Kitap Cevapları

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Weather and Emotions Cevapları

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Weather and Emotions Cevapları, Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Cevapları.

6. sınıf Pasifik Yayınları İngilizce Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 Cevaplarını bu yazımızda sayfa numaralarına göre bulabilirsiniz.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 52 Cevapları

Follow the lines and learn the weather words. Then listen and repeat. (Track 15)

sunny –> güneşli
snowy  –> kar yağışlı
stormy –> fırtınalı
foggy –> sisli
hailing –> dolu
freezing –> don
windy –> rüzgarlı
rainy –> yağmurlu
lightning –> şimşek
cloudy –> bulutlu

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 53 Cevapları

2- Before you listen, answer the question: What do you need on a rainy day?  Dinlemeden önce şu soruyu cevaplayın: Yağmurlu bir günde neye ihtiyacınız var?

I need an umbrella. Şemsiyeye ihtiyacım var.

3- Listen and answer the question: What’s the weather like in Mary and Charles’ town? (Track 16) Dinle ve soruyu cevapla: Mary ve Charles’ın kasabasında hava nasıl?

It’s cloudy and varm. Hava bulutlu ve değişken

4- Guess the meanings of the words about emotions. Match them with their definitions. There’s 4 e de tions. There s one extra. Duygularla ilgili kelimelerin anlamlarını tahmin edin. Onları eşleştir tanımlarıyla. 4 tane fikir var. Bir tane daha var.

1. anxious –> c. worried and nervous
2. moody –> a. often sad, or changing from being happy to sad for no clear reason
3. sleepy –> b. tired and needing a rest
4. depressed –> d. unhappy and without hope

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 54 Cevapları

5- Listen to track 16 again and draw weather conditions and emoticons for these places.

Birmingham London Moscow The Sahara Desert
(Africa)
Weather Condition stormy windy and cold snowy and foggy   Hot and dry
Emoticon anxious depressed moody sleepy

6- Choose two of these places. Ask and answer about the weather and your feelings.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 55 Cevapları

7- Before you read, answer the question: Do your emotions change according to the weather? Describe.

Okumadan önce şu soruyu cevaplayın: Duygularınız hava durumuna göre değişiyor mu? Tanımlamak. Neden korkuyor kız?

8- Look at the photo, read the dialogue and answer the question: What is the girl afraid of? Fotoğrafa bakın, diyaloğu okuyun ve şu soruyu cevaplayın: Korktuğu kız nedir?

9- Read the dialogue again and write true (T) or false (F).

(F) 1. The girl isn’t scared of the sound.
(T) 2. The weather is rainy.
(F) 3. The girl knows the meaning of “thunder”.
(T) 4. It’s the sound of thunder.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 56 Cevapları

10- What are they saying? Look and say. Use the words below. Onlar ne diyorlar? Bak ve söyle. Aşağıdaki kelimeleri kullan.

sleepy – anxious – happy – scared –> uykulu – endişeli – mutlu – korkmuş

1- It’s snowy. She feels happy.
2- There are thunderbolts. He is anxious.
3- It’s stormy. She is scared.
4- It’s rainy. he feels sleepy. 

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 57 Cevapları

11- Before you listen, answer the questions: How do you feel in rainy weather? Why? Dinlemeden önce, soruları cevaplayın: Yağmurlu havalarda nasıl hissediyorsunuz? Niye?

12- Listen to Ayșe and write words for the weather conditions in four seasons in her hometown. (Track 17)  Ayşe’yi dinleyin ve memleketinde dört mevsim hava koşulları sözlerini yazın.

FALL (AUTUMN) –> cloudy, windy, stormy
WINTER –>  snowy
SPRING –> warm and sunny
SUMMER –> very hot

13- Listen to track 17 again and answer the questions.

1. How does Ayșe feel in rainy weather? She feels happy.
2. Does Ayșe like snowy weather? She likes snowy weather.
3. How does Ayșe feel in autumn? She feels moody
4. How is the weather in Ayșe’s hometown in summer? It is very hot

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 58 Cevapları

14- How is the weather in your hometown in four seasons? How do you feel? First take notes on the pictures. Then describe them briefly.  Dört mevsimde memleketinizdeki hava nasıl? Nasılsın his? Önce resimlerin üzerine not al. O zaman onları kısaca açıklayın.

1- SPRING –> It is windy and. warm. I feel peaceful and happy.
2- SUMMER –> It is hot and sunny. I feel happy and energetic.
3- FALL –> It is windy and rainy. I feel moody and depressed.
4- WINTER –> It is snowy. I feel happy. 

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 59 Cevapları

15- Look at the pictures and match them with the words. Then do the puzzle.  Resimlere bakın ve kelimelerle eşleştirin. O zaman yap bulmaca.

1- e 2- g 3- j 4- b 5- a 6- f 7- c 8- d 9- h 10- i

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 60 Cevapları

16- Before you read, answer the questions: Do you like reading poems? Why/Why not? Okumadan önce, soruları cevaplayın: Şiir okumayı sever misiniz? Neden / Neden olmasın?

Yes I like. Because I feel happy.

17- Read the poem and answer the question: What do the children want? Şiiri oku ve şu soruyu cevapla: Çocuklar ne istiyor?

18- Read the poem again and fill in the blanks. Şiiri tekrar okuyun ve boşlukları doldurun.

1. The weather is rainy.
2. The children can’t play in rain
3. The children want the rain to go away

19- Read the poem and fill in the blanks with the words below.

WIND
The wind blows left,
The wind blows right .
In the day, and in the night .
Rain comes down,
And falls on the ground .
Oh how we love that drip-drop sound.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 61 Cevapları

20- Before you read, answer the question: What kind of weather do you like?

21- Look at the pictures, read the dialogue and answer the question. How does the brother feel?

He feels moddy.

22- Read the dialogue again and answer the questions.

1. Are sister and brother in the same city? No, they aren’t.
2. What’s the weather like in the brother’s city? It is snowy and cold.
3. How does the sister feel? She feels happy.

23- Work in pairs. You are in different cities with your friend. Ask and answer about the weather on the phone. Say your feelings.

6. Sınıf Pasifik İngilizce 4. Ünite Sayfa 62 Cevapları

Miming Game: Throw the bean. Read the sentence in the box. Mime it and play in pairs. The student with the wrong mime goes back 2 boxes.

Sitemizde 6. Sınıf Pasifik İngilizce Kitap Cevapları nın tüm sayfaları ve üniteleri yer almaktadır. Sizler de yapamdığınız soruları ve üniteleri bizlere belirterek cevaplarını isteyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu