Kitap Cevapları

5.Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 221-250 Cevapları

5.Sınıf Matematik MEB Yayınları yapmış olduğu Ders kitabı güncel olarak paylaşılmıştır. Sayfa 221-250 olarak cevaplarına yer verilmiştir. Diğer sayfaları da sitemiz üzerinden bakabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları

1.Aşağıda verilen şekillerden çokgen olanların başına tik işareti, olmayanların başına “X” işareti koyunuz.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları

2.8 köşesi olan bir çokgen çizerek isimlendiriniz. Bu çokgenin temel elamanlarını belirleyiniz
3.Aşağıdaki çokgenlerin köşe, kenar ve iç açı sayılarını boşluklara yazınız.
4.Şekildeki ABCDEF çokgeni için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.
5.Aşağıda verilen ifadelerde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 227 Cevapları

6.Yandaki çokgende [RT] köşegenini çizerek oluşan çokgenleri belirleyiniz.
7.Çevrenizden üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen modellerine örnekler veriniz.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları

1.Aşağıdaki üçgen kare ve dikdörtgenin köşelerini ve köşelerindeki harfleri kullanarak kenarlarını isimlendiriniz.
2.Aşağıdaki kare ve diktörtgenin kenar uzunluklarını cetvelle ölçünüz ve üzerine yazınız. Şekillerin köşegenlerini çiziniz.
3.Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşitlerini altlarına yazınız.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları

1.Aşağıdaki üçgenlerin açılarına göre çeşitlerini açıölçer yardımıyla belirleyerek altlarına yazınız.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları

2.Aşağıdaki üçgenlerin kenar uzunluklarına göre çeşitlerini cetvel yardımıyla belirleyerek altlarına yazınız.
3.Cetvel gönye veya açıölçer kullanarak dar açılı bir üçgen ve çeşitkenar bir üçgen çiziniz.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları

5.Aşağıdaki kareli kağıda kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuk çiziniz. Çizdiğiniz şekiller üzerinde köşegenlerini ve eşit olan açıları gösteriniz.
6.Yandaki kareli kağıtta bazı kenarları verilen yamuğu tamamlayınız.
7.Yandaki noktalı kağıtta bir köşegeni çizilen paralelkenarı tamamlayınız.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları

Sıra Sizde
1.Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları

2.Aşağıdaki dörtgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz.
3.Aşağıdaki kareli kağıttaki dörtgenlerin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları

5. İki iç açısının ölçüsü 72 olan dörtgenin diğer iki iç açısının ölçüleri toplamını bulunuz.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları

Ünite Değerlendirme
1.Kareli zemin üzerinde verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
2.Kareli bir zemin üzerinde C noktası B noktasının 3 birim sağında, 1 irim yukarısındadır.B noktası da A noktasının 2 birim solunda, 3 birim aşağısındadır.
Buna göre A noktasının C noktasına göre konumu aşağıdakilerden hangisidir?


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları

5.Şekildeki çokgenin herhangi bir köşegeninin çizilmesiyle aşağıdaki çokgenlerden hangisi elde edilemez?
6.Şekle göre aşağıda verilen hangi üç noktanın birleşmesiyle bir dik üçgen oluşur?
7.İzometrik kağıtta verilen üçgenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu