Kitap Cevapları

6.Sınıf Meb 1 Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 10-35 Cevapları

Matematik dersi için hazırlanan 6.sınıf MEB yayınlarının yapmış olduğu ders kitabının 10-35 arasındaki cevaplarına ulaşabilirsiniz. Diğer sayfaları sitemizden bakabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

Sıra Sizde 1
7 · 7 · 7 · 7 tekrarlı çarpımına göre aşağıda istenen bilgileri yazınız.
Üslü ifade olarak gösterimi:
Okunuşu:
Taban:
Kuvvet:.
Sıra Sizde 2
4 üzeri 7 üslü ifadesinin değerini hesaplayınız.
Sıra Sizde 3
Damla, üç gün boyunca her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının 5 katı sayfa kadar kitap okuyor. Damla ilk gün 5 sayfa kitap okuduğuna göre Damla’nın 3. günde okuduğu sayfa sayısını üslü ifade olarak gösteriniz ve bu üslü ifadenin değerini hesaplayınız.
Sıra Sizde 4
Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt eş parçalar olacak şekilde dörde sonra üst üste konularak tekrar dörde kesiliyor. Kâğıtlar benzer şekilde 3. kez kesildiğinde elde edilen parça sayısını üslü ifade olarak gösteriniz ve bu üslü ifadenin değerini hesaplayınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Sıra Sizde 5
10 üzeri 6 ifadesinin kaç basamaklı olduğunu bulunuz.
Sıra Sizde 6
100 000 000 sayısını üslü ifade olarak yazınız.
Bir doğal sayı farklı doğal sayıların üslü ifadesi olarak yazılabilir mi?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
doğru ifadeleri yazınız.
2.5 katlı bir apartmanın her katında 5 daire
vardır. Buna göre apartmanın daire sayısını
gösteren üslü ifadeyi yazınız.
3.Aşağıdaki üslü ifadelerle karşılarındaki değerleri
eşleştiriniz.
4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.
5.Yukarıdaki öğrencilerin yaptığı işlemlerden
hangisinin sonucu doğrudur?
6. 3 · 3 · 3 · 3 · 3 ifadesi aşağıdakilerden
hangisi ile çarpılırsa çarpım 3 üzeri 6 olur?
7.Aşağıdaki üslü ifadelerden hangisinin sonucu
16 sayısına eşit değildir?
8.10 üzeri üçgen sayısı 9 basamaklı bir sayı olduğuna göre üçgen kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Sıra Sizde 1
120-4 üzeri 2 .5 işleminin sonucunu bulunuz.
Sıra Sizde 2
45/3.2 üzeri 4 işleminin sonucunu bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Sıra Sizde 3
(3 + 7) · 4 – 9 ÷ 3 üzeri 2 işleminin sonucunu bulunuz.
Sıra Sizde 4
48 ÷ (12 – 4) + 7 · 2 işleminin sonucunu
bulunuz.
Sıra Sizde 5
(160 – 40) ÷ 2 üzeri 2 · 2 + 10 işleminin sonucunu
bulunuz..
Sıra Sizde 6
24 · 3 – 16 ÷ 4 + 45 işleminin sonucu
10 üzeri 2 den kaç fazladır?


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
uygun ifadeleri yazınız.
2.Aşağıdaki noktalı yerlere “<”, “>” ve “=”
sembollerinden uygun olanı yazınız.
3.Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulunuz.
4.Aşağıdaki işlemleri doğru sonuçları ile eşleştiriniz.
5.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
6.İşlem önceliği kurallarını uygulayan hesap makinesinde sırayla 14, -, 10, +, 8, ÷, 2
tuşlarına basılırsa ekranda hangi sayı görünür?
7.25 + 5 üzeri 2 · 3 + 10 üzeri 2 – (15 + 12 · 4) işlemininsonucu kaçtır?
8. 81 27 9 = 84 Yukarıdaki işlemde “ ” ve “ ” yerine gelecek işlem sembolleri sırasıyla hangi seçenekte
doğru verilmiştir?


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Hazır Mıyız
4 kutuda sekizer, 4 kutuda da onar loku bulunmaktadır. Tüm lokumların sayısını farklı yollarla nasıl bulacağınızı düşününüz ve açıklayınız.
Sıra Sizde 1
Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin alanını
çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma
özelliğini kullanarak bulunuz.
Sıra Sizde 2
Aşağıdaki işlemleri çarpma işleminin toplama
işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak
yapınız.
(21 + 8) · 13 =
11 · (17 + 5) =

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Sıra Sizde 3
30 · 59 işleminin sonucunu dağılma özelliğini
kullanarak bulunuz.
Sıra Sizde 4
39 · 103 işleminin sonucunu dağılma özelliğini
kullanarak bulunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Sıra Sizde 5
Zeynep Hanım, satmak için her bir kolide 5 kavanoz çilek reçeli ve 4 kavanoz kayısı reçeli olan 10 koli hazırlamıştır. Zeynep Hanım’ın
toplam kavonoz sayısını ortak çarpan
parantezine alma özelliği ile ifade ediniz.
Sıra Sizde 6
Bir sınavda her doğru cevap için 4 puan verilirken
her yanlış cevap için 2 puan siliniyor. 30 soruluk bir sınavda bütün soruları cevaplayan ve 15 doğru cevabı olan Nihal’in kaç puan alacağını ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak hesaplayınız.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Yukarıdaki kırmızı renkli karelerin ve toplam
karelerin sayısını çarpma işleminin dağılma
özelliğini kullanarak bulunuz.
2.36 · (13 + 25) = 36. O + 36 · 25
işleminde O yerine yazılması gereken sayıyı
bulunuz.
3.Bir düğün salonundaki 65 masanın her biri
10 papatya ve 5 gül ile süslenecektir. Bunun
için kullanılacak papatya ve güllerin
toplam sayısını ortak çarpan parantezine
alma özelliğini kullanarak bulunuz.
4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.
5.Eda, öğretmeninin sorduğu 68 · 99 işlemini kısa yoldan yukarıdaki gibi yapmıştır.Buna göre Eda ilk hatayı kaçıncı adımda yapmıştır?
6.8 · 32 işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
7.O.25 – 32 · 25 = 43 · 25
Yukarıda verilen eşitliğe göre O yerine gelecek
sayı aşağıdakilerden hangisidir.
8.Yukarıdaki birimkarelerin toplamının işlem
olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

Sıra Sizde 1
250 yataklı bir hastanede 3 yataklı 40 oda, 4 yataklı 22 oda vardır. Diğer odalar 2 yataklı olduğuna göre bu hastanede toplam kaç oda vardır?
Sıra Sizde 2
İki kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 62 olduğuna göre 2 yıl önceki yaşları toplamı
kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

Sıra Sizde 3
Millî Kütüphanedeki yaklaşık 224 000 kitap dışı materyali (plaklar, afişler, tablolar, haritalar, pullar vb.) arşivlemek isteyen bir görevlinin her gün 1000 eseri arşivlediği düşünüldüğünde tüm kitap dışı materyalleri kaç ay, kaç günde arşivleyebileceğini bulunuz.
Sıra Sizde 4
Ekim ayında Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında gösterime girecek tiyatroda kazanılan para hayvanların beslenme ve barınma ihtiyaçları için kullanılacaktır. Gösterilecek tiyatroyu konu alan bir problem kurunuz ve kurduğunuz problemi çözünüz.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Sıra Sizde 5
Ceren’in kumbarasında 1 lira, 50 kuruş ve 25 kuruştan oluşan toplam 240 lira vardır. 300 tane 25 kuruş, 50 tane 50 kuruş bulunan bu kumbarada kaç tane 1 lira vardır?
Sıra Sizde 6
Bir sınıftaki öğrenciler boy sırasına dizildiğinde Gül baştan 15. sırada, sondan 17. sıradadır.
Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?
Sıra Sizde 7
Bir okuldaki kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının 2 katından 40 eksiktir. Okulda toplam 320 öğrenci olduğuna göre kız öğrenci sayısı kaçtır?
Sıra Sizde 8
Bir basketbol maçında üç ve iki sayılık atış
yapabilen Semih’in 29 sayı alabilmesi için
en az kaç atış yapması gerektiğini bulunuz.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Yukarıdaki hedef tahtasında sarı bölgeyi vuranlara 10 puan, mavi bölgeyi vuranlara
5 puan verilmektedir. Pembe bölgeyi vuranlardan ise 3 puan silinmektedir. Atiye ve Merve
altışar atış yapmıştır. Atiye 2 defa sarı, 1 defa
mavi ve 3 defa pembe bölgeyi vurmuştur. Merve
de 3 defa sarı, 2 defa mavi ve 1 defa pembe bölgeyi vurmuştur.
Buna göre, Atiye ve Merve’nin puanlarını
bulunuz.
2.5 kg, 4 kg, 6 lira, 8 lira ve 60 lira verilerini
kullanarak problem oluşturunuz.
3.Okul çıkışında lokantaya giden Salih ve 4 arkadaşı yemek yedikten sonra ödenecek hesabı eşit olarak paylaşacakları sırada Salih cüzdanını unuttuğunu fark etmiştir. Salih’in arkadaşları kişi başı 4 lira fazla vererek hesabı ödediklerine göre toplam kaç lira hesap ödenmiştir?
4.Sinan, kardeşi Halil doğduğunda 10 yaşındadır.
15 yıl sonra bu iki kardeşin yaşları farkı kaç olur?
5.Hülya yukarıda fiyatları verilen ürünlerin her birinden ikişer tane almıştır. Buna göre Hülya’nın ödeyeceği toplam miktarı veren işlem aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
6.Bir kümesteki tavşan ve tavukların sayısı 30’dur. Tavukların toplam ayak sayısı 26 olduğuna göre bu kümesteki tavşanların sayısı kaçtır?
7.Ahmet, 8 litrelik ve 6 litrelik kovaları kullanarak
bahçelerindeki süs havuzunu doldurmak istiyor. 8 litrelik kovayı 5 kez, 6 litrelik kovayı 7 kez kullandığında havuzun yarısı dolduğuna göre havuzun tamamı kaç litre su alır?
8.Her ay maaşının sekizde birini biriktiren Can’ın bir yılın sonunda 1200 lira parası biriktiğine göre Can’ın maaşı kaç liradır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Hazır mıyız?
Alanı 20 birimkare olan dikdörtgenin kenarlarının kaç birim olabileceğini düşününüz ve açıklayınız.
Sıra Sizde 1
150 sayısının doğal sayı çarpanlarını bulunuz.
Sıra Sizde 2
40 sayısının çift olan doğal sayı çarpanlarının
toplamı kaçtır?


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Sıra Sizde 3
48 sayısının doğal sayı çarpanlarından kaç
tanesi rakamdır?
Sıra Sizde 4
30 sayısının doğal sayı çarpanlarının toplamını
bulunuz.
Sıra Sizde 6
• 18’in katıdır.
• İki basamaklıdır.
• Rakamlarının çarpımı 0’dır.
Yukarıda özellikleri verilen sayıyı bulunuz..

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
uygun ifadeleri yazınız.
2.Kaan, biriktirdiği parası ile 48 tane roman almıştır. Kaan, bu romanları arkadaşlarına eşit sayıda hediye etmek istiyor. Kaan’ın romanları kaç farklı şekilde paylaştırabileceğini bulunuz.
3.Birbirinin çarpanı veya katı olan aşağıdaki
sayıları eşleştiriniz.
4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa
“D”, yanlış ise “Y” yazınız
5.Yukarıdaki görselde ördeğin uzunluğu verilmiştir.Bu uzunluğu veren sayının çarpanlarından kaç tanesi tek sayıdır?
6.110 sayısının bölenlerinden kaç tanesi
rakamdır?
7.7’nin 50’den küçük katları aşağıdakilerden
hangisidir?
8.96 sayısının çarpanları gökkuşağı şeklinde
gösterilmiştir. Boşluklara gelecek sayıların
toplamı kaçtır?


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Sıra Sizde 1
Dört basamaklı 347O sayısının birler basamağı
3’ten büyük bir rakamdır. Bu sayı 2 ile
tam bölünebildiğine göre O kaç farklı değer
alır?
Sıra Sizde 2
Ceren, aklından tuttuğu sayıyı bulmaları için arkadaşlarına ipucu veriyor.
• 3’e tam bölünür.
• Birler basamağında 5 rakamı vardır.
• Sayı üç basamaktan oluşur.
• Onlar basamağında 6 rakamı vardır.
Ceren’in aklından tuttuğu sayı kaç olabilir?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

Sıra Sizde 3
Dört basamaklı 2O64 doğal sayısı 6 ile kalansız
bölünebiliyor. Buna göre O yerine yazılabilecek
rakamları bulunuz.
Sıra Sizde 4
3078 sayısının hangi iki rakamının yerleri
değiştirilirse elde edilen yeni sayı 6 ile tam
bölünmez?
Sıra Sizde 5
Dört basamaklı 586O sayısı 4 ile tam bölünebiliyor.
Buna göre O yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.
Sıra Sizde 6
690O sayısı 5 ile kalansız bölünebilen rakamları
farklı bir doğal sayı ise O yerine kaç farklı rakam yazılabilir?.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

Sıra Sizde 7
3526 sayısının 9 ile bölümünden kalanın kaç
olduğunu bulunuz.
Sıra Sizde 8
6O5- dört basamaklı sayısı 9 ile kalansız
bölünebilmektedir. O ve – ifadesinin alabileceği
değerler nelerdir?
Sıra Sizde 9
Dört basamaklı, 10’a tam bölünebilen rakamları
farklı en büyük sayıyı bulunuz.
Sıra Sizde 10
18 · 12 · 31 işleminin sonucunun 10 ile bölümünden kalan kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Konu Değerlendirme
1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
doğru ifadeleri yazınız.
2.Mustafa’nın bir miktar cevizi vardır. Cevizlerin
sayısının 50’den fazla ve 6 ile bölünebilen
iki basamaklı bir sayı olduğu biliniyor.
Buna göre Mustafa’nın cevizlerinin
sayısının hangi doğal sayılar olabileceğini
bulunuz.
3.Dört basamaklı 5o6- sayısı hem 3’e hem
de 9’a kalansız bölünebildiğine o göre ve –
yerine gelecek değerleri bulunuz.
4.Aşağıdaki ifadeler doğru ise başındaki kutucuğa
“D”, yanlış ise “Y” yazınız.
5.Dört basamaklı 34O1 sayısı 3 ile tam bölünüp
9 ile tam bölünemediğine göre O ile gösterilen sayının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
6.Yukarıda bazı sayılar ve bu sayıların çarpanları
verilmiştir. Tabloya göre hangi sayının çarpanı eksik verilmiştir?
7.56O2 dört basamaklı doğal sayısı 3 ile
tam bölünebildiğine göre O yerine kaç
farklı rakam yazılabilir?
8.Yukarıdaki tabloda verilen sayılardan 4
ile kalansız bölünemeyenlerin toplamı kaçtır?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu