Kitap Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları 2.Ünite Sayfa 55-64

Sosyal Bilgiler kitabındaki yer alan 55-64 arasındaki sayfalarında konu cevapları net olarak cevaplanmıştır. Kolay bir şekilde soru cevaplarını görebilirsiniz. Diğer konularımızdaki sayfaları da inceleyerek diğer dersleri de bulabilirsiniz.

2.Ünite Tarihe Yolculuk Cevapları

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Çevresi güçlü devletlerle doludur ve kendilerinin de bağımsız kalmaları için gücünü koruması gerekmektedir. Yüksek dağların arasında, geniş bozkırların bulunduğu arazilerde kurulmuştur.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları

1. Metinde Bilge Kağan Türk milletine hangi öğütleri veriyor? Söyleyiniz.
Türk milletinin Kağan’ın sözünü dinlemesi gerektiğini, disiplin altında olması gerektiğini, Ötüken’i bırakmamaları, düşmanın tatlı sözlerine kanmamaları gerektiğini öğütlemiştir.
2. Metinden yola çıkarak Türkler hangi ekonomik faaliyetleri yapmaktadır? Söyleyiniz.
Türkler kervanları kullanarak ticaret yaparlarmış özellikle ipek ticareti yapılırmış.
3. Orhun Yazıtlarının Türk tarihi açısından önemi nedir? Açıklayınız.
Türk adının tanınması, tarihinin öğrenilmesi Göktürkler tarafından gerçekleştirilmiştir. Türk kültürü, devlet idare sistemi, millet özellikleri, diğer devletlerle yapılan mücadeleler vb. birçok konu bu yazıtlar sayesinde öğrenilmiştir.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. İlk Türk devletlerinde devletim iki bölüm halinde
2. Orhun Abideleri’nin günümüzde bulunduğu ülke
3. II. Kök Türk Devleti’nin en önemli veziri
4. II. Kök Türk Devleti’nin diğer adı
5. Türkçenin ilk yazılı kaynakları
6. Bilge Kağan ve Kültigin Abideleri’ni yazan kişi
7. Kök Türklere ait destan
8. Adına yazıt dikilen Bilge Kağan’ın kardeşinin adı
9. Orhun Müzesi’ni inşa ettiren kuruluş
Cevaplar;
1.İKİLİ SİSTEM
2.MOĞOLİSTAN
3. TONYUKUK
4. GÖKTÜRK
5. ORHUN KİTABeLERİ
6. YOLLUĞ TİGİN
7. ERGENEKON
8. KÜLTİGİN
9. TİKA

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevapları

M.Ö 5.yüzyılda yaşadığı tahmin edilen İskit Tigini’ne ait olan ve Esik kurganından çıkarılan ‘Altın Elbiseli Adam’ı araştırarak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.
Esik Kurganı Kazakistan’ın Alma-Atma şehrine bağlı Issık Kasabasında yapılan kazılar sonucu ortaya çıkmıştır. Bu kurganı bulan kişi Prof. Kemal Akişoğlu’dur. Kurgan içinden çıkarılan Altın Elbiseli Adam insanların ilgi odağı oldu. Altın Elbiseli Adam’ın genç bir prens olduğu tahmin ediliyor. Elbise’de bulunan sivri başlık İskit topluluğuna ait olduğunun kanıtı olabilir.
Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Türklerin geleneklerine bağlı olduklarını söyleyebilirim. Aradan geçen zaman ne kadar fazla olursa olsun Türkler gelenek ve göreneklerini devam ettirmeyi başarmışlardır.
Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Kut yönetimi kan yoluyla geçen bir yönetim şeklidir ve kutsaldır. Kut anlayışında devlet hanedanın ortak malı görülür ve bu hanedana ait olmayanlar başa geçemez. Devletin başında bulunan kişinin birden fazla oğlu varsa bunlar yarışacak ve kazanan başa geçecektir. Kut anlayışının kötü yönlerinden biri de taht kavgasına mahal vermesidir. Taht kavgaları da devleti zayıflatıp yıkılışını hızlandırmıştır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları

1. Yukarıdaki görselde neler görüyorsunuz? Söyleyiniz.
Hakanın eşi ve çocukları ile toplandığını görüyorum. Yanlarında iki tane askerde onlara eşlik ediyor. Hakan eşi ve çocuklarıyla karar alıyor. Yani Hakan ailesi ile küçük çapta kurultay yapmıştır.
2. Hakan bir emir vereceği zaman ‘Hakan ve Hatun buyuruyor ki!’ diye başlardı. Hakanın kullandığı bu ifadeden yola çıkarak Türklerde devlet yönetiminde kadının rolünü açıklayınız.
Türklerde kadının sosyal hayatta ve devlet yönetiminde yeri olduğu görülüyor. Devlet yönetiminde hakan ile hatun’un aynı değerde olduğu anlaşılıyor. Yani kadın eski Türk geleneklerinde ne kadar değerli olduğu her alanda söz sahibi olması, eşiyle denk tutulmasından anlaşılıyor.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları

Uygurları, Hunlar ve Kök Türklerden ayıran ekonomik, dini ve kültürel özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.
Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Bu yaşama geçerken ilk olarak dinlerini değiştirdiler. Yerleşik yaşama geçtikleri için mimari yapıları farklılaşmak zorunda kalmıştır. Evler, şifahaneler, ibadet haneler gibi birçok yapı inşa ettiler. Tarımla uğraştılar ve kendilerine has alfabe geliştirdiler.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Uygurların kültürel özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Mani ve Buda ya inanan Uygurlar tapınak yaparak mimari alanda gelişmişlerdir. Kanallar yapmış, modern tarımın temellerini atmışlardır. Ticaret ile uğraşmışlar birçok kültür ile sıkı ilişkiler kurmuşlardır. Moğolların Türkleşmesinde önemli rol oynamışlardır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları

Metinden yola çıkarak Uygurların ekonomik, kültürel ve dini yönleriyle ilgili öğrendiklerinizi aşağıdaki kutucuklara yazınız.
Ekonomik;
Tarım ile uğraşılmıştır.
Kültürel;
Karabalasagun ilim ve sanat merkezi olmuştur.
Alfabeleri vardır.
Dini;
Mani dini ve Budizmi seçmişlerdir.
Bu dinler hakkında yazılar yazmış, tapınaklar yapmışlardır.

6.Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları

Aşağıda verilen açıklamaların hangi Türk devletine ait olduğunu ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtiniz. (Aynı açıklamanın birden fazla doğrusu olabilir.)
1. Oğuz Kağan Destanı bize aittir. (Hunlar)
2. Minyatür sanatında gelişmiş bir devletiz. (Uygurlar)
3. Orhun Abideleri ilk yazılı eserimizdir. (Kök Türkler)
4. Hukuk kurallarını yazılı hale getirdik. (Uygurlar)
5. Ergenekon Destanı bizimdir. (Kök Türkler)
6. Töre, yazısız hukuk kurallarımızdır. (Hunlar, Kök Türkler)
7. Din anlayışımızda Gök Tanrı inancı vardır. (Hunlar Köktürk)
8. Göç Destanı ve Türeyiş Destanı bizimdir. (Uygurlar)
9. Yerleşik hayata geçen ilk Türk Devletiyiz. (Uygurlar)
10 Sosyal Devlet Anlayışımız vardır. (Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar)
11. Devletimizin önemli işleri kurultayda görüşülür. (Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar)
12. Devlet yönetimimizde kut anlayışı vardır. (Hunlar, Kök Türkler).
13. Devlet yöneticilerimize Han, Hakan, Kağan unvanları veririz. (Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu