Kitap Cevapları

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 23-34 Cevapları

İngilizce MEB Yayınlarının yapmış olduğu 7.Sınıf ders kitabı sayfa 23-34 arasındaki cevaplarını buradan ulaşabilirsiniz. Sitemizde yer alan cevaplar özenle hazırlanıp sunulmuştur.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

1.Answer the questions about yourself.
1. Kendinizle ilgili soruları cevaplayın.
2.Look at the photo and guess
2. Fotoğrafa bakın ve tahmin edin
» Where is she?
-O nerede?
» What is she doing?
-O ne yapıyor?
» What does she have in her bag?
-Çantasında ne var?
» How does she feel?
-Nasıl hissediyor?
3.2.1 Listen and check your answers.
Dinle ve cevaplarını kontrol et.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları

4. Match the sports with “play”, “do” and “go”.
4. Sporları “oyna”, “yap” ve “git” ile eşleştirin.
5. 2.2 Listen and check your answers.
5. 2.2 Dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.
6. Read the sentences and write the names of the sports in part 4.
6. 4. bölümdeki cümleleri okuyun ve sporların isimlerini yazın.
volleyball – voleybol
hiking – doğa yürüyüşü
skiing – kayak yapmak
swimming – yüzme
karate – karate

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları

1.How often do you do sports? Where do you do them?
1.Ne sıklıkla spor yaparsın? Onları nerede yapıyorsun
2. 2.3 There is a new sports camp in town. Read and listen to the dialogue. Who is not joining the camp?
2. 2.3 Kasabada yeni bir spor kampı var. Diyaloğu okuyun ve dinleyin. Kampa kimler katılmıyor?

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları

3.Read the dialogue in part 2. Help the attendant to fill in the application forms.
3. 2. bölümdeki diyaloğu okuyun. Görevlinin başvuru formlarını doldurmasına yardımcı olun.
4.Look at the poster of sports camp. Do you want to join this sports camp? If yes, which sports activities do you want to join? Why?
4. Spor kampı posterine bakın. Bu spor kampına katılmak ister misin? Varsa hangi spor aktivitelerine katılmak istersiniz? Neden?

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları

Let’s Listen!
Hadi dinle!
1. Are you good at sports? Which sports do you like most? Why?
1.Sporda iyi misin? En çok hangi sporları seviyorsun? Neden?
2. 2.3 Listen to the dialogues. Tick the sport names you hear.
2. 2. 3 Diyalogları dinleyin. Duyduğunuz spor isimlerini işaretleyin.
3. 2.5 Listen again and complete the sentences.
3.2.5. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlayın.
4. Look at the sports names in part 2 and write the sports in the correct places. You can use them more than once.
4. 2. bölümdeki spor isimlerine bakın ve sporları doğru yerlere yazın. Bunları birden fazla kullanabilirsiniz.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Cevapları

1.Look at the pictures and match them with the words.
1. Resimlere bakın ve bunları kelimelerle eşleştirin.
2.Work as a class. Ask the questions to your teacher and friends. Take notes.
2. Sınıf olarak çalışın. Soruları öğretmeninize ve arkadaşlarınıza sorun. Not almak.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Cevapları

1.Do you know any successful players/athletes? Why are they successful?
1.Başarılı oyuncu / sporcu tanıyor musunuz? Neden başarılılar?
2. Read the texts. Which sports are there in the texts?
2. Metinleri oku. Metinlerde hangi sporlar var?

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Cevapları
3. Read the texts again and choose the correct answer.
3. Metinleri tekrar okuyun ve doğru cevabı seçin.
4. Find the numbers in the texts. What do they refer to?
4.Metinlerdeki sayıları bulun. Onlar neye atıfta bulunur?
5. In which sport do you want to be a professional? What can you do to become successful?
5. Hangi spor dalında profesyonel olmak istersiniz? Başarılı olmak için ne yapabilirsiniz?

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları

1.Read Alice’s perfect day. Complete the sentences.
1.Alice’in mükemmel gününü okuyun. cümleleri tamamlayın.
Get ready – hazır olmak
go to bed – yatağa gitmek
never – asla
hungry – aç
in the evening – akşam
sometimes – bazen
fun – eğlence
2. Write a similar paragraph about your perfect day.
2. Mükemmel gününüz hakkında benzer bir paragraf yazın.

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 33 Cevapları

1. Work in groups. Do the sports quiz. How much do you know about sports?
1.Gruplarla çalışmak. Spor testini yapın. Spor hakkında ne kadar bilgin var?
2. 2.6 Listen and check your answers. Which group is the winner?
2. 2.6 Cevaplarınızı dinleyin ve kontrol edin. Kazanan grup hangisi?

7.Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 34 Cevapları

Let’s Make a Project!
Hadi proje yapaşım!
Follow the steps and prepare a sports blog.
Present it to the class.
Adımları izleyin ve bir spor blogu hazırlayın.
Sınıfa sunun.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu