Kitap Cevapları

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 1 Sayfa 60-76 Cevapları

8.Sınıf’a giden öğrenciler için Matematik ders kitabının 60-76 arasında cevapları konumuzda sunulmuştur. Detaylı anlatım sunan konumuzda diğer derslere ait cevapları bulabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Sıra Sizde 2
Aşağıdaki tablonun doğru olabilmesi için sütunlardaki hangi sayıların yer değiştirmesi gerektiğini bulup yanlarına yazınız.
Sıra Sizde 3
Aşağıda verilen gerçek sayıların yanına rasyonel ya da irrasyonel olduklarını yazarak sebebini açıklayınız..
Sıra Sizde 4
x, 0’dan 10’a kadar olan bir doğal sayı olmak üzere x’in hangi değerleri için 3x 24 + bir irrasyonel sayı olamaz? Bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Sıra Sizde 1
A ve B araçlarının depolarındaki yakıt miktarlarının saat başı ölçümlerine ilişkin zamana göre değişimi yandaki çizgi
grafiğinde gösterilmiştir.
Buna göre hangi aracın daha uzun süre hareket ettiğini bulunuz.
Sıra Sizde 2
Yandaki grafikte, A ve B ülkelerinin her ayın 1’inde ölçülmek üzere 6 aylık sıcaklık değişimleri verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) A ülkesi hangi aylarda B ülkesinden daha soğuk olmaktadır?
b) B ülkesinin sıcaklık değeri hangi aylarda değişmemiştir?
c) Hangi aylar arasında, hangi ülkenin sıcaklık düşüşü en fazla olmuştur?
ç) Hangi aylar arasında, hangi ülkenin sıcaklık artışı en fazla olmuştur?
Sıra Sizde 3
Yandaki grafikte bir aracın hızının beş saniye içindeki değişimi verilmiştir.
Aracın beş saniyelik hız ortalaması 20 m/sn ise 5. saniyedeki hızının kaç m/sn olduğunu bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Sıra Sizde 4
A, B ve C takımlarının 2016 – 2017 futbol sezonunda oynadıkları 34 maçtan aldıkları galibiyet, mağlubiyet ve berabere kaldıkları maç sayıları yandaki grafikte verilmiştir.
Buna göre bu üç takımdan sıralamada en üstte olan takımın hangisi olduğunu bulunuz.
(Galibiyet = 3, Beraberlik = 1, Mağlubiyet = 0 puandır.)
Sıra Sizde 5
İlimizde yapılan “Yunus Emre Şiirlerini Güzel Okuma” yarışmasında Ceyda, Semiha ve Eren’in aldığı puanlar yandaki grafikte gösterilmektedir.
Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Vurgu ve tonlamadan en yüksek puanı kim almıştır?
b) Türkçe’yi doğru kullanmaya ilişkin en düşük puanı kim almıştır?
c) Yarışmanın birincisi kim olmuştur?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Sıra Sizde 6
Hayvan barınakları, sokak hayvanlarının sağlıklı beslendiği ve korunduğu yerlerdir. Bu gibi yerlerin oluşturulmasında sokak hayvanlarına yardım eden hayvanseverlerin ve sivil toplum kuruluşlarının önemi büyüktür.
Yandaki grafikte, A, B ve C hayvan barınaklarındaki hayvan sayıları gösterilmektedir.
Buna göre aşağıdaki soruların çözümünü altlarındaki boşluklara yapınız.
a) Barınaklarda hangi hayvan türünün sayısı en fazladır?
b) C barınağındaki köpek sayısı A barınağındaki köpek sayısından kaç eksiktir?
Sıra Sizde 7
Bir okulda “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” kapsamında gerçekleştirilen geziye katılan sınıfların öğrenci sayıları yandaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bu okulda en fazla öğrencisi olan sınıf hangisidir?
b) Geziye en az katılım hangi sınıfta olmuştur?
c) Geziye katılan öğrencilerin sayısı, geziye katılmayan öğrencilerin sayısından kaç fazladır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 70-71 Cevabı

Sıra Sizde 1
İyi bir okuyucu olan Kerem’in kitaplığında bulunan 120 kitabın daire grafiği yandaki gibi oluşturulmuştur.
Aşağıda verilen tabloyu doldurunuz. Bu verilerin başka hangi grafik türü ile gösterilebileceğini bulunuz.
Sıra Sizde 2
İki ailenin 5 aylık elektrik tüketimi yandaki tabloda gösterilmiştir. Bu verilere ait çizgi ve sütun grafiğini oluşturunuz.
Grafiklerin birbirlerine göre üstün ve zayıf yönlerini açıklayınız.
Sıra Sizde 3
Aşağıdaki tabloda, bir aracın 4 aylık benzin ve LPG kullanım miktarları verilmiştir. Tablodaki verilerin en uygun hangi
grafik türü ile gösterilebileceğini bulunuz ve belirlediğiniz grafik türüne göre bir çizim yapınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Sıra Sizde 4
Bir öğrencinin 20 soruluk 6 tane matematik testinden yaptığı doğru sayıları yandaki grafikte gösterilmiştir. Bu veriler, daire grafiği ile gösterildiğinde öğrencinin
5. testten yaptığı doğru cevap sayılarına ait daire diliminin merkez açısının kaç derece olduğunu bulunuz.
Sıra Sizde 5
Bir anaokuluna dört ay içerisinde kaydı yapılan kız ve erkek öğrenci sayıları yandaki tabloda gösterilmiştir.
Sütun veya çizgi grafiğinden uygun olanını çiziniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

2.Ünite Değerlendirme
1. √105 sayısı aşağıdaki hangi tam sayılar arasındadır?
2. √45 sayısı hangi doğal sayıya daha yakındır?
3. 3 √3 2 √6 · işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
4. Alanı 60 cm2 olan bir karenin çevresi kaç cm’dir?
5. √19 ile √149 arasında kaç tane tam sayı vardır?
6. 7√2 -4 √2 + 3√2 –√2 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

2.Ünite Değerlendirme
13.Yandaki daire grafiği, maaşı 1440 TL olan asgari ücretli bir işçinin aylık harcama dağılımını göstermektedir.
Bu verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olamaz?
14. Aşağıdaki grafik, bir iş yerinin ocak ve şubat aylarına ait faturaların tutarlarını göstermektedir.
Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Şubat ayındaki elektrik faturası tutarı, ocak ayı faturasının yarısıdır.
B) Ocak ayının su faturası tutarı, doğal gaz faturası tutarının üç katıdır.
C) Ocak ve şubat aylarının doğal gaz faturalarının toplam tutarı 200 liradır.
D) Ocak ve şubat aylarına ait elektrik faturalarının toplam tutarı, su faturalarının toplam tutarından düşüktür.
15. 1, 5, 9, 18, 25, 35, 75, 100, 121
Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi tam kare sayı değildir?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

2.Ünite Değerlendirme
19. √0,64 + √ 0,36 : √0,04 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
20. Bir karınca 180 metrelik bir yolun 125 metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metrelik yol kalmıştır?
21. Kenarlarının uzunlukları 3 6 metre ve 2 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin 1 metrekaresi sulanırken bir yılda 2 metreküp su kullanılmaktadır.
Buna göre bu bahçenin tamamını sulamak için bir yılda kaç metreküp su gerekir?
28.Yukarıdaki şekilde görülen LMNP karesinin alanı 32 cm2 ve KLPR dikdörtgeninin alanı 56 cm2 ise KMNR dikdörtgeninin çevresi kaç cm’dir?
29. Aşağıda numaralandırılmış kareköklü ifadeleri, yanlarında harflerle verilen kareköklü ifadelerle çarpımı sonucu bir doğal sayı olanları eşleştiriniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

2.Ünite Değerlendirme
30. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başlarına “D”, yanlış olanların başlarına “Y” yazınız.
31. √216 sayısının birbirinden farklı a b biçiminde ifadelerinde a’nın ve b’nin alabileceği değerleri yanına yazınız. Hangisinin kullanılmasının daha
doğru olacağını belirleyiniz..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu