Kitap Cevapları

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 16-36 Cevapları

6.Sınıf Fen Bilimleri Sevgi Yayınları yapmış olduğu Ders kitabı güncel olarak paylaşılmıştır. Sayfa 16-36 olarak cevaplarına yer verilmiştir. Diğer sayfaları da sitemiz üzerinden bakabilirsiniz.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Güneş’in çevresinde kendilerine ait yörüngelerde dolanan küresel yapılı gök cisimlerine ne ad verilir?
Gezegen adı verilir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?
Uydu adı verilir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

• Uzaydan gelerek, Dünya atmosferine giren, atmosferdeki maddelere sürtünmesi sonucu yanarak ışık saçan katı cisimlere ne ad verilir?
Meteor adı verilir.
• Bu olayın gerçekleşmesi halk arasında nasıl adlandırılır?
Yıldız kayması olarak adlandırılır.

Asteroit olarak adlandırılan gök cisimlerinin meteorlardan farkı nedir?
Meteorlar serbest olarak parçalanmış şekilde dolaşan gök cisimleridir.Asteroitler ise genellikle Jupiter ve Mars yörüngesinde bulunan gök cisimleridir.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Çalışma Zamanı 1
Güneş sisteminde yer alan gezegenler aşağıda karışık olarak verilmiştir.
• Gezegenlerin adını, Güneş’e yakınlıklarına göre en yakın olandan başlayarak aşağıdaki boşluklara yazınız.
Merkür – Venüs – Dünya – Mars – Jüpiter – Satürn – Uranüs – Neptün – Plüton
Gezegenlerin adını, en büyük olandan başlayarak aşağıdaki boşluklara sırayla yazınız.
Jüpiter – Satürn – Uranüs – Neptün – Dünya – Venüs – Mars – Merkür
• Uydusu bulunan gezegenlerin ismini yazınız.
-Dünya
-Jüpiter
-Satürn
-Uranüs
-Neptün

Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Konu Değerlendirme 1
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
(. . . . ) 1. Dünya’nın tek doğal uydusu Ay’dır.
(. . . . ) 2. Uranüs iç gezegenlerden biridir.
(. . . . ) 3. Meteorların yeryüzüne ulaşabilenlerine gök taşı denir.
(. . . . ) 4. Jüpiter’den sonra en büyük ikinci gezegen Satürn’dür.
(. . . . ) 5. Neptün, Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
dış / iç Jüpiter / Satürn yakın / uzak
üçüncü / dördüncü meteor / asteroit.
1. . . Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
2. Dünya atmosferine giren gök cismine . . . denir.
3. Dünya, Güneş sisteminde Güneş’e uzaklık bakımından . . . sıradaki gezegendir.
4. Venüs . . . gezegenlerden biridir.
5. Güneş’e en . . . gezegen Merkür’dür.
C. Aşağıdaki soruları bir kelime ile cevaplayınız.
1. Güneş sisteminde ilk dört gezegene ne ad verilir?
2. Bazı gezegenlerin yörüngelerinde dolanan, farklı sayı ve büyüklüklerde olan gök cisimlerine ne
ad verilir?
3. Güneş’e en yakın ve en küçük gezegen hangisidir?
4. Dünya atmosferine girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara ne ad verilir?
5. Güneş sisteminden arta kalan, metal ve kaya yüzeyli gök cisimlerine ne ad verilir?

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Yukarıda verilen beş gezegenden dördünün ortak özelliğinin “iç gezegen ve karasal yapıda olma” olarak belirlenebilmesi için hangi gezegen çıkarılmalıdır?
Funda, Güneş’e en uzak dört gezegeni şekildeki gibi çiziyor ve belirtilen renklerde boyuyor.
a. Funda bu gezegenleri sırasıyla nasıl adlandırabilir?
b.Funda, hangi gezegenler için ne renk boyalar kullanmıştır?
3. İç gezegen olarak adlandırılan gezegenlerin yüzey yapısı nasıl adlandırılır?
4. “Yıldız kaydı” ifadesiyle dile getirilen olayda Dünya, atmosferinde gözlenen gök cismi ve bu cismin yeryüzüne ulaştığındaki adı nedir?
5.Yanda bir gezegenin özellikleri verilmiştir. Bu gezegenin belirtilen özelliklerinden hangisi Dünya’mızın özellikleriyle aynıdır?

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Gündüz vakti Güneş’in fotoğraftaki gibi görünmesi
hangi olay ile açıklanabilir?
Dünya ile Güneş arasına başka bir gök cismi girmesi sonucunda güneş tutulması oluşur.Güneşin fotoğraftaki gibi karanlık görünmesinin sebebi de budur.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Her yeni ay evresinde Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olsaydı 1 yılda kaç kez Güneş tutulması gözlenirdi?
Ay’ın dünya etrafındaki dolanma hızı 12 ay olduğu için yılda 12 defa güneş tutulması gözlenirdi.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Dünya’nın geceyi yaşayan bölgelerinde Ay’ın fotoğraftaki gibi görünmesi hangi olay ile açıklanır?
Ay’ın dolunaydan sonra yavaş yavaş kararır, ay tamamen karanlık olduğunda ise ay tutulması oluşu.Ay’ın görünmesi gereken bölgede tutulma olduğu için gözlemlenemez.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Her dolunay evresinde Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultuda olsaydı 1 yılda kaç kez Ay tutulması gözlenirdi?
Yılda 12 defa ay tutulması yaşanırdı.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

1. Güneş ve Ay tutulması modellerinin üzerinde boş bırakılan yerleri uygun renklerle boyayarak Güneş, Dünya ya da Ay olarak altlarına yazınız.

2. Aşağıdaki soruları Güneş tutulması ve Ay tutulması için ayrı ayrı cevaplayınız.
3. Güneş tutulmasında güneş ışınları neden Dünya’mıza ulaşamaz? Ay tutulmasında Ay neden güneş ışınlarını alamaz?

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

Konu Değerlendirme 2
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış
olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.
(. . . . ) 1. Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
(. . . . ) 2. Güneş tutulması her ay gerçekleşir.
(. . . . ) 3. Ay tutulması, Ay dolunay evresindeyken görülür.
(. . . . ) 4. Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultular üzerinde konumlanır.
(. . . . ) 5. Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın gölgesinde kalır.
B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.
yeni ay / dolunay gece / gündüz aynı / farklı
uzak / yakın Ay tutulması / Güneş tutulması
1. Güneş tutulması, Ay . . . evresindeyken gerçekleşir.
2. Ay’ın her dolunay evresinde . . . görülmez.
3. Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için Dünya, Ay ve Güneş’in . . . doğrultuda konumlanmaları
gerekir.
4. Ay tutulması, Dünya’da . . . yaşanan her yerden gözlemlenebilir.
5. Ay, Güneş tutulmasında Güneş’e daha . . . konumdadır.
C. Aşağıdaki ifadeleri uygun ve anlamlı olacak şekilde birleştiriniz..

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız
Bu görsellerle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi doğrudur?
A. 1. şekil, Güneş tutulmasıdır.
B. 2. şekil, Ay tutulmasıdır.
C. 2. şekilde Ay’ın gölgesi Dünya’nın tamamını
kapatır.
D. 1. şekil, Ay’ın dolunay evresinde gözlemlenir.
2. Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan
hangisi gerçekleşir?
A. Ay, Dünya’dan gözlenmez.
B. Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
C. Gözlendiği bölgede gece yaşanır.
D. Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
3. Dünya’dan yaklaşık 29 günde bir yeni ay evresi görülür. Ancak her yeni ay evresinde Güneş tutulmasının görülmemesinin nedeni aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?
A. Ay’ın, Güneş ile Dünya arasına her zaman
girmesi
B. Güneş, Ay ve Dünya’nın her zaman aynı
doğrultuda olmaması
C. Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesi
D. Ay’ın Güneş ışınlarını
4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özellik değildir?
A. Ay’ın yeni ay evresindeyken gerçekleşmesi
B. Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olması
C. Her ay gerçekleşmemesi
D. Bir doğa olayı olması
5.Bu görselde verilen doğa olayıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Ay tutulması olayıdır.
B. Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.
C. Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girmiştir.
D. Dünya’nın her yerinden gözlemlenir.
6. Güneş tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay’ın konumlarını göstermek isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşır.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Gezegen K L M N Güneş’e Uzaklık K gezegeninin Mars olduğu bilindiğine göre bu gezegenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. N gezegeni Merkür’dür.
B. Dünya, L harfi ile gösterilmiştir.
C. Güneş sisteminde, Güneş’e en uzak gezegen
Dünya’dır.
D. M gezegeni Venüs’tür. K, L, M, N gezegenlerinin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
2.Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşabilir?
A. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük
gezegendir.
B. Güneş sistemindeki bütün gezegenler Dünya’dan daha büyüktür.
C. Venüs, Güneş sistemindeki en küçük
gezegendir.
D. Dünya ve Mars aynı büyüklüktedir.
3. Görselde verilen gök cismi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Kızıl Gezegen olarak da adlandırılır.
B. İç gezegendir.
C. Dünya ile Jüpiter arasında bulunur.
D. Uydusu yoktur.
4. Merkür’ün kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Güneş’e yakın olmasından ve kendi etrafında yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.
Bu bilgilerden hareketle Merkür ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
B. Gece ve gündüz sıcaklıkları aynı değildir.
C. Kendi etrafında döner.
D. Kütlesi Dünya’dan çok daha küçüktür.

5. Ay tutulması esnasında Ay hangi evrededir?
A. Dolunay B. Son dördün
C. Hilal D. Yeni ay.

6.Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

6. Güneş tutulması ile ilgili,
I. Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.
II. Dünya’nın farklı bölgelerinde her ay 1 defa
gözlenir.
III. Dünya’nın gündüz yaşanılan sürelerinde
gözlenebilir.
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Yalnız I B. I ve II
C. I ve III D. II ve III
7. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş tutulması ve Ay tutulması için benzerdir?
A. Dünya’da gündüz yaşanılan sürelerinde
gözlenir.
B. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
C. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğunda
gözlenir.
D. Bir kaç saat gözlenebilir.
8. • Güneş tutulması, Ay . .. evresindeyken gerçekleşir.
• Ay tutulması gerçekleşmesi için Dünya, Ay ve
Güneş’in . . . doğrultuda konumlanmaları gerekir.
• . . . tutulması esnasında Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?
A. dolunay – aynı – Güneş
B. yeni ay – aynı – Güneş
C. dolunay – farklı – Ay
D. yeni ay – farklı – Ay
9.Bu resimdeki olayla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A. Ay Dünya’nın gölge konisinden geçtiğinde
gözlemlenir.
B. Dünya’nın karanlık olan bölümünde (gece)
gözlemlenebilir.
C. Bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde
bir kaç defa gözlenebilir.
D. Ay’ın, Güneş’e uzaklığı, Dünya’nın Güneş’e
olan uzaklığından daha azdır.
10.Bazı gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki görselde sırası ile verilmiştir.
Buna göre “?” ile gösterilen gezegen için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A. İki doğal uydusu vardır.
B. Çoban Yıldızı olarak bilinir.
C. Dış gezegendir.
D. Üzerinde yaşam olduğu bilinen gezegendir.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu