Kitap Cevapları

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları

 

İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 8.Sınıf Ders Kitabı için 1.Ünite arasındaki sorularını cevaplarını konumuzdan edinebilirsiniz. Sitemizden 8.sınıf ders kitaplarının cevaplarını kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

Sömürgecilik hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap: Sömürgecilik bir devletin başka ulusların siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmak istemesidir.Sömürmek isteyen devletler genelde sömürdükleri bölgelerin kaynaklarına , iş gücüne ve pazarına el koyarlar.

Üç siyah: kömür- demir-akaryakıt (petrol)
Üç beyaz : un-şeker-pamuk

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

Osmanlı Devletinin son döneminde yaşadığı sorunların çözümü için uğraşan devlet adamları kimlerdir?
Cevap
Tarhuncu Ahmet Paşa :İlk Osmanlı denk bütçesini hazırlayarak saray giderlerini kısıtlayarak hazineye gelir sağlamıştır.
2.Mahmut : Yeniçeri ocağını kaldırarak isyan riskini kaldırarak modern bir ordu kurulmasını sağlamıştır.
Sultan Abdülaziz: Osmanlı’nın en zor zamanlarında donanma, ordu ve sağlık gibi alanlarda bir çok reform yapmıştır.
Osmanlı Devleti’nin hangi alanlarda yenilik yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
Cevap: Bence ilk olarak devlet yerli malının üretimini ve kullanımını artıracak yeniliklerin yapılmasını sağlayarak dışarıya bağımlılığımızı azaltmalıyız.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

I.Meşrutiyet : 1876
II.Tanzimat Fermanı :1839
Islahat Fermanı :1856
II.Meşrutiyet : 1908

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

Ortaya konan düşünce akımlarına ve devlet adamlarının bütün gayretlerine rağmen, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasının sebepleri sizce neler olabilir?
Cevap:
-Padişah ve devlet adamlarının otoritesinin zayıflaması.
-Fransa’da başlayan Milliyetçilik hareketinin sonuçları.
-Avrupalı devletlere tanınan ayrıcalıklar (kapitülasyonlar).
-Avrupa’da yaşanan Rönans ve reform hareketlerinden olumsuz etkilenilmesi.
-Yeniçeri ocağında meydana gelen bozulmalar ve Avrupa’da yaşanan gelişmelere ayak uydurulamaması.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Yaşadığımız şehrin toplum üzerinde ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri neler olabilir ? Mustafa Kemal’in çocukluğunun geçtiği Selanik şehri ve şehrin etnik yapısı hakkında bir araştırma yapınız.
Cevap: Uzun süre Osmanlı devleti egemenliği altında bulunan Selanik çok uluslu bir kentti. Çok sayıda camiler , okulları ve medreseleriyle Müslüman halkın din ve eğitim hayatının merkeziydi.Her ilçesinde tekke mevcuttu. Selanik’te kadılarda büyük öneme sahipti; hukuksal yükümlülükleri dışında tüm devlet hizmetlerinin denetiminden de sorumluydu.
Selanik Şehrinin Avrupa’ya yakın olması ve farklı kültürleri barındırması Mustafa Kemal’in yetişmesinde nasıl bir etkiye sahip olmuş olabilir?
Cevap: Selanik şehrinin Avrupa’ya yakın olması sonucunda orayı yakından tanıma şansı bulmuştur.Avrupa da yaşayan insanların düşünce tarzını ve onların Osmanlı üzerindeki niyetlerini diğer paşalara göre daha iyi analiz etme fırsatı ve ileri görüşlülüğü sağlamıştır.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı

Mustafa Kemal sizce doğum gününü niçin 19 Mayıs olarak belirtmiş olabilir?

Çünkü Türkiye Cumhuriyet’i Devleti’nin kuruluşu ve kurtuluşunun 19 Mayıs tarihinde başladığından dolayı olabilir.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Çiftlik yaşantısında yaptığı işler, Mustafa Kemal’in görev ve sorumluluk kazanmasında nasıl bir etkiye sahip olmuştur?
Cevap: Kendisine verilen işleri en iyi şekilde yerine getirme alışkanlığı sağlamıştır. Ayrıca ilerde yapacağı işler için disiplinli ve sorumluluk sahibi olmasını kazandırmıştır.
Eğitim birliğinin olmadığı bir ülkede, insanların toplumsal birlikteliği sağlayacak ortak değerler neler olabilir?
Cevap: Vatan millet sevgisi, dil birliği , din birliği, milliyetçilik, herkesin birbirlerinin düşüncelerine saygı duyması toplumsal birliği sağlayacak değerlerdir.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Atatürk’te tarih sevgisinin oluşmasında tarih öğretmeninin nasıl bir etkisi vardır?
Cevap: Milliyetçi bir subay olan tarih öğretmeni Türk tarihinin bütün yönleriyle Atatürk’e öğretmiş ve Atatürk’ün bu konularda ilerideki millet ve tarih sevgisinin de temelini atmıştır.
Metinde Mustafa Kemal’in hangi özelliklerini fark ettiniz? Mustafa Kemal’in ilerde iyi bir lider olacağı ile ilgili olarak metinde ipuçları var mıdır?
Cevap : Mustafa Kemal’in çok okuyan , ilerici yönünün ve liderlik vasıflarının olduğunu kendini geliştirmek için hep fazla emek harcayan yapısını fark ettim.İyi bir lider olacağı o günlere göre farklı yorumlarıyla arkadaşlarını kendi etrafında toplayabilmesidir.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Mustafa Kemal’in askerlik görevine başladığı günden beri sahip olduğu rütbeler ve kazandığı madalyalar nelerdir?
Cevap:
-Teğmen : 10 Şubat 1902
-Üsteğmen : 1903
-Yüzbaşı : 11 Ocak 1905
Kolağası : 1907
Binbaşı : 27 Kasım 1911
Yarbay : 1 Mart 1914
Albay: 1 Haziran 1915
Tümgeneral : 1 Nisan 1916
Askerlikten İstifa : 8 Temmuz 1919
Askerliğe geri dönüş : 5 Ağustos 1921 Başkomutanlık
Mareşal : 19 Eylül 1921
Kazandığı madalyaların bir kısmı ise şöyledir:
-İstiklal , Harp ve Liyakat Madalyası

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Mustafa Kemal’in Pikardi Manevralarında hazırladığı raporunda ,gelecekteki savaşlar hakkında hangi düşünceyi savunmaktadır?
Cevap : Kara kuvvetlerinin geleceklerde ki savaşlarda önemli bir güç haline geleceğini söylemiştir.Bundan dolayı da Kara Kuvvetleri güçlü olan devletlerin gelecekte yapılacak savaşlarda büyük üstünlüğüne sahip olacağını söylemiştir.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Osmanlı Devleti, İkinci Balkan Savaşında Bulgaristan’dan nereyi aldı?
Cevap: Edirne ve Kırklareli geri alınmıştır.
Osmanlı Devleti İkinci Balkan Savaşından sonra hangi antlaşmayı imzalamıştır ?
Cevap : Bulgaristan ile 1913 yılında İstanbul Antlaşmasını imzalamıştır.
Ateşemiliter ne demektir? Görevleri nelerdir?
Cevap: Askeri diplomat anlamına gelmektedir.
Görevi ise bir milletin sahip olduğu diğer milletlerdeki elçiliklerinde askeri büyük elçilik yapılmasını sağlar.
Bulgaristan’ın kısa süre içerisinde sosyal ve kültürel alanda değişmesinin nedenlerini arkadaşlarınızla yorumlayın ?
Cevap : Yerli üretime önem vermesi , düşünceyi ön planda tutmuş kısa sürede gelişmeler göstermiştir.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Mustafa Kemal’e ait bu sözlerde onun kişisel ve liderlik özelliklerinden hangileri bulunmaktadır?
Cevap : Hedeflerine ulaşmak için önüne çıkabilecek bütün engellere karşı kararlı bit yapıya sahiptir.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

1.Ünite
Bunları Biliyor musunuz?
Sıra sizde
Metin İnceleme
Görüşünü Söyle
ABD’li General Mc Arthur (Mak Artur), sizce neden Mustafa Kemal’i görmek istediğini söylüyor? Görüşünüzü söyleyiniz.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

1.Ünite
Ölçme ve Değerlendirme
A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
B. ‘Şemsi Efendi Mektebi, Mahalle Mektebi, Şam, Halep, Selanik Askeri Rüştiyesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, 31 Mart Olayı, Harp Akademisi, Harp Okulu, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, KAfkas Cephesi, Derne ve Tobruk’
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.

1.Osmanlı Devletinin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir?
-Cevap :
-Osmancılık
-İslamcılık (Ümmetçilik)
-Türkçlük
-Batıcılık
-Adem-i Merkeziyetçilik
Türkçülük Atatürk’ü en çok etkileyen fikir akımıdır.
2.Sanayi İnkılabı sonrası Avrupa’da ortaya çıkan ve dünyada yayılmacılığı artıran gelişmeler nelerdir?Sanayi İnkılabı sonucu hangi ürünler önem kazanmıştır?
Cevap : Avrupa’da üretim artmış buna bağlı olarak ham madde ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Ayrıca yaşam koşullarının iyileşmesi sonucu hızlı nüfus artışı meydana gelmiştir.Enerji ihtiyacını karşılamak için kömür, demir ,akaryakıt gibi ham maddelerin önemi artmıştır.
3.Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullar, onun fikirlerini nasıl etkilemiş olabilir?
Cevap : Her gitmiş olduğu okul ona farklı şeyler katmıştır.Örneğin; askeri okullar vatan ve millet sevgisi diğer okullarda ise matematik, edebiyat resim vb. derslerini geliştirmiştir.
4.Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir?
Cevap : Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
5.Mustafa Kemal’in askeri başarılarının yanı sıra yeni bir devlet kurması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
Cevap: Onun liderlik vasfından kaynaklanmaktadır ayrıca bağımsız yaşama düşüncesi de etkili olmuştur.

8.Sınıf Gezegen Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu