Kitap Cevapları

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 2.Ünite Sayfa 40-62 Cevapları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler ek olarak ders çalışmak isteyeceğiniz Anadol Yayınlarının yapmış olduğu Ders Kitabının Sayfa 40-62 arasındaki sayfalarının cevapları resimli olarak paylaşım yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için takipte kalınız.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 40 Cevapları

Hazırlık Çalışması
Geçmiş dönemlerde insanlar, bir bölgeyi yerleşim yeri olarak tercih ederken nelere dikkat etimiş olabilirler? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Su kaynaklarına yakın olan yerleri tercih etmişlerdir.Çünkü insanların ve hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamak için.
İklim koşullarının uygun olduğu yerler seçilmiştir.
Tarım ve hayvancılık için verimli topraklar tercih edilmiştir.
Düşmanın ulaşmasının zor olduğu güvenli yerler tercih edilmiştir.
Görseli Yorumlayalım
5. sınıfta haritadaki renkleri yorumlayarak yeryüzü şekillerini açıklamayı öğrenmiştiniz. Aşağıda verilen haritadaki renkleri yorumlayarak Orta Asya’da Türklerin yaşadığı coğrafyanın özelliklerinin ve buradaki yaşam şekillerinin nasıl olabileceğini tahmin etmeye çalışınız. Düşüncelerinizi
arkadaşlarınızla paylaşınız.
Orta Asya’da yaşayan Türkler Altay ve Sayan Dağları ile bu dağların güney-batı bölgelerinde yaşamışlardır. Genellikle hayvancılık ile uğraşmışlardır çünkü bozkırlar ve geniş otlak alanlardan dolayı. Tarım ise daha sınırlı yapılmıştır.Türkler göçebe yaşam sürdürdüğü için atlar yaygın olarak kullanılmıştır.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 41 Cevapları

Hun Türklerine ait Oğuz Kağan Destanı’ndan aşağıda verilen bölümleri inceleyiniz. Buna göre Hunların coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özellikleriyle ilgili neler söylenebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla
paylaşınız.
Hunlar göçebe kültürü benimsemişlerdir.Göçebe kültürü olduğu için çadır ve bozkır kültürü gelişmiştir.Hayvancılık önemli geçim kaynağıdır.Siyasi olarak da ülkenin yönetiminde kağanlar vardı.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları

Kök Türk Devleti (Harita 2.4), Büyük Hun Devleti’nden sonra Orta Asya’da kurulan ikinci Türk devletidir.Kök Türk Devleti’ne ait Ergenekon Destanı’ndan alınan aşağıdaki bölümleri inceleyiniz. Buna göre Kök Türk Devleti’nin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özellikleriyle ilgili neler söylenebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Kök Türk Devleti göçebe yaşamı benimsemişlerdir. Buna bağlı olarak çadır ve bozkır kültürü gelişmiştir. Ekonomik geçim kaynağı olarak ise hayvancılık önemlidir.Kök Türklerin başında İl Han, hakan olarak bulunmaktadır.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları

Sonraki sayfada II. Kök Türk Devleti’ne ait Orhun Yazıtları’ndan
verilen bölümleri inceleyiniz. Buna göre II. Kök Türk Devleti’nin
coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özellikleriyle ilgili
neler söylenebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Hükümdarları Kutluk , Kapgan ve Bilge Kağandır. İlteriş unvanını almışlardır.Kültürel olarak Taş yazıtlar , kitabeler ve bugünkü Türk tarihini aydınlatan yazılı kaynaklar bu dönemde oluşturulmuştur. Ekonomik olarak çoğunlukla hayvancılık ile uğraşılırken ara sıra toplayıcılıkta vardır.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları

Sıra Sizde
Asya Hunları’nın, Kök Türkler’in ve Uygurların coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerini karşılaştırınız. Bu devletler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları defterinize yazınız.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları

Hazırlık Çalışması
Kabe, günümüzde Müslümanlar için neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Kabe çünkü Müslümanlar için kutsal bir yerdir. Kabe bizim kıblemiz ve Peygamber Efendimizin bizlere emanetidir.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 49 Cevapları

Düşünelim Tartışalım
İslamiyet’ten önce Arap Yarımadası’nın özellikleri nelerdir? Bu özellikleri İslamiyet’e uygunluk açısından değerlendiriniz. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
İslamiyet’ten önce Arap Yarımadasında halkın büyük çoğunluğu putlara tapardı.Siyasi birlik yoktu.Kölelik yaygındı. Ailelerde erkekler söz sahibiydi ve kadınların hakları yoktu.
Yukarıdaki bilgilere göre Arap Yarımadasının özellikleri İslamiyet’e hiç uygun değildir.Çünkü İslam dininde tek ilah vardır o da yerlerin ve göklerin sahibi Allah’tır. Yine İslamiyet’te kadın ve erkek eşittir.Kölelik kavramı da yoktur.
Düşünelim Tartışalım
İslamiyet’in yayılmaya başlaması Kureyş kabilesinin tepkisini neden çekmiştir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Çünkü Kureyş kabilesi Mekke şehrinin yönetiyordu.İslamiyet’in yayılmaya başlamasıyla birlikte Mekke de Müslümanların sayısı gittikçe artmaktaydı. Bu durumda da Kureyş kabilesinin elindeki imkanlar kısıtlanıyor ve menfaatleri zarar görüyordu. Bu yüzden dolayı İslamiyet’in yayılmasına karşı çıkmışlardır.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları

Düşünelim Tartışalım
Dört Halife Dönemi’nde İslamiyet neden hızla yayılmaya devam etmiştir? Bu yayılmanın hangi siyasi ve kültürel değişimleri beraberinde getirdiğini açıklayınız.
Çünkü bu dönemde fetihler devam etmiş ve ülke sınırları genişlemiştir.Fetih edilen yerlerdeki halkın Müslümanlığı seçmesi İslamiyet’in yayılma hızını artırmıştır.İslam devleti kültürel olarak da zenginleşmiştir.Farklı kültürlerde ve farklı dilleri konuşan milletler İslam kültürünü zenginleştirdiler.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 52 Cevapları

Sıra Sizde
Aşağıdaki tabloda İslamiyet’in beraberinde getirdiği değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önce dinî inanışları nasıldı? Bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Türkler İslamiyet’ten önce genel olarak Gök Tanrı inancına inanıyorlardı.Bununla birlikte değişik dine inanışlara sahip devletlerde vardır.Örneğin Uygurlar Maniheizm dinini benimsemişlerdir.
Aşağıdaki tabloyu inceleyerek Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin sebeplerini tartışınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türklerin dini inanışlarına ve yaşam tarzlarına benzediği için İslamiyet’i kabul etmişlerdir.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevapları

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda ne gibi değişimler meydana gelmiştir? Bu değişimlerin Türklerin yaşamları üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Yerleşik yaşama geçme artmıştır ve buna bağlı olarak tarım, hayvancılık, el sanatları ve ticaret ile uğraşmaya başlamışlardır.Kültürel olarak da Türk İslam kültürünü yansıtan eserler ortaya çıkmıştır.İlk medreseler, posta teşkilatı ve vakıfar kurulmuştur. Ülke yönetimi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları

Sıra Sizde
Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanda meydana gelen değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz.

6.Sınıf Anadol Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları

Hazırlık Çalışması
Anadolu’nun tarih boyunca uygarlıklar ve devletler tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin sebepleri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu