Kitap Cevapları

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131-150 Cevapları

7.Sınıf Tutku Yayınlarının yapmış olduğu Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131-150 arasındaki cevapları bulabilirsiniz. Sitemizde Tutku yayınlarının diğer ünitelere ait cevapları bulabilirsiniz.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı

1.Şehir çöplüklerindeki metal atıklar diğer atıklardan nasıl ayrıştırılır?
Mıknatıs yardımı ile ayrılabilir.Çünkü mıknatıs metal malzemeleri çeker.
2.Zeytinyağı-su , şeker-su, tuz-su , saman-kum, un-pirinç karışımlardan birini ayırmak isterseniz ne yaparsınız?
Kum-su karışımı süzerek, şeker-su karışımını buharlaştırarak ayırabiliriz.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Hangi karışımı, hangi yöntem ile nasıl ayırırdınız?Neden?
Tuz-su ve Şeker-su karışımını buharlaştırma yöntemi kullanarak ayırırdım.Çünkü buharlaşma yöntemiyle su buharlaşır ve katı maddeler dibe çöker.Böylece ayrılma işlemi gerçekleşmiş olur.
Tahminleriniz ile kullandığınız yöntemler aynı mıdır?Açıklayınız.
Evet benzer yöntemler kullanılmıştır.
Sıra Sizde
Zeynep- tuzu suyun içerisinde çözdürdü.Bunları ayırmak için gerekli düzeneği getirmeye gittiğinde kardeşi bu karışıma kum ve çakıl taşları attı.Zeynep bu karışımdaki maddelerin her birini nasıl ayırabilir? Bunun için hangi ayırma yöntemlerini kullanmalıdır? Bunları sırasıyla aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.
Tuz su karışımı ayırmak için buharlaşma yöntemini, kum ve çakıl taşlarını ayırmak için süzme yöntemini kullanabiliriz.Ayrıca su kum karışımını ayırmak için süzme yöntemi, su çakıl taşı karışımını eleme yöntemini kullanırız.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevabı

Bölüm Sonu Değerlendirme 4-4
Aşağıdaki ifadeleri en soldaki ifadeden başlayarak okuyunuz.İfadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek doğru çıkışı bulunuz.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı

1.Evinizde ya da okulunuzdaki atıklara örnek veriniz.
Okulumuzda genellikle kağıt ve plastik atıklar oluşurken, evimizde plastik ve cam atıklar oluşmaktadır.
2.Geri dönüşüm nedir?Hangi maddeler geri dönüştürülebilir?
Atıkları tekrar kullanılabilir hale getirmeye geri dönüşüm denir.Cam, plastik ve kağıt gibi maddeler geri dönüştürülebilir.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

Sizce atılan her şey çöp müdür?
Hayır çöp değildir.Çünkü çöp olarak attığımız çoğu şey geri dönüştürülüp kullanılabilir.
Sıra Sizde
Aşağıda verilen atıkları inceleyiniz.Bunlardan geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen maddeleri belirleyiniz.
Aşağıda verilen atıkların hepsi geri dönüştürülebilir atıklardır.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Geri dönüşüm kaynaklarının etkili kullanılması açısından önemini araştırınız.Yukarıda verilen bilgilerden yararlanarak geri dönüşümün önemini tartışınız.
Geri dönüşüm kaynaklarını etkili kullandığımız zaman enerjiden tasarruf ederiz, doğal kaynaklarımızı korumuş oluruz.Çöpleri geri dönüşümde kullanarak hem çevre kirliliğini önleriz hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuruz.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Atıkları geri dönüşüme kazandırmanın, çevre ve kaynakların etkili kullanımı açısından önemini öğrendik.Peki geri dönüşümün ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağlar?
Geri dönüştürülebilir çöplerden yararlanarak ham madde kullanımı ve enerjiden tasarruf sağlamış oluruz.Aynı zamanda dönüştürülemeyen çöplerden de elektrik üretilerek hem ülke ekonomisine katkı sağlanır hem de çevre kirliliği önlenmiş olur.
Geri dönüşüm tesislerinin ekonomiye katkısını çeşitli kaynaklardan araştırınız.Araştırma sonuçlarından ve yukarıda verilen bilgilerden yararlanarak bu konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.
Örnek olarak meyve kabuklarından kağıt karton üreterek ağaçların kesilmesini önlemiş oluruz.Yine aynı şekilde muz kabuğundan ip üreterek pamukları daha faydalı işlerde kullanabiliriz.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Bölüm Sonu Değerlendirme 4-5
1.Hangileri geri dönüştürülebilen maddelerdir?
1-2-3-4-5-6-8 maddeleri geri dönüştürülebilen maddelerdir.
2.Hangileri geri dönüşümü mümkün olmayan maddelerdir?
7 ve 9 maddeleri geri dönüştürülemeyen maddelerdir.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

1.Atomu oluşturan tanecikler hangileridir? Açıklayınız.
Atomu proton, nötron ve elektron oluşturmaktadır. Proton atomun çekirdeğinde bulunur ve “+” yüklü taneciktir.Nötron ise atomun çekirdeğinde bulunur ve yüksüzdür. Elektron ise katmanlarda bulunur ve “-” yüklüdür.
2.Element ve bileşik nedir?Tanımlarını yaparak örnekler veriniz.
Element: Yapısında tek tür atom bulunan maddelere denir. Demir, bakır, gümüş elementlere örnek olarak verebiliriz.
Bileşik : Farklı cins atomlardan oluşan maddelere denir.Örnek olarak su,tuz,şekeri verebiliriz.
3.Heterojen karışım nedir?Tanımlayarak örnek veriniz.
Alınan tüm örneklerde eşit bileşenlere ulaşılamayan karışım türüne heterojen karışım denir.Ayran, zeytin yağı su örnek olarak verilebilir.
4.Geri dönüşüm nedir? Açıklayınız.
Yeniden değerlendirilebilme olanağı olan maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getirilmesine denir.

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere kutucukların içinde bulunan kelime ve kelime gruplarından uygun olanları yazınız.
1.Maddeleri oluşturan en küçük yapı taşına atom adı verilir.
2.Çekirdeğin etrafında elektronların hareket ettiği bölgeler katman olarak adlandırılır.
3.Atomun merkezini çekirdek oluşturur.
4.Atomun merkezindeki yüksüz taneciğe nötron adı verilir.
5.Aynı tür atomların oluşturduğu maddelere element adı verilir.
6.Atomun merkezindeki pozitif (+) yüklü taneciğe proton denir.
7.Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarına molekül adı verilir.
Ç.Aşağıda verilen bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1.(D) Atomu oluşturan temel parçacıklar proton, nötron ve elektronlardır.
2.(D) Heterojen karışımlara çözelti de denir.
3.(D) Her tarafında aynı özelliği gösteren ve tek bir madde gibi görünen karışımlara homojen karışım adı verilir.
4.(Y) Atomun çekirdeğindeki pozitif yüklü tanecik nötrondur.
5. (Y) Çözünme hızını sadece sıcaklık değiştirir.
6. (D) Plastik, cam,metal, kağıt gibi atıklar geri dönüştürülebilir.
7.(Y) Sis, toprak, çorba, salata gibi karışımlar homojendir.
8. (D) Tuzlu su,şekerli su gibi karışımlar homojendir?

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

D.Aşağıdaki soruları okuyarak doğru seçenekleri işaretleyiniz.
1.Aşağıda verilenlerden hangisi atomu oluşturan temel parçacıklardan biri değildir?
2.Geçmişten günümüze geliştirilen atom modelleri ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
3.Aşağıdakilerden hangisi bir element modelidir?
4.Aşağıda element isimleri ve sembolleri verilmiştir.Hangi elementin sembolü yanlış verilmiştir?

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

5.Aşağıdakilerden hangisi bir bileşik modelidir?
6.Aşağıda bazı bileşik formülleri verilmiştir.Bunlardan hangisi yanlıştır?
7.Aşağıda karışımları ayırma yöntemleri ile ilgili bazı bilgiler veriliyor.Bunlardan hangileri yanlıştır.
8.Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülebilen maddelerden değildir?

7.Sınıf Tutku Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

9.Bir öğrenci eşit sıcaklıkta ve aynı miktarda çay bulunan iki bardaktan birincisine kesme şeker, diğerine de aynı miktarda toz şeker atıyor.Bir dakika bekledikten sonra her bir bardaktaki şekerleri gözlemliyor.Öğrenci bu deneyi,hangi sorunun cevabını bulmak için yapmıştır?
Cevap : D) Tanecik boyutu çözünme hızını etkiler mi
10.Ahmet ve arkadaşları elementlerin ad ve sembolleri ile ilgili kart oyunu oynuyorlar.Ahmet ve arkadaşları katlardaki element adını ve sembolünü doğru bir şekilde eşleştirdiğinde hangi element dışarıda kalır?
Cevap : B) K

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu