Kitap Cevapları

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı 1.Ünite Cevapları

İngilizce 7.Sınıf ders kitabı 1.Ünite yer alan bütün soruların cevaplarını konumuzda yer almaktadır. Güncel olarak paylaşılan konularda istediğiniz konuya ulaşabilirsiniz.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 10 Cevapları

a. What do you look like?
b. What is your best friend like?
1.Match the words with the defi nitions and write. One word is extra.
2.Fill in the blanks with the given words. One word is extra.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 11 Cevapları

1.Listen and circle the correct word.
2.Listen and circle the words that describe Thomas.
3.Listen and write their names; Janet, Peter, Emma or Robert.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları

1.Read the following speech bubble.
2.Work in groups. Ask and answer questions and fi ll in the chart below.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları

Look at the picture and guess what the text in activity 3 is about.
2 Close your books. Listen to the CD and answer the questions.
3 Open your books. Listen again and read the text. Then, do the exercises
a Write True (T) or False (F) according to the paragraph.
b Make two comparisons about Jim and Mike’s personalities and complete the chart.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları

4.Read the paragraphs and match them with the pictures.
Paragrafları okuyun ve bunları resimlerle eşleştirin.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları

Now, fi ll in the chart according to the paragraphs.
5. Read the sentences and circle the correct words that describe Mandy.
Now, fi nd out Mandy’s personality.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları

6.Read the paragraph.
a Complete the sentences according to the paragraph.
b Read the paragraph again and circle the correct option.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları

1.Look at the pictures and describe them.
2 Work in pairs and ask questions to your partner about his/her family members.
Now, report it to the class.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları

Look at the pictures and write short paragraphs to compare these people.
Prepare a poster of a famous person you like and describe his / her appearance and personality.
2.Prepare a visual dictionary with the new words.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları

Find fi ve words that describe personality and fi ve for appearance in the word search, circle and write.
Kişiliği tanımlayan beş kelime ve kelimedeki görünüş için beş kelime bulun ara, daire içine al ve yaz.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları

2.Write the opposites of the given adjectives.
3 Read the speech bubbles and match with the pictures.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları
4.Write the comparative forms of the following adjectives.
5.Look at the pictures and compare these two girls. Use the given adjectives.Write a short paragraph and describe Helen by using the given words.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Cevapları

6.Write a short paragraph and describe Helen by using the given words.
7.Listen and fi ll in the blanks.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları

8.Read the dialogue.
a Write True (T) or False (F).
b Write a short paragraph and describe your best friend’s personality and appearance.

7.Sınıf Bilim Kültür Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları

9 Do the quiz!
10 Answer the following questions.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu