Kitap Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 12-21 Cevapları

7.Sınıf İngilizce 1.Ünite Sayfa 12-21 için cevapları oluşturulmuştur. Oluşturulan soru cevapları sıralı bir şekilde paylaşılmıştır. Sitemizde yer alan diğer derslere de göz atabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

1.Which one is more important for you: “Appearance” or “Personality”? Why?
Hangisi sizin için daha önemli “Görünüş mü” “kişilik mi? Neden?.
selfish — bencil
plump — tombul
generous — cömert
shy — utangaç
well-built — yapılı
slim — ince
stubborn — inatçı
cheerful — neşeli
tall — uzun
short — kısa
2. Look at the photos and match them with the adjectives below.
2. Fotoğraflara bakın ve aşağıdaki sıfatlarla eşleştirin.
1.1 Listen and check your answers.
1.1 Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

4. Complete the sentences with the adjectives in part 2.
4. Bölüm 2 ‘deki sıfatlarla cümleleri tamamlayın.
5. 1.2 Listen and check your answers.
5. 1.2 Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.
6. Which adjectives can you use to describe yourself? Take notes and talk about yourself.
6. Kendinizi tanımlamak için hangi sıfatları kullanabilirsiniz? Not alın ve kendiniz hakkında konuşun.
selfish- bencil
shy – utangaç
well-buit – iyi inşa edilmiş
tall – uzun
short – kısa
plump – tombul
genereous – cömert
slim ince
helpful – faydalı
cheerful – neşeli
kind – tür
stubborn – inatçı
thoughtful – düşünceli.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

1.3 Lily and Ahmet are two new students at school. Read
and listen to their messages for the school website and
answer the questions.
Lily ve Ahmet okuldaki iki yeni öğrencidir. Okuyun ve okul web sitesi için mesajlarını dinleyin ve soruları cevaplayın.
Where are they from? —-> Lily is from England.
Onlar nereli ?
Where do they live? —-> Ahmet from is Turkey.
Onlar nerede yaşıyor?

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

2. Read the messages again and fill in the table.
2. Mesajları tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.
3. Read again. Write True (T) or False (F). Correct the false
sentences.
3. Yeniden oku. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın. Yanlışı düzeltin.
4. Work in pairs. Ask and answer the questions.
4. İkili çalışın. Soruları sor ve cevapla.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

1.Do you have many friends? Who is your best friend? Why is she/he your best friend?
1. Çok arkadaşın var mı? En iyi arkadaşın kim? Neden o senin en iyi arkadaşın?
2. 1.4 Listen to Lilly and her mother talking about Lilly’s new
classmates. Write the names under the photos.
2. Lily’nin ve annesinin hakkında söylenenleri dinleyin. İsimleri altına yazın.
3. 1.5 Listen 3 again and write at least 2 sentences for each person.
3. Tekrar 3’ü dinleyin ve her kişi için en az 2 cümle yazın.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

1. Work in groups. Choose a person in the picture. Describe her/him to your group.
1. Gruplarla çalışın. Resimden bir kişi seçin. Onu grubunuza anlatın.
2. Work as a class. Choose someone in the class but don’t say her/his name. Your friends will guess the person by asking yes/no questions about her/him.
2. Sınıf olarak çalışın. Sınıftaki birini seçin ama adını söylemeyin. Arkadaşlarınız, onun hakkında evet / hayır soruları sorarak kişiyi tahmin etsinler.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları

1. Who do you feel close to in your family? Why?
1. Ailenizde kime yakın hissediyorsunuz? Neden?
2. Look at the photos and guess:
2. Fotoğraflara bakın ve tahmin edin.
3. Read the text quickly. Choose the best title and write it in the
box.
3. Metni hızlıca okuyun. En iyi başlığı seçin.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

Fikrini asla değiştirmez. Jack, Joe’dan daha çalışkan ve dakiktir. Çünkü ev ödevlerini ve yaptıklarını unutmaz. ve asla geç kalmaz. Kardeşlerimde kişiliği benzeyenler yok ancak gerçekten birbiri ile iyi anlaşıyorlar. Örneğin; sık sık futbol oynuyorlar ve birlikte bisiklet sürüyorlar. Onlar benim ikiz kardeşlerim ve onları çok seviyorum. Onların kız kardeşi olduğum için mutluyum.
4. Read the text again and complete the sentences with the
names.
4. Metni tekrar okuyun ve cümleleri isimlendirin.
5. Read again and answer the questions.
5. Tekrar oku ve soruları cevapla.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları 

Think of two people in your family. Write some sentences to compare them. You can also use their photos.
Ailenizdeki iki kişiyi düşünün. Karşılaştırmak için birkaç cümle yazın. Ayrıca fotoğraflarını da kullanabilirsin.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları 

Find the adjectives in the puzzle. Write down the hidden question and answer it.
Bulmacadaki sıfatları bulun. Gizli soruyu yazın ve cevaplayın.
beautiful – güzel
outgoing – dışa dönük
smart akıllı
slim – ince
plump – tombul
tall – uzun
attractive – çekici
cute – şirin
easygoing – uyumlu
punctual – dakik
stubborn – inatçı
selfish – bencil
handsome – yakışıklı
honest – dürüst
generous – cömert.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu