Kitap Cevapları

7.Sınıf İngilizce Kök E Yayınları Ders Kitabı Cevapları 1.Ünite

İngilizce 7.Sınıf Ders Kitabı için 1.Ünite arasındaki sorularını cevaplarını konumuzdan edinebilirsiniz. Sitemizden 7.Sınıf ders kitaplarının cevaplarını kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Cevapları

3.Read the text and asnwer the questions.
3. Metni okuyun ve soruları yanıtlayın.
Jim Carrey Kanadalı aktör. Onun bir kızı var ve ona çok zaman harcıyor.The Truman
Show, Liar Liar and The Mask onun en
popüler filmleri. O uzun ve yakışıklı koyu düz saç ve kahverengi gözleri var. Jim Carrey aynı zamanda bir senarist ve müzisyen. O
resim yapmayı seviyor ve bunda da oldukça başarılıdır. O bir başarılı oyuncudur ve filmlerinde çok komik biridir.Gerçek hayatta bazen inatçı ve kolay kolay fikrini değiştirmez.
Charlize Theron, Güney Afrikalı aktris. Aynı zamanda bir manken. Los Angeles’ta yaşıyor. O zayıf ve güzel, sarı saçlı ve yeşil gözlü. Charlize Theron, cömert bir oyuncu. O kadın hakları örgütlerine para harcıyor ve hayvanlara para yardımı yapıyor.
Tom Hanks, Amerikalı bir aktördür. O aynı zamanda bir film yönetmeni. Genellikle dramatik rolleri ünlüdür ama gerçek hayatta o komik bir insan. Çok komik şakalar yapıyor çünkü çok zeki. Tom Hanks uzun ve biraz şişman.Birçok arkadaşı var onlarla dışarıgitmeyi seviyor.Arkadaşları onun şakalarına çok gülüyor. İlginç bir hobisi var dünyanın her yerinden daktilolar toplar.

1.He is tall and handsome.
2.Yes,he is handsome.
3.She lives in Los Angeles.
4.She is beautiful wiht blonde hairs and green eyes.
5.Yes , she is.Because she spends money on womens rights organisitaions and animals.
6.He is an actor and film director.
7.He is tall and litte pump.
8.Jim’s hobby is painting. Tom colletstypwriters frm all over the world.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları
1.Match the words in the with the pictures.
Kutudaki kelimeleri resimler ile eşleştirin.
2.slim : ince
3.handsome : yakışıklı
4.plump : şişman
5.beautufil : güzel
6.generous : cömert
7.outgoing :sempatik, cana yakın
8.smart : akıllı, zeki

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları

2. Complete the sentences. Use the words in the box in Activity.
2. Cümleleri tamamlayın. Aktivite 1’de kutucuğundaki kelimeleri kullanın.
1. plumb
2.stubborn
3.beautiful
4.outgoing
5.hansome
6.generous
7. slim
8.smart

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

1. Listen to Emre talking about his family.nWrite the names of the family members next to each description.
1. Emre’nin ailesi hakkında konuşmasını dinleyin.
Aile üyelerinin adlarını her açıklamanın yanına yazın.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

2. Listen again. Mark the sentences as True (T) or False (F)
2. Tekrar dinleyin. Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.
3. Read the sentences. Match each sentence with the correct adjective.
3. Cümleleri okuyun. Her cümleyi doğru sıfatla eşleştirin.
1.E / 2.A / 3.D / 4.F / 5.B / 6.C

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

Adjectives (Sıfatlar) Comparatives
-She is slimmer than me.
-Benden daha zayıf.
-She is more generous than me.
-Benden daha cömert.
-She is funnier than me.
-Benden daha komik.
-She is more outgoing than me.
-Benden daha dışa dönük.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

1.Complete the sentences.Use the comparative form of the adjectives.
1. Cümleleri tamamlayın. Sıfatların karşılaştırmalı biçimini kullanın.
1.Slimmer
2.more easy going
3.shorter
4.more punctual,
5.more hardworking.
6.funnier
7.more energetic.

2.Put the words in the correct order and make sentences
2. Kelimeleri doğru sıraya koyun ve cümleler kurun.
1.What does your father like ?
2..He is handsome with dark hair and brown eyes.
3.What is she lime?
4.She is generous and she likes helping people.
5.He is more outgoing than his sister.
6.She is slimmer than me because she is on diet.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

Read the text quickly.Whos is Katie’s best friend?
Metni hızlıca okuyun. Katie’nin en iyi arkadaşı kim?

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

2. Read the text again.Answer the questions.
2. Metni tekrar okuyun. Soruları cevaplayın.
1.She is from England.
2.She lives in London.
3.Yes she has got a sister.
4.He is a doctor.
5.He is tall and handsome.
6.She loves and respects.
7.She is slim and very beautiful with straight dark and borwn eyes.
8.Yes she is punctual.
3.Read and listen. Mark the sentences as True (T) or False (F). Correct the false sentences.
Oku ve dinle. Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin. Cümlelerdeki yanlışı düzeltin.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları

Write an email to your penfriend about your family. Write about their physical appearances and personalities. Compare the family members.
Mektup arkadaşına ailen hakkında bir e-mail yaz.Fiziksel görünüşlerinden ve karekterlerinden bahset ve onları kıyasla.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

1. Who is your favourite author? What are his/her famous works?
1. En sevdiğiniz yazar kim? Ünlü eserleri nelerdir?
2. Read the text quickly. What is Mark Twain’s most popular work?
Metni hızlıca okuyun.Mark Twain’nin en meşhur eseri ne?
3.Read the text and mark the sentences as True (T) or False (F)
3. Metni okuyun ve cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.

1.T / 2.F / 3.F / 4.T / 5.T

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları

1.My brother is punctual. He always comes on time.
1. Kardeşim dakiktir. Her zaman zamanında gelir.
2.My father is generous.He helps poor people.
2. Babam cömerttir, fakir insanlara yardım eder.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu