Kitap Cevapları

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 51-73 Cevapları

8.sınıf İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük ek olarak ders çalışmak isteyeceğiniz Gezegen Yayınlarının yapmış olduğu Ders Kitabının Sayfa 51-73 arasındaki sayfalarının cevapları resimli olarak paylaşım yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için takipte kalınız.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

SIRA SİZDE
1. İzmir’in işgaline karşı Yunanlara ilk kurşun atan gazetecinin adı nedir?
Hasan Tahsin gerçek adıyla Osman Nevres’tir.
2.Yaşasın Venizelos ! diye bağırmadığı için şehit edilen askerimiz kimdir?
Şehit edilen askerimiz Fethi Bey’dir.
3.İzmir’in işgali Türk milleti üzerinde nasıl bir etki meydana getirmiştir?
Türk Milleti Kuvayı Milliye birliklerini kurarak düşmana karşı bir olmuşlar ve egeyi kurtarmışlardır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

SIRA SİZDE
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere karşı halkın, Osmanlı yönetiminin ve Mustafa Kemal’in tutumlarının neler olduğunu yazınız.
Mustafa Kemal: Ülkemize yapılan işgallere karşı bağımsızlık uğruna yapmış olduğu planları uygulamış ve düşmanları topraklarımızdan kovmuştur.
Osmanlı Yönetimi: Osmanlı yönetimi içinde bulunan bazı vatan hainleri topraklarımızı satma peşinde olduğu için düşmanlar ilerliyordu.
Halk : Yıllardır süren savaşlar sonucunda halk fakir düşmüş ve düşmana kinli tutumu daha da artmıştır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

ARAŞTIRINIZ
Cemiyet ve dernekler nasıl kurulmuştur? Bu kuruluşların özelliklerini araştırınız.
Milli mücadele döneminde kurulmuş olan cemiyetler ve dernekler vatanı kurtarmak amacıyla kurulmuştur.Genellikle bölgesel olarak kurulmuşlardır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

SORU/ YORUM
Osmanlı vatandaşları tarafından kurulan cemiyetlerin Milli Mücadele’ye karşı olmalarının nedeni sizce nedir?
Osmanlı devleti vatandaşları tarafından kurulmuş olmalarına rağmen kurtuluşu yabancı devletlerinin manda ve himayesine girmek olduklarını düşündükleri için Milli Mücadele’ye karşı olmuşlardır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

ARAŞTIRINIZ
1.Mustafa Kemal’in hangi görevler ile Samsun’a gönderildiğini araştırınız?
Pontus Rum ve Türk halkı arasında çıkan çatışmaları engellemek için Osmanlı hükümeti tarafından gönderilmiştir.
2.Samsun’un Milli Mücadele’deki yeri ve önemi hakkında bilgi edininiz.
Samsun Türk kurtuluş mücadelesinin başladığı yerdir.Havza genelgesi yapılarak halka milli bilinci uyandırmak amaçlanmıştır ve düşman egemenliği altında yaşayamayacağımızın açıkça ilan edilmiştir.
GÖRÜŞÜNÜ SÖYLE
Nutuk’ta ülkenin durumu hakkında verilen bilgilere bakarak Milli Mücadele’de Mustafa Kemal’i ne gibi zorluklar beklemektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Osmanlı ordusu her tarafta yenilmiş ekonomik olarak zor durumdadır. Ayrıca ağır şartlarda ateşkes imzalanmasından ötürü orduyu ve Atatürk’ü zor günler beklemektedir.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

SIRA SİZDE
Amasya Genelgesi’nde imzası olan komutanların adlarını yazınız?
1.Mustafa Kemal Atatürk
2.Ali Fuat Cebesoy
3.Rauf Orbay
4.Kazım Karabekir
5.Refet Bele
6.Mersinli Cemal Paşa

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

SIRA SİZDE
Ermeni devleti kurulmak istenen Doğu Anadolu’daki altı ilimizin adlarını yazınız.
1.Erzurum
2.Diyarbakır
3.Elazığ
4.Bitlis
5.Sivas
6.Van
GÖRÜŞÜNÜ SÖYLE
Bölgesel bir kongre olarak toplanan Erzurum Kongresi’nde ulusak kararların alınmasında Mustafa Kemal’in etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?
Evet etkisi olmuştur ,çünkü Erzurum kongresinde başkan olabilmek için askerlik görevinden istifa etmiş ve Milli Mücadele’nin başkanı olmuştur.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

SORU/YORUM
Ulusal konuların görüşüleceği bir kongreye katılımın az olduğu görülmektedir.Ulusal bir kongreye katılımların engellenmeye çalışılmasının nedenleri hakkında görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız
Kurtuluşu yabancı devletlerin manda ve himayesine girerek düzeleceğini sanan ve yabancı devletlerin vatan hainlerini kullanarak engellemelerinden dolayı katılım az olmuştur.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

SIRA SİZDE
Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
Ülke genelindeki cemiyetler hangi kongrede bir çatı altında toplandı?
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştır.
Temsil heyeti , Batı Cephesi komutanlığına kimi atadı?
Ali Fuat Cebesoy’u atamıştır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

ARAŞTIRINIZ
Mustafa Kemal’in kişisel özellikleri ve gerçekleştirdiği başarılar ile ilgili bir araştırma yapınız.
Kişisel Özellikleri : Vatanseverliği, İleri görüşlülüğü, Açık sözlülüğü, İdealistliği, Sabır ve disiplin anlayışı , mantıklılığı, …
SIRA SİZDE
Prof. Richard Robinson Mustafa Kemal hakkındaki düşüncelerine siz de bir şey eklemek isteseydiniz neler yazmak isterdiniz?
Asker: Ordusuna güvenen ve başarılı bir komutan
Devlet Adamı : Devleti için her şeyi yapmayı göze alan
Lider: Kararı,idealist ve güvenilir lider.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

GÖRÜŞÜNÜ SÖYLE
Karşılaştığınız zorluklar, engeller olduğunda siz de Atatürk’ü kendinize örnek alır mıydınız? Neden?
Evet alırdım , çünkü onun zorluklar karşısında kararlı duruşu zorlukların üstesinden gelmesini sağlamıştır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

SIRA SİZDE
Milli Mücadele’de basın alanında yapılan çalışmalar ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Sivas’ta çıkarılan gazetenin adı nedir?
İradey-i Milliye
Ankara’da hangi gazete çıkarılmıştır?
Hakimiyet-i Milliye
Ankara’da kurulan ajansın adı nedir?
Anadolu Ajansı

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Ülke işgal altındayken Mustafa Kemal’in milletvekili seçimleri yaptırarak bir meclis açmaya çalışmasının nedenlerini araştırınız.
Çünkü millet iradesinin her şeyden üstün olduğunu birlikte hareket edilerek düşman işgalinden kurtulacağını düşündüğü için meclis açmaya çalışmıştır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

SIRA SİZDE
Kurucu meclis ne demektir,kurucu meclisin özellikleri nelerdir?
Yeni bir anayasa hazırlamak için oluşturulmuştur bir kuruldur.
Özellikleri
-Yeni Türk devletinin kurulmasını sağlamıştır.
-İnkılapçı meclistir.
-Kurucu meclis özelliği taşır.
-Temsil Heyeti’nin görevine son vermiştir.
-Mecliste partiler yok grublar vardır.
Güçler birliği ilkesi ne demektir? Niçin güçler birliği ilkesi uygulanmıştır
Yasama , yürütme ve yargının tek elde toplanmasıdır.Hızlı kararlar alınabilmesi için güçler birliği ilkesi uygulanmıştır.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

ARAŞTIRINIZ
Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmaların nedenlerini araştırınız.
-Azınlıkların yaşadıkları yerlerde ayrı devlet kurmak istemeleri
-Bazı Kuvayı Milliye birliklerinin TBMM’yi tanımaması.
-İngilizlerin boğazları elde etmek için ayaklanmaları desteklemeleri
-Osmanlı Hükümet’i ve İtilaf Devletleri , Milli Mücadele’nin padişah ve halifeye karşı yapıldıklarını söylemeleri
SORU / YORUM
Haritayı incelediğimizde İstanbul Hükümeti’nin ve İtilaf Devletler’inin desteklediği ayaklanmaların boğazlar bölgesinde meydana gelme nedeni ne olabilir?
Boğazların stratejik öneminden dolayı o bölgede kontrolü ele aldıkları zaman işgallerin kolaylaşacaklarının düşündükleri için.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

Sıra Sizde
-Sevr Barış Antlaşmasının taslağı hangi konferansta hazırlandı?
-Sevr Barış antlaşmasının imzalanması için padişah tarafından toplanan şuranın adı nedir?
-Sevr Barış Antlaşmasında Osmanlı Devleti’ne bırakılan bölgeler nelerdir?
-Osmanlı Anayasasına (Kanuni Esasiye) göre Sevr Antlaşmasının geçersiz olmasının nedeni nedir?
-Türk halkı imzalanan bu antlaşmaya en güzel cevabı nasıl vermiştir?

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
-A.Aşağıda verilen şekil üzerindeki eksik olan yerleri doldurunuz.
-B.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
-C.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

B.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan hemen sonra yurdun işgale uğraması üzerine Padişah ve Osmanlı Hükümetinin tutumunun ne olduğunu açıklayınız.
Padişah ve Osmanlı hükümeti yenilgiyi kabul etmiş olup işgallere karşı çıkmamıştır.Sebebi de kendi iktidarlarını devam ettirmek istemeleri.
2.Anadolu’da kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir?
-İzmir’in işgal edilmesiyle kurulmuşlardır.
-Türk milletinin bağımsız yaşamasını sağlamak ve düşman işgalini önlemek için kurulmuşlardır.
-İlk başlarda yayın yoluyla yapılan işgalleri protesto etmişler daha sonra ise silahlı mücadeleyi benimsemişlerdir.
-Türk halkını teşkilatlandırmak için bölgelerinde kongreler düzenlemişlerdir.
3.Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerden en önemlisi sizce hangisidir?Neden?
Çanakkale cephesidir.Çünkü Çanakkale cephesinde düşman kuvvetleri galip gelseydi ülkemiz parçalanacak belkide yok olacaktık.
4.Osmanlı Devleti’nin Sevr Barış Antlaşmasını imzalama nedenlerini açıklayınız.
Padişah ve Osmanlı hükümeti yenilgiyi kabul etmiş olup işgallere karşı çıkmamıştır.Sebebi de kendi iktidarlarını devam ettirmek istemeleri.

8.Sınıf Gezegen Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Ç.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu