Kitap Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 141-186 Cevapları

Sayfa 141-186 arasındaki Matematik ders kitabı cevaplarını konumuzda bulabilirsiniz. Diğer sayfalar için de sitemizde paylaşım yapılmıştır.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

HATIRLAYALIM
1. Aşağıda verilen tabloya göre soruları yanıtlayınız.
a) 7-D sınıfındaki kız öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı …
b) 7-B sınıfındaki öğrenci sayısının 7-C sınıfındaki öğrenci sayısına oranı …
c) Toplam kız öğrenci sayısının toplam erkek öğrenci sayısına oranı …
ç) 7-A sınıfındaki kız öğrenci sayısının 7-C sınıfındaki erkek öğrenci sayısına oranı …
2) Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
3) Boyalı bölgeyi yüzdelik olarak bulup % sembolü ile ifade ediniz.
4) Aşağıdaki verilen problemleri çözünüz.
a) 20 çikolatanın 7’sini yiyen Kadir, çikolataların yüzde kaçını yemiştir?
b) Aşağıdaki kutuda sarı bilye sayısı tüm bilyelerin yüzde kaçıdır?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

ETKİNLİK
Araç – Gereçler :
Uygulama Basamakları :
Yukarıdaki tabloda, üretilen peynir miktarına göre kullanılan süt miktarını belirleyiniz.
1 kg peynir kaç litre sütten elde edilir?
20 kg peynir elde etmek için kaç litre süte ihtiyaç vardır?
55 litre sütten kaç kg peynir elde edilir?
Kullanılan süt miktarı ile elde edilen peynir miktarı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

Çözüm Sende
1. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı 4/5’tir. Bu sınıfta 15 erkek öğrenci olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?
2. Aşağıdaki eşitliklerde bilinmeyenleri bulunuz.
3. 4 litre benzin 25 TL olduğuna göre 16 litre benzinin fiyatını bulunuz.
4. Nesrin, bahçede arkadaşının boyunu 150 cm gölgesini 40 cm olarak ölçülüyor. Bahçedeki selvi ağacının uzunluğunu da merak eden Nesrin boy ve gölge arasındaki ilişkiden yararlanarak selvinin uzunluğunu hesaplamak istemektedir. Selvinin gölgesini160 cm olarak ölçen Nesrin , bu hesaplama için nasıl bir yol izlemektedir?
5. A ve B şehirleri arası 250 km’dir. Bu iki şehir arası haritada 2,5 cm olarak çizildiğine göre haritanın ölçeğini bulunuz?
6. A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 60 km olup harita da 2.5 cm cm olarak ölçülmüştür. Buna göre aynı haritada aralarındaki uzunluk 4 cm olarak ölçülen C ve D şehirleri arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?
7. 7. 1/1000000 ölçekli bir harita da iki şehir arası uzunluk 8 cm’dir. Bu iki şejhir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?
8. Okulun krokisini çizen Metin , krokide bahçe kapısı ile giriş kapısının ölçüsünü 6.5 cm olarak almıştır. Gerçekte bu mesafe 260 m olduğuna göre krokinin ölçeğini bulunuz.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Çözüm Sende
1. Aşağıdaki oran çiftlerinden hangileri orantı oluşturmaktadır?
2. Aşağıdaki orantılarda bilinmeyenleri bulunuz.
3. Bir sürüdeki kuzu sayısının koyun sayısına oranı 5/8’dir. Bu sürüde 40 kuzu olduğuna göre sürüde kaç koyun vardır?
4. Aylin’in boyunun Selma’nın boyuna oranı 25/27 ‘dir. Aylin, Selma’dan 12 cm kısa olduğuna Selma’nın boyu kaç cm’dir?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Etkinlik
Araç – Gereçler:
Uygulama Basamakları
Tabloda fiyatı verilmeyen 2,3 ve 6 kg elma için kaç TL ödeneceğini bulunuz.
Elma miktarı azaldığında fiyatı nasıl değişmektedir?
Elmanın miktarı artırdığında fiyatı nasıl değişmektedir?
Elma miktarının ve elma fiyatının değişimi ile ilgili nasıl bir genelleme yapabilirsiniz?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 159 Cevabı

Çözüm Sende
1. Aşağıdaki etiketleri üst satırda verilen bilgilere göre doldurunuz.
2. Yanda verilen tablo, 1 ton atık ile kazanılabilecekleri ifade etmektedir? Tabloya göre;
a) 1.5 ton atık camın değerlendirilmesi ile kaç litre petrol tasarrufu sağlanabilir
b) 2.5 ton atık plastiğin değerlendirilmesi ile elde edilen enerji tasarrufu kaç kilowatt saattir?
c) 340 tane çam ağacını kurtarmamız için değerlendirmemiz gereken atık kağıt miktarı kaç tondur?
3. 9 kg kayısından 4 kg kuru kayısı elde edilmektedir. Buna göre 48 kg kuru kayısı elde etmek için kaç kg kayısı kurutmak gereklidir?
4. Kilo su 35 TL olan baklavadan 60garam alan Asiye teyze lkaç TL öder?
5. Küresel ısınmanın etkisiyle kutuplardaki buzullar eridiğinden okyanuslardaki su seviyesi her yıl 2,5 mm yükselmektedir. Su seviyesindeki yükselişin bu şekilde devam edeceği düşünülürse 5 yıl sonra okyanuslardaki su seviyesi kaç mm yükselir?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 165 Cevabı

Çözüm Sende
1. Aşağıdaki ifadelerin doğru orantılı mı, ters orantılı mı olduğunu belirtiniz.
2. 5 ineğe 8 gün yetecek ot, aynı özelliklerdeki 8 ineğe kaç gün yeter?
3. Bir traktör bir tarlayı 48 saatte sürmektedir? Traktör sayısı 3’e çıkralırsa aynı tarla kaç saatte sürülebilir?
4. Bir araç A şehrinden B şehrine 80 km/sa hızla 3 saatte gitmektedir. Aynı araç dönüşte hızını 40 km/sa artırırsa bu yolu kaç saatte alır?
5. x + 2 sayısı y-2 sayısı ile ters orantılıdır x = 4 iken y = 26 ise x=10 iken y= ?
6. 100cm uzunluğundaki bir çubuk, 3 ve 7 ile ters orantılı olacak şekilde 2 parçaya bölündüğünde büyük parça küçüğünden kaç cm uzun olur?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 169 Cevabı

Çözüm Sende
1. Özdeş 8 musluk boş bir havuzun yarısını 3 saatte dolduruyor. Boş havuzun tamamını aynı özellikteki 12 musluk kaç saatte doldurur?
2. Bir işi eş kapasiteli 20 makine 8 günde bitirebilmektedir. Aynı işin 2 günde bitebilmesi için makine sayısı kaç olmalıdır?
3. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri : 3,7 ve 8 ile doğru orantılıdır. Bu üçgenin en büyük açısının ölçüsünü bulunuz.
4.Yandaki tablo farklı boylardaki öğrencilerin aynı anda ve aynı yerdeki gölge boylarını göstermektedir. Boyu 162 cm Merve’nin aynı anda ve aynı yerde gölgesinin uzunluğu kaç cm olur?
5. 200 g X , 300 g Y ve 300 g Z maddeleri birleştirilerek bir karışım elde ediliyor. Bu karışımdan 4 kg elde etmek için kaç g Y maddesine ihtiyaç vardır?
6. Eşit çalışma kapasitesindeki bir grup boyacı bir işi 15 günde bitirilebilmektedir. Ancak iş başlamadan önce bu gruptan 4 boyacı ayrılmak zorunda kalır. Aynı işi kalan boyacılar 18 günde bitirirler. Buna göre başlangıçta bu grupta kaç boyacı vardır?.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 170 Cevabı

Etkinlik
Araç – Gereçler
Uygulama Basamakları
500 mL meyve suyunun %50’si kaç mL’dir?
500 mL meyve suyunun %25’i kaç mL’dir?
500 mL meyve suyunun %30’u kaç mL olabileceğine dair bir aralık tahmin ediniz.
500 mL meyve suyunun %55’inin kaç mL olabileceğine dair bir aralık tahmininde bulununuz.
Tahminlerinizi yaparken nasıl bir yol izlediğinizi açıklayınız.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Çözüm Sende
1) 360 sayısının %30’u kaçtır?
2) 400 sayısının %20’sinin %51’i kaçtır?
3) %0,1’i 8 olan sayının %30’u kaçtır?
4) 30 yumurta bulunan bir kolideki yumurtaların %40’ı kırılmıştır. Kolide kaç sağlam yumurta kalmıştır?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 176 Cevabı

Çözüm Sende
1. Bir okulda görev yapan 80 öğretmenden 50’si kadın olduğuna göre kadın öğretmenler okuldaki öğretmenlerin yüzde kaçıdır?
2. 60 tane fidanın 18 tanesi dikilmiştir. Fidanların yüzde kaçı dikilmiştir?
3. Etiket fiyatı 120 TL olan kazağa 15 TL indirim uygulanıyor. Bu göre kazağın etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim yapılmıştır?

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı

Çözüm Sende
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olana “D”, yanlış olana “Y” yazınız.
2. Maaşı &30 artırıldığında 3600 TL alan Ali’nin artıştan önceki maaşının kaç TL olduğunu bulunuz.
3. Bir dikdörtgenin kısa kenarı 30 cm, uzun kenarı 70 cm dir. Bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu %10 arttırılıp uzun kenar uzunluğu %10 azaltıldığında dikdörgenin çevre uzunluğundaki değişimi bulunuz.
4. 600mL portakal suyu ile 200 mL nar suyu karışımından elde edilen meyve suyunda % kaç nar suyu vardır?
5. Bir kol saatinin farklı mağazalardaki etiket fiyatları ve bu saatlere yapılacak indirim yüzdeleri aşağıda verilmiştir. İndirimler sonrasında bu saat hangi mağazadan en ucuza alınabilir? .

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıdaki orantılarda bilinmeyenleri bulunuz.
2. Dünyadaki ağırlığı 45 kg olan bir kişi, Mars gezegeninde 17 kg ölçülmektedir. Dünya’da 135 kg ölçülen bir kişi MArs gezegeninde kaç kg ölçülür?
3. Aşağıdaki tabloda, bir kek tarifinde farklı kişi sayılarına göre yapılacak bir kek için gerekli malzemelerden bazıları verilmiştir. Buna göre malzemelerin verilmeyen miktarlarını bulunuz.
4. 60 kg buğdaydan 50 kg un , 50 kg undan da 200 ekmek yapılıyor. 80 ekmek yapmak için kaç kg buğdaya ihtiyaç vardır?
5. Bir çiftlikte ki ördeklerin ayaklarının sayısının tavşanların ayaklarının sayısına oranı 10/9’dur. Çiftlikte 20 ördek olduğuna göre tavşan sayısı kaçtır?
6. Bir işi aynı nitelikteki 8 işçi 10 günde bitirebilmektedir. Bu işi aynı nitelikteki kaç işçi 4 günde bitirebilir?
7. Bir dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 8 ile doğru orantılıdır. Dikdörtgenin çevresi 44 cm ise uzun kenarının kaç cm olduğunu bulunuz.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

9. Yukarıda verilen orantı aşağıdaki problemlerden hangisi veya hangilerinin çözümü için kullanılır?
10. Aydan, yandaki tabloda verilen tarif ile arkadaşlarına 1 litre karpuzlu çilekli soda hazırlamak istiyor. Aydan’ın kaç mL çilek suyuna ihtiyacı vardır?
11.x + 1 ile 2y – 3 ters orantılıdır. x=3 iken y=4 ise y= 2 iken x=?
12. Bir çiftlikte 50 koyuna 60 gün yetecek kadar yiyecek vardır? 15 gün sonra koyunlardan 20 tanesi satılırsa geriye kalan yiyecek, koyunlara kaç gün daha yeter?
13. Bir işte çalışan işçi sayısıyla işin bitme süresi yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre x, y ve z ‘yi bulunuz.

7.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

18. Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.
19. Bir ürünün alış fiyatının satış fiyatına oranı 4/3 ise bu üründe % kaç zarar edilmiştir?
20. Yandaki televizyonu almak isteyen bir kişi kaç TL öder?
21. 2500 TL’lik bir koltuk takımını almak isteyen İsmail Bey, ayda en fazla 350 TL ödeme yapabilecektir. Bu durumda İsmail Bey aşağıdaki kampanyalardan hangileri hangisini tercih etmelidir? Yanıtınızı ilgili matematiksel işlemlerle açıklayınız.
22. Yukarıda bazı ürünlere ait değişik ödeme seçenekleri verilmiştir. Buna göre;
23) Bir karenin her bir kenarı %20 oranında artırılırsa alanı %kaç artar?.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu