Kitap Cevapları

10.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 2.Ünite Cevapları

10.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 2.Ünite Cevapları, Gizem Yayınları 10. Sınıf İngilizce Sayfa 16, 17, 18, 19, 20 Cevapları ve Kaliteli Çözümü.

10.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Gizem Yayınları 2.Ünite Plans Sayfa 16-20 cevapları

İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.sınıf Çalışma Kitabı Gizem Yayınları 2.Ünite Plans Sayfa 16-17-18-19-20 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık  İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 16 Cevabı

A. Look at the list below. Have you ever helped with the organization of these celebration types?

A. Aşağıdaki listeye bakın. Bu kutlamaların organizasyonuna hiç yardım ettin mi?

wedding anniversary — evlilik yıldönümü
garden party — Bahçe partisi
graduation ceremony — mezuniyet seremonisi
surprise party — Sürpriz parti
birthday party — doğum günü partisi
dinner party— akşam yemegi partisi.

B. Listen to Molly and Adam. Which picture is about their conversation? (Audio 2.5)

B. Molly ve Adam’ı dinleyin. Hangi resim onların konuşmasıyla ilgili? (Ses 2.5)

C. Listen to the conversation again. Write Molly or Adam to complete the sentences.

C. Sohbeti tekrar dinleyin. Cümleleri tamamlamak için Molly veya Adam yazın.

D. Listen again and make the shopping list.

D. Tekrar dinleyin ve alışveriş listesini yapın.

E. Listen again and check your answers.

E. Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

F. Put the following conversation into the correct order.

F. Aşağıdaki konuşmayı doğru sıraya koyun.

G. Work with your partner. Make plans for the weekend and act out a conversation. You can use the information in the table below. Or you can add your own ideas.

G. Partnerinizle birlikte çalışın. Hafta sonu için planlar yapın ve bir sohbet gerçekleştirin. Aşağıdaki tablodaki bilgileri kullanabilirsiniz. Veya kendi fikirlerinizi ekleyebilirsiniz.

H. Change roles and act out your conversation again.

H. Rolleri değiştirin ve sohbetinizi yeniden canlandırın.

I. Present your conversation to the class.

I. Konuşmanızı sınıfa sunun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

J. Talk about your plans for the semester holiday. First make notes below and then present your plans to the class.

J. Sömestr tatili için planlarınızdan bahsedin. Önce aşağıya not alın ve sonra planlarınızı sınıfa sunun.

My next semester holiday be fantastic!

I am going to Sabiha Gökçen airport and I am going to fly to Bursa. I am going the spend there two weeks. I am going to ski at Uludağ.I am going to visit Cumalıkızık and eat a village breakfast. I am going to go shopping at old bazaar.I am going to enjoy Bursa’s thermal springs at a spa or hamam.I am going to eat İskender Kebab.

Finally I am going to back my home happily.

Bir sonraki dönem tatilim harika olacak!

Sabiha Gökçen havalimanına gideceğim ve Bursa’ya uçacağım. Orada iki hafta geçireceğim. Uludağ’da kayak yapacağım Cumalıkızık’ı ziyaret edip köy kahvaltısı yapacağım. Eski çarşıda alışverişe gideceğim, Bursa’nın kaplıcalarında ya da hamamda tadını çıkaracağım, İskender kebabı yiyeceğim.

Sonunda evime mutlu bir şekilde döneceğim.

K. Work in groups of 4. Read the instructions below and prepare a conversation.

K. 4’lü gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki talimatları okuyun ve bir konuşma hazırlayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

L. Read Steve’s planner below. Choose the correct answer.

L. Steve’in aşağıdaki planlayıcısını okuyun. Doğru cevabı seç.

M. Read the planner again and answer the following questions.

M. Planlayıcıyı tekrar okuyun ve aşağıdaki soruları yanıtlayın.

N. Work with a different partner. Read Steve’s planner again and take turns to talk about his
plans for next week. Start as follows.

N. Farklı bir ortakla çalışın. Steve’in planlayıcısını tekrar okuyun ve sırayla onun hakkında konuşmak için önümüzdeki hafta için planlar. Aşağıdaki gibi başlayın.

Steve is taking his history exam at ten o’clock on Monday morning. He’s going to go shopping after school on Monday afternoon.He’s practising football at three o’clock on Tuesday afternoon.He’s going to help his sister with her science project after dinner on Tuesday evening.He’s joining Fred’s birthday party at four o’clock on Wednesday afternoon.He’s going to revise for his literature exam after the party on Wednasday evening.He’s taking  his literature exam at nine o’clock on Tuesday morning.He’s going to give in his geography project (after the exam) on Thursday afternoon.He’s going to take the/some books back to the library on Friday morning.He’s taking a piano lesson at six o’clock on Friday.He’s going to help his dad in the shop on Saturday.He’s going to sleep on Saturday morning.He’s having a picnic with his classmates at two o’clock on Sunday afternoon.

Steve, Pazartesi sabahı saat onda tarih sınavına girecek.  Pazartesi öğleden sonra okuldan sonra, alışverişe gidecek. Salı öğleden sonra saat üçte futbol antrenmanı yapacak. Salı akşamı yemekten sonra bilim projesinde kız kardeşine yardım edecek, Çarşamba öğleden sonra saat dörtte Fred’in doğum günü partisine katılacak. Çarşamba akşamı partinin ardından edebiyat sınavı için çalışacak. Perşembe sabah dokuzda edebiyat sınavına girecek, perşembe öğleden sonra (sınav sonrası) coğrafya projesini verecek. / Cuma günü kitapların bazılarını kütüphaneye geri götürecek. Cuma günü saat altıda piyano dersi alıyor, cumartesi günü dükkanda babasına yardım edecek, pazar sabahı uyuyacak, sınıf arkadaşlarıyla piknik yapacak. Pazar öğleden sonra saat ikide arkadaşlarıyla pikniği var.

O. Do you think Steve is an organized person? Why?

O. Sence Steve organize bir kişi mi? Neden?

Yes, He is an organized person because he has a weekly plan.

Evet, düzenli bir insan çünkü haftalık planı var.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı 

P. Read the sentences below. Use them to complete the conversations (1 – 6).

P. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Konuşmaları tamamlamak için bunları kullanın (1 – 6).

q. Work in pairs. Act out the conversations above.

q. İkili çalışın. Yukarıdaki konuşmaları canlandırın.

R. What would you say in the following situations? Make sentences using will.

R. Aşağıdaki durumlarda ne söylersiniz? Will kullanarak cümleler kurun.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu