Kitap Cevapları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Gizem Yayınları 1.Ünite Sayfa 9-22 cevapları

10.Sınıf İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 9-22 cevapları, Gizem Yayınları İngilizce MEB Ders Kitabı 1. Ünite Soruları ve Çözümleri.

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabında çözemediğiniz soruları bu sayfadan kontrol ederek yanlışlarınızı bulabilir ve doğrularını öğrenebilirsiniz.

10.Sınıf GİZEM Yayınları İngilizce Ders Kitabı  Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 1.Ünite School Life  cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

Gizem Yayıncılık 10.Sınıf İngilizce  ders kitabı  cevaplarını sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Ders Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Ders Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

İngilizce 10.sınıf Ders Kitabı Gizem Yayınları 1.Ünite  School Life Sayfa 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

A. Look at the picture. Discuss the questions with your partner.

A. Resme bak. Soruları partnerinizle tartışın.

B. Work in groups of 4 and fill in the following lists.

B. 4’lü gruplar halinde çalışın ve aşağıdaki listeleri doldurun.

While Tou View

A. Read the questionnaire on the next page and then watch the video. Jane is asking Steve some questions. Tick (√) Jane’s questions. (Video 1.1)

A. Sonraki sayfada bulunan anketi okuyun ve ardından videoyu izleyin. Jane, Steve’e bazı sorular soruyor. Jane’in sorularını işaretleyin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı 

B. Read the statements below. Then watch the video again and circle T for true or F for false for each statement.

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından videoyu tekrar izleyin ve her ifade için doğru (T) veya yanlış (F)’yi daire içine alın.

After You View

A. Read the questionnaire above again and write your answers next to the questions.

A.Yukarıdaki anketi tekrar okuyun ve cevaplarınızı soruların yanına yazın. 

B. Work in groups of 4. Share your answers with the group members. Start as follows.

B. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Cevaplarınızı grup üyeleri ile paylaşın. Aşağıdaki gibi başlayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

B. Listen to David and Mrs. Williams again. Complete the following paragraph.

B. David ve Bayan Williams’ı tekrar dinleyin. Aşağıdaki paragrafı tamamlayın.

C. Listen again and check your answers.

C. Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

After You Listen

Discuss the questions with your partner.

Soruları partnerinizle tartışın.

A. Read the sentences from the conversation between David and Mrs. Williams. Choose the closest meaning.

A. David ve Bayan Williams arasındaki sohbetten cümleleri okuyun. En yakın anlamı seçin.

B. Listen to the conversation again and check your answers. (Audio 1.3)

B. Sohbeti tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı 

Before You Read

A. Read the questions below. Check the words in bold. Use a dictionary if you need to.

A. Aşağıdaki soruları okuyun. Kalın yazılmış kelimeleri kontrol eidn Gerekirse sözlük kullanın.

B. Read the words in bold again and complete the table with them.

B. Kelimeleri tekrar okuyun ve tabloyu onlarla tamamlayın.

C. Read the questions in activity A again and answer them.

C. A aktivitesinde bulunan soruları tekrar okuyun ve cevaplayın.

While You Read

A. Read the paragraph and choose the correct answer.

A. Paragrafı okuyun ve doğru cevabı seçin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

B. Read the paragraph again and complete the diagrams.

B. Paragrafı tekrar okuyun ve diyagramları tamamlayın.

C. Read the following text and choose the best title for it.

C. Aşağıdaki metni okuyun ve bunun için en iyi başlığı seçin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

D. Read the text again and complete the diagram as in the example.

D. Metni tekrar okuyun ve şemayı örnekteki gibi tamamlayın.

After You Read

A. Think about your daily routine and make notes below. Then work in groups of 4. Use your notes and present your daily routine to your group members.

A. Günlük rutininizi düşünün ve aşağıya not alın. Ardından 4’lü gruplar halinde çalışın. Notlarınızı kullanın ve günlük rutininizi grup üyelerinize sunun.

B. Read the optional subjects in the list. Which one(s) would you like to choose? Why?

B. Listedeki isteğe bağlı konuları okuyun. Hangilerini seçmek istersiniz? Neden?.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı 

A. Look at the picture. What do you think the teacher and his students are talking about?

A. Resme bak. Öğretmen ve öğrencilerinin ne hakkında konuştuğunu düşünüyorsunuz?

B. Read the conversation and check your answer. Then read again and fill in the gaps with the correct proverbs.

B. Sohbeti okuyun ve cevabınızı kontrol edin. Sonra tekrar okuyun ve boşlukları doğru atasözleri ile doldurun.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu