Kitap Cevapları

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları

İngilizce 9.Sınıf ders kitabı 3.Ünite sayfalarında yer alan bütün soruların cevaplarını konumuzda yer almaktadır. Güncel olarak paylaşılan konularda istediğiniz konuya ulaşabilirsiniz.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

1. Match the following movie posters with the correct movie types. // (1. Aşağıdaki film afişlerini doğru film türleriyle eşleştirin.)
romance / romantik
comedy / drama
historical drama / tarihi drama
action / aksiyon
biography /biyografi
animation / animasyon
horror / korku
sci-fi / bilim kurgu
2. Work in pairs. Study the table, then make a dialogue as in the example. // (2. İkili çalışın. Tabloyu inceleyin, ardından örnekteki gibi bir diyalog yapın.)
3. Circle the correct option for each movie. // (3.Her film için doğru seçeneği daire içine alın.)

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

4. Listen to Eric and Kathy talking about movies. Number the following sentences in the order you hear. // (4. Eric ve Kathy’nin filmler hakkında konuşmalarını dinleyin. Aşağıdaki cümleleri duyduğunuz sırayla numaralandırın.)
5. Listen to the dialogue again and complete the table.// (5. Diyaloğu tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.)
6. Lookat Doreen’s to-do list. Ask and answer questions as in the example. // (6. Doreen’in yapılacaklar listesine bakın. Örnekteki gibi sorular sorun ve cevaplayın.)
7.a. Look at the highlighted sentences in the sentences in the dialogue and write them under the correct headings. // (7.a. Diyalogdaki cümlelerde vurgulanan cümlelere bakın ve bunları doğru başlıklar altına yazın.)
b. Write a similar dialogue as in exercise 7a using the expressions in the table. Then, act it out. // (b. Tablodaki ifadeleri kullanarak egzersiz 7a’daki gibi benzer bir diyalog yazın. Sonra harekete geç.)

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

1.Do the questionnaire about movie watching habits and check your results. // (1. Film izleme alışkanlıkları hakkında anket yapın ve sonuçlarınızı kontrol edin.)
2. Match the following sentences with the movies. Then, read the blogs and check. // ( 2. Aşağıdaki cümleleri filmlerle eşleştirin. Ardından blogları okuyun ve kontrol edin.)
a. The revenant – Diriliş
b. Bucket list – Yapılacaklar listesi
c. The İntern – Stajyer

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

3. Read the blogs and answer the questions. // (3. Blogları okuyun ve soruları cevaplayın.)
4. Look at the highlighted words and phrases in the text. Then, match them with their meanings. // (4. Metinde vurgulanan kelimelere ve ifadelere bakın. Sonra onları anlamlarıyla eşleştirin.)
5. Which of these movies in the blogs is your favourite? Why? Make sentences using the table. // (5. Bloglardaki bu filmlerden hangisi sizin favoriniz? Neden? Tabloyu kullanarak cümleler kurun.)

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları

6. Write your opinion about a movie on a blog using the cues.// (6. İpuçlarını kullanarak bir blogdaki bir film hakkındaki fikirlerinizi yazın.)
Comments / Yorumlar
Bana göre film tarihinin şovu gecikti. Uzun zamandır bekliyordum, sinemaya gidemedim. Neyse gitmiştim. Çok fazla 3D efekti yoktu. Aslında Harry Potter serisinin bitmesine rağmen benim için muhteşem bir filmdi. Bana göre Severus Snape, Harry’nin yıllardır beklediği her neyse, bana roman veya film sorarsanız , Her zaman roman derim. Filmde bazı hatalar vardı. Romanda gözler Harry ve annesiyle aynıydı, Harry’nin gözleri mavi ve annenin gözleri filmde siyah. Filmde de karışık olaylar yaşandı. Örneğin Neville Longbottom çok pasif bir konumdaydı, ancak son filmdeki yıldız gibi. Harry Potter’ın karakteri, tüm film serilerinde Daniel Radciliffe tarafından canlandırılmıştır. Aynı zamanda Emma Watson “Bale Ayakkabıları” nda oynadı ve Rubert Grint de şarkının video klibinde oynadı. David Yates, sonrasında en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü.

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

WISE UP
Do you know the differences between the two biggest film ,ndustries? Let’s have a look at them. // En büyük iki film endüstrisi arasındaki farkları biliyor musunuz? Onlara bir bakalım.)

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

1. Label the photos with the correct free time activities below. Four activities are extra. // (1. Fotoğrafları aşağıdaki doğru boş zaman aktiviteleriyle etiketleyin. Dört aktivite ekstra.)
2. Complete the sentences with the suitable free time activities in the photos above. // (2. Yukarıdaki fotoğraflardaki uygun serbest zaman aktiviteleri ile cümleleri tamamlayınız.)
3. Give your ideas about the activities in exercise 1 as in the example. // (3. Örnekte olduğu gibi 1. alıştırmadaki aktiviteler hakkında fikirlerinizi verin.)

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

4. Look at the caricatures and hobbies of the celebraties. Make a similar dialogue a in the example. //(4. Kutlamaların karikatürlerine ve hobilerine bakın. Örnekte benzer bir diyalog oluşturun.)
5.Listen to DJ Chatty on radio Sunshine and fill in the table. // (5. Sunshine radyosunda DJ Chatty’yi dinleyin ve tabloyu doldurun.)
6. Listen to the radio programme again and write true (T) or false (F). // (6. Radyo programını tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)
7. a. Work in pairs and find what Nathan and Jin like doing in their free time. // (7. a. Çiftler halinde çalışın ve Nathan ve Jin’in boş zamanlarında neler yapmayı sevdiklerini bulun.)
b.Make a similar dialogue with your partner. // (b. Partnerinizle benzer bir diyalog kurun.)

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları

1. Read the quotes below. Which one is your favourite? How do you say it in your own language? // (1. Aşağıdaki alıntıları okuyun. Senin favorin hangisi? Bunu kendi dilinizde nasıl söylersiniz?)
2. Look at the words in bold and choose the correct option. // (2. Kalın yazılmış kelimelere bakın ve doğru seçeneği seçin.)
3. Read the text and choose why Coach Peary decides to help Eddie. // (3. Metni okuyun ve Koç Peary’nin Eddie’ye neden yardım etmeye karar verdiğini seçin.)

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları

4. Read the text again and tick yes or no. // (4. Metni tekrar okuyun ve evet veya hayır’ı işaretleyin.)
5. Read the text again and choose the correct option. //(5. Metni tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.)

9.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları

6. Read and complete the text message with the given verbs. // (6. Verilen fiillerle metin mesajını okuyun ve tamamlayın.)
7. Now, write a text message to Invite your friend for a movie. Use exercise 6 as a model. // (7. Şimdi, arkadaşınızı bir filme davet etmek için bir metin mesajı yazın. 6. alıştırmayı model olarak kullanın.)

Play “Hobbies Taboo” game. // (“Hobiler Tabu” oyunu oynayın.)

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu