Kitap Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 111-140 Cevapları

MEB yayınlarının 7.Sınıf için yapmış olduğu Matematik Ders Kitabı için konu cevapları paylaşımı yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için sitemiz üzerinden aratarak bulabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

HATIRLAYALIM
1. Aşağıda sözel olarak verilen ifadelere uygun cebirsel ifadeleri yazınız.
2. Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun birer sözel ifade yazınız.
3. Aşağıdaki tabloda boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
4. Aşağıdaki terimlerden benzer olanları eşleştiriniz.
5. Aşağıdaki ifadelerde değişkenlerin yerine verilen değerleri yazarak cebirsel ifadelerin değerini hesaplayınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 113 Cevabı

ETKİNLİK
Araç – Gereçler: cebir karoları
Uygulama Basamakları:
Aşağıda cebir karolarıyla modellenen cebirsel ifadeleri belirleyip altlarındaki boşluklara yazınız.
Belirlediğiniz cebirsel ifadeleri birleştirerek modelleyiniz ve bu birleşimle oluşan modellemeye uygun cebirsel ifadeyi yazınız.
Aşağıdaki kutucuklarıa 3x + 1 ve x + 2cebirsel ifadeleri modelelyiniz.
Modellediğiniz cebirsel ifadeleri bir araya getiriniz.
Bir araya getirdiğiniz cebir cebir karolarına ait cebirsel ifadeyi yazınız.

7.Sınıf MEBYayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Çözüm Sende
1. Aşağıda verilen modellemelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri ve işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
2. Aşağıda verilen cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerini yaparak sonuçlarını yazınız.
3. Uzun kenarı (5a – 2) br ve kısa kenarı (a+ 5 ) br olan bir dikdörtgenin çevresini bulunuz.
4. Bir giyim mağazasında satılan kot pantolonun fiyatı 3x + 5 TL’dir. Gömleğin fiyatı ise kot pantolonun fiyatıfiyatından x + 2 TL eksiktir. Buna göre bir gömleğin fiyatı bulunuz.
5. Ferdi kırtasiyede bir defter ve bir kaleme 3x + 5 TL ödemiştir. Buna göre defter ve kalemin fiyatının alabileceği değerleri cebirsel ifade olarak yazınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Etkinlik
Araç – Gereçler: aynı boyda kalemler
Uygulama Basamakları:
Aşağıda verilen şekil örüntüsünü aynı boyda kalemlerle modelleyerek 4. ve 5. adımda meydana gelecek şekilleri oluşturunuz.
Örüntüdeki her bir şekli oluşturan kalem sayılarını şekillerin altlarına yazınız ve aşağıda verilen tabloyu doldurunuz.
Her adımda kullanılan kalemlerin sayısında nasıl bir artış vardır? Yukarıdaki örüntüyü inceleyerek adımlar ile kalem sayıları arasındaki ilişkiyi bulunuz.
n, adım sayısını gösterecek olursa bu örüntünün n.adımında kullanılan kalem sayısını veren genel ifadeyi yazınız.
Genel ifadedeki n’nin katsayıları ile katsayılarının artış miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır?

7.Sınıf MEBYayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

Çözüm Sende
1. Yukarıda karelerden oluşturulmuş ve adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntünün aynı şekilde devam ettiği düşünülürse bu örüntünün ;
a) Genel kuralını bulunuz.
b) Bu örüntüde 15. adımda kaç tane kare olacağını bulunuz.
2. Yandaki örüntü aynı şekilde devam ettirildiğinde 100. adımda kaç tane yeşil kare olacaktır?
3. 5, 12, 19, 26, …. şeklinde devam eden sayı örüntüsünün genel kuralını yazınız.
4. Aşağıdaki sayı örüntülerini verilen genel kurallar ile eşleştiriniz.
5. Aşağıda genel kuralları verilen sayı örüntülerinden artış miktarı en az olan hangisiidr?
6. Sabit artan ve genel kuralı 11n – 4 olan bir örüntünün ilk 4 teriminin toplamını bulunuz.
7. Güliz Hanım, kızı Birce’ye bir kumbara hediye eder. Kumbaraya 30 TL atan Güliz Hanım, kızından her hafta 3 TL biriktirmesini ister. Buna göre Birce’nin 7 hafta sonra kumbarasında kaç TL ‘si olur?

7.Sınıf MEBYayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Etkinlik
Araç – Gereçler:
Uygulama Basamakları:
5-6 kişilik gruplar oluşturunuz. Gruplar olarak birer terazi ve bir miktar eş bilye alırız.
Terazilerin her iki kefesine altışar bilye koyunuz ve denge durumu hakkında yorum yapınız.
Dengedeki teraziler için aşağıdaki sorgulamaları yapınız.
Dengedeki terazinin sol kefesine 1 bilye eklerseniz denge durumu bozulur mu? Bozulursa ne yapmalısınız?
Terazinin dengedeki kefelerine ikişer adet bilye eklediğinizde dengeye dair ne gözlemlersiniz?
Terazinin dengedeki kefelerinden birer adet bilye aldığınızda denge durumu nasıl olur?
Terazinin dengedeki kefelerinden birinden bir miktar bilye aldığınızda dengenin bozulmaması için ne yapmalısınız? Bu durumu matematiksel olarak ifade ediniz.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

Çözüm Sende
1. Aşağıdaki denklemlerde bilinmeyenleri bulunuz.
2. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.
3. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.
4. Bora ve Canan’ın yaptığı çözümlerden hangisi doğrudur? Neden?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

Çözüm Sende
1. Hangi sayının 2 katının 3 fazlası 37’dir?
2. Bir sayının 3 eksiğinin 5 katı 45’tir. Bu sayı kaçtır?
3. Bir annenin yaşı, dörder yıl arayla doğan 3 çocuğunun yaşları toplamından 10 fazladır. Anne 34 yaşında olduğuna göre en büyük çocuk kaç yaşındadır?
4. Bir yolcu otobüsünde 44 yolcu vardır. İlk durakta otobüsten evli dört çift ininceotobüstki kadın sayısı, erkek sayısının iki katı oluyor. Buna göre başlangıçta otobuüste kaç kadın vardır?
5. Seda, Pelin’den 10 yaş küçüktür. 3 yıl sonra Pelin’in yaşı Seda’nın yaşının 2 katı olacaktır. Seda ve Pelin’in şimdiki yaşlarını bulunuz.
6. Bir ABC üçgeninin iç açılarından B açısının ölçüsü, C açısının ölçüsünün 3 katı; A açısının ölçüsü de B açısının ölçüsünün 2 katıdır. Buna göre üçgenin iç açılarının ölçülerini bulunuz.
7. Bir dikdörgnin çevresinin uzunluğu 38 cm’dir. Dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 3 katından 1 eksiktir. Bu dikdörgenin kenar uzunluklarını bulunuz.
8. Bir kutuda deste ve düzine olarak paketlenmiş 19 paket silgi vardır. Kutudaki toplam silgi sayısı 208 olduğuna göre düzineli paket sayısı kaçtır?
9. Cem’in bilyelerinin sayısı, Metin’in bilyelerinin sayısının 3 eksiğinin 6 katına eşittir. Cem’in bilyelrinin sayısı 75’ten az olduğuna göre Metin’in en çok kaç bilyesi olabilir?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

3.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Yanda verilen çokgenin uzunluğunu bulunuz.
2. Yanda verilen görselde gerekli işlemleri yaparak A’nın değerini bulunuz.
3. Uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğunun 2 katından 3 metre fazla olan dikdörtgen şeklinde bir bahçenin kısa kenarı x metredir.
Bu bahçenin çevresinin kaç metre olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
4. Betül Hanım’ın 10x + 20 TL si vardır. 3 çocuğunun her birine 2x + 4 TL veren Betül Hanım’a kaç TL kalır?
5. Kilosu 2x + 3 TL olan elmadan 3 kg kilosu 3x +1 TL olan armuttan 4 kg alan Arif Bey manava kaç TL öder?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

8. Aşağıdaki örüntünün genel kuralını yazınız.
9. Yeni açılan bir şirketin haftalık kazancı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu şirketin kazancının tablodaki gibi devam ettiği düşünülürse şirketin 22. haftadaki kazancı kaç TL olur?
10. Sabit artan ve genel kuralı 4n-3 olan örüntününü 70.terimi kaçtır?
11. Sabit artan ve genel kuralı 5n + 13 olan örüntünün 200.terimi 196.teriminden kaç fazladır?
12. 5a + * + 8 = 5a+3 ifadesinin doğru olabilmesi için * yerine hangi sayı yazılmalıdır?
13. Bir sayının 5 katının 4 eksiği, aynı sayının 12 fazlasına eşittir. ifadesine ait denklemi yazınız.
14 Beyaz eşya mağazasına giden Mehmet Bey, bir ütü ve bir buzdolabı alacaktır. Buzdolabının fiyatı ütünün fiyatının 15 katından 150 lira fazladır. Ütünün fiyatı 280 lira olduğuna göre, Mehmet Bey mağazaya kaç lira ödeyecektir ?
15. Cansu 8, Berkay 34 yaşındadır. Kaç yıl sonra Berkay’ın yaşı, Cansu’nun yaşının 3 katı olur?
16. Bir karenin her bir kenarının uzunluğu 6 cm arttırıldığındakarenin çevresinin uzunluğu 96 cm oluyor. Karenin ilk durumdaki bir kenar uzunluğu kaçtır?
17. Bir ip 12 eş parçaya ayrılıyor. İp 8 parçaya ayrılsaydı her parça 7 cm daha uzun olacaktı. Buna göre ipin uzunluğu kaç cm’dir? .

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu