Kitap Cevapları

6.Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı 4.Ünite Sayfa 238-258 Cevapları

6.Sınıf’a giden öğrenciler için Matematik ders kitabının 4.Ünite 238-258 arasında cevapları konumuzda sunulmuştur. Detaylı anlatım sunan konumuzda diğer derslere ait cevapları bulabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 241 Cevabı

SIRA SİZDE

5, 12, 6, 4, 8, *

Yukarıdaki altı veriden oluşan veri grubunun açıklığının 9 olabilmesi için “*” yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 242 Cevabı

ÇALIŞMA SAYFASI
1. Aşağıdaki veri gruplarının açıklıklarını hesaplayınız.
2. Aşağıdaki tabloda farklı takımlarda bulunan dört futbolcunun oynadıkları beş maçta attıkları gol sayıları verilmiştir.
–> En istikrarlı oynayan (attığı gol sayılarının açıklığı en küçük olan) futbolcu kimdir?
–> En istikrarsız oynayan (attığı gol sayılarının açıklığı en büyük olan) futbolcu kimdir?
–> Sizce 6.maçta hangi futbolcunun atacağı gol sayısını tahmin etmek daha kolaydır?
3. a) Tüm bitkisel ürün gruplarına ait 2012 – 2013 yılları arasındaki üretim değeri açıklıklarını hesaplayınız.
–> Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler
–> Sebzeler;
–> Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri;
b) Hangi bitkisel ürün grubunda 2012-2013 yılları arasındaki üretim değeri açıklığı en azdır?
c) Hangi bitkisel üün grubunda 2012-2013 yılları arasındaki üretim değerinde farklılaşma en azdır?
ç) Hangi bitkisel ürün grubunda 2012-2013 yılları arasındaki üretim değerlerinde farklılaşma en fazladır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 247 Cevabı

ÇALIŞMA SAYFASI
1. Aşağıdaki veri gruplarının aritmetik ortalamalarını hesaplayınız.
2. Aşağıda verilen tabloya ve üç ilin sıcaklık değerlerine göre soruları cevaplayınız.
a) Tabloda verilen dört ilin ortalama sıcaklık değeri kaçtır?
b) Muğla, Van ve Aydın illerinde hangisi tabloya eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık değeri düşer?
c) Muğla, Van ve Aydın illerinde hangisi tabloya eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık değeri artar?
ç) Muğla, Van ve Aydın illerinde hangisi tabloya eklenirse başlangıçtaki ortalama sıcaklık değeri değişmez?
3. Aşağıda verilen grafiğe göre soruları cevaplandırınız.
a) 2014 ve 2015 yılarında okuldaki ortalama öğrenci sayısı kaçtır?
b) 2014 ve 2016 yıllarında okuldaki ortalama kız öğrenci sayısı kaçtır?
ç) Hangi iki yılın ortalama öğrenci sayısı, bu üç yılın öğrenci sayısından fazladır?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 248 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
Bir okulda çalışan öğretmenlerin sayısı ve yaş dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre okuldaki öğretmenlerin yaş ortalamasını ve yaşlarının açıklığını hesaplayınız.
2. 11,7,9,16,a verilerinin açıklığı 13 ise a sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değer kaçtır?
3. a) Yukarıdaki veri gruplarını, veriler arasındaki farklılaşmanın en fazla olduğu gruptan en az olduğu gruba doğru sıralayınız.
b) Sizde veriler arasındaki farklılaşmanın, yukarıdaki gruplardan daha fazla olduğu bir veri grubu yazınız.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 249 Cevabı

4. 2009 – 2013 yılları arasında Türkiye’nin gıda-içecek sektörlerindeki ihracat ve ithalat miktarı tutarları aşağıdaki grafikte verilmiştir.
a) Yapılan en fazla ihracat miktarının tutarı ne kadardır?
b) Yapılan en az ihracat miktarının tutarı ne kadardır?
c) 2009-2013 yılları arasındaki ihracat miktarının açıklığı kaçtır?
ç) 2009-2013 yılları arasındaki ithalat miktarı tutarının açıklığı kaçtır?
d) İhracat ile ithalat tutarı arasındaki açıklık hangi yılda en fazladır?
e) İhracat ile ithalat tutarı arasındaki açıklık hangi yılda en azdır?
f) Hesap makinesi yardımıyla 2009-2013 yılları arasındaki ortalama ihracat ve ithalat tutarını hesaplayınız.
5. Bir kütüphaneden bir ay boyunca kitap alan beş kişinin aldıkları ortalama kitap sayısı 6, kitap sayısı açıklığı ise 8’dir.
Yukarıda verilen açıklık ve aritmetik ortalama değerine olarak aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 250 Cevabı

6. Yukarıdaki tabloda verilen dört kişilik grubunun yürüttükleri bir proje için ürettikleri eser sayıları verilmiştir. Buna göre;
a) Kişi başı üretilen ortalama eser sayısı kaçtır?
b) Gruptan kim ya da kimler ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı artar?
c) Gruptan kim ya da kimler ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı artar?
ç) Gruptan kim ya da kimler ayrılırsa kişi başı üretilen ortalama eser sayısı azalır?
7. 12 kişi bir araya gelerek ihtiyaç sahibi olan 15 aileye her aileye düzenli olarak yardım etmektedir. Yardıma muhtaç her aile ayda 1000 TL alıyorken yeni bir yardımseverin gruba dahil olasıyla her bir aile ayda ortalama 1100 TL almaya başlamıştır. Buna göre gruba sonradan dahil olan yardımseverin bir ayda yaptığı bağış için kaç TL’dir?
8. Bir otobüs firmasının 6 gün boyunca yaptığı seferde taşıdığı yolcu sayıları tabloda verilmiştir.
Buna göre bu otobüs firması 7.gün kaç yolcu taşırsa günde taşınan ortalama yolcu sayısı 75 olur?

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 255 Cevabı

ÇALIŞMA SAYFASI
1. Aşağıdaki tabloda, öğrencilerin yirmişer soruluk dört ayrı sınavda yaptıkları doğru soru sayıları verilmiştir.
a) Öğrencilerin her birinin bu dört sınavdaki ortalama cevap sayısını hesaplayınız.
b) Öğrencilere ait ortalama doğru cevap sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayanız.
c) Her bir öğrencinin bu dört sınavdaki doğru cevap sayılarının açıklıklarını hesaplayınız.
ç) Bulduğunuz doğru cevap sayılarının açıklıklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
d) Hesapladınız aritmetik ortalama ve açıklık değerlerine göre öğrencilerin bu dört sınavdaki başarı durumlarını karşılaştırıp yorumlayınız. Bu sınavlar sonucunda 1,2,3 ve 4. olan öğrencileri belirleyiniz.

6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 256 Cevabı

ALIŞTIRMALAR
1. Çiğdem Öğretmen ; matematik dersine girdiği 6.sınıfların A,B,C,D şubelerine ait matematik ders başarılarını belirlemek istiyor. Bunun için sınıfların üç sınavına ait ortalama puanlarını hesaplayıp aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.
2. Üç yarışmacının katıldığı iki etaplı bir kelime oyununda , her iki etapta yarışmacıların kazandığı puanlar aşağıda verilmiştir.
Bu yarışmanın sonucu , kişilerin bu iki etaptan kazandıkları puanların ortalaması alınarak belirlediğine göre aşağıdaki grafikte verilmiştir.
a) Yarışmacıların kazandıkları ortalama puanları ve her iki etap arasındaki puan açıklığını aşağıda verilen tablo üzerinde hesaplayınız.
b) Hesapladığınız aritmetik ortalama ve açıklık değerlerini göz önünde bulundurularak veri analizi yapınız.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 257 Cevabı

ÜNİTE DEĞERLENDİRME
1. Bir markette muzun kilogram fiyatı elmanın kg fiyatının 2 katından 3 TL fazladır. Muzun kg fiyatını ifade eden cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?
2. 2x + 2y + x + 2 cebirsel ifadesindeki benzer terimler hangileridir?
3. x= 5 için 8(x-2) – 2x cebirsel ifadesinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
4. Aşağıda verilen tablodaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
5. Deposu 42 litre benzin alan bir araba her 100 km de 7 litre benzin harcamaktadır. Araba deposu tam dolu olarak yola çıkıyor.
a) Gidilen yola karşılık arabanın deposunda kalan benzin miktarını belirten cebirsel ifadeyi yazınız.
b) Bu cebirsel ifadeyi kullanarak arabanın 300 km gitmesi halinde deposunda kaç litre benzin kalacağını bulunuz.


6.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 258 Cevabı

6. 4 kişilik bir arkadaş grunun yaşlarının ortalaması 11’dir. Gruba yaşlarının ortalaması 8 olan 2 kişi daha katılırsa yeni durumda bu grubun yaşlarının ortalaması kaç olur?
7. Tabloya göre, bu firmalardan birine ortak olmak isteyen bir kişinin kar miktaralrı açısından hangi firmayı tercih etmesi daha uygundur?
8. Yukarıdaki beş verinin açıklığı 5 ise bu verilerin aritmetik ortalamasının en büyük değeri kaçtır?
9. Şevket, harçlıklarından birinci ay 50 TL, ikinci ay 62 TL, üçüncü ay 44 TL biriktiriyor Şevket dört ay boyunca, ayda ortalama 56 TL biriktirmek istediğine göre dördüncü ayda kaç TL biriktirmelidir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu