Kitap Cevapları

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123-162 Cevapları

Fen Bilimleri kitabındaki yer alan 123-162 arasındaki sayfalarında konu cevapları net olarak cevaplanmıştır. Kolay bir şekilde soru cevaplarını görebilirsiniz. Diğer konularımızdaki sayfaları da inceleyerek diğer dersleri de bulabilirsiniz.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Deniz yatağı,balon, içi boş plastik şişe gibi bazı maddelerin suyun üstünde yüzebilmesinin nedeni ne olabilir?
Bu maddelerin yoğunluğun suyun yoğunluğundan daha az olduğu için suyun üstünde yüzerler.
Çok büyük bir yük gemisi denizde yüzebilirken çok küçük bir taş parçasının batmasının nedeni ne olabilir?
Suyun kaldırma kuvveti vardır.Geminin yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için yüzebilmektedir. Ancak taşın yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu için taş batar.
Demir, pamuktan daha yoğun bir maddedir.”cümlesinden ne anlıyorsunuz?
Demirin özkütlesi yani yoğunluğu daha fazladır.Aynı kütlede pamuk ve demir alındığında pamuğun hacmi daha fazla olur.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

Yandaki fotoğrafta yer alan tahtadan ve süngerden yapılmış cisimlerin hacimleri birbirine eşittir.Sizce hangisinin kütlesi daha büyük olabilir?Neden?
Hacim, bir maddenin uzayda kapladığı alandır.Ağırlığına ise kütle denir.Bu nedenler, Eşit en ve boyda olan tahta ve süngerin hacmi aynıdır.Ama en ağır olan tahtadır çünkü parçacıkları birbirine yakın ve fazladır.
1.Farklı boyuttaki tahtaların kütle / hacim oranı için en söyleyebilirsiniz?
Yoğunluk = Kütle / Hacimdir. Cismin ya da maddenin yoğunluğu kütlenin hacmine bölünmesi sonucu bulunur.
2. Deneyinizde farklı boyutlardaki tahta parçaları için kütle/ hacim oranını belirlediğinizi hatırlayınız.Bu oranın sabit olduğunu gözlemlemiş olmalısınız.Bir maddenin yoğunluğunu nasıl belirleriz?
Yoğunluk = Kütle /Hacim
d= m/v
d= yoğunluk m= kütle v= hacim

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

Kenar uzunlukları şekildeki gibi aynı olan küplerin ağırlıkları digital terazi yardımıyla ölçülüyor.
a.Küplerin ağırlığı 128 g ve 64 g olduğuna göre yoğunluklarını hesaplayınız.
Yoğunluk = Kütle /Hacim
d= m/v
d= yoğunluk m= kütle v= hacim
d= 128/64 = 2 g / cm3 (gri küp)
d= 64/64 = 1 gr /cm3 (turuncu tüp)
b.Boyutları aynı olan geometrik cisimlerin yoğunlukları için ne söyleyebilirsiniz?
Gri küpün yoğunluğu turuncu küpe göre daha fazladır.
Yandaki resimde yer alan taş parçalarının yoğunluklarını nasıl hesaplayabilirsiniz?Önerilerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.
Öncelikli olarak tamamı su dolu bir kap alırız.Daha sonra taşın ağırlığını tartarak buluruz.Bu sayede kütlesini buluruz.Daha sonra taşı su dolu kabın içine atarız.Taşan su miktarı bize hacmi verir.Yoğunluk formülünden de yoğunluğu buluruz.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Yandaki cam kavanozda birbirine karışmayan sıvılar yer almaktadır.Sizce sıvıların bu şekilde durmasının nedeni nedeni nedir?
Sıvıların yoğunluklarının farklı olmasıdır.
1.Su ve zeytinyağı için hesapladığınız yoğunluk değerleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?
Zeytinyağının yoğunluğu= 0,9 gr / cm3 dür.
Suyun yoğunluğu : 1 gr /cm3
Suyun yoğunluğu daha fazladır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Su ve zeytinyağını fotoğraftaki gibi aynı bardağa koyduğumuzda,zeytinyağının suyun yüzeyinde kalmasının nedeni nedir?
Yoğunlukları farklı olduğu için zeytinyağı yukarı çıkmıştır.Çünkü suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan fazladır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Sıcak günlerde içtiğiniz suya veya meyve suyuna soğuması için buz parçaları atmışsınızdır.Buz parçalarının yandaki fotoğrafta olduğu gibi su yüzeyinde kalmasının nedeni ne olabilir?
Çünkü buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır.Yoğunluğu farklı olan iki sıvı karıştırıldığı zaman yoğunluğu fazla olan altta kalır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
B.Aşağıdaki cümleleri , verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

C.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Sıcak su ile dolu kap içerisinde bekletilen metal kaşık, aynı büyüklükteki tahta kaşığa göre neden daha çok sıcaktır?
Çünkü metal kaşık ısıyı tahta kaşığa göre daha iyi iletir.Bu nedenle daha fazla ısınır.
Metal kaşık ve tahta kaşığın farklı sıcaklıkta olması maddelerin hangi özelliğine bağlıdır?
Maddelerin ısı yalıtkanı ve ısı iletkeni olmalarıyla ilgilidir.Bazı maddeler yapısı ve özellikleriyle itibariyle ısıyı iletebilmektedir.
Yandaki karikatürde tavının sapı aşçının elini neden yakmıştır?
Tavanın sapı ısıyı ilettiği için aşçının eline ısı geçmiş eli yanmıştır.
Aşçının elinin yanmaması için öneriniz ne olur?
Yanmaz eldiven kullanmalı ya da sapının soğumasını beklemelidir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Yandaki görselde evi kaplamak için kullanılan malzemeler hangi tür maddelerden üretilmiş olabilir?
Kullanılan malzemeler sıcak ile soğuğu geçirmeyecek şekilde ısı yalıtımlı malzemelerdir.
Yanmakta olan kibriti tutan elin yanmamasına rağmen aynı büyüklükte olduğu halde ucu ısıtılan çivinin eli yakmasını nasıl açıklayabilirsiniz?
Isıyı geçirme ve iletme özelliği ile ilgilidir.Demir iletken maddedir çünkü.
1.Hangi kaşık daha sıcaktı?
Demir kaşık daha sıcaktır.Çünkü çabuk ısınır ve ısıyı yayar.
2.Hangi kaşığın sıcaklığı diğerlerine göre daha azdı?
Tahta kaşığın sıcaklığı daha azdır.Çünkü ısıyı iletmez.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı

Isı iletkeni ve yalıtkanı olan maddelerin günlük yaşantımızda nerelerde kullanıldığını internet, ansiklopedi vb. kaynaklarda araştırınız.
İletken maddeler aşağıdaki alanlarda kullanılır;
-Elektrikle çalışan her cihazda
-Elektronik cihazlarda
Yalıtkan maddeler aşağıdaki alanlarda kullanılır;
-Ev,iş yeri, okul vb alanlarda elektrik yalıtımında kullanılır.
-Kablolarla elektriğin taşınmasında kullanılır.
-Elektronik cihazlarda elektrik sisteminin korunması için kullanılır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

1.Aşağıda verilen eşyaların oklar ile belirtilen bölümlerinin ısı iletkenliklerini yazınız.
2.Sıcak bir yaz gününde aynı ortamdaki çelikten ve tahtadan yapılmış korkuluklar ayrı ayrı tutan Doruk için aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
3.Aşağıda günlük yaşantınızda kullandığınız bazı eşyalar verilmiştir.Bu eşyaların yapısında bulunan malzemelerin kullanım amacını iletken ya da yalıtkan olma durumuna göre açıklayınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

Binaların içerisindeki ısıyı korumak için yapılan işlemlere ne ad verilir?
Isı yalıtımı ismi verilir.Isı yalıtımı enerji kayıplarını en aza indirmek için binalarda kullanılır.
Yaz aylarında serinlemek için otomobillerin klimaları açıldığında camların kapatılması ile ne amaçlanmaktadır.
Camlar kapatılarak araç içerisindeki soğuk havanın dışarı çıkması engellenir.
Aşağıdaki fotoğrafları inceleyeniz.Sizce hangi fotoğraftaki konutu ısıtmak için daha az enerji harcanır?Neden?
2.fotoğraftaki yalıtım malzemesi daha fazla olan evi ısıtmak için daha az enerji kullanılır.Çünkü enerji kaybı yalıtımdan dolayı azdır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

Isı yalıtım malzemelerinin tablodaki özelliklerini bilmemizin bize ne gibi faydası olabilir?
Evlerimizdeki ısı kayıplarını önleyecek tedbirleri almamız kolaylaşacaktır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

1.Hangi beherglasta bulunan su daha sıcaktır?
İçinde yün olan beherglas daha sıcaktır çünkü ısıyı korur.
2.Yaptığınız bu yalıtım malzemesini nerelerde kullanabilirsiniz?
Evlerde, okullarda iş yerlerinde kullanılabilir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Binalarda ısı yalıtımının sağladığı yararları İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız.Araştırmanızın sonuçlarını ekonomiye katkıları ve kaynakların etkili kullanımı bakımından arkadaşlarınızla tartışınız.
-İyi yalıtılmış bir binada ısı kaybı az olur.Bu da hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlar.
-Isı yalıtımı sayesinde binaların içi yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak olacaktır.
-Daha az yakıt kullanılacağı için çevre kirliliği azalır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

1.İstediğiniz şekil ve büyüklükte ev maketi hazırlayınız.Hazırladığınız ev maketine ısı yalıtımı yapınız.Bu maket üzerinde oklarla gösterilen kısımlarda numaralandırılmış yalıtım malzemelerinden hangisini kullanacağınızı belirtiniz.
2.Günlük yaşantınızda ısı yalıtımın yapıldığı yerlere örnekler veriniz.Bu yerlerde yalıtımın hangi amaçla yapıldığını kısaca yazınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

KONU DEĞERLENDİRME 3
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
B.Aşağıdaki cümleleri , verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ısı kaybının neden olduğu ekonomik zararları azaltmak için önlemler almaya karar verdiğini açıkladı. Sizin bu konudaki olası önerilerinizden bir tanesinin olası sonuçlarını, altı şapkanızı istediğiniz sırayla takarak düşününüz. Düşüncelerinizi aşağıdaki gibi bir tablo yaparak defterinize not ediniz (Şapkaların renkleri, altlarında yazılan bakış açılarını ifade etmektedir.)

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

KONU DEĞERLENDİRME 3
Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

KONU DEĞERLENDİRME 3
Ç.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
D.Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu