Kitap Cevapları

7.Sınıf İngilizce Kök E Yayınları Ders Kitabı Cevapları 3.Ünite

7.Sınıf’a giden öğrenciler için İngilizce ders kitabının 3.Ünite arasında cevapları konumuzda sunulmuştur. Detaylı anlatım sunan konumuzda diğer derslere ait cevapları bulabilirsiniz.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 38 Cevapları

1.Look at he photo.What do you konow about Albert Einstein? Is he a brilliant scientist?
Yes, Albert Einstein is a brilliant mathematician and physician.During his life,he had lots of awards around the world because he achieved great success in science.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 39 Cevapları

2.Read rhe biography and match the titles wiyh the paragraphs.
1.Paragraf: 2.Unhappy Years at School
2.Paragraf: 3 .An İmportant career in physics.
3.Paragraf: 1.His awards around the world.
3.Read the biography again and correct the sentences.(Biyografiyi tekrar okuyup yanlış cümleleri düzeltin)
1.Einstein was born in Munich.
Einstein was born in Württemberg.
2.He was interested in grammar.
He was interested in Science and Maths.
3.He stayed in Milan until 1900.
He stayed in Milsn until 1895
4.He wanted to be a scientist.
He wamted to be a teacher of mathematics and physics.
5.He got married to Elsa Löwenthal in 1903.
He got married to Elsa Löwenthal in 1919.
6.He graduated from the University of Zurich in 1909.
He graduated from the University of Zurich in 1900.
7.In 1921, his wife,Elsa died
In 1936, is wife,Elsa died.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

1.Complete the sentences.
2.Listen to Jack talking about his friends.Write the correct names under the photos.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

Listen to John Lennon’s biography and match the events with the years.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları

Mike is interviewing Robert Pattinson’s childhood friend on a radio programme.Listen, read and circle the right words.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

2.Listen and copmlete the sentences with the years in the box.
3.Read again and answer the questions.
Look at the biography card of Steve Jobs and write a short paragraph.
He was born in San Francisco in 1995.He was slim.He was brilliant an honest.He got married to Laurene Powell in 1991.He dah four childrien.He achieved PGA awards in 2002.

7.Sınıf Kök E Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları
2.Read the text.Mark te sentences as True (T) or False (F)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu