Kitap Cevapları

5.Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı 1.Ünite Sayfa 12-45 Cevapları

5.Sınıf’a giden öğrenciler için Matematik ders kitabının 1.Ünite 12-45 arasında cevapları konumuzda sunulmuştur. Detaylı anlatım sunan konumuzda diğer derslere ait cevapları bulabilirsiniz.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı

1) Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
a) 1984 — bin dokuz yüz seksen dört
b) 593 201 beş yüz doksan üç bin iki yüz bir
c) 70 423 yetmiş bin dört yüz yirmi üç
ç) 200 004 ikiyüz bin sıfır dört

2) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.
a) On altı bin yetmiş üç : 16 073
b) İki bin yetmiş beş : 2075
c) Altı yüz seksen üç bin on yedi : 683 017
3) Tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

1 000 001 sayısının okunuşunu yazınız.
Okunuşu : Bir milyon bir

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

Okunuşu “Seksen iki milyon yüz yirmi sekiz” olan sayıyı yazınız.

Cevap : 82 000 128’dir.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı

9 basamaklı bir sayının değeri en yüksek basamağı hangisidir?
Cevap : 9 basamaklı sayının en büyük basamağı yüz milyonlar basamağıdır.
5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı

Şifreyi Buluyorum
Aşağıda istenenleri basamak değerleri tablosunda bularak, karşılık gelen harfleri belirleyiniz.
• Bulduğunuz harfleri şifre bölümüne yerleştiriniz ve şifreyi bulunuz.
1. 49 753 sayısının binler bölüğündeki en küçük rakamın basamak değeri
2. 316 145 267 sayısındaki en büyük rakamın basamak değeri
3. 678 179 244 sayısındaki en küçük rakamın basamak değeri
4. 96 451 867 sayısının milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri
5. 201 638 256 sayısının binler bölüğündeki en büyük rakamın basamak değeri
6. 530 056 009 sayısının milyonlar bölüğündeki en büyük rakamın basamak
değeri.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı

Siz de yukarıdaki sayıda verilen sıfır rakamlarının basamak ve sayı değerlerini bulunuz.
1⇒ Yüz binler basamağı
0⇒ On binler basamağı
0⇒ Binler basamağı

0⇒ Yüzler basamağı
0⇒ Onlar basamağı
0⇒ Birler basamağı

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Sıra Sizde
1.Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
2.Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.
3.Aşağıdaki tabloda verilen bilgileri kullanarak boşlukları doldurunuz.
4.Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
5) Ayşegül okunuşu “dört milyon seksen altı bin dokuz yüz üç’’ olan doğal sayıyı 4 860 903 olarak yazıyor. Sayının yazılışında hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
6) Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.
b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden
hangisinin nüfusu daha fazladır?
c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülke-
lerden hangisinin nüfusu daha azdır?


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

7) 87 000 005 > 8 973 009 ifadesinin doğru olabilmesi için yerine yazılabilecek rakamları bulunuz.
8) Şükran Öğretmen, Murat’tan tahtaya “yedi yüz bir milyon dört yüz üç bin dört yüz altmış dokuz” sayısını yazmasını istiyor. Murat bu sayıyı 71 403 469 olarak yazıyor. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına ‘‘D’’, yanlış olanların başına ‘‘Y’’ yazınız.
9) Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.
10) Okunuşu “dört yüz yetmiş beş milyon seksen altı bin doksan üç” olan sayıyı abaküste gösteriniz. Abaküsteki basamak ve bölük adlarını yazınız.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Hazır Mıyız
1) Aşağıda verilen örüntülerin kuralını belirleyiniz.
2) Aşağıda verilen sayı örüntülerine göre boş bırakılan adımları tamamlayınız.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Örüntü Oluşturuyorum
Araç – Gereç: renkli kalemler, kâğıt
• Aşağıda adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir. Örüntülerin ilk beş adımını bulunuz ve verilen alanda seçtiğiniz bir şekil ile modelleyiniz.
Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz?
Yukarıda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi?
a) 1’den başlayan ve dörder artan sayı örüntüsü:
b) 3’ten başlayan ve ikişer artan sayı örüntüsü:
c) 2’den başlayan ve üçer artan sayı örüntüsü:

Örüntüler için tercih ettiğiniz şekilleri neye göre seçtiniz?
Cevap : Birbirlerinden farklı ve anlaşılır şekiller seçtim.
Yukarıda verilen örüntülerin hepsi aynı şekil ile modellenebilir mi?
Evet modellenebilir.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Emine 19.sayıyı söylediğinde Sezgin hangi günü söyleyecektir?
Sezgin cuma gününü söyleyecektir.
Canan’ın almak istediği elbise 55 lira olsaydı kaç hafta daha para biriktirmesi gerekirdi?
4 hafta daha biriktirirse 9. hafta istediği elbisesini alabilir.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Sıra Sizde
1.Aşağıdaki adımları arasındaki farkı sabit olan sayı örüntüleri verilmiştir.Örüntülerin sonraki üç adımını yazınız.
a) 3, 11, 19 , 27, 35, 43
b) 15, 24 , 33 , 42 , 51 , 59
2)Adımları arasındaki farkı sabit olan ve 5, 9, 13, … şeklinde devam eden sayı örüntüsünün sonraki iki adımını bularak örüntünün ilk beş adımını uygun bir şekil ile modelleyiniz.
3) Yukarıda diktörgen şeklindeki tuğlalardan oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.
a) Örüntünün bir sonraki adımını çiziniz.
b) Örüntünün adım sayısı ile adımları oluşturan dikdörtgen şeklindeki tuğla sayısını bir tablo ile gösteriniz.
c) Bu örüntüyü farklı bir şekil ile modelleyiniz.
4) Yukarıda üçgen ve dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.
b) Örüntünün 1.adımının kaç tane üçgen, kaç tane daireden oluştuğunu bulunuz.
Örüntünün 10. adımında 21 tane üçgen 19 tane daire oluşur.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

5) Yukarıda çubuklarla oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir. 34 adet çubuk ile bu örüntü kaç adım daha devam ettirilebilir?
34 adet çubukla 2 adım daha ileri ilerleyebilir.
6) Yukarıda dairelerden oluşturulmuş şekil örüntüsü verilmiştir.
a) Verilen tablodaki boşlukları şekil örüntüsüne doldurunuz.
Adım Daire Sayısı
1 5
2 7
3 9
4 11
b) 6.adım kaç tane daireden oluşur? Çizerek gösteriniz.
6. adımda 15 daire oluşur.

c) Adımlar devam ettirildiğinde 12. adımın kaç tane daireden oluşacağını daireleri çizmeden bulunuz.

Cevap : 12. adımda 27 tane daire bulunur.
2n+3 2.12+3 = 27
7) Bir alışveriş merkezinin giriş katında 5 mağaza, 1. ve diğer katlarında ise sekizer mağaza vardır. Mağazalar 1’den başlayarak numaralandırıldığına göre 24 numaralı mağazaya gidecek Neşe kaçıncı kata çıkmalıdır?
Neşe 24 numaralı mağazaya gitmek için 3.kata çıkmalıdır.
8) Kış Olimpiyatları 4 yılda bir yapılmaktadır. Buna göre:
a) İlk Kış Olimpiyatı 1924 yılında yapıldığına göre 1940 yılında kaçıncısı yapılmıştır?
4.sü yapılmıştır.
b) 22. Kış Olimpiyatı 2014 yılında yapıldığına göre 27. Kış Olimpiyatı hangi yıl yapılacaktır?
2034 yılında yapılacaktır.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Hazır Mıyız
1) Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
2) Aşağıdaki işlemlerde şekillerin yerine gelecek rakamları bulunuz.
3) Çıkanı 438, farkı 5098 olan çıkarma işleminin eksileni kaçtır?
4) Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinin tahmini sonuçlarını bulunuz.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevabı

Sıra Sizde
1) Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.
2) Bir tarladan iki yılda toplam 43 215 kilogram ürün alınmıştır. Birinci yıl 25 763 kilogram ürün alındığına göre ikinci yıl kaç kilogram ürün alınmıştır?
3) Tablolardaki toplama ve çıkarma işlemlerini yapınız.

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

4) Erdem 76 805 ile 15 349 sayılarını topladığında sonucu 91 144 bulmuştur.
Erdem’in yaptığı toplama işleminde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
5) Hesap makinesi ile 67 348 sayısından 36 593 sayısını çıkaran Muhsin eksilen sayının binler basamağını yanlışlıkla 3 olarak yazdığını fark ediyor. Muhsin’in bulduğu sonuçla gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır?
6) Yanda verilen işlemin sonucunu Tuna toplananları en yakın
onluğa, Ada en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İki arkadaşın tahminlerini bularak karşılaştırınız. Hangisinin sonucu gerçek sonuca daha yakın çıkmıştır?
7) Kutular arasındaki toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını uygun olan boşluklara yazınız.
8) Karpuz yüklü bir kamyonun kütlesi 44 658 kilogramdır. Kamyondaki karpuzların kütlesi 32 439 kilogram olduğuna göre kamyonun karpuz yüklenmeden önceki kütlesi kaç kilogramdır?
9) Hayriye, Fatma ve Ayşe’nin yaşları toplamı 78’dir. Hayriye grubun en büyüğüdür.Fatma 30 yaşındaki en büyük grup üyesinden 7 yaş küçüktür. Her birinin yaşlarını bulunuz.
10) “Annem 34, ben 10 yaşındayım. Babam, annemden 8 yaş büyük olduğuna göre babam kaç yaşındadır?” problemini çözünüz. Problemin çözümünde kullanmadığınız veri oldu mu?
11)7814 + 5278 işleminin sonucunu Kübra toplananları en yakın binliğe, Ersin en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediyor. İkisinin bulduğu sonuçları gerçek sonuçla karşılaştırınız. Kimin tahmini gerçek sonuca daha yakındır? Neden?


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

12)Mangala, bir Türk zeka ve strateji oyunudur. İki kişi ile oynanır. Oyun tahtası üzerinde karşılıklı altışar adet olmak üzere 12 küçük kuyu ve her oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine kuyusu bulunmaktadır.
Bir ortaokulda 64 öğrencinin katıldığı mangala turnuvası düzenlenecektir. Turnuva eleme usulüne göre yapılacaktır. Yani bir oyun kaybeden oyuncu turnuvadan elenecektir. Buna göre şampiyonu belirlemek için kaç müsabaka yapılmalıdır?
13)Çocuk odası için dolap, yatak ve masa almak isteyen Şahin ailesi, bu iş için 4000 lira bütçe ayırmıştır. Almak istedikleri ürünlerin fiyatları yandaki tabloda verilmiştir.
a)Yanda verilen ürünlerin toplam fiyatının 1780 yaklaşık kaç lira olduğunu tahmin ediniz.
b)Ailenin ayırdığı bütçe bu ürünleri almak için yeterli midir?
14)Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi gerçek sonuçlarla karşılaştırınız.
15)Aralık 2016 istatistiklerine göre Marmaray istasyonlarındaki günlük ortalama yolcu sayısı yanda verilen tabloda gösterilmiştir. Buna göre Marmaray istasyonlarını kullanan toplam ortalama yolcu sayısını tahmin ediniz.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Hazır Mıyız
1) Aşağıda verilen işlemleri zihninizden yapınız. Kullandığınız yöntemleri belirtiniz.
a) 49 + 31 = ……………. b) 54 + 26 = ……………. c) 451 – 9 = …………….

2) Aşağıda verilen işlemleri zihninizden yaparak tabloları tamamlayınız.


5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevabı

Sıra Sizde
1) Aşağıda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini uygun stratejilere göre zihinden yapınız. İşlem adımlarını ve sonuçlarını yazınız.
2) Yanda verilen zihinden toplama işleminde toplananları ve uygulanan stratejiyi bulunuz. Bu işlemi siz de kendi stratejinizle yapınız.
3) Melike 45 + 18 işlemini zihninden yaparken yandaki
adımları izlemiştir. Melike’nin izlediği adımlarda hata
var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
4) Zihninden çıkarma işlemi yapan Halil’in işlem
adımları yanda verilmiştir. Buna göre Halil hangi
sayılarla çıkarma işlemi yapmıştır?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu