Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 6.Tema Sayfa 178-199 Cevapları

Türkçe 8.Sınıf ders kitabı 178-199 sayfalarında yer alan bütün soruların cevaplarını konumuzda yer almaktadır. Güncel olarak paylaşılan konularda istediğiniz konuya ulaşabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

1.Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir?Anlatınız.
Savaşlar , doğal afetler, teknolojik gelişmeler milletlerin hayatlarını etkiler.
2.Destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız.
Birey ve toplumların milli ve ahlaki duygularını harekete geçirir.Çünkü destanlar olağanüstü olayları konu alsa da kahramanlık hikayeleri ile toplumu doğrudan etkileyebilir.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız.Anlamı verilmeyen sözcüğün anlamını sözlükten bularak cümle içinde kullanınız.
saadet – Mutluluk
Cümlem : Aile saadeti her şeyden önemlidir.
şölen – Ziyafet
Cümlem : Başkan bu maçı da kazanırlarsa şölen düzenleyeceklerini söyledi.
ehli -Evcil
Cümlem : Hayvanat bahçesinde ki aslanları ehlilleştirmişler.
cenup – Güney
Cümlem : Evin cenup tarafı güneş alıyor.
hadise – Olay
Cümlem : Bu hadiseler hepimizi olumsuz etkiledi.
mukaddes- Kutsal
Cümlem : Dedem geçen ay mukaddes topraklara gidip Hac görevini yerine getirdi.
hakan – Türk, Moğol ve Tatar hanları için hükümdarlar hükümdarı anlamında kullanılan bir unvan.
Cümlem : Fatih Sultan Mehmet Han Osmanlı Devleti’nin en önemli hakanlarından biridir.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevabı

2.Etkinlik
“Göç Destanı” metninden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir?
Sungur Tikin, Kutur Tigin, Tükel Tigin , Ur Tigin ve Bugu Tikin başından geçmiştir.
2.Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır?
Beş çocuk çıkmıştır.
3.Uygurlar Bugu Tigin’i hangi özelliklerinden dolayı hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu?
Evet bence doğru bir karardır. Çünkü güzellik ,zeka ve ehliyetçe diğerlerinden üstün olduğu için seçmişlerdir.
4.Hükümdar, oğlunu niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür?
Çinlilerle yapılan savaşlara son vermek için.
5.Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar ? Niçin?
Kutlu dağ denilen kayanın kendilerine verilmesini istiyorlar. Çünkü hükümeti zayıflatmak ve bu kayayı yok etmeyi amaçlıyorlar.
6.Çinliler kayayı ülkelerine nasıl götürmüşlerdir?
Kayanın etrafına odun yığıp ateş yakmışlar , taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçalamışlar, parçaları da arabalara yükleyip götürmüşlerdir.
7.Uygurlar niçin göç edip Beş Balıg’a yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl devam etmiş olabilir?
Taş gittikten sonra başlayan felaketlerden kurtulmak için göç etmişlerdir.
3.Etkinlik
Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.
Konu : Göç Destanı
Ana Fikir : Devlet yöneticileri kararlarını alırken dikkatli olmalı , halkın mukaddes değerlerine dokunmamalıdır.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

4.Etkinlik
“Göç Destanı ” metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz.
Gerçek Unsurlar : Halkın kendilerine yönetici seçmesi. Savaşlara son vermek için başka bir ülkenin prensesi ile evlilik.Kayanın ateş ve sirke ile parçalanması.
Kurgusal Unsurlar : Ağacın içinden çocuklar çıkması.Kaya gidince felaketlerin başlaması.Cansız varlıkların “Göç” diye bağırmaları.
5.Etkinlik
“Göç Destanı” aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşımaktadır?Belirlediğiniz maddelerin numaralarını noktalı yere yazınız.
Cevap : 1-2-5-6-9
6.Etkinlik
“Nasreddin Hoca’nın Hayat Hikayesi” metnini okuyunuz. Koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz.Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacının ne olabileceğini metnin altındaki alana yazınız.
Okuyucunun dikkatini çekerek önemli bilgilerin akılda kalıcı olmasını sağlamaktadır.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

8.Etkinlik
Araştırdığınız destanlardan en beğendiğinizi anlatınız.

9.Etkinlik
Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine göre inceleyiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Türk hikayelerini araştırınız.Beğendiğiniz türkü hikayesini sınıfa getiriniz.
Türkü Hikayeleri İçin Tıklayınız.
Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

 

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

1.Türkü dinlemeyi sever misiniz? Bildiğiniz bir türküyü arkadaşlarınıza söyleyiniz.
2.Aşıklık geleneği nedir? Bildiğiniz saz şairleri kimlerdir?
Sazlı , sassız doğaçlama yoluyla, kalemle veya birkaç özelliği birden taşıyan geleneğe bağlı olarak şiir söyleyene “aşık”, bu söyleme biçimine de “aşıklık- aşıklama ” aşıkları yönlendiren kurallar bütününe de aşıklık geleneği denir.
Bazı saz şairleri : Aşık Veysel, Köroğlu , Karacaoğlan vb.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

1.Etkinlik
Okuduğunuz şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir.Anlamı verilen sözcüğü bulup bulmacaya yazınız.

2.Etkinlik
“Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1.Şiire göre vatan sevgisini içten duyanların taşıdığı özellikler nelerdir?
Dürüstçe ve benimseyerek çalışmak , okumak, vatanına sahip çıkmaktadır.
2.Şiirin ikinci dörtlüğünden anladıklarınızı yazınız.
Atalarımız vatanımızı korumak için canlarını vermişlerdir. Vatanımız bize atalarımızın kahramanlıklarından kalan emanetidir.
8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

3.”Vatan aşkı ile çalışan kafa / Muhakkak erişir öndeki safa .” dizelerinden anladıklarınızı yazınız.
Vatan aşkı bilinciyle yaptığımız her iş başarılı olur ve ülkemiz kalkınıp gelişir.
4.Şaire göre bu dünyada mutlu olmak için neler yapmak gerekir?
Allah rızasına uygun , diğer insanlara faydalı olabilecek bir işler yapmak , çocukları okutmak ve okumak gerekir.
5.Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir? Gerekçesi ile yazınız.
Şiirin dördüncü dörtlüğünü beğendim. Çünkü nasıl bir işte çalışmamız gerektiği ve okumak ile ilgili güzel öğütler veriyor.
3.Etkinlik
Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.
Konu : Vatan sevgisine sahip olanların özellikleri
Ana Duygu : Vatan Sevgisi
4.Etkinlik
Öğretmeninizin izleteceği Aşık Veysel’in 1969 yılında Erdoğan Alkan ile kendi hayatı hakkında yaptığı röportajın amacı nedir? Söyleyiniz.
Amacı kültür aktarmaktadır.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

b. Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini bulunuz.Bu ifadelerin anlatıma olan katkısını belirtiniz.
“Başka bir deyişle , dolayısı ile , Kısaca .”
Bu ifadeler metinde bir düşünce ile bu düşünceden doğan başka bir düşünce arasında bağlantı kurarlar.Düşünceyi olumlu ya da olumsuz yönlendirirler.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

9.Etkinlik
Türkülerin milli kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili, defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz.

10.Etkinlik
a.) Aşağıdaki cümlelerin yüklemini bulunuz. Yüklemine göre cümlelerin türünü yazınız.

b) Siz de isim ve fiil cümlelerine örnek veriniz.
İsim Cümlesi : Türkçe sınavında en yüksek not alan Murat’tır.
Fiil Cümlesi : Sinemaya gitmek için evden çıktık.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1.Kültürümüzde misafire ikramda bulunmak sizce neden önemlidir?
Bizim kültürümüzde misafiri ağırlamak çok önemlidir. Gelen misafirleri kendi evlerindeymiş gibi rahat ve mutlu ettirmeyi isteriz.Onlara çeşitli ikramlar yaparız.
2.Kahve içmenin kültürümüzdeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlatınız.
Kahve bizim sohbetlere eşlik eden bir içecektir.Evimize gelen misafirlere ikram ederiz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı

1.Etkinlik
Sözcük ve sözcük gruplarını, verilen anlamlarıyla eşleştiriniz.

2.Etkinlik
“Bir Fincan Kahve” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1.Yazara göre acı bir kahve neyin başlangıcıdır?
Yıllarca sürecek yakın dostluğun başlangıcıdır.
2.Kahvenin Anadolu’da yaygınlaşması nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.
Kanuni Sultan Süleyman devrinde , Yemen’den ilk olarak İstanbul’a getirilmiş daha sonra tüccarlar vasıtasıyla Anadolu’ya yayılmıştır.
3.”Ehlikeyfin keyfini kim yeniler , kim tazeler ? / Taze elden , taze pişmiş , taze kahve tazeler.” dizelerinde kahvenin ikramıyla ilgili hangi özelliğe değinilmiştir? Belirtiniz.
Taze olarak ikram edilmesi gerektiğine değinilmiştir.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

4.”Gönül ne kahve ister, ne kahvehane / Gönül sohbet ister, kahve bahane.” dizeleriyle ne anlatılmak istenmiştir?
Kahvenin bahane olduğu asıl amacın sohbet etmek olduğu anlatılmak istenmiştir.
5.Yakın çevrenizde, kahve içmeyle ilgili gözlemleriniz nelerdir?Anlatınız.
Kahve genellikle eve gelen misafirlere ikram edilir.Ancak sabah kalkınca ayılmak ve enerji toplamak içinde kahve içilir.
6.Kahve gibi geleneksel başka içeceklerimiz var mıdır?
Ayran, şerbet , boza ve çay geleneksel içeceklerimizdendir.
7.Günümüzde en çok tüketilen içecekler nelerdir?
Çay, kola ,meyve suyu ,ayran en çok tüketilen içeceklerdir.
3.Etkinlik
Aşağıdaki cümleleri koşul-sonuç ilişkisine göre “Bir Fincan Kahve” metninden tamamlayınız.
Konuk, önce selam verip kimin masasına oturmuşsa onun bir kahvesi içilir.
Kahvehanede otuz kişi varsa tepside otuz lokum birikir.
Kahve gelişigüzel pişirilirse konuğa saygısızlık olur.
Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramlarımızı geri çevirmeyiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

4.Etkinlik
Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız kahve üretimi aşamalarını görsellerden de yararlanarak maddeler halinde yazınız.
1.aşama : Kahve ekimi / 2.aşama : Kahve hasadı / 3.aşama: Kahve meyvesinin işlenmesi / 4.aşama : Çekirdekleri kurutma / 5.aşama : Kabuk ayıklama / 6.aşama : tadım / 7.aşama : kavurma / 8.aşama : öğütme / 9.aşama : Pişirme
5.Etkinlik
Derse Hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmayı sununuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı

6.Etkinlik

Aşağıda verilen cümleleri yüklemin yeri bakımından değerlendirip ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu