Kitap Cevapları

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı 5.Ünite Sayfa 261-298 Cevapları

Öğün yayınlarının 6.Sınıf için yapmış olduğu Matematik Ders Kitabı 6.sınıf için konu cevapları paylaşımı yapılmıştır. Bu tür paylaşımlar için sitemiz üzerinden aratarak bulabilirsiniz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 270 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıdaki üçgenlerin AB kenarına ait yüksekliklerini çiziniz.
2. Aşağıdaki üçgenlerin bir kenarına ait yüksekleri çizilmiştir. Hangi üçgenin yüksekliklerinin yanlış çizildiğini bulunuz.
3. Aşağıda verilen üçgenlerin alanlarını hesaplayınız.
4. Yanda noktalı kağıt üzerinde verilen DEF üçgeninin alanını iki nokta arasını 4 br alarak hesaplayınız.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 271 Cevabı

5. Aşağıdaki verilen üçgenlerden hangisinin alanı bulunmaz? Nedenini açıklayınız.
6. m/h olmak üzere aşağıdaki şekilde verilenlere göre ABC ve DEF üçgenlerinin alanlarını bulunuz.
7. Yanda verilen süslemede pembe renge boyanmış bölgelerin alanlarının toplamını bulunuz.
8. Yanda verilen zarftaki bölgenin alanını bulunuz.
9. Alanı 18 cm2 olan ikizkenar dik üçgenin dik kenarlarından birinin uzunluğu kaç cm ‘dir?
10. ABCD karesinin alanı kaç cm2’dir?.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 276 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. İdeal ölçülerde bir basketbol sahasının alanı 364 m2dir. Basketbol sahasının alanını cm2 ve mm2 cinsinden bulunuz.
3640000 cm2
364000000 mm2
2.Aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz.
3. Aşağıdaki noktalı yerlere gelmesi gereken alan ölçü birimlerini yazınız.
4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 279 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Aşağıda verilen arazi ölçü birimleri arasındaki dönüşümleri yaparak noktalı yerleri tamamlayınız.
2. Aşağıdaki arazi ölçülerinden aynı alanı gösterenleri eşleştiriniz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 280 Cevabı

3. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
4. Aşağıda verilen arazi ölçülerini alan ölçme birimlerinden m2’ye çeviriniz.
5. Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini eşleştiriniz.
6. Aşağıda verilen alan ve arazi ölçme birimlerini birbirine çeviriniz.
7. Çiftçi Metin Bey’in 18 ha 7a tarlası vardır. Metin Bey’in kaç ar tarlası olduğunu bulunuz.
8. Mehmet Beyin 23,5 ha, Ahmet Beyin 150 dönüm ve Hasan Beyin de 600 a arsası vardır. Kimin arsasının en büyük olduğunu bulunuz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 285 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1.Ayşe aşağıda verilen üçgeni, Selim ise dikdörtgeni çiziyor. İkisinin de çizdikleri çokgenlerin alanları eşit olduğuna göre dikdörtgenin uzun kenarının bulunuz.
2. Yandali PRST paralelkenarında, pembe boyalı alan 60 cm2’dir. RHS üçgeninin alanı 30cm2 olduğuna göre [RH] uzunluğu kaç cm2’dir?
3. Aytekin, aşağıdaki geometrik şekilleri kullanarak yandaki ev şeklini yapıyor. Geometrik şekillerin ölçüleri şekil üzerinde verildiğine göre Aytekin’in yaptığı ev şeklinin alanının kaç mm2 olduğunu bulunuz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 286 Cevabı

4. Yandaki şekilde Kaan Bey’in evi için ayrılan arazinin krokisi veriliyor. Arazide ev, havuz ve bahçe dışındaki bölüme çim ekileceğine göre çim ekilecek alanın kaç ar olduğunu bulunuz.
5. ABCD dikdörtgeninde boyalı alanların toplamı 36 cm2 ve lBCı= 6 cm’dir. ABFE paralelkenarında lAHl = 5 cm olduğuna göre ABFE paralelkenarının alanı kaç cm2’dir?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 287 Cevabı

5.ÜNİTE DEĞERLENDİRME
1. ABC açısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
3. Şekildeki ABC açısı aşağıda verilen açılardan hangisine eşittir?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 288 Cevabı

4. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
5. Tümler açısının ölçüsü 55* olan açının bütünlerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
6. Birinin ölçüsü diğerinin 4 katı olan komşu bütünler iki açı çiziniz.
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8. Yandaki şekilde s(AOC)= 90*dir. AOB’nin ölçüsü BOC’nin ölçüsünğn 2 katı ise AOB kaç derecedir?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 289 Cevabı

10. Yandaki şekilde verilenlere göre x kaç derecedir?
11. Yandaki şekilde verilenlere göre x’in bütünlerini bulunuz.
12. Yandaki şekilde ABCD bir kare ise verilenlere göre a kaç derecedir?
13. Aşağıda verilen paralel kenarların yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.
14. Yandaki KLMN paralelkenarının alanı 28 cm2’dir. l NH l = 4cm olduğuna lKLl’nu bulunuz.
15. Yanda verilen PRST paralelkenarında [TH]_l_ [PR], [TU] _l_ [SR] dir. lPRl = 8 cm, lTHl=5cm, lSRl=4 cm ise lTUl’nu bulunuz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 290 Cevabı

16. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
17. Paralelkenar şeklindeki okul bahçesinde, okul kapısı bahçenin uzun kenarının üzerindedir. Okul kapısının, bahçenin diğer uzun kenarına olan dik uzaklığı 80m’dir. Bahçenin uzun kenarı 120 m olduğuna göre bahçenin alanının kaç dm2 olduğunu bulunuz.
18. Aşağıda verilen üçgenlerin yüksekliklerini gönye kullanarak çiziniz.
19. Yanda verilen ABC üçgeninde [BH] _l_ l AC l=7 cm ve l BHl=8 cm olduğuna göre A(ABC)’ni bulunuz.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 291 Cevabı

20. Nesrin Hanımın bahçesinin şekli ve boyutları yanda veriliyor. Pembe boyalı bölümüne domates ekmek isteyen Nesrin Hanımın kaç cm2’lik alana domates ekileceğini bulunuz.
21. Yanda verilen ABCD karesi ile KLM dik üçgeninin alanları birbirine eşittir. l AB l = 6cm ve l KM l = 8 cm olduğuna göre l KL l kaç cm’dir?
22. Aşağıda verilen alanlarla alan ölçme birimlerini eşleştiriniz.
23. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.
24. Aşağıdaki noktalı yerleri tamamlayınız.

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 292 Cevabı

25. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanın başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.
26. Mert, geometrik şekilleri kullanarak bir ok şekli yapıyor. Verilen ölçülere göre Mert’in yaptığı ok şeklinin alanı kaç mm2’dir?
27. 6 dönümlük bir tarlanın 2 dekarlık kısmına domates, 250 m2lik kısmına fasulye, 30 ar’lık kısmına da salatalık ekiliyor. Tarlanın ekilmeyen alanı kaç ar’dır?
28. Mehmet Bey, su kanallarının kapaklarını açıp kapatarak komşularının tarlalarını sulamalarına yardım ediyor. Mehmet Bey, alanı 2 dönüm olan tarlaya 2 saat, alanı 0,5 hektar olan tarlaya 5 saat ve alanı 30 ar olan tarlaya da 3 saat su gönderiyor. Buna göre Mehmet Bey, 10 saatte kaç m2 lik alanı sulamıştır?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 293 Cevabı

5.ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ
1. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şekilde verilen açıların birinin gösterimi olamaz.
2. Şekilde verilen açı, aşağıdaki açılardan hangisiyle eş değildir_
3. Yanda verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
4. Aşağıda verilen şekillerden hangisi komşu tümler iki açıya aittir?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 294 Cevabı

5. Yandaki şekilde COD dik açıdır. m(COE)= 117* olduğuna göre m(AOB)=x kaç derecedir?
6. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün yarısına eşit ise büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisir?
7. Bütünler iki açıdan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 2 katından 15* fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
8. Şekilde verilen DEFG paralelkenarın yüksekliği, aşağıdaki doğru parçalarından hangisidir?
9. Yandaki ABCD paralelkenarında [DH] _l_ [BC]’dir. l DH l = 7 cm ve A(ABCD)=42 cm2 olduğuna göre l BC l kaçtır?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 295 Cevabı

10. Yandaki şekilde lABl=4 cm, lBCl=4 cm, lCDl=8cm’dir. [AB]_l_[BD] olduğuna göre ACD ‘nin alanı ABC’nin alanının kaç katıdır?
11. Şekilde verilen mavi boyalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
12. Alanı48 cm2 olan bir üçgenin bir kenarının uzunluğu 8 cm olduğuna göre kenara ait yükseklik aşağıdakilerden hangisidir?
13. Bir üçgenin tabanının uzunluğu 12 cm ve bu tabana ait yüksekliğin uzunluğu ise taban uzunluğunun yarısıdır. Buna göre üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 296 Cevabı

15. Yandaki PRST paralelkenarında PRK üçgeninin alanını 4000 mm2 olduğuna göre PRST paralelkenarının alanı aşağıdakilerden hangisidir?
16. Yanda verilen ABC üçgeninde [AB] _l_ [BC]’dir. lADl=2 cm, lDBl=3 cm, lBEl=4 cm ve lECl= 4 cm olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm2’dir?
17. Betül Hanım dikdörtgen şekl,ndeki sehpanın üstüne kare şeklinde bir örtü örtüyor. Yandaki şekilde verilenlere göre sehpanın örtüsüz kısmının alanı kaç dm2’dir?
18. 0,25 m2’nin 3/5’ü kaç cm2 eder?

6.Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 297 Cevabı

20.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
21. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?
22. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?
23. Aşağıda verilen eşitlikleriden hangisi doğrudur?
24. Yandaki şekilde bir çiftçinin tarlasının krokisi veriliyor. Çiftçi yeşil boyalı yere mısır, kırmızı ile boyalı yere ise domates ekiyor. Çiftçinin domates ektiği alan kaç ar’dır?.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu