Kitap Cevapları

8.sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı 2 1.Ünite Sayfa 14-31 Cevapları

8.Sınıf Matematik 1.Ünite Sayfa 14-31 için cevapları oluşturulmuştur. Oluşturulan soru cevapları sıralı bir şekilde paylaşılmıştır. Sitemizde yer alan diğer derslere de göz atabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 14 Cevabı

 

ETKİNLİK
UYGULAMA BASAMAKLARI
Aşağıda iki sayı tablosu bulunmaktadır.
1. I. Tabloda verilen 24 sayısının çarpan çiftlerini bulunuz.
2. Bulduğunuz çarpan çiftlerini aynı renge boyayınız.
3. Aynı işlemleri II. Tabloda verilen 13 sayısı için de yapınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 15 Cevabı
Alanı 12 birim kare ve kenar uzunlukları tam sayı olan dikdörtgenleri bulunuz.
Cevap: Dikdörtgenin alanı iki kenarın çarpımı ile bulunur. 12= 2.6 12= 3.4 dür.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 16 Cevabı
90 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamını bulunuz.
Cevap: 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı 2+3+5=10 ‘dur.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 17 Cevabı
175 sayısının asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazıp üslü ifade şeklinde gösteriniz.
Cevap: 175 sayısının asal çarpanları 5 üzeri 2 .7 dir.
B ve a birer pozitif tam sayı olmak üzere 144 = B.2 üzeri a ifadesinde B’nin en küçük değeri için
a’nın alabileceği değeri bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı
UYGULAYALIM
1. Aşağıdaki sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz.
2. Aşağıdaki sayıları asal çarpanlarının çarpımı biçiminde yazıp üslü ifade şeklinde gösteriniz.
3.Yandaki tabloda verilen sayıların asal çarpanlarının bazıları yazılmıştır. a, b ve c şeklinde gösterilen asal çarpanları bulunuz.
Bulduğunuz değerleri A = a2 ∙ 2b ∙ c3 ifadesinde yerine yazarak A sayısını hesaplayınız.
4. B, x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere 280 = B ∙ 2x ∙ 5y eşitliğinde x + y’nin en büyük
değeri için B’nin alacağı değeri bulunuz.
5. Aşağıdaki ağaç diyagramında A, B, C ve D harflerine karşılık gelen sayıları bulunuz.
Cemre elindeki fındıkları arkadaşlarına yandaki ardışık bölmeye uygun şekilde dağıtmıştır.
a) Aycan’ın Cengiz’den kaç fındık fazla aldığını bulunuz.
b) Burcu ve Doruk’un toplam kaç fındık aldığını bulunuz.
7. Sevcan Öğretmen iki öğrencisini alanı 38 m2 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçeyi şeritle çevirmeleri için görevlendirmiştir. Bahçenin kenar uzunlukları asal sayı olduğuna göre kaç metre şerit kullanacaklarını bulunuz.
8. a = 2, b = 5 ve c = 7 olduğuna göre 140 sayısının a, b ve c cinsinden eşitini yazınız.
9. a ve b birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere E = 5a . 7b dir. Buna göre E sayısının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı
ETKİNLİK
UYGULAMA BASAMAKLARI
Aşağıda 1’den 100’e kadar sayıların olduğu bir tablo verilmiştir.
1. Tabloda 4’ün katı olan sayıları maviye boyayınız.
2. Tabloda 9’un katı olan sayıları kırmızıya boyayınız.

SONUÇLANDIRALIM
 Her iki renge de boyanan en küçük sayıyı belirleyiniz.
Her iki renge de boyanan sayılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı
Aşağıdaki sayı çiftlerinin en küçük ortak katını bulunuz.
a) 15 ile 25 en küçük ortak katı = 5
b) 4 ile 36 en küçük ortak katı = 4
c) 9 ile 14 en küçük ortak katı= 1

 

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 21 Cevabı
12 ile 60 sayılarının en küçük ortak katını bulunuz.
Cevap : 12 ile 60 sayısının en küçük ortak katı 60’dır.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı
Bir kolideki kitap sayısının 100’den fazla olduğu bilinmektedir. Kolideki kitaplar altışarlı ve sekizerli ayrıldığında her seferinde 5 kitap arttığına göre kolide en az kaç kitap olduğunu
bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı
Bir limandaki iki gemiden biri 20, diğeri 25 günde bir sefere çıkmaktadır. Bu gemilerin limandan
aynı anda sefere çıktıktan en az kaç gün sonra birlikte sefere çıkacaklarını bulunuz.
Cevap : 100 gün sonra birlikte sefere çıkarlar.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 24 Cevabı
A = 2 üzeri 6 ∙ 23x ve B = 24 ∙ 5y verilmiştir. EKOK (A, B) = 26 · 56 · 234 olduğuna göre x + y’nin değerini bulunuz.
UYGULAYALIM
1. Bir çiftçi bahçesindeki elmaları 10 kg’lık, armutları 8 kg’lık sandıklar hâlinde satmıştır. Çiftçinin eşit ağırlıkta elma ve armudu olduğuna göre:
a) En az kaç kg elma sattığını bulunuz.
b) En az kaç sandık elma ve armut sattığını bulunuz.
2. 15 ve 33’ün katı olan 350’den büyük en küçük sayıyı bulunuz.
3. İki kum saatinden biri 12 dakikada, diğeri 20 dakikada süresini tamamlayıp otomatik olarak
çalışmaya devam etmektedir. Bu iki kum saatinin 3. kez birlikte çalışmalarının ilkinden kaç dakika sonra olacağını bulunuz.
4. Burak bilyelerini dörderli ve beşerli grupladığında her seferinde 3 bilyesi artıyor. Burak’ın bilyelerinin sayısı:
a) 100’den fazla ise en az kaç bilyesinin olabileceğini bulunuz.
b) 200’den az ise en çok kaç bilyesinin olabileceğini bulunuz.
5. A = 22 . 5 . 72 ve B = 2 . 32 . 52 olduğuna göre EKOK (A, B) = ?
6. Esra kenar uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartlarla kareler oluşturmuştur. Oluşturduğu karelerden en küçüğünün çevre uzunluğunu bulunuz.
7. Yandaki ardışık bölmeden yararlanarak A ve B değerlerini bulunuz.
8. İki saatten birinin alarmı 15 dakikada bir, diğerinin alarmı 45 dakikada bir çalmaktadır. Bu iki
saat aynı anda çaldıktan en az kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı
EBOB (16,36) değerini bulunuz.
Cevap : EBOB (16,36)=4 dür.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı
Kenar uzunlukları 110 cm ve 440 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın zemini kare
şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Döşenecek fayansın bir kenar uzunluğunun en çok kaç
santimetre olacağını bulunuz.
Cevap : 10 cm olmalıdır.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı
Bir aşevine alınan 130 kg patates ve 169 kg domates eşit miktarda ve birbirine karıştırılmadan
kasalara konulacaktır. Buna göre en az kaç kasa gerektiğini bulunuz.
Cevap : En az 23 kasa gereklidir.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı
V = 3 üzeri 2 ∙ 5 üzeri 2 ∙ 7 üzeri 2 ve Z = 3 üzeri 3 ∙ 5 olduğuna göre EBOB (V, Z) değerini bulunuz.
Cevap : EBOB (V,Z) = 45 dir.
40 cm ve 41 cm uzunluğundaki iki çubuk eşit uzunlukta ve en büyük parçalara kesilecektir. Kesilecek her bir parçanın uzunluğunu bulunuz.
Cevap : 1 cm olmalı.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı
14 ile 49 sayılarının aralarında asal olup olmadığını bulunuz.
DİKKAT !!! Aralarında asal olması için iki sayıyı ortak bölen sayının 1 olması gerekir. 1 dışında başka bir sayı olmaması lazım.
a ve b aralarında asal iki sayıdır.a/b = 18/30 olduğuna göre a · b değerini bulunuz.
Cevap : a=3 b=5 a.b = 3.5 = 15

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

UYGULAYALIM
1.Aşağıda istenen işlemleri yapınız. Elde ettiğiniz değerlerin eşleştiği harfleri örnekteki gibi yazdığınızda bir bilim insanın adını bulacaksınız. Bulduğunuz bilim insanının çalışmalarını
araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Bir bakkalın 50 kg pirinç ve 65 kg mercimeği vardır. Bu bakkal bakliyatları hiç artmayacak şekilde birbirine karıştırmadan eşit büyüklükteki paketlere koyacaktır. Bu iş için en az kaç paket
kullanacağını bulunuz.
3. Dikdörtgen şeklindeki bir yapbozun kenar uzunlukları 48 cm ve 60 cm’dir. Yapbozu oluşturan
parçalar birbirine eş ve kare şeklinde olduğuna göre bir parçanın kenar uzunluğunun en çok kaç cm olduğunu bulunuz.
4. Kenar uzunlukları 320 cm ve 400 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanı kare şeklinde eş fayanslarla döşenecektir. Kullanılacak fayansın bir kenar uzunluğunun en çok kaç cm
olacağını bulunuz.
5. Papatyanın ortasında bulunan 28 sayısı ile aralarında asal olan sayıların bulunduğu yaprakları boyayınız.
6. Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadıklarını bulunuz.
7. (a – 1) ile (b + 3) aralarında asal olmak üzere a−1 / b+3= 27 / 99 ise a + b değerini bulunuz.

8. 42 ile 2A iki basamaklı doğal sayıları aralarında asaldır. Buna göre A yerine yazılabilecek rakamların toplamını bulunuz.
9. 1’den farklı aralarında asal iki sayının EBOB’u ile EKOK’unun toplamı 15 olduğuna göre bu sayıları bulunuz.
10. x = 2 üzeri 5 ∙ 5 üzeri 2 ∙ 11 üzeri 2, y = 2 üzeri 4 ∙ 3 üeri 1 ∙ 5 üzeri 3 ∙ 11 üzeri 2
Şeklinde verilen x ve y sayılarının en küçük ortak katı, en büyük ortak böleninin kaç katıdır?

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu