Kitap Cevapları

10.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 1.Ünite Cevapları Gizem Yayınları

10.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı 1.Ünite Cevapları Gizem Yayınları, 10. Sınıf İngilizce 1. Ünite 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Soruları Çözümü.

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabında çözemediğiniz soruları bu sayfadan kontrol ederek yanlışlarınızı bulabilir ve doğrularını öğrenebilirsiniz.

Bu yazımızda 10.Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Gizem Yayınları 1.Ünite Sayfa 8-14 cevaplarını hazırladık.

10.Sınıf Gizem Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı 176 sayfa ve 10 üniteden oluşmaktadır.Bu yazımızda 1.Ünite Studying Abroad cevaplarını açıklamalı bir şekilde hazırladık.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Çalışma Kitabı  Cevapları sizlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.

10.Sınıf  İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları Gizem Yayıncılık;

cevaplarını sayfa 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 ve diğer sayfaların çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.Sınıf  Gizem Yayınları Çalışma Kitabı Cevaplarını alt kısımda Türkçeye çevrilmiş şekilde bulabilirsiniz.

2020-2021 İngilizce 10.sınıf Çalışma Kitabı Gizem Yayınları 1.Ünite  School Life Sayfa 8-9-10-11-12-13-14 Cevapları

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 8 Cevabı

A. You can see the places at a school in the pictures. Label them with the words in the list below.

A. Resimlerde bir okuldaki yerleri görebilirsiniz. Bunları aşağıdaki listedeki kelimelerle etiketleyin.

B. Use some of the words in activity A to complete the following sentences.

B.Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için A aktivitesindeki bazı kelimeleri kullanın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 9 Cevabı

C. The headmaster of a high school is talking to a school cleaner. Listen to the conversation and complete the table below. (Audio 1.4)

C. Bir lise müdürü bir okul temizleyicisi ile konuşuyor. Sohbeti dinleyin ve aşağıdaki tabloyu tamamlayın. (Ses 1.4.)

D. Fill in the missing letters and find the free time activities.

D.Eksik harfleri doldurun ve boş zaman aktivitelerini bulun.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevabı

F. Look at the table below. It’s part of a survey about popular free time activities among teenagers. Complete the survey questions with examples of free time activities.

F. Aşağıdaki tabloya bakın. Gençler arasında popüler olan boş zaman etkinlikleri hakkındaki bir anketin parçasıdır. Anket sorularını boş zaman etkinliği örnekleriyle tamamlayın.

G. Work in pairs and look at activity F again. Ask the survey questions in turn and tick (√) the correct column for your partner’s answers.

G. İkili çalışın ve tekrar F aktivitesine bakın. Sırayla anket sorularını sorun ve eşinizin yanıtları için doğru sütunu işaretleyin.

H. Look at the table again and share your partner’s answers with the class as in the example.

H. Tabloya tekrar bakın ve eşinizin cevaplarını örnekteki gibi sınıfla paylaşın.

I. Work in pairs. Read the following profiles about four different pupils and choose one of them. Imagine you are that person and talk about yourself.

I. İkili çalışın. Dört farklı öğrenci hakkında aşağıdaki profilleri okuyun ve bunlardan birini seçin. O kişi olduğunuzu hayal edin ve kendinizden bahsedin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevabı 

J. Work in pairs. Read the profiles again and choose another person this time. Take turns to ask each other questions. Use the information given and answer your partner’s questions.
J. İkili çalışın. Profilleri tekrar okuyun ve bu sefer başka birini seçin. Sırayla birbirinize sorular sorun. Verilen bilgileri kullanın ve eşinizin sorularını yanıtlayın.

K. Read the following text and choose the best answer.

K. Aşağıdaki metni okuyun ve en iyi cevabı seçin.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevabı 

L. Read the text and complete the diagram.

L. Metni okuyun ve diyagramı tamamlayın.

M. Read the text again and circle the correct alternative in each sentence below.

M. Metni tekrar okuyun ve aşağıdaki her cümlede doğru alternatifi daire içine alın.

N. Read the text again. Match the words with the definitions.

N. Metni tekrar okuyun. Kelimeleri tanımlarla eşleştirin.

O. Use the words above and complete the following sentences.

O. Yukarıdaki kelimeleri kullanın ve aşağıdaki cümleleri tamamlayın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevabı

P. Work with a different partner. Compare the academic year in England with the one in your country. Complete the table with some examples of the similarities and differences.

P. Farklı bir ortakla çalışın. İngiltere’deki akademik yılı ülkenizdeki ile karşılaştırın. Tabloyu benzerlik ve farklılıkların bazı örnekleri ile tamamlayın.

Q. Discuss the question in groups of 4.

Q. Soruyu 4’lü gruplar halinde tartışın.

R. Choose a different pupil from the profiles in activity I and imagine you are that person. Describe yourself, your family and your habits in a paragraph. Use the information given and your ideas to write the paragraph.

R. Aktivite I ‘deki profillerden farklı bir öğrenci seçin ve o kişi olduğunuzu hayal edin. Kendinizi, ailenizi ve alışkanlıklarınızı bir paragrafta anlatın. Paragrafı yazmak için verilen bilgileri ve fikirlerinizi kullanın.

10.Sınıf Gizem Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

S. Do you agree with the sentence below? Why /Why not? Express your opinions. School rules are necessary.

S. Aşağıdaki cümleye katılıyor musunuz? Neden / Neden olmasın? Fikirlerinizi ifade edin. Okul kuralları gereklidir.

T. Discuss the following sentences in groups of 4.

T. Aşağıdaki cümleleri 4’lü gruplar halinde tartışın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu