Kitap Cevapları

8.sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 76-90 Cevapları

NEV yayınlarının 8.Sınıf için yapmış olduğu Inkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Ders Kitabı için konu cevapları paylaşımı yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için sitemiz üzerinden aratarak bulabilirsiniz.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

Hazırlık Yapalım
1.Cephe, otorite, Tekalif-i milliye,başkumandan,ateşkes,taarruz,gazi,savunma,mareşal ve milli marş kelimelerinin anlamlarını araştırınız.
Cephe :Üzerinde savaşın sürmekte olduğu bölge.
Otorite : Herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak kendine sağladığı itaat güven.
Tekalif-i Milliye : Kurtuluş savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılmış kanun.
Baş kumandan :Savaşta bir askeri gücün en büyük komutanı.
Ateşkes: Savaştan çarpışan iki düşmanın karşılıklı anlaşarak savaşı durdurması.
Taarruz:Savaşta hücum etmek karşı saldırıya geçmek.
Gazi: Savaşta yaralanan insanlara verilen ad.
Savunma: Saldrıya karşı koyma
Mareşal: Askerlikte en yüksek aşama,rütbe
Milli Marş: Bir ülkenin bağımsızlığının ve gücünün simgesi olan hükümet tarafından onaylanmış sözlü müzik parçası.
2.Bir milletin düzenli birlikleri olmadan, ülkesini işgal eden devletlere karşı başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz?
Başarılı olabileceklerini düşünmüyorum.Çünkü karşı tarafta düzenli eğitimli askerlere karşı başarılı olması çok zordur.
4.Yeni kurulan ordunun sizce ne gibi ihtiyaçları vardır?
Silah,top, tüfek gibi askerlerin kullanacağı teçhizatlara ihtiyaç vardır.Bunların yanı sıra orduyu eğitecek iyi komutanlara ve ekonomik olarak da teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak için para gereklidir.
5.Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde yapılan mücadele ile ilgili yazıları ve söylenen türkü,destan, şarkı ve manilerle ilgili araştırma yapınız.
-Ya İstiklal ya Ölüm— Kurtuluş Savaşı
-Siz orada yalnız düşmanı değil,Milletin makus talihini de yendiniz— İkinci İnönü Muhaberesi sonrası
-Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.—Sakarya Meydan Muhaberesi
-Ordular ilk hedef Akdeniz’dir, İleri!— Baş Komutanlık Meydan Muhaberesi.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Doğu Cephesi’nde görev yapan Kazım Karabekir komutasındaki ordu kimlerden oluşmaktaydı.Bu ordunun BMM’ye bağlanma nedenini araştırınız.
Türk ordusu içinde düzenli ordu unsurları olan asker ve kuvayi milliye ordusu ve halktan eli silah tutan kişiler vardır.Yapmış olduğu başarılı işler sonucunda BMM’ye bağlanmıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

Maraş, Antep, Urfa ve Adana illerindeki halkın Milli Mücadele ve bağımsızlık konusunda neler yaptığını araştırınız.Bu illerin haritadaki yerlerini inceleyiniz.
Milli mücadele döneminde düşman işgal güçlerine karşı askeri ve sivil mücadelenin başladığı bir devirdir.Bu bakımdan Özellikle Maraş,Antep, Urfa ve Adana şehirlerinde düşman işgallerine karşı halk sokaklara çıkarak eli silah tutan herkes mücadele etmiştir.Milli bilincin ve bağımsızlık bilincinin oluşmasına katkı sağlamışlardır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Bayrak olayının Maraş halkı üzerinde nasıl bir etki yaptığını düşünüyorsunuz.
Bayrak olayı sayesinde , işgalin farkına varan ve vatan topraklarında düşmanların işgal etmesini istemeyen halk birlik ve beraberlik içinde düşmanlara karşı silahlanıp şehri kurtarmayı da başarmışlardır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Adına şiirler yazılan Şahin Bey sizce nasıl bir kahramandır?
Şahin Bey , yerel sivil halk olarak düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde kahramanca mücadelenin başlamasına liderlik etmiştir.Bu nedenle Şahin Bey adına şiirler yazılmıştır.O bir kahraman olarak kabul edilmiştir.
Milli birlik ve beraberliğe hangi durumlarda ihtiyaç duyarız.Açıklayınız.
Özellikle vatanın ve devletin çok zor günler geçirdiği,düşmanla karşı karşıya kalarak savaşmak durumunda olduğu zamanlarda hep birlikte bir mücadele verilmesi adına birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyarız.Bunların yanı sıra doğal afetlerde,olağanüstü durumlarda, zafer anlarında, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Kuvay-ı Milliye birliklerinin düşmana karşı verdiği mücadelede kısmen başarısız olma nedenleri nelerdir?
-Askeri düzen ve disiplin anlayışının olmaması ve kendi başlarına buyruk hareket etmeleri.
-İşgalleri durdurma konusunda yetersiz kalmaları
-Suçlu gördükleri kişileri kanuna aykırı şekilde cezalandırmaları
-İhtiyaçların karşılanması konusunda halka baskı yapmaları nedeniyle Kuvay-ı Milliye’ye olan güven azalmıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Savaş devam ederken bir anayasa yapmaya sizce neden gerek duyulmuştur, bu anayasanın Milli Mücadele’ye nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
Büyük Millet Meclisi kurulduğu için savaş devam ederken bir anayasa yapma gereksinimi duyulmuştur.Bu kurulan meclis kurucu olarak görev yapmış ve Milli Mücadele’de siyasi örgütlenmeyi sağlayarak düşmanlara karşı siyasi bir üstünlük oluşmasında etkili olmuştur.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Soru/Yorum
TBMM’nin hukuki olarak tanınması Milli Mücadele’ye nasıl bir katkı sağlamıştır?
Milli mücadele ruhuna olumlu katkı sağlamıştır.Kurtuluş savaşının kazanılmasına ve ordumuzun güçlenmesine katkı sağlamışlardı.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Sınır komşumuz olmayan bir devletle imzalanan bu antlaşma ile TBMM nasıl bir başarı elde etmiştir?
TBMM’nin düşman devletlerine göz dağı vermesine ve TBMM’nin güçlenmesini sağlamıştır.
İstiklal Marşı’nın sizi etkileyen bölümü hangisidir?bu bölümün sizi etkileme nedeni nedir?
İstiklal Marşı Milli Mücadele döneminin azim ve kararlılık ile sürdürülmesi noktasında çok önemli bir yere sahiptir.Her kıtasında bizlere karşı nasihat, hatırlatmalar bulunur.
Türk Milleti çok yakın zamanda, İstikla Marşı’nın yazıldığı o günlere benzeyen bir olayla karşılaşmış mıdır? Bu olay karşısında Türk milletinin İstiklal Marşı’ndaki sözleri hatırladığını düşünüyor musunuz?
Türk Milleti, Milli mücadele azim ve kararlığının içinde düşmana kanmış ve hain kişilere karşı mücadeleye girerek vatanın savunulmasında 15 Temmuz gibi destansı bir mücadele vermeyi başarmış ve yeniden zafer kazanmıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Bolşevik ne demektir? Sovyetler Birliği’nin Milli Mücadele’ye sağladığı destekler hakkında bir araştırma yapınız.
Bolşevik Rusça’da çoğunluk anlamında kullanılır. Lenin ile aynı düşüncede olanlar kongrede çoğunluğu sağlamışlardır. Bu çoğunluğu sağlayanlara Leninist ya da çoğunluk anlamına gelen Bolşevik denilmiştir. Sovyetler Birliği Moskova Antlaşması ile Mısak-ı Milliyi tanımıştır. Bu gelişme üzerine verilen kapitülasyonlar kaldırılmıştır. Kaldırılan bu kapitülasyonlar Türk Hükümetini güçlendirmiştir.
Birinci İnönü Zaferinden sonra 1921 Anayasası’nın kabulü, Londra Konfransının düzenlenmesi, Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın imzalaması, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Moskova Antlaşması gerçekleştirilmiştir. Askeri bir başarısının siyasal başarıları da getirildiğini düşünüyor musunuz? Neden?
Gösterilen askeri başarıların arkasından siyasal başarıların da geldiğini düşünüyorum. Türk ordusu bu savaşları kazanmasaydı, bizim askerimiz bu kadar başarılı olmasaydı bu antlaşmalar yapılmazdı.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Eskişehir – Kütahya Savaşları düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisidir. Bu yenilginin sebepleri neler olabilir?
Yunanlar güçlü ordusu ile taarruza geçmiş, Türk ordusu ise Yunan ordusu gibi yeteri kadar güçlü değildi bu yüzden Yunanlılarla girilen bu savaşı kaybetmiştir. Bu düzenli ordumuzun ilk ve tek mağlubiyeti olacaktır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Mustafa Kemal’in cephede savaş devam ederken eğitim kongresinde katılmak istemesi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Mustafa Kemal’in eğitime verdiği büyük önemin kanıtıdır.
Savaş devam ederken top sesleri arasında yapılan bu kongreyi, Mustafa Kemal’in eğitimine verdiği önem açısından değerlendiriniz.
Maarif Kongresi katılırken savaşın devam etmesi, Mustafa Kemal’in eğitime verdiği önemin ne derece büyük olduğunu göstermiştir.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Savaş öncesinde askerlere neden malzeme toplandığını, istenen ve temin edilen malzemelerin neler olduğunu araştırınız.
Askerlere malzeme halktan toplanmıştır. Çünkü o dönemde askerin malzemesi kalmamıştır ve savaşta zor duruma düşmüştür. Mustafa Kemal bu durumu görmüş Tekalif-i Milliye Emirlerini çıkarmış ve halktan asker için, ordu için silah ve cephane toplamıştır.

8.Sınıf Nev Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Türk milletinin Tekalif-i Milliye gibi toplumsal dayanışma ve yardımlaşma konularında bugüne kadar göstermiş olduğu özveri ve fedakarlıklarla ilgili araştırma yapınız.
Türk milleti vatanı, milleti, devleti için her zaman aslanlar gibi savaşmış ve bundan asla geri durmamıştır. Türk askeri yiğitliği ile her zaman tarih sahnesinde yerini almıştır ve adını tüm dünyaya duyurmuştur. Bunun en iyi kanıtı ise Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan direniş hareketleri olmuştur. Türk milleti bu direnişlerde orduya maddi manevi desteklerini her zaman sunmuştur.
Tekalif-i Milliye Emirleri tarihte savaşın kazanılmasında önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu emirler Türk halkının askerimizin yanında olduğunun en iyi göstergesi olmuştur. Zaferin kazanılmasında Türk’ün gücü, azmi, fedakarlığı ve kararlılığı ortaya çıkmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu