Kitap Cevapları

7.Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Sayfa 122-140)

Türkçe Ders Kitabı 7.Sınıf için hazırlanan Sayfa 122-140 arasındaki soruların cevaplarını konumuzda paylaşılarak yer edinmiştir. Bu tür ders cevaplarını sitemizden erişebilirsiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevabı

1.ETKİNLİK
Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz.Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız.Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
hökelekli
Tahminim: Özel isim olabilir.
Sözlük Anlamı : Çalımlı,gösterişli kimse.İri yapılı
oluk
Tahminim : Çukur
Sözlük anlamı : Genellikle dağlardaki pınarlarda, çeşmelerde bulunan, ağaçtan yapılmış suyun akmasına yarayan,üst yanı açık boru.
arkeolog
Tahminim : Kazı bilimcisi
Sözlük Anlamı : Kazıbilimle uğraşan kimse
höyük
Tahminim: Kazı yapılan alan,yerleşim yeri
bakraç:
Tahminim: Su kabı
Sözlük anlamı : Genellikle bakırdan yapılan küçük kova.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevabı

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1.Yazar,yurdumuzu nelere benzetmiş?
Hökelekli Koca Vatan, Derlenmemiş türküleri,hikayeleri,masalları,destanları ile bitmez tükenmez bir söz yumağıdır Anadolu.Ana,bacı ve sevince benzetilmiştir.
2.Metinde,Anadolu’da yaşamış hangi medeniyetlerden söz edilmiştir?
Hititler,Selçuklular
3.Türklere Anadolu’nun kapıları hangi devlet döneminde ne zaman açılmış?
Selçuklu Türkleri tarafından 1071 yılında Malazgirt’ten açılmış.
4.Selçuklular zamanında Anadolu hangi mimari eserlerle süslenmiş?
Cami,kersansaray,han,hamam,kütüphane,mescit.
5.Ülkemiz hangi kültürel özellikleriyle yeniden keşfedilmeye hazırmış?
Ülkemiz tarihi,gelenekleri,üretilen yazılı ve görsel her türlü zenginliğiyle keşfedilmeye hazır.
3.ETKİNLİK
Aşağıya,metne yönelik farklı başlıklar yazınız.
Zengin Anadol’um, Medeniyet Beşiğim Anadol’um.
4.ETKİNLİK
Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Öznel yargılı olnaların başına “Ö”,nesnel yargılı olanların başına “N” yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

5.ETKİNLİK
Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yöntemlerinden hangilerinin kullanıldığını açıklayınız.
6.ETKİNLİK
Aşağıdaki cümlelerde kesme işaretinin hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin yanına yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

7.ETKİNLİK
a.Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.Cümlelerde yargı bildiren sözcüğün isim soylu olduğu cümlelerin başındaki kutucuğu işaretleyiniz.
b.Aşağıdaki isimleri istenilen ek fiil zamanlarına göre çekimleyerek birer cümlede kullanınız.
8.ETKİNLİK
Aşağıya, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında üzerimize düşen görevlerin neler olduğunu belirten bir metin yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

TEMA DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.Aşağıdaki metni okuyunuz.
B.Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
C.Aşağıdaki resimde tabloları inceleyiniz.Tablolardaki sözcüklerin kullanımı doğru mudur?sorusundan hareketle “Türkçesi Varken” başlıklı bir yazı yazınız.

TÜRKÇESİ VARKEN,NİYE?
Evet Türkçesi varken neden yabancı kelimeleri kullanıyoruz.Siz hiç Türkçe kelime kullanan bir yabancı gördünüz mü?Sonradan dilimize girmiş olan ve kendi dilimizi unutturmaya kadar götüren kelimeler.Aslında amaçları bizlere kendi Öz Türkçe’mizi unutturmak.Bizlere düşen ne peki kendi dilimizi kullanıp yabancı kelime kullanmaktan kaçınmaktır.Lütfen herkes kendi dilimize sahip çıksın çevresindeki insanları yabancı kelime kullandıkları zaman uyarsın.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Ç.Aşağıdaki metinleri, bu metinlerde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarıyla eşleştiriniz.
D.Aşağıdaki cümlelerden “neden-sonuç” anlamı taşıyanların başına “N” “amaç-sonuç” anlamı taşıyanların başına “A” yazınız.
E.Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Defterinize “Vatan,çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.” sözünü açıklayan bir yazı yazınız.Yazınızı yazım ve noktalama açısından inceleyip varsa yanlışlarınızı düzelterek arkadaşlarınızla paylaşınız.
Vatan uğrunda çalışan, gecesini gündüzüne katıp bir şeyler üreten insanlarla geleceğe taşınabilir.Yoksa vatan sadece tembellerin vatanı olursa vatan olmaktan çıkar.Bir vatan insansız düşünülemez.O yüzden vatanın gelişmesi içinde içinde yaşayan insanların vatanın gelişmesi için çalışmalıdır

GELECEK DERSE HAZIRLIK
1.Çevre kirliğinin sebepleri ile ilgili bir araştırma yapınız.
Çevre kirliğinin en önemlisi bilinçsiz insanların elinde bulundurdukları çöpleri çöp tenekeleri yerine etrafa atmaları.Bunun yanı sıra fabrika,otomobil,uçak,gemi gibi çeşitli araçlardan çıkan yakıtlar sonucu hava kirliliği,gürültü kirliliğini örnek olarak gösterebiliriz.
2.Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırınız.Bu kuruluşların adlarını ,hangi amaçla kurulduklarını ve hangi çalışmaları gerçekleştirdiklerini öğreniniz.
Dünya genelinde Greenpeace yer alıyor.Doğayı korumak ve yapılanları protesto etmek amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.Bilimsel verilere dayanan kampanyaları ile toplumsal farkındalık yaratmaktadır.
Türkiye’nin çevreyi korumak için kurulan en önemli sivil toplum kuruluşu ise TEMA’dır.Türkiye çöl olmasın sloganı ile yola çıkmış olup binlerce hektar alana ağaç dikmiştir.Ağaçların yeşilin ve çevrenin korunması için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı 5.Tema Doğa ve Evren Küçük Yunus Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

1.Çevre kirliğinin sebepleri ile ilgili bir araştırma yapınız.
Çevre kirliğinin en önemlisi bilinçsiz insanların elinde bulundurdukları çöpleri çöp tenekeleri yerine etrafa atmaları.Bunun yanı sıra fabrika,otomobil,uçak,gemi gibi çeşitli araçlardan çıkan yakıtlar sonucu hava kirliliği,gürültü kirliliğini örnek olarak gösterebiliriz.
2.Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırınız.Bu kuruluşların adlarını ,hangi amaçla kurulduklarını ve hangi çalışmaları gerçekleştirdiklerini öğreniniz.
Dünya genelinde Greenpeace yer alıyor.Doğayı korumak ve yapılanları protesto etmek amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşudur.Bilimsel verilere dayanan kampanyaları ile toplumsal farkındalık yaratmaktadır.
Türkiye’nin çevreyi korumak için kurulan en önemli sivil toplum kuruluşu ise TEMA’dır.Türkiye çöl olmasın sloganı ile yola çıkmış olup binlerce hektar alana ağaç dikmiştir.Ağaçların yeşilin ve çevrenin korunması için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.
7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

1.ETKİNLİK
Metinden aşağıdaki sözcüklerin kullanıldığı cümleleri bulunuz.Önce cümlelerin bağlamından hareketle bu sözcüklerin anlamını tahmin ediniz.Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulup yazınız.Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
2.ETKİNLİK
Metinde geçen aşağıdaki deyimleri,anlamlarının başına yazınız.Boşta kalan deyimlerin anlamını metinden hareketle tahmin ediniz.Tahmininizi sözlük anlamıyla karşılaştırınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

3.ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.
1.Yunus ailesi yaşantısını nasıl sürdürüyormuş?
Gruplar halinde dolaşıp avlanarak ya da gelip geçen gemilerin dümen suyuna takılıp onlarla yarışarak sürdürüyormuş.
2.Yunusların görünümleri nasılmış?
İki buçuk ile dört metre arasında boyları, füzeyi andıran iri vücutlarına oranla küçük kalan kafaları,bir kaz gagasına benzeyen çeneleri ve yürek şeklindeki gözleriyle sevimli bir görünümleri varmış.
3.Küçük Yunus’un özellikleri nelermiş?
Henüz memeden kesilmemiş oburun biriymiş.Çok da meraklıymış.
4.Küçük Yunus,başını varillere vurduktan sonra neler yaşamış?
Büyük bir panik içinde kuyruğunu kırıp suları yararak yukarı fırlatmış yeniden.Öylesine hızla sıçramış ki birden kendini suyun çok üstünde uçar bulmuş.Aynı anda ciğerleri temiz hava ile şişmiş gözlerindeki karanlık kalkıvermiş.
5.Küçük Yunus’u sahilde gören çocuk ne yapmış?
Onun yanı başında dizlerinin üzerine çökmüş,”Ne olur ölme güzel Yunus! …” diye haykırmış.
6.Metne göre denizin katilleri nelermiş?
Denizlere karışan lağamlar,zehirli fabrika atıkları,aldırmadan dökülen çöpler ve bırakılan kimyevi madde yüklü variller.
4.ETKİNLİK
a.Aşağıya “Küçük Yunus” metninin hikaye unsurlarını yazınız.
Olay : Denizde ailesiyle yaşayan bir yavru yunusun denize atılan kimyasal atık dolu variller yüzünden zehirlenerek ölmesi.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Küçük Yunus ve ailesi,sahildeki çocuk ile bir erkek bir de kız.
Zaman: Zaman belli değildir.
b.Metnin konusunu,ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıya yazınız.
Metnin konusu:Denizde ailesiyle yaşayan bir yavru yunusun denizlerdeki kimyasal atık dolu variller yüzünden zehirlenerek ölmesi.
Metnin ana fikri:İnsan doğaya ve canlılara zarar vermektedir.
Menin Yardımcı fikirleri: Yunusların özellikleri, yavru yunusun varillerden zehirlenmesi,yavru yunusun ölerek sahile vurması.
5.ETKİNLİK
Metinde geçen benzetme cümlelerini örnekteki gibi yazınız.
-Buz gibi sulara dalarken”Alacağın olsun.Bende senin rahatını bozayım da gör.” diye geçirdi aklından.
-Saki uçsuz bucaksız denizin içinde eriyip gidiyordu vücudu yavaş yavaş..

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

6.ETKİNLİK
a.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fillere,verilen eklerden uygun birini getirerek cümleleri tamamlayınız.
b.Ekleri getirdikten sonra cümlelerdeki fillerin zaman ve anlamında nasıl bir değişiklik olur?Aşağıya yazınız.
c.Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik zamanlı fiillerin altını çiziniz.Bu fiillerin zamanını noktalı yerlere yazınız.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

a.Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış sözcüklerin altını çiziniz.
b.Altını çizdiğiniz sözcüklerden hangilerinin birleşik zamanlı filler olduğunu söyleyiniz.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

a.Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.
b.Yukarıdaki bilgilerden en fazla ilginizi çekenler hangileri oldu?Bu bilgilerden hareketle geri dönüşümün faydaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz
Plastiklerin doğada parçalanma süresinin en uzun madde olması ve bir bilgisayar ekranının imalatı için en az 240 kg fosil yakıt, 22 kg kimyasal madde ve 1,5 ton suya ihtiyaç duyulması ilgimi çekmiştir.

7.Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

a.”Küçük Yunus” metnindeki koyu yazılmış cümlede anlatılmak istenen nedir?
Doğa bizlerin evleridir.Ne yazık ki evimize iyi bakmıyoruz.Denizlere karışan lağımlar, zehirli fabrika atıkları, aldırmadan dökülen çöplerü düşününce insan olarak neye yol açtığımızı görüyoruz.Bu durumu vurgulamak için koyu yazılmıştır.
SONRAKİ METNE HAZIRLIK
Çevrenizde hayvan barınakları var mı? Bu barınakların kurulma amacı nedir?
Evet var.Sokakta yaşayan kimsesiz hayvanların barınma hastalık ve yemek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuşlardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu