Kitap Cevapları

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 24-35 Cevapları

Sayfa 24-35 arasındaki İngilizce ders kitabı cevaplarını konumuzda bulabilirsiniz. Diğer sayfalar için de sitemizde paylaşım yapılmıştır.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

1.Do you remember the food names below? First, write the names.Then, tick the breakfast food.
1. Aşağıdaki yemek isimlerini hatırlıyor musunuz? Önce isimleri yazın. Ardından kahvaltılık yiyecekleri işaretleyin.
1.SALAD — Salata
2.CHEESE — Peynir
3.OLİVE — Zeytin
4.HAMBURGER — Hamburger
5.VEGATABLES — Sebzeler
6.BUTTER —- Terayağı
7.STRAWBERY JAW — Çilek Reçeli
8.FİSH — Balık

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

2.Before you listen, answer the question: What do you have for breakfast at the weekends?
2. Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Hafta sonları kahvaltıda ne yersiniz?
I have a big breakfast weekend. I have fried patatoes, toast,eggs, chocolateeto.
Hafta sonları harika bir kahvaltı yaparım. Kızarmış patates, tost, yumurta ve çikolata yedim.
3.Listen and find the answer: Who loves croissants? (Track 8)
Dinleyin ve cevabı bulun.Kuruvasanları kim sever?
David likes croissants. His father buys croissant every sunday.
David kruvasan sever. Babası her pazar kruvasan alır.
4.Listen again and mark Celine and David’s likes and dislikes (x)
4. Tekrar dinleyin ve Celine ve David’in beğendiklerini ve beğenmediklerini işaretleyin (x).

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

5.Look at the food pictures below and make dialogues as in activitiy 3.
5. Aşağıdaki yemek resimlerine bakın ve aktivitede olduğu gibi diyaloglar yapın.
A: What do you eat at the breakfast?
B: I eat egg, cheese, olives and bread. What do you eat at breakfast? Do you like egg for breakfast?
A: No, I don’t like egg. I eat bagel and croissant for breakfast. What do you drink for breakfast?
B: I like tea and you ?
A: I like orange juice.
A: Kahvaltıda ne yersiniz?
B: Yumurta, peynir, zeytin ve ekmek yerim. Kahvaltıda ne yersin? Kahvaltıda yumurta sever misin?
C: Hayır, yumurtayı sevmem. Kahvaltıda simit ve kruvasan yerim. Kahvaltıda ne içersin?
B: Ben çayı severim ya sen?
C: Portakal suyunu severim.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

6.Before you read, answer the questions:What dou you like drinking most? Do you think it is healty?
6. Okumadan önce şu soruları yanıtlayın: En çok ne içmeyi seviyorsunuz? Sağlıklı olduğunu düşünüyor musun?
I like milk and it is very healty.I always dring a glass of milk.I also like fruit juice.
Sütü seviyorum ve çok sağlıklı, her zaman bir bardak süt içiyorum, meyve suyunu da seviyorum.
7.Read the dialogue and guess the answer: What does “Enjoy it!” mean in Turkish?
7. Diyaloğu okuyun ve cevabı tahmin edin”Enjoy it!” Türkçe ne demek?
Enjoy İt! : Tadını çıkar, “Keyfini çıkarın!” demek.
8. Read the dialogue again and answer the questions.
8. Diyaloğu tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1.What does Sarah want first?
She wants first some cheese with bagels.
2.Does Sarah like tea?
No, she does not like tea.
3.What does Sarah decide to drink?
She decides to drink apple juice.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

9.Work in pairs.You are at a cafe for breakfast.Choose a menu below.Ask and answer questions as in the dialogue in activity 7.
9. Çiftler halinde çalışın Kahvaltı için bir kafede bulunuyorsunuz Aşağıdan bir menü seçin. Aktivitedeki diyalogdaki gibi sorular sorun ve cevaplayın.
Ali: Can I take a omelette?
Waitress: No, sorry. It’s all gone. Do you want a toast?
Ali: Yes, I like toast.
Waitress: What do you want to do drink?
Ali: Orange juice, please.
Waitress: Ok, Enjoy it.
Ali: Thank you.

Ali: Omlet alabilir miyim?
Garson: Hayır, üzgünüm. Hepsi bitti. Tost ister misin?
Ali: Evet, tostu severim.
Garson: Ne içmek istersiniz?
Ali: Portakal suyu lütfen.
Garson: Tamam, keyfini çıkarın.
Ali: Teşekkür ederim.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

11.Look at the menus and listen to the dialogue. Who likes which cafe? Write under the menus.
11. Menülere bakın ve diyaloğu dinleyin. Kim hangi kafeyi sever? Menülerin altına yazın.
12.Listen to track 9 again write true (T) or false(F)
12. 9’u tekrar dinleyin doğru (T) veya yanlış (F) yazın.
1.Tom doesn’t like pancakes F
2.Sarah wants to drink coffee. F
3.Tom wants to have unhealthy food. T
4.Sarah wants to have nutritious food. T
13.Which cafe in activity 11 do you prefer?Why?Explain briefly.
13. 11. aktivitede hangi kafeyi tercih edersiniz, neden, kısaca açıklayın.
I prefer Rose Cafe because it’s menu looks more delicious.I like sweet things and three chcalate cake and pancakes.
Rose Cafe’yi menüsü daha lezzetli göründüğü için tercih ediyorum, tatlıları ve üç çıtır kek ve krepleri seviyorum.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları
14.Look at the pictures and do the crossword puzzle.
14. Resimlere bakın ve bulmacayı çözün.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları

15.Before you read, answer the question: What do you like eating at breakfast?
15. Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Kahvaltıda ne yemekten hoşlanırsınız?
I like to eat toast and eggs for breakfast.
Kahvaltıda tost ve yumurta yemekten hoşlanırım.
16.Read Berna and Bruce’s preferences for breakfast and match them with the breakfast photos. Write the names.
16. Berna ve Bruce’un kahvaltı tercihlerini okuyun ve bunları kahvaltı fotoğraflarıyla eşleştirin. İsimleri yaz.
17.Read again and answer the questions.
17. Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1.Who likes olives at breakfast?
Berna likes olives at breakfast
2.Does Berna have croissants at breakfast?
No,she doesn’t have croissants at breakfast.
3.Who drinks tea with milk?
Berna drinks tea with milk.
4.What do Berna and Bruce both like?
They both like egg, butter and Jam.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

18.Look at the breakfast pictures below.Which one do you prefer? Why? Talk about the food you like or dislike?
18. Aşağıdaki kahvaltı resimlerine bakın, hangisini tercih edersiniz? Neden? Sevdiğiniz veya sevmediğiniz yiyecekler hakkında konuşun mu?
I prefer the second menu or breakfast. Because there are more food in it.There is egg and sjuk.I love egg with sujuk.I don’t like fruit for breakfast.
İkinci menüyü veya kahvaltıyı tercih ederim. Çünkü içinde daha çok yemek var, yumurta ve sucuk var, sucuklu yumurtayı seviyorum, kahvaltıda meyve sevmiyorum.
19.Listen and sing the song.
Dinle ve şarkıyı söyle.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

20.Look at the typical breakfast menus from different countries. Prepare a menu for Turkey and write the food and drinks. You can draw or stick pictures.
20. Farklı ülkelerden tipik kahvaltı menülerine bakın. Türkiye için bir menü hazırlayın ve yiyecek ve içecekleri yazın. Resim çizebilir veya yapıştırabilirsiniz.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

21.Look at the menus in activity 20 and fill in the lists for junk food and nutritious food below.
21. Etkinlik 20’deki menülere bakın ve aşağıdaki abur cubur ve besleyici yiyecek listelerini doldurun.

6.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları

24.Read the label of the chocolate and answer the questions: Is there any fat in it?
24. Çikolatanın etiketini okuyun ve şu soruları yanıtlayın: İçinde yağ var mı?
25.Read the label again and write true (T) or false (F)
25. Etiketi tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu