülkesindedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu