Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 35-59 Cevapları

MEB Yayınları 8.Sınıf Matematik Ders Kitabı için 35-59 sayfalarının cevapları konumuzda paylaşılmıştır. Cevaplar özenle hazırlanmış olup eksiksiz olarak sunulmaktadır.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Sıra Sizde 1
0,75 · 1012; 75 · 10-15; 7,5 · 10-16; 7500 · 10-8 sayılarının bilimsel gösterimlerini bulunuz ve sıralamasını yapınız.
Sıra Sizde 2
Aşağıdaki ifadelerden bilimsel gösterim olanları karşısındaki kutucuklara işaretleyiniz.
Sıra Sizde 3
Aşağıdaki eşitliklerde 10’un kuvvetlerini kutucuklara yazınız.

 

Sıra Sizde 4
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) 70 kg kağıdın geri dönüşümüyle bir ağaç kurtarılmaktadır. Bir ağaç, üç insanın bir günde tükettiği oksijen miktarını üretmektedir. Buna göre 7000 ton kağıt ile kaç tane insanın bir günde tükettiği oksijen miktarı karşılanabilir?
Sonucu bilimsel gösterimle yazınız. (1 ton = 1000 kg)
b) Rüzgâr enerjisinin kaynağı Güneş’tir. Güneş’in yeryüzünü ve atmosferi ısıtarak ortaya çıkardığı rüzgâr, bir hava akımı oluşturmaktadır. Bu sayede yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgâr, cazip bir kaynak hâline gelmektedir. Ortalama kapasiteye sahip olan 1000 adet rüzgâr tribünü yılda yaklaşık 100 000 kilowat/saat enerji üretmektedir. Cengiz Bey, arazisine devletten alacağı destekle 40 adet rüzgâr tribünü kurmak istemektedir. Yukarıda verilen bilgilere göre Cengiz Bey’in arazisinde bir yılda üreteceği elektrik enerjisinin watt cinsinden bilimsel ifadesini yazınız. (1 kilowat = 1000 watt)
c) Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı yaklaşık 150 000 000 km ise bu mesafenin bilimsel gösterimini yazınız
ç) Hidrojenin yoğunluğu 0,00009 gr/ cm 3 tür. 100 m3 hidrojenin yoğunluğunun kaç gr/cm3 olduğunun bilimsel gösterimini
yazınız. (1 m3 = 106 cm3)
d) Antalya – Muğla arası mesafe 390 km’dir. Bu mesafenin dm cinsinden bilimsel gösterimini yazınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

1.Ünite Değerlendirme
1.Aşağıda verilen sayılardan hangileri aralarında
asaldır?
2.420 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?
8. Aşağıdaki sayılardan hangisi farklıdır?

3.Kenar uzunlukları 30 m ve 40 m olan dikdörtgen biçimindeki
bir bahçenin etrafına ve içine eşit aralıklarla gül fidanı dikilecektir. Köşelere de birer gül fidanı gelecek şekilde en az
kaç gül fidanı gerekmektedir?
4.işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
6.Bir çiçekçi, dükkanındaki papatyaları dörderli ve altışarlı
demetler yaptığında her seferinde 2 papatya artıyor. Dükkandaki papatyaların sayısının 80’den fazla olduğu bilindiğine göre tüm papatyaların sayısı en az aşağıdakilerden hangisidir?
9.işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
11.6 · 10 üzeri 1 2 · 10 üzeri -1 4 · 10 üzeri -2 7 · 10 üzeri -2 şeklinde çözümlenmiş sayı aşağıdakilerden hangisidir?

12.İşleminin sonucu kaçtır?

14. x · 10 üzeri -7 = 1,23 · 10 üzeri 4 – – ifadesine göre x aşağıdakilerden hangisidir?
15.işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuyla aynıdır?.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

1.Ünite Değerlendirme
22.Altuğ’un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının
en küçüğü 5, en büyüğü 11’dir. Buna göre Altuğ’un aklından tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

16.ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
17.işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
21.Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya dörder dörder inildiğinde her seferinde 1 basamak artıyor. Buna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır?

23.12 ve 18 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren
üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
24.x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere A = 2x · 5y dir.
Buna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
25. 3a iki basamaklı bir sayıdır.
3a ve 6 sayıları aralarında asal sayılar olduğuna
göre a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

1.Ünite Değerlendirme
32. Aşağıda numaralandırılmış ifadelerin eşitlerini
yanlarında harflerle verilmiş sayılarla eşleştiriniz.
33. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına
“D” ve yanlış olanların başına “Y“ yazınız.

30.Emir Bey, atölyesinde ürettiği kalemlerden sekizde
birini her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtmak
için ayırmaktadır. Atölyede her yıl 62,24 · 104 tane
kalem üretilmektedir. Bu durumda 3 yılda öğrencilere
dağıtacağı kalem sayısının bilimsel gösterimini
aşağıdaki boşluğa yazınız.
31.46,58 ondalık ifadesi için aşağıdaki verilen basamak
değerlerinin eşitlerini 10’un kuvvetlerini
kullanarak yanlarındaki boşluklara yazınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

Sıra Sizde 1
Aşağıda kareli zemin üzerinde bulunan mavi karelerin alanlarının kaç birim kare olduğunu bulunuz..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Sıra Sizde 1
160 sayısının birbirinden farklı x y biçimindeki ifadelerinde x’in ve y’nin alabileceği değerleri yanına yazınız.
Hangisinin kullanılmasının daha doğru olacağını belirleyiniz.
Sıra Sizde 2
Aşağıdaki kareköklü ifadeleri örnekten yaralanarak a b şeklinde yazınız..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı (2020-2021)

Sıra Sizde 1
Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri verilen örneklere uygun olarak doldurunuz..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Sıra Sizde 2
Aşağıda verilen sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerlerini tahmin ederek yerleştiriniz.
Sıra Sizde 3
Aşağıda alanları verilen karelerin bir kenar uzunluğunun hangi tam sayıya en yakın olduğunu bulunuz.
Sıra Sizde 4
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Halis’in çantasında bulunan cevizlerin sayısı 26 ile 48 sayıları arasında bir tam sayıdır. Buna göre Halis’in
çantasında kaç adet ceviz vardır?
b) Alanı 140 m2 olan kare şeklindeki bahçenin etrafına tel örgü çekilecektir. Bahçenin bir kenar uzunluğunun en
yakın tam sayı değeri tel uzunluğu için kullanılacağına göre toplam kaç m tele ihtiyaç vardır?
c) Kürşat, arkadaşı Olcay ile sayı tahmin oyunu oynamaktadır. Kürşat, tuttuğu sayının karekökünün değerinin 8 ile 9 arasında bir sayı olduğunu ve tuttuğu sayının 11’in katı olduğunu söylüyor. Buna göre Olcay, sonucu kaç bulursa tahmini 9’a daha yakın bir sayı olur?
ç) Karekökünün değeri 6 ve 7 arasında olan kaç farklı doğal sayı vardır?
d) Eda, Ege ve öğretmeni düz bir çizgi üzerinde ve öğretmen, Eda ve Ege’nin arasında kalacak şekilde durmaktadır. Eda’nın öğretmene uzaklığı 60 metre, Ege’nin öğretmene olan uzaklığı ise 23 metredir. Buna göre Eda ile Ege’nin arasındaki mesafe, metre olarak en fazla hangi tam sayıya daha yakındır?.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Sıra Sizde 1
160 sayısının birbirinden farklı x y biçimindeki ifadelerinde x’in ve y’nin alabileceği değerleri yanına yazınız. Hangisinin kullanılmasının daha doğru olacağını belirleyiniz.
Sıra Sizde 2
Aşağıdaki kareköklü ifadeleri örnekten yaralanarak a b şeklinde yazınız..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Sıra Sizde 3
Aşağıdaki ifadelerde karekök dışındaki sayıları örneklerdeki gibi karekök içine alınız.
Sıra Sizde 4
Aşağıdaki örnekleri inceleyerek boş bırakılan yerlere uygun sembolleri yazınız.
Sıra Sizde 5
a ve b doğal sayı olmak üzere; 128 = a b ise b – a değeri en az kaç olur?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Sıra Sizde 3
Aşağıdaki işlemleri yapınız.
Sıra Sizde 4
a) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli çocuklara tekerlekli sandalye
almak için yardım amaçlı bir resim sergisi düzenlenmek isteniyor. Bu sergi için görsel sanatlar öğretmenleri, eni 12 dm ve boyu 27 dm olan bez ile dikdörtgen şeklindeki tuvaller hazırlayacaklardır. 50 tane tuval için en az kaç dm2 tablo bezine ihtiyaç olduğunu bulunuz.
b) Sevinç Öğretmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı gösteride kullanmak üzere aldığı 180 metre kumaşı sınıfındaki 6 öğrenciye paylaştırmak istemektedir. Bu paylaşım sonucunda her bir öğrenciye düşen kumaşın kaç santimetre olduğunu bulunuz.
c) Yandaki şekilde görülen dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu 15 cm’dir. Üçgenin alanı 60 cm2 olduğuna göre üçgenin diğer dik kenar uzunluğu kaç cm’dir?
ç) Kenar uzunlukları 5 3 m ve 7 3 m olan dikdörtgen şeklindeki bir dükkânın zemini, kenar uzunlukları 5 m ve 5/4
m olan dikdörtgen şeklindeki parkelerle kaplanacaktır. Bu iş için kaç adet parke gerekmektedir?
d) Yandaki kareli kağıda çizilen şekilde ; MN; = 8 br’dir. Buna göre boyalı şeklin çevresi kaç br’dir?
e) 6 5 · a = 3 5 · a eşitliğini sağlayan a’nın pozitif tam sayı değeri için; a = b 5 olduğuna göre b kaçtır?

f) 35/6 sayısı 7/12 sayısının kaç katıdır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Sıra Sizde 1
Aşağıdaki kareköklü ifadelerde çarpma işlemlerini örneğe uygun olarak yapınız.
Sıra Sizde 2
Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

 

Sıra Sizde 1
Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz..

Sıra Sizde 3
Aşağıdaki işlemleri yapınız.

Sıra Sizde 4
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli çocuklara tekerlekli sandalye almak için yardım amaçlı bir resim sergisi düzenlenmek isteniyor. Bu sergi için görsel sanatlar öğretmenleri, eni 12 dm ve boyu 27 dm olan bez ile dikdörtgen şeklindeki tuvaller hazırlayacaklardır. 50 tane tuval için en az kaç dm2 tablo bezine ihtiyaç olduğunu bulunuz.
b) Sevinç Öğretmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırladığı gösteride kullanmak üzere aldığı 180 metre kumaşı sınıfındaki 6 öğrenciye paylaştırmak istemektedir. Bu paylaşım sonucunda her bir öğrenciye düşen kumaşın kaç santimetre olduğunu bulunuz.
c) Yandaki şekilde görülen dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu √15 cm’dir. Üçgenin alanı √60 cm 2 olduğuna göre üçgenin diğer dik kenar uzunluğu kaç cm’dir?
ç) Kenar uzunlukları 5 3 m ve 7 3 m olan dikdörtgen şeklindeki bir dükkânın zemini, kenar uzunlukları 5 m ve 4 m olan dikdörtgen şeklindeki parkelerle kaplanacaktır. Bu iş için kaç adet parke gerekmektedir?
d) Yandaki kareli kağıda çizilen şekilde ; MN; = 8 br’dir. Buna göre boyalı şeklin çevresi kaç br’dir?
e) 6 √5 · a = 3 √5 · a eşitliğini sağlayan a’nın pozitif tam sayı değeri için; a = b √5 olduğuna göre b kaçtır?
f) √35/6 sayısı √7/12 sayısının kaç katıdır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Sıra Sizde 1
Aşağıda verilen işlemlerin sonuçları doğru ise ’’D’’ yanlış ise ’’Y’’ harflerini karşılarındaki kutucuğa yazınız.

Sıra Sizde 3
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Yanda verilen şeklin çevresinin kaç metre olduğunu bulunuz.
b) Yandaki ABCD dikdörtgeni, kısa kenarının uzunluğu 48 santimetre olan yedi tane eş dikdörtgenin birleşmesiyle oluşmuştur.
Buna göre ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz.
c) Yandaki şekilde verilenlere göre boyalı olan 24 br 2lik alana sahip kare kesilip atıldığında kalan şeklin çevresinin kaç birim
olduğunu bulunuz.
ç) Süleyman’ın evi ile okulu arasındaki mesafe √75 km’dir. Mesafenin √27 km’lik kısmını araba ile gitmiştir. Kalan yolu yürüyerek giden Süleyman’ın yürüyerek gittiği mesafenin kaç km olduğunu bulunuz.
d) Taner Öğretmen aklından tuttuğu a sayısına 5 √24 eklediğinde sonucu √726 buluyor. Taner öğretmenin
aklından tuttuğu sayıyı bulunuz.
e) Bir terzi elindeki 300 metre kumaşın 192 metresini satmıştır. Buna göre terzinin elinde kaç metre kumaş kaldığını bulunuz.
f) √13 +√ a = √52 ise a’nın kaç olduğunu bulunuz..

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Sıra Sizde 1
Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Sıra Sizde 2
Aşağıda verilen işlemlerin sonuçları doğru ise “D” yanlış ise “Y” harflerini karşılarındaki kutucuğa yazınız.
Sıra Sizde 2
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Sıra Sizde 1
2 √13 · a = …….. çarpma işleminin sonucunu doğal sayı yapabilecek a’nın değerlerinden bazıları aşağıda verilmiştir.
Bu ifadeyi doğal sayı yapan “a” değerlerini işaretleyiniz.
Sıra Sizde 2
Aşağıda tabloda verilen soldaki kareköklü ifadelerden, sağdaki kareköklü ifadelerle çarpıldığında sonucu bir doğal
sayı olanların eşleştirmelerini yapınız.
Sıra Sizde 3
Aşağıdaki ifadelerin paydalarını örneğe uygun olarak doğal sayı yapınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Sıra Sizde 1
Aşağıdaki ondalık gösterimlerin kareköklerini örnekteki gibi bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Sıra Sizde 2
Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını örnekteki gibi bulunuz.
Sıra Sizde 3
a) Yanda verilen KLMN karesinin alanı 4,41 cm2 ve MPRS karesinin alanı 1,69 cm2 ve L, M, P doğrusal olduğuna göre LP uzunluğu kaç cm’dir?
b) Yanda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanı kaç cm2dir?
c) Melike ve Sümeyye, oynadıkları oyunun kuralına göre üzerinde sayı veya işlemler olan birer kart çekecekler
ve çektikleri karttaki işlemleri yaptıktan sonra sonuç olarak büyük sayıdan küçük sayıyı çıkararak bir şifre elde
edeceklerdir. Melike 2,56 ve Sümeyye 1,21 + 0,16 kartını çektiğine göre hangi şifreye ulaştıklarını bulunuz.
ç) 1,74 – 1,19 – 1,21 ifadesinin değerini bulunuz.
d) 7, 1 ifadesinin değerini bulunuz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu