Kitap Cevapları

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 37-68 Cevapları

Ders kitabı Fen Bilimleri sayfa 10 -12 arasındaki kitap cevapları konumuzda yer almaktadır. Diğer kitap cevapları konulardan bulabilirsiniz.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

Fotoğrafta yer alan ve çadıra şekil veren
malzemelerin benzerleri vücudumuzda hangi
yapılardır?
Çadırı ayakta tutan sisteme insanda iskelet sistemi denir. Çünkü bizi de ayakta tutan sistem iskelet sistemidir.
Resimlerde gösterilen davranışlar gerçekleştirilirken vücudun hareket etmesini sağlayan yapılar hangileridir?
Hareket etmemizi sağlayan iskelet ve kas sistemimizidir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Yeni doğmuş bir bebeğin kafatasında bıngıldak adı verilen kıkırdak yapılar bulunur. Bu yapılar zamanla sertleşerek kemikleşir. Bu durumun sağladığı faydalar neler olabilir? İnternet’teki güvenilir kaynaklardan araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Bu durum yeni anne baba olmuş kişileri endişe içine alabilen bir konudur anne babalar bıngıldağı yıkamaktan, bıngıldağa dokunmaktan ya da temas etmekten çekinirler. Çünkü bıngıldak onların gözünde aşırı hassas ve korkulacak bir şeydir ancak sanılanın aksine bıngıldak sağlam bir yapıdır ve bebeği kafa travmalarından koruyabilecek kadar güçlüdür.
Kemiklerimizin bir araya gelmesini, aralarında bağlantı oluşmasını sağlayan yapılara ne ad verilir?
Kemiklerimizin bir araya gelmesini, aralarında bağlantı oluşmasını sağlayan yapılara eklem denir. Eklemler hareket etmede vücudumuza yardımcı olurlar.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 41 Cevabı

Yazı yazdığınız elinizin dört parmağını fotoğrafta olduğu gibi hareketsiz kalacak şekilde sabitleyiniz. Daha sonra bu elinizle kalem tutmaya çalışınız.
Eliniz bu şekildeyken kalemi tutup yazı yazabilir misiniz? Neden?
Yazı yazarken resimdeki konumda gibi kalemi tutmayız çünkü oynar eklemler ve kaslarımız bu şekilde aktif çalışamazlar ve yazı yazmakta zorlanırız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

Einstein’ı (Aynştayn) tanıyor musunuz? Onun yandaki fotoğrafı pek çok gazete ve dergide yayımlanmıştır. Sizce Einstein, fotoğraftaki gibi dilini çıkarırken yüzünün hangi bölümlerini hareket ettirmiştir?
Eklem kas ve kemiklerinden faydalanarak dilini çıkarmıştır.
Hareket etmede kemik ve eklemlerden başka hangi yapılar görev almaktadır?
Tabi ki kaslar da görev almıştır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Destek ve hareket sistemiyle ilgili bazı yapı ve organları aşağıda verilmiştir.
Aşağıdaki soruları verilen bu yapı ve organlara göre yanıtlayınız.
1. Hangi yapı ve organlarda oynar eklem bulunur?
Kol, el ve bacaklarda oynar eklem bulunur.
2. Hangi yapı ve organlarda oynamaz eklem bulunur?
Kafatası ve kuyruk omurları arasında bulunur.
3. Hangi yapı ve organlarda düz kas bulunur?
Sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, üreme sistemi ve dolaşım sistemi duvarlarında düz kas bulunur.
Mide, böbrek, damarlar, akciğer, yemek borusu gibi iç organlarda düz kaslar bulunur.
4. Hangi yapı ve organlarda çizgili kas bulunur?
Kol kaslarında, sırt kaslarında, bacak kasları, mide ve göğüs kaslarında çizgili kas bulunur.
5. Hangi yapı ve organlarda yassı kemik şekli görülür?
Kaburgalar, kafatası, kürek kemikleri ve göğüs kemiklerinde yassı kemikler bulunur.
6. Hangi yapı ve organlarda uzun kemik şekli görülür?
Kol ve bacaklarda uzun kemik vardır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

1. Vücudumuza şekil veren sert yapılara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denir.
2. Mide, ince bağırsak, kan damarları gibi iç organların yapısında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kaslar bulunur.
3. Kafatası, kaburga, leğen kemiği gibi kemikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kemiklere örnektir.
4. Çizgili kaslar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . çalışır.
5. Kafatasındaki kemiklerin arasında . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eklem bulunur.
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.
Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
(. . . . ) 1. Kemiklerimiz cansız yapılarımızdır.
(. . . . ) 2. Kıkırdak, kemik kadar sert olmayan esnek bir dokudur.
(. . . . ) 3. Kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır.
(. . . . ) 4. Düz kaslar, hızlı kasılır ve çabuk yorulur.
(. . . . ) 5. Kaburgalarla göğüs kemiği arasında bulunan eklemler yarı oynar eklemlere örnektir.
1. Kaburga, kalça ve kürek kemikleri hangi kemik çeşidine örnek verilebilirler?
2. İsteğimize bağlı olarak çalışan, iskelet kasları olarak bilinen kas çeşidine ne ad verilir?
3. Kulak kepçesi, burun, soluk borusu gibi yapılarda bulunan, kemik kadar sert olmayan esnek yapıya ne ad verilir?
4. Kan damarları, mide, yemek borusu, bağırsak gibi yapılarda bulunan kas çeşidi hangisidir?
5. Kalp kası, yorulmadan düzenli ve ritmik olarak çalışır. Bu özelliği ile hangi kas çeşidine benzer?

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1.Yukarıdaki grafikte I, II ve III numaralı kemikler
arasında bulunan eklemlere göre hareket yetenekleri verilmiştir.
Buna göre I, II ve III numaralı kemikler aşağıdakilerden hangisi olabilir?
2. Görseli yanda verilen organın yapısını oluşturan kaslarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
3. Aşağıdaki kemiklerden hangisi çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?
Bu iskelet bölümünü oluşturan kemiklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
5. Aşağıdaki eklem çeşitlerinden hangisinin
hareket yeteneği diğerlerinden daha fazladır?

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Yediğimiz besinler hangi organlarımızdan geçer?
Besinleri yediğimizde geçtiği organlar sırasıyla; Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs.
Besinlerin organlarımızdan geçerken uğratıldığı değişimlere ne ad verilir? .
Besinlerin vücudumuzda uğradığı değişimlere sindirim denir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Besinler, vücudumuzda önce kas hareketleri, daha sonra da çeşitli salgılar tarafından, doku ve organların yapı birimlerine geçebilecek kadar küçültülür. Bu süreç ve olay nasıl çeşitlendirilir?
Yediğimiz besinler vücudumuzda yediğimiz şekilde kalmıyor. Belli aşamalardan geçerek küçültülüyor ve vücudumuza yayılıyor. Bu küçültme işlemine yani hücrelerimizden geçebilecek duruma gelmesine sindirim denir.
Sorular
1. Hidroklorik asit eklenmiş süt ile eklenmemiş süt arasında ne gibi farklılıklar gözlemlediniz?
1. Hidroklorik asit eklenen sütün özelliğini kaybederek bulamaç haline geldiği gözlemlenir.
2. Sonucu tahmininizle karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
2. Sınıfta bulunan öğrenci tahminine göre cevaplar değişiklik gösterir.
3. Midemizin salgıladığı salgılardan biri hidroklorik asittir. Buna göre besinler mideye geldiğinde ne gibi değişikliklere uğramaktadır?
3. Besinler mide ulaştıktan sonra mide HCl salgılar ve besinler bu HCl den dolayı bozulur ve kimyasal bozulmaya uğrar.
4. Besinlerin midemizde geçirdiği değişimin ağzımızda geçirdikleri değişimden farkı nedir?
4. Besinler ağzımızda küçük parçalara ayrılır. Bu parçalanma mekanik sindirim ile açıklanır. Mideye inen besinler mide asidi ile kimyasal değişime uğrar.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

Sindirim sisteminde yer almamasına rağmen, bu sistemin çalışmasında önemli görevleri olan organlar hangileridir?.
Dil , tükürük bezleri, pankreas, karaciğer ve safra kesesidir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

1. Yandaki sindirim sistemi modelinde numaralandırılarak gösterilen yapı ve organların adını numara sırasına göre yazınız.
2. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri kullanarak anlamlı ve düzgün ifadeler oluşturunuz.
3. Aşağıda bazı organlara ait resimler ve bu organların görevleri karışık düzende verilmiştir. Verilen resimlerle görevlerin yazılı olduğu kutucukları çizgi yardımıyla eşleştiriniz..

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış
olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız.
(. . . . ) 1. Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.
(. . . . ) 2. Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.
(. . . . ) 3. Yağların fiziksel (mekanik) sindirimi, safra salgısının yardımıyla ince bağırsakta gerçekleşir.
(. . . . ) 4. Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.
(. . . . ) 5. Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
C. Aşağıdaki soruların cevaplarını her kutucuğa bir harf gelecek şekilde yazınız.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi modeli üzerinde okla gösterilen üç organın ortak özelliği değildir?
A. Fiziksel sindirim gerçekleştirir.
B. Kimyasal sindirim gerçekleştirir.
C. Yapısında enzim bulunur.
D. Emilim gerçekleştirir.
Bu şemada II ile gösterilen bölüme aşağıdaki özelliklerden hangisi yazılabilir?
A. Emilimi gerçekleştirir.
B. Fiziksel sindirim gerçekleştirir.
C. Kimyasal sindirim gerçekleştirir.
D. Sindirim atıklarını kısa süre depolar.
3. Karbonhidratın, yağın ve proteinin kimyasal
sindiriminin birlikte gerçekleştiği
organ ile ilgili;
I. Sindirim sisteminin en uzun bölümünü
oluşturur.
II. Besinleri kasılıp gevşeme hareketi ile
sindirime uğratır.
III. Emilimin gerçekleştiği yerdir.
yargılarından hangileri doğrudur?
4. Şemada yağın ince bağırsakta sindirimi
gösterilmiştir.
Bu şema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A. I ile gösterilen olayda fiziksel sindirim
gerçekleşmiştir.
B. I ile gösterilen olayı safra salgısı gerçekleştirmiştir.
C. II ile gösterilen olayda fiziksel sindirim
gerçekleşmiştir.
D. II ile gösterilen olay pankreas özsuyu
sayesinde gerçekleşmiştir.
5. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemini
oluşturan organlardan birisi değildir?

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayalım.
Bu düzenekte bulunan malzemelerin,
sindirim sisteminde hangi organlara benzetildiğini
yazınız.
2. Yandaki modelde oklarla gösterilen
organların gerçekleştirdiği ortak olay
nedir?
Duygu’nun defterine not aldığı sindirim sistemi
organları yukarıda verilmiştir.
Duygu bu organları hangi başlık altında
yazmıştır?
Bu deneyde iki özdeş deney tüpüne eşit
miktarda et parçaları ve su konuluyor. II.
deney tüpüne I. deney tüpünden farklı olarak
E sıvısı ekleniyor.
Deney tüplerinin ağzı kapatılarak çalkalandığında,
II. deney tüpündeki etin daha çok
parçalandığı gözleniyor.
a. I ve II. deney tüplerinde gerçekleşen
sindirim çeşitlerini yazınız.
b. II. deney tüpüne katılan E sıvısı ne olabilir?
5. a. Bu organların ürettikleri salgılar hangi
sindirim organına dökülür?
b. Bu organların ürettikleri salgılar hangileridir?.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için gerekli olan besin ve oksijenin vücudumuzda taşınmasını sağlayan yapılar hangileridir?
Damarlar ve kan besin ve oksijen taşıyan yapılardır.
Besin ve oksijenin kullanılması sonucu oluşan atık maddelerin boşaltım organlarına taşınmasında
hangi sistem rol oynar?
Vücudumuzdan atık maddeleri uzaklaştıran organlarımız böbreklerimiz, akciğerlerimiz, derimiz karaciğerimiz ve kalın bağırsağımızdır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Sorular
1. Kalbin dışında dikkatinizi çeken neler vardı?
1. Kalbin yanındaki damarlar ve sinir sistemi ilgimi çekti.
2. Kalbin iç yapısında kaç tane boşluk gözlemlediniz? Bu boşlukların görevleri neler olabilir?
2. 4 tane boşluk gözlemledim. Bunların ikisine karıncık, diğer ikisine kulakçık denir. Karıncık ve kulakçıkın görevleri ise kanın giriş çıkışını kontrol etmektir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Kanın kalpten çıktıktan sonra doku ve organlara geçmesi, sonra tekrar kalbe dönmesi nasıl adlandırılır?
Kanın kalpten çıktıktan sonra doku ve organlara geçmesi, sonra tekrar kalbe dönmesine “büyük kan dolaşımı” denir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Vücudumuzda damarlar içerisinde bulunan, hayati önemi olan özel sıvıya ne ad verilir?
Kan denir.
Dolaşım sisteminde vücut savunmasında görevli olan, sindirilmiş besinlerin ve oksijenin taşınmasını sağlayan özel yapılar nelerdir?
Dolaşım sistemimiz çalışmadığı zaman canlılar olarak yaşamamız mümkün değildir. Vücudumuzun savunmasında görev alan özel yapıya “Akyuvarlar” denir. Vücuda giren mikroplara karşı savunmayı da akyuvarlar yapar.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Kaza, ameliyat gibi durumlarda aşırı kan kaybederek vücudundaki kan miktarı azalan kişilere nasıl yardım edilebilir?
Yaşamamızda iki tane hayati sıvı vardır. Bunlardan biri kan diğeri sudur. Kan kaybı yaşayan kişilerin hayatı tehlike içinde olur. Bu tehlikeden kurtarmak içinde kan grubu belirlendikten sonra kan takviyesi yapılarak yardımcı olunur.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

İhtiyaç duyulan kanın, karşılık beklenmeden ve gönüllü olarak verilmesine ne ad verilir?
Kan bağışı denir. Kan bağışı yapan bireyler karşılık beklemeden ve gönüllü bir şekilde bu hizmete yardımcı olurlar.
Kan bağışının toplum açısından önemini araştırınız. Araştırma sonucunda elde
ettiğiniz verileri bir rapor hâlinde sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
Toplulumuz duyarlı bir toplumdur. Toplulumuz bir kişinin ihtiyaç duyduğu şeye yardım etmeyi seven bir toplumdur. Üstelik kan bağışı yapan kişi sadece topluma değil kendisine de iyilik yapmış olur. Çünkü birey verdiği kan ile vücudunu yenileme imkanını bulur. Üstelik birçok kişinin de hayatınız kurtarmış olur.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

1. Aşağıdaki tabloda yer alan özelliklerin hangi kan hücresine ait olduğunu “X” işareti koyarak belirleyelim.
2.Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımının hangi yapı ya da organlar arasında gerçekleştiğini ve hangi amaçla yapıldığını yazınız..
büyük kan dolaşımı organları: kalp ve bütün organlar arasında oluşur ve amacı temizlenen kanın vücuda dağıtılıp tekrar kalbe dönmesidir.
Küçük kan dolaşımı organları: Kalp ve akciğer arasında gerçekleşir ve amacı kanın oksijen bakımından zenginleşmesini sağlar.
3. Yandaki şekilde, dolaşım sistemimizde görevli yapı ve organlar yer almaktadır. Büyük ve küçük kan dolaşımında gerçekleşen olaylara göre şekli uygun biçimde renklendirip kanın hareket yönlerini ok ile gösteriniz.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış
olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız.
(. . . . ) 1. Kalp hızlı, güçlü ve istemsiz çalışan kaslardan oluşur.
(. . . . ) 2. Kan bağışı, kan veren kişilerde baş ağrısı, yorgunluk, tansiyon gibi rahatsızlıklara neden olur.
(. . . . ) 3. Küçük kan dolaşımında kalpten çıkan kirli kan akciğerlere gider.
(. . . . ) 4. Büyük kan dolaşımının amacı vücuda oksijence zengin kanı iletmektir.
(. . . . ) 5. Damarlar, kan ile dokular arasında madde alışverişini sağlar.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
C. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarında verilen yerlere yazınız..

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Aşağıdaki yapı ya da organlardan hangisi
dolaşım sistemine ait değildir?
2. Kalbin odacıkları görsel üzerinde numaralarla
gösterilmiştir. Buna göre, küçük kan dolaşımının başladığı ve sonlandığı odacıklar sırası ile aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
3. Kan hücreleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
4. Bu şemada gösterilen dolaşım ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi doğrudur?
5. Kan bağışını 18-65 yaş arası sağlıklı ve 50 kg
üzerindeki kişiler yapabilir. Kan bağışı, kan
veren kişilerin kemik iliğinin yağlanmasını
engeller. Baş ağrısına, tansiyona ve yorgunluğa
iyi gelir. Vücutta yeni kan hücreleri yapılmasını
sağlar.
Bu anlatımda kan bağışı ile ilgili aşağıdakilerden
hangisine yer verilmemiştir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu