Kitap Cevapları

8.Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa (118-144) Cevapları

8.Sınıf Matematik MEB Yayınları yapmış olduğu Ders kitabı güncel olarak paylaşılmıştır. Sayfa 118-144 olarak cevaplarına yer verilmiştir. Diğer sayfaları da sitemiz üzerinden bakabilirsiniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 119 Cevapları

SIRA SİZDE 1
Tatile uçak ile gitmeye karar veren Hasan ve ailesi, 4 kişilik bilet almak için bir hava yolu şirketinin internet sitesine girmiştir.
Yandaki şekilde mavi kutucuklar dolu, kırmızı kutucuklar ise boş olan koltukları göstermektedir.
a) Aşağıdaki noktalara sahip koltukların boş mu dolu mu olduğunu belirleyiniz.
b) Hasan ve ailesi koltukların tamamını yan yana almak istediklerinde seçimlerini nasıl yapabilirler?
SIRA SİZDE 2
Koordinat sistemi üzerine yerleştirilen Kentpark Sitesi’nin görünümü yanda verilmiştir. Yusuf, Kadir, Fatma ve Ayşe Kentpark Sitesinde oturmaktadır. Ayşe koordinatlarına sahip evde oturduğuna göre:
a) Kadir’in oturduğu ev, Ayşe’nin oturduğu evin 2 birim aşağısında, 1 birim sağında ise Kadir’in oturduğu evin koordinatları bulun.
b) Fatma’nın oturduğu ev, Kadir’in ile yatay olarak aynı hizadadır. Kadir’in oturduğu ev, Fatma’nın evinin sol tarafında ve aralarında da 5 tane ev bulunduğuna göre Fatma’nın oturduğu evin koordinatlarını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları

SIRA SİZDE 3
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. Yandaki şekil birim karelerden oluşturulmuştur.
A Noktasının koordinatları (3, 1 ) ise aşağıdaki noktaların koordinatlarını yazınız.
b. Aşağıda verilen noktaları yanda verilen koordinat sistemine yerleştiriniz.
c.Aşağıdaki adımları izlediğimizde verilen koordinat düzleminde hangi harf oluşur.
ç. Türk Kızılayına ait helikopter, A noktasında meydana gelen afet bölgesine ulaşmak istemektedir. Buna göre Anoktasının koordinatlarını bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları

SIRA SİZDE
Ayşe Hanım’ın evindeki bozuk musluk, 1 günde yaklaşık 1.5 L su israfına yol açmaktadır. Buna göre aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurarak grafiği tamamlayınız.
SIRA SİZDE 2
Atık camlar sayısız kez geri dönüştürülebilir ve bu dönüşümlerle ülke ekonomimize katkı sağlanabilir. Siz de bu konuda duyarlı olup geri dönüşüme destek vererek enerjimizi, doğal kaynaklarımızı, çevre sağlığımızı koruyabilir ve paralarımızdan, kaynaklarımızdan tasarruf etmemizi sağlayabilirsiniz.
SIRA SİZDE 3
Yandaki karlerle bir örüntü oluşturulmuştur. Bu örüntüde adım sayısı x ile kare sayısı y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklemi yazınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları

SIRA SİZDE 4
Sami, Konya’dan aldığı traktörle 240 km uzaklıktaki Alanya’ya hiç durmadan gitmeyi planlamaktadır. Her türlü hazırlıkları yaptıktan sonra yola çıkan Sami’nin her saat sonunda kalan yoluna ilişkin grafik yanda verilmiştir.
SIRA SİZDE 5
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bir duvar ustası ilk gün 7m2, sonraki günlerde 10m2 duvar örmüştür. Duvar ustasının ördüğü gün sayısı g ve örülen toplam alan a ile ifade edilirse en uygun tabloyu oluşturunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları

SIRA SİZDE 1
Aşağıda verilen doğruların grafiklerini koordinat sisteminde çiziniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları

SIRA SİZDE 2
Aşağıdaki denklemleri verilen doğruların koordinat sisteminde eksenleri kestiği noktaları bulunuz.
SIRA SİZDE 3
Aşağıdaki denklemleri verilen doğrulardan orijinden geçenleri işaretleyiniz.
SIRA SİZDE 4
Aşağıda denklemleri verilen doğruların altında noktalar verilmiştir. Buna göre doğru üzerinde bulunan noktayı daire içine alınız.
SIRA SİZDE 5
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Yandaki koordinat sisteminde verilen x + y = 4 doğrusu ve eksenler arasında kalan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları

SIRA SİZDE 1
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Balinalar, hayvanlar aleminin en hızlı büyüyen canlılarıdır.
Balinaların aylara göre boyundaki uzama miktarı arasındaki ilişki yandaki tabloda gösterilmiştir. Denklem ve grafik oluşturarak yorumlayınız.
b) Tahsin amca evini boyatmak için bir boyacı ustasıyla anlaşmıştır. Tahsin amca bu anlaşmaya göre boya için gerekli malzemelere 150 lira,boyacının çalıştığı her bir gün içinde 75 lira ödeyecektir. Boyacının çalıştığı gün sayısı ile boyacıya ödenecek miktar arasındaki ilişkiyi gösteren tabloyu oluşturunuz ve denklemi kurunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları

SIRA SİZDE 1
Aşağıda ölçüleri verilen merdivenlerin eğimlerini bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 132 Cevapları

SIRA SİZDE 2
Aşağıda ölçüleri verilen üçgenlerin [AB], [KM] ve [PS] nin eğimlerini bulunuz.
SIRA SİZDE
Aşağıda denklemi verilen doğruların eğimlerini bulunuz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları

SIRA SİZDE 1
“Kamyonların taşıyabildikleri yük miktarları en fazla 28 tondur.” ifadesine uygun eşitsizliği yazınız.
SIRA SİZDE 2
x<3 eşitsizliğine uygun matematik problemini oluşturunuz.
SIRA SİZDE 3
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) ” 5 fazlasının yarısı 20’den küçük olan doğal sayılar” ifadesine uygun eşitsizliği yazınız.
b) “2x – 13 >15 eşitsizliğine uygun matematik problemini oluşturunuz.
c) Yanda verilen geniş açının ölçüsü m ‘ dir. Buna göre m’nin değerini veren eşitsizliği yazınız.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları

SIRA SİZDE 4
Aşağıda verilen eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösteriniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları

SIRA SİZDE 5
Ebru’nun yaşı (x + 1), babasının yaşı (37x – 35)’tir. Buna göre x’in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları

SIRA SİZDE 6
Aşağıdaki eşitsizliklerin çözümünü bulup sayı doğrusu üzerinde gösteriniz.
SIRA SİZDE 7
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Bir baskül en fazla 120 kg kadar olan kütleleri ölçebilmektedir. Bir kişinin gerçek kütlesi x kg olduğuna göre uygun eşitsizliği yazınız ve sayı doğrusunda gösteriniz.
b) 2017 yılının ekim ayında 1 Euro satış fiyatı 4,20 lira ile 4,40 lira aralığında değişmiştir. Buna göre 100 Euro satın alan Bekir Bey’in ödeyeceği para miktarını lira cinsinden gösteren uygun eşitsizliği yazınız ve sayı doğrusunda gösteriniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME
1. 2x/ – x/2 = -2 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
2. 3x-5 / 4 = 5/6 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?
3. a-2 / a-3 = 3/5 denklemini sağlayan a değeri aşağıdakilerden hangisidir?
4. Canberk bir yolun önce 2/7’sini, sonra kalan yolun 1/5’ini gidiyor. Geriye 320 m yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?
5. B(-7, 5) noktası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6. Yandaki koordinat sisteminde verilen K,L,M,N noktalarından hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?
7. Yanda verilen koordinat sisteminde verilen T noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME
11. Bir bakkal elindeki 120 adet şeker paketinin her gün 3 tanesini satıyor. Bakkalın elinde kalan şeker paketi sayısı y ile gün sayısı x arasındaki ilişkiye göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
12. Aşağıda verilen doğrulardan hangisinin eğimi negatiftir?
13. Bir imalathanede üretilen ürün adedinin saatlere göre sayısı tabloda verilmiştir. Buna göre 8 saat çalışan bir makinede üretilen ürün adedi kaç olur?
14.3y – 2x + 4 = 0 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?
15. Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x – y = 5 doğrusunun üzerindedir?
16. Bir kümesteki tavuk sayısı 3x – 4, horoz sayısı x +1’dir. Bu kümesteki tavuk sayısı horoz sayısından fazla olduğuna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME
20. Bir kümeste haftada 50 yumurta alınmaktadır. Buna göre yumurta sayısı ile hafta arasındaki ilişkiyi gösteren grafik hangi seçenekte doğru verilmiştir?
21. -1 < x < 4 eşitsizliğinin çözümünü gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir?
22. Yukarıdaki terazi modelinde dengede olmama durumunu anlatan eşitsizlik ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
23. Bir ayakkabı mağazasında satılan tüm ürünlere her hafta cuma günü %10 indirim uygulanmaktadır. Bu mağazadaki ayakkabıların fiyatları 100 ile 200 lira arasında değişmektedir.
Buna göre cuma günleri yapılan indirimle ayakkabı fiyat aralığını gösteren eşitsizilk aşağıdakilerden hangisidir?
24. Aşağıdaki koordinat düzleminde grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi negatiftir?
25. x + 4 > 2x – 3 eşitsizliğinin çözümünü gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir?
26. Yukarıdaki tabloda verilen x ile y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?
27. x – 1 / 3 < 2 eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir?

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME
28. Altuğ parasının 1/3 ü ile kalem, 2/5 i bir defter satın alıyor. Geriye 4 lirası kaldığına göre defterin fiyatı kaç liradır?
29. Verilen koordinat sisteminde K(-2,0) noktasından geçen bir doğrunun eğimi 1/2 dir. Buna göre bu doğru aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?
30. -3 – (x+ 7) > 6 eşitsizliğinin çözümğ aşağıdakilerden hangisidir?
31. Elif’in yaşının 3 katının 4 eksiği 26’dan küçüktür.
x, Elif’in yaşını göstermek üzere yukarıdaki ifadeye uygun eşitsizlik hangisidir?
32. Bayramın evi ile market arasında mesafe (2x – 500) m ev ile okul arası mesafe (3x -1000)m dir. Bayramın evi markete daha yakın olduğuna göre x’in en küçük değeri kaçtır?
33. 2x – 3/ 5< -1 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır?
34. Aşağıda numaralandırılmış denklemlerin çözümlerini yanlarında harflerle verilmiş sayılarla eşleştiriniz.

8.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları

4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME
35. Aşağıda verilen problemler ve problemlere uygun matematiksel ifadeler verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz.
36. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına “D” , yanlış olanların başına “Y” yazınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu